De Templetonstichting heeft $ 2.400.000 besteed voor een onderzoek naar de invloed van bidden op het genezingsproces.

Het onderzoek werd geleid door de cardioloog Dr. Herbert Benson die verbonden is aan het Mind/Body Medical Instituut gevestigd in de buurt van Boston.

De 1.802 patienten die aan het onderzoek deelnamen hadden alle een bypass-operatie ondergaan.
Zij werden in drie groepen verdeeld :
01. voor de patiënten in de eerste groep werd gebeden, maar zij werden hier niet van op de hoogte gesteld
02. voor de tweede groep ( de controlegroep) werd niet gebeden
03. voor de patiënten in de derde groep werd gebeden en deze patiënten werden hiervan op de hoogte gesteld
De gebeden werden verricht door de congregaties van drie kerken : een in Minnesota, een in Massachusetts en een in Missouri, alle gelegen op grote afstand van de ziekenhuizen waar de patienten opgenomen waren. De biddende kerkgangers werden in het bezit gesteld van de voornamen en de eerste letter van de familienamen van de patienten voor wie zij baden. Uitgangspunt was dat god met behulp van deze gegevens zou kunnen bepalen voor wie de gebeden bestemd waren.

De duidelijke resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de American Heart Journal van april 2006.
Er was geen verschil in resultaat tussen de patienten voor wie werd gebeden en hen voor wie geen gebeden werden verricht.
Er was echter een significant verschil tussen hen die wisten dat er voor hen gebeden werd en hen die zich hier niet van bewust waren.
Bij hen die wisten dat er voor hen gebeden werd , traden aanzienlijk meer complicaties op dan bij hen die zich niet van het bidden bewust waren.

Wat was de oorzaak hiervan ?
Wilde god op deze wijze zijn afkeuring tonen van het gehele onderzoek en liet hij hiervan degenen die wisten dat er voor hen gebeden werd, het slachtoffer worden ?
Een meer waarschijnlijke verklaring is dat zij die wisten dat er voor hen gebeden werd , onder grotere spanning verkeerden. Er was vermoedelijk sprake van ” performance stress.”
Het mag niet uitgesloten worden geacht, dat de patiënten die het slachtoffer werden van complicaties ten gevolge van het feit dat zij op de hoogte waren van het feit dat er voor hen gebeden werd, een ” class action ” zullen beginnen tegen de Templeton stichting.

Een aantal theologen heeft zich uitgesproken tegen het verrichte onderzoek, vermoedelijk omdat geen correlatie aangetoond werd tussen het bidden en het herstel van de patienten.
Ik ontleen alle hierboven genoemde feiten aan het zeer lezenswaardige boek ” The god illusion” van Richard Dawkins , Bantam Press London, ISBN 978 059 305 5489( vanaf januari 2007)

Het schijnt mij toe, dat de Templeton stichting een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het efficientieniveau in de Christelijke kerk in het algemeen en de eliminering van postoperatieve complicaties in het bijzonder.Nu immers op overtuigende wijze aangetoond is, dat bidden geen positieve invloed heeft op het gewenste verloop van gebeurtenissen en dat het zelfs de gezondheidstoestand van hen die op de hoogte zijn van het feit dat voor hen gebeden wordt, uiterst nadelig be-invloedt, kan immers overwogen worden ,om de tijd die nu verspild wordt tijdens de bidstonde, op andere wijze en voor meer productieve doeleinden te gebruiken.
Tevens kan in de toekomst vermeden worden dat personen voor wie gebeden wordt, hiervan op de hoogte gesteld worden. Het bidden voor deze categorie is immers, zoals hierboven aangetoond, bijzonder schadelijk en heeft waarschijnlijk in het verleden miljoenen slachtoffers geeist, die overleden zijn aan complicates ten gevolge van de gevoelde prestatiedrang.
Aan te nemen valt dat het Vaticaan en andere leidende instellingen in deze branche conclusies zullen trekken uit het uitgevoerde onderzoek en dat met het deels onproductieve, deel schadelijke bidden op de kortst mogelijke termijn gestopt zal worden.
Ik zou personen die werkzaam zijn in de religieuze sector, gaarne willen uitnodigen commentaar te leveren, maar vooral de gelovigen met de meeste spoed van het resultaat van het onderzoek op de hoogte te stellen, opdat toekomstige calamiteiten in de betreffende branche vermeden kunnen worden. Iedere patient die nog zal overlijden ten gevolge van de ervaren prestatiedrang, is er immers een teveel.
Hugo van Reijen

38 REACTIES

 1. laten we een gebeds site voor socialisten opzetten, en hen vooral duidelijk maken dat er hier voor hen gebeden wordt.
  Er moet meer gebeden worden!

 2. Naaagh … de Christian Scientisten doen letterlijk NIETS ANDERS. Overigens dat Templeton gedoe is ingegeven door het feit dat de wall Street financier Templeton himself, jarenlang heeft samengehokt met Jackie Bouvier-Kennedy-Onasis en flink pissed off was dat zij al vrij vroeg aan kanker overleed, en dat volgens Templeton door gebed had kunnen voorkomen of uitgesteld

 3. [3] ACP,

  Volgens mij haal je twee Templeton’s door elkaar : de vriend van wijlen Jacky O. was Maurice Templeton, een joodse diamantair van Belgische komaf…de Templeton van de gelijknamige stichting is Sir John, een naar Groot-Britannië uitgeweken Amerikaan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. De conclusie dat de gebedsindustrie een negatieve invloed kan hebben via averechtse autosuggestie, is nou ook weer niet keihard. Benson vindt namelijk maar een borderline significantie tussen onbebeden en bebeden groepen.
  http://www.templeton.org/pd

  Ik kan iedereen geruststellen, bidden werkt niet. Iedereen die bidt, heeft de eerste persoon ervaring dat het niet werkt.
  Bovendien bid ik al 2 jaar voor jullie libertarische hartjes. En het wordt niet beter, eerder erger met jullie. Dat krijg je nou met pseudoniemen, het gebedje komt natuurlijk niet bij de juiste aan.

  Richard Dawkins: http://en.wikipedia.org/wik… Fulminerende Richard, tja ook dat werkt eerder averechts.

  Religie verdwijnt niet door een beroep op de rede. Er is niet een gelovige die de geesten ook echt ziet, het ‘probleem’ van religie is niet dat de gelovige gek is, het ‘probleem’ is dat gelovigen gekte interessant vinden. Onweerstaanbaar aangetrokken worden door iets dat niet kan, het uitzonderlijke, het incidentele, het bijzondere, het kleurrijke. Is er een psycholoog on-line?

 5. [5] ‘Onweerstaanbaar aangetrokken worden door iets dat niet kan’. Volgens mij worden ze juist aangetrokken omdat het met heeeeeeeeeel veel fantasie wel mogelijkerwijs en eventueel zou kunnen. "Fantasie is belangrijker dan het weten, want het weten is beperkt" AE.

 6. Grappig is dan weer wel dat (bijna?) alle religies dor male chauvinist pigs zijn verzonnen, gezien de steevaste onderdrukking van vrouwen in deze ‘historische’ vertelsels. Alleen dat feit alleen al zou een weldenkend mens tot nadenken moeten stemmen.

  Maar religie is dan ook niets anders dan het handig voldoen aan de behoefte van velen om een strohalm te hebben in moeilijke tijden of een stok achter de deur voor zelfbeheersing, en vanuit de andere kant een prachtig instrument voor angst, brood en spelen. Zou hou je de massa dom en meegaand.

  In het vrije westen wordt dat wat minder nu (uitgezonderd SGP e.d.) maar bij de Islam zie je dat nog heel sterk. Daar lopen ze nog een paar eeuwen achter, qua verlichting. In alle religies staat echter één ding centraal, en dat is absolute macht voor de uitbaters ervan en niet de veel gepredikte liefde voor de medemens. Die liefde geldt alleen de bekeerlingen, want alleen die zijn onderdanig aan de machthebber.

 7. [7] Zolang het over religie gaat heb je volkomen gelijk. Geen spijker tussen te krijgen. Zodra we het echter over ‘geloof’ of beter,’buitengewoon geloof’ gaan hebben….

  Ik kan me nog herrinneren dat ik eens wat kapot liet vallen. Dat verbaasde me. Dat viel me zelfs zozeer tegen van mezelf dat ik voor een moment teleurgesteld was in het eigen kunnen. Toen dacht ik maar "scherven brengen geluk". Na een half uur kreeg ik een totaal onverwacht telefoontje dat mijn leven in zwaar positieve zin totaal op de kop zou kieperen.

  Zegt uiteraard niets, maar toch opmerkelijk. Als zo iets dergelijks vaker gebeurd kan het zelfs te denken geven… 😯

  Met wat fantasie uiteraard!

 8. Even lekker ongenuanceerd bashen:
  Geloof is voor diegenen die de harde waarheid niet aankunnen, en zich dus terugtrekken in een kinderlijke droomwereld waar alles mogelijk is. Kom je aan die droomwereld, dan moet je DOOD! Ook een kinderlijke reactie trouwens.
  Gelukkig is zijn de westerse gelovigen over het algemeen niet zo drastisch, maar met name de gelovigen uit ontwikkelingslanden zijn gevaarlijk in deze. Dat met name de islam daar actief is, is niets meer dan toeval.

 9. [4] Yaaa en nee. De Templetons zijn wel gerelateerd. John zag het levenslicht in Tennesee en Maurice in Winchester ( North Carolina. Beides zijn zwaar bible belt gelovigen. Overigens is de Templeton Foundation door John opgericht … zij zoeken naar bewijzen van spirituele "kracht".

  John werd in 1987 door kwien Betty in de adelstand verheven, en Maurice hield het met Jackie O-K-B. Feit is dat deze of gene Templeton Jackie’s zuur verdiende erfenissen van slechts enige miljoenen binnen tien jaren deed groeien tot rond een 200 miljoen.

 10. [10] ACP,

  Misschien dat Sir John nog wel een neef Maurice heeft maar noch deze noch John Templeton
  waren de latter-day lover van Jacky O.Dat was ene Maurice Tempelsman (niet Templeton zoals ik eerder
  abusievelijk schreef) : http://en.wikipedia.org/wik… en dat was geen presbyteriaan uit de "Bible Belt"
  maar een joodse diamantair van Belgische afkomst.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. In mijn contextuele kleingeestigheid (ben praktiserend atheïst) heb ik slechts één reactie: ROTFL 😛

 12. Nietszeggend onderzoek natuurlijk.
  Uiteraard hier zeer gretig opgeblazen.

 13. [11] Jij hebt GELIJK, het was Tempelsman. In ieder geval gebeden zijn nergens aan besteed … en zij tonen slechts de fragiliteit van het menselijke bewustzijn, of wat daar voor door gaat.

 14. [13] Wat is er ‘opgeblazen’ aan het aan de kaak stellen van een ‘nietszeggend onderzoek’ dat $ 2.400.000 heeft moeten kosten? Dat geld wordt geacht aan ‘goede doelen’ te worden besteed, en gaat dus zo het putje in. Daar had je heel wat nuttig werk (opleidingen, gereedschappen, irrigatie) in de derde wereld mee kunnen bekostigen.

 15. [15] Mij is ook niet duidelijk welke de motieven zijn van de Templeton-stichting voor het verrichten van dit onderzoek.

 16. [15]
  Hier werd niet het onderzoek aan de kaak gesteld, maar gepropageerd.

 17. [16] [17] Ik stelde het onderzoek wel degelijk ter sprake. Het is goed uitgevoerd, de conclusie is onderbouwd, maar niet echt wereldschokkend. Vervolgens liep Hugo te hard weg met die conclusie.

  Het instituut dat het onderzoek uitvoerde is serieuzer dan jij denkt: http://www.mbmi.org/about/d… body. Er wordt keihard fysisch- chemisch onderzoek gedaan aan stress/relaxation en de toestand waarin het brein dan verkeert.
  Hoe zij aan hun geld komen? Grants, verzekeraars, patienten. Niks bijzonders.
  Veel ziekenhuizen maken al gebruik van moderne mind body control technieken.
  Of het werkt valt nog te bezien.
  Het principe, autosuggestie, is niet nieuw natuurlijk; de shamaan, de imam de pastoor en de dominee doen het al eeuwen op hun manier.

 18. [18]
  1. Zelfhypnose werkt voor sommigen ook …

  2. Het Garristendom is zelf een PLACEBO (waar Templeton en zijn aanhangers in geloven).

  3. De oude Chinezen hebben nog steeds volledig GELIJK. De mens en het menselijk lichaam worden letterlijk grotendeels via het brein door chemische reacties en electrische impulsen bestuurd en geregeld.

  [15]

  1. Tzijn hun eigen centen waar geen overheid of ambtenaren bij te pas komen.

  2. Aan de derde wereld is niets besteedt. Laat men zich aan de schoenveters optrekken … Elk voormalig achterlijk land is op DIE manier uiteindelijk bovenop gekomen. En NIET door donaties … Meestal blijft men ten achter omdat andere prioriteiten steeds prevaleren.

 19. [18]
  Maar het voldeed niet aan bijbelse gegevens m.b.t. het gebed:
  – Dat er meestal onderling contact is tussen bidder en subject.
  – Dat volgens Christus waar 2 of 3 zijn vergaderd in Zijn naam, Hijzelf aanwezig is.
  – Andere bijbelse aanwijzingen m.b.t. het bidden voor de zieken.
  – En de rol van de ‘bebedene’? Bad hij zelf ook? In wiens naam?

  Verder wisten alle betrokkenen van het wetenschappelijk onderzoek, ook de groepen 1 en 2, die beseften dat het mogelijk was dat er voor hen werd gebeden.
  Waarbij voor groep 3 het besef van het belang van de uitkomsten een extra druk kan hebben gegeven: het onderzoek zelf dat al invloed uitoefent op het resultaat.
  Bij alle ‘bebedenen’ was m.i. aldus een positieve grondhouding, ook omdat ongeveer 96% van hen geloofde in ‘spiritual healing’, wat overigens net zo vaag is als ‘geloven in religie’.
  Als er in feite zo weinig verschil bestaat tussen de 3 groepen, zeggen kleine verschillen eigenlijk niets.

 20. [20] Het is domweg PATHETISCH dat schijnbaar rationale lieden als Beek in dat soort CRAPP als het "gebed" geloven …

  Vertel mij eens …

  — WAAR … komt in "spirituele" opzicht de individu vandaan, want van het fysieke gedeelte zijn wij nu wel op de hoogte. Hoewel DNA wellicht een nieuwe aanwijzing is. Met "religie heeft het in ieder geval geen ruk te maken … Of wel soms? Bewijs het indien dat zo is … MOET toch KUNNEN, want er hoeft immers in niets toekomstig gespeculeerd of geloofd te worden …

  — WAAROM duurt het (zo ooit) tenminste een 20 jaren voordat de mens redelijk weet te denken en redeneren, en waarom takelt tie dan alweer af, terwijl velen zelfs in SENILITEIT vervallen en nergens meer van af weten …

  — Waarom houden "theologen" en kerkelijke beroepsbeoefenaars zich NIET met het hiervoormaals bezig? Is dat uitsluitend omdat er geen droogbrood aan te verdienen valt… En men zou groot "respect" voor die charlatans moeten opbrengen?

  Volgens mij is DAAROM het gebed hooguit een ZELFGESREK … en in zichzelf geprevel … of niet soms?

 21. [20] Dat durf ik niet te beoordelen, Beek.
  Het ging om christelijke gebeden, ik weet niet of die gedefinieerd zijn, het artikel spreekt over de ‘usual prayers’ aangevuld met de zin “for a successful surgery with a quick, healthy recovery and no complications”.

  Natuurlijk baden de patienten zelf ook en werden ze allemaal bebeden door familieleden en vergezeld van de beste wensen door het verplegend personeel.
  Maar dat zal in de drie groepen ongeveer hetzelfde zijn geweest.

  Benson had er veel meer uit kunnen halen door juist niet-christelijke gebeden te laten uitzenden, seculiere ‘beste wensen’, tibetaanse mantra’s en voodoo verwensingen als die tenminste door de Medisch Ethische Toetsings Commissie komen. En ook patienten te gebruiken die helemaal niet in het spirituele geloven. Die zijn moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel.

 22. [19] 1. Zelfhypnose werkt voor sommigen ook …
  Hypnose, zelfhypnose, autosuggestie; het is allemaal zo’n beetje hetzelfde.
  Het is medisch wel bruikbaar.
  2. Het Garristendom is zelf een PLACEBO (waar Templeton en zijn aanhangers in geloven).
  Ja, het zit allemaal tussen de oren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen nuttige werking zou kunnen zijn.
  Placebo’s kunnen werken bij die ziektes waar de breinsoftware een rol speelt. Sterker nog, als je een placebo effect ziet, je doet placebo’s in elke trial, dan *zijn* er software invloeden in de ziekte (en daar kan je dan gebruik van maken)
  Bij depressie is dat wel heel duidelijk; daar werkt het placebo even goed als het farmacon zelf. Over handel gesproken 🙂

  3. De oude Chinezen hebben nog steeds volledig GELIJK. De mens en het menselijk lichaam worden letterlijk grotendeels via het brein door chemische reacties en electrische impulsen bestuurd en geregeld.
  Grotendeels automatisch en onbewust, ook dat nog (gelukkig maar, je zult toch over iedere hartslag moeten nadenken..)
  Maar met het bewuste gedeelte verrichten we wonderen. Of niet soms 🙂

 23. [23] YAAA … zolaang men bij zijn verstand is. En mijn vraag aan Beek dat hij steed negeert is: WAAROM zo druk gemaakt om het hiernamaals, terwijl wij geen kloot afweten … van het HIERVOORMAALS dat met al die theologische "wetenschap" toch te reconstrueren moet zijn. Geologen weten immers ook dat super-vulkanen een 6 a 7-honderd jaren oud zijn en zij zijn onstaan …

  In ieder geval, zonder verleden … geen toekomst. En een toekomstbeeld in een VACUUM is precies dat … een luchtledig, iets waar de "geestelijken" echter van bestaan. En die dus nog veel erger zijn dan de environmetalisten … en de politici.

 24. [21]
  Ergens in de ruimte hangt een grote wijnpers, ACP.
  De eeuwig verdoemden moeten daar eeuwig de druiven persen. Uit elke droppel druivennat wordt een geest geboren, bestemd voor het aardse leven.
  Zoals dit sap de tijd nodig heeft om te rijpen, heeft ook de geest de tijd nodig om te rijpen en steeds beter op smaak te komen.
  Maar door hevige aardse bederfelijke invloeden, verwordt de geestelijke mens, om schijnbaar af te takelen.
  Maar zoals de druivenplant schijnbaar aftakelt, rijpen intussen nieuwe vruchten, bestemd voor de eeuwige wijnkelders.
  En daar er aan de geplukte druiven niets meer valt te veranderen, bekommeren de kasteelheren zich voornamelijk op het in topconditie houden en verbeteren van de druif en de wijn, ACP.

  Of lees de bijbel eens.
  Overigens bestaan er wel verhalen over het ‘voorgeborchte’.
  Gabriel zou de ziel die op het punt staat geboren te worden, een knip voor zijn neus geven.
  Vandaar ‘geen knip voor de neus waard’.
  Protestanten echter verwerpen dit speculeren (?).

 25. [21]
  Een zelfgesprek, in een poging omstandigheden die geheel buiten zichzelf gebeuren, ten goede te keren??
  Onzin natuurlijk.
  De bijbel kan beschouwd worden als het DNA voor het zieleleven.
  Enkele teksten, die grote consequenties hebben.

 26. [24] Kan niet voor Beek spreken, ACP.
  Als er geen hiernamaals bestaat, dan kan Beek er ook niet over spreken, lijkt me 🙂 Dan zal ‘ie wat anders bedoelen.

  Mijn invalshoek zou eerder zijn, dat mensjes zich verschillend uitdrukken maar feitelijk hetzelfde bedoelen.
  Figuratief, dichterlijk, symbolisch, all that jazz, ACP.
  Mensen zijn meer hetzelfde dan ze durven toegeven.
  Pfff, moeilijk hoor Mooren

 27. [26]
  Maar ook voor andere zaken, zoals het voorbeeld van de oceanograaf M. F. Maury (1806-1873) liet zien.
  Hij aanvaardde de Psalmtekst ‘De vissen der zee en al wat haar paden doorkruist’, als waarheidsgetrouw uitgangspunt.
  Het ‘paden der zee’ greep hem, en hij concludeerde dat er dus ‘paden’ in de zee moesten zijn, en besloot standvastig die te gaan ontdekken.
  Aldus werd hij de ontdekker van grote zeestromen en bewees de scheepvaart daarmee grote diensten.

 28. [28] Ik geef niks om FICTIE en dus ook niets om die hele bijbel, dat voor Beek in zijn verbeelding duidelijk tot werkelijkheid is gemorfd.

  Overigens zijn de zeestromingen NIET door oceanografen "ontdekt" maar werden zij reeds BEREKEND door de voorgangers astronomische fysici in verband met de wenteling der aarde en de zeelieden, aan de hand van de geobserveerde aantrekkingkracht van de maan op grote water lichamen en de resulterende prevalerende winden waar men reeds VOOR de tijd van Maury op zeilde naar het Westelijk halfrond en de Spijseilanden. Dat Maury in Psalmtexten gelooft is voor zijn wetenschappelijke instincten GEEN aanbeveling …

  Kom met een ander verhaaltje … dan iemnad die in Psalmtexten geloofde

Comments are closed.