De Templetonstichting heeft $ 2.400.000 besteed voor een onderzoek naar de invloed van bidden op het genezingsproces.

Het onderzoek werd geleid door de cardioloog Dr. Herbert Benson die verbonden is aan het Mind/Body Medical Instituut gevestigd in de buurt van Boston.

De 1.802 patienten die aan het onderzoek deelnamen hadden alle een bypass-operatie ondergaan.
Zij werden in drie groepen verdeeld :
01. voor de patiënten in de eerste groep werd gebeden, maar zij werden hier niet van op de hoogte gesteld
02. voor de tweede groep ( de controlegroep) werd niet gebeden
03. voor de patiënten in de derde groep werd gebeden en deze patiënten werden hiervan op de hoogte gesteld
De gebeden werden verricht door de congregaties van drie kerken : een in Minnesota, een in Massachusetts en een in Missouri, alle gelegen op grote afstand van de ziekenhuizen waar de patienten opgenomen waren. De biddende kerkgangers werden in het bezit gesteld van de voornamen en de eerste letter van de familienamen van de patienten voor wie zij baden. Uitgangspunt was dat god met behulp van deze gegevens zou kunnen bepalen voor wie de gebeden bestemd waren.

De duidelijke resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de American Heart Journal van april 2006.
Er was geen verschil in resultaat tussen de patienten voor wie werd gebeden en hen voor wie geen gebeden werden verricht.
Er was echter een significant verschil tussen hen die wisten dat er voor hen gebeden werd en hen die zich hier niet van bewust waren.
Bij hen die wisten dat er voor hen gebeden werd , traden aanzienlijk meer complicaties op dan bij hen die zich niet van het bidden bewust waren.

Wat was de oorzaak hiervan ?
Wilde god op deze wijze zijn afkeuring tonen van het gehele onderzoek en liet hij hiervan degenen die wisten dat er voor hen gebeden werd, het slachtoffer worden ?
Een meer waarschijnlijke verklaring is dat zij die wisten dat er voor hen gebeden werd , onder grotere spanning verkeerden. Er was vermoedelijk sprake van ” performance stress.”
Het mag niet uitgesloten worden geacht, dat de patiënten die het slachtoffer werden van complicaties ten gevolge van het feit dat zij op de hoogte waren van het feit dat er voor hen gebeden werd, een ” class action ” zullen beginnen tegen de Templeton stichting.

Een aantal theologen heeft zich uitgesproken tegen het verrichte onderzoek, vermoedelijk omdat geen correlatie aangetoond werd tussen het bidden en het herstel van de patienten.
Ik ontleen alle hierboven genoemde feiten aan het zeer lezenswaardige boek ” The god illusion” van Richard Dawkins , Bantam Press London, ISBN 978 059 305 5489( vanaf januari 2007)

Het schijnt mij toe, dat de Templeton stichting een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het efficientieniveau in de Christelijke kerk in het algemeen en de eliminering van postoperatieve complicaties in het bijzonder.Nu immers op overtuigende wijze aangetoond is, dat bidden geen positieve invloed heeft op het gewenste verloop van gebeurtenissen en dat het zelfs de gezondheidstoestand van hen die op de hoogte zijn van het feit dat voor hen gebeden wordt, uiterst nadelig be-invloedt, kan immers overwogen worden ,om de tijd die nu verspild wordt tijdens de bidstonde, op andere wijze en voor meer productieve doeleinden te gebruiken.
Tevens kan in de toekomst vermeden worden dat personen voor wie gebeden wordt, hiervan op de hoogte gesteld worden. Het bidden voor deze categorie is immers, zoals hierboven aangetoond, bijzonder schadelijk en heeft waarschijnlijk in het verleden miljoenen slachtoffers geeist, die overleden zijn aan complicates ten gevolge van de gevoelde prestatiedrang.
Aan te nemen valt dat het Vaticaan en andere leidende instellingen in deze branche conclusies zullen trekken uit het uitgevoerde onderzoek en dat met het deels onproductieve, deel schadelijke bidden op de kortst mogelijke termijn gestopt zal worden.
Ik zou personen die werkzaam zijn in de religieuze sector, gaarne willen uitnodigen commentaar te leveren, maar vooral de gelovigen met de meeste spoed van het resultaat van het onderzoek op de hoogte te stellen, opdat toekomstige calamiteiten in de betreffende branche vermeden kunnen worden. Iedere patient die nog zal overlijden ten gevolge van de ervaren prestatiedrang, is er immers een teveel.
Hugo van Reijen

38 REACTIES

 1. "De mens hoeft in zijn tijdelijk leven niet in alle diepten van Mijn wijsheid door te dringen; Ik heb hem daartoe immers een eeuwig leven in het vooruitzicht gesteld!"

  uit "De Heer"in "die Haushaltung Gottes"hoofdstuk III vers 27van Jakob Lorber.
  Augustinus kwam daar na hevig geworstel ook achter.
  Daarom, lieve vrijsprekers,doe goed en zie niet om.
  Want je goede werken dragen je na.

  nina

 2. [31] En zelfs gebedsgenezing is aan bepaalde kosmische wetten onderworpen,t.w.

  vragen zonder te eisen (in aanmerking nemend : niet mijn wil maar Uw wil ge-schiede.
  Absoluut vertrouwen (wat niet wil zeggen dat je niet naar een arts mag gaan, maar doe het op dezelfde manier alsof je naar de tandarts gaat)
  Elke negatieve gedachte ook twijfel) zou een genezingsproces kunnen verstoren.
  Verbind er geen tijd aan; ontloop de "regelingen"niet, want de positieve energie moet de negatieve die de ziekte heeft veroorzaakt, verdringen.Dat botst en doet pijn,wekt emoties op.Noem dat "regelingen"en besteed er geen overmatige aandacht aan.Dat zei immers ook al de wijze apotheker Coué (l840).
  Vraag om hulp en laat het dan los,neem afstand.Zeg niet mijn migraine, mijn maagzweer"want dan hou je het vast en kan het niet van je worden weggenomen.
  Wees als een kind en geloof in wonderen, want ze gebeuren dagelijks,maar de mensen (in hun haast) herkennen ze niet eens,zoals ze ook bepaalde ingevingen en waarschuwingen negeren.

  En tenslotte: Het lichaam is maar een jas die onze ziel en geest door de materiële wereld moet slepen,soms heel moeizaam. Een ziel is nooit langer op de aarde dan voor haar geestelijke ontwikkeling nodig is. Dat kan verklaren misschien waarom kinderen in de bloei van hun leven,zelfs in de wieg sterven.

  Wie zoekt zal vinden; eigenlijk ligt de waarheid voor het oprapen,maar je moet zoeken.
  Dooft de geest niet uit zei Paulus al.

  nina

 3. [31] "Den Heer" heeft niks als unadulterated BULLSHIT … uitgekraamd, of anderen zeggen het naar zo’n duister fguur te doen … Belief yoe mie …

  [32]
  — WAT zijn "kosmische wetten"

  — WIE heeft er wat te willen? Statistisch is iets immers specific deterministisch of een kansgebeuren. Andere wetten zijn er niet in de natuur.

  — Sommige kansgebeuren noemt men een "wonder". Art Buchwald, de Wasgington Columnist was wegens falende nieren (en geen dialyse meer wenste) onlangs reeds in een hospice opgenomen, omdat hij nog maar een maand te leven zou hebben. Na drie maanden werd hem verzocht te vertrekken wat hij weigerde omdat hij het daar zoooo goed had en bovendien zijn nieuwste boek nog niet af had, hetiteld "Not Time Yet to Say Goodbye" … Dat nu is een kansgebeuren ook l noemt men het een "wonder" …

  — Wat een ZWAAR geloel over de lichaam als jas. Dus de ZIEL is meer dan stervelijk. Get duurt een twintig jaar ( en bij velen nooit) om te weten dat je leeft en dan takel je gelijk weer af en somiggen hebben met hun 40 ste al volledig Alsheimer. Die mensen hebben hun lichaam nog maar hun ziel en spritualiteit zijn zij VOORGOED kwijt …

  — Laat Paulus toevallig de eerste gedocumenteerd Alsheimer patient zijn die naar alle waarschijnlijkheid niet eens meer wist wat tie eerder had gezegd …

  Good luck in la … la … land Nina …

 4. [33]
  Dus we lezen hier gewoon wat chemische reacties, gedetermineerd door een toevallige breinsamenstelling; een soort stoelgang dus eigenlijk.
  Hoewel deze afscheidingsproducten van groter belang schijnen te zijn, gezien het spektakel waarmee het lozen gepaard gaat.

 5. [34] Tsjach .. men weet niet eens of men van voren of van achteren leeft en noemt zich … GARRISTELIJK … en geloooof-ig …

  Als men maar errugen bij hoort … Of niet soms. En dan doe plechtige "belofte" op een hiernamaals … is genoeg om je breiwerkje voor in de steek te laten … Of niet soms?

 6. [34] Tsjach .. men weet niet eens of men van voren of van achteren leeft, en noemt zich … GARRISTELIJK … en geloooof-ig … en komt face-to-face met de "Heere".

  Als men maar errugens bij hoort immers … Of niet soms? En dan die plechtige "belofte" op een hiernamaals … Genoeg om je breiwerkje voor in de steek te laten … Of niet soms?

 7. [37] DE Jehovahs doen er nog een schepje bovenop. Zij beweren dat als de wereld vergaat … zij dan de enige "erfgenamen" zijn … Doe je "voordeel" … en ga bij die club. Ik richt mij wel op het hier en nu …

Comments are closed.