In het Buitenhof gisteren werd er gedebatteerd over religie en de plaats daarvan in het publieke domein. Een paar interessante kwesties kwamen daarbij aan de orde en toonden aan hoever wij zijn afgedwaald van de seculiere samenleving.

Mirjam Sterk van het CDA, Frits Bolkestein van de VVD, Job Cohen van de PvdA en de schrijver Fouad Laroui discussieerden over de plaats van religie in de samenleving. Zowel Frits Bolkestein als Fouad Laroui hadden het bij het rechte eind. De plaats van god of religie is een private aangelegenheid en behoort feitelijk niet in het publieke domein plaats te hebben.

In een liberale samenleving is er een plaats voor religie en mag deze nooit worden onderdrukt, noch is er een plaats voor een dominante religie die ten koste van alles wordt geïnstitutionaliseerd, zoals we dat in islamitische staten frequent tegenkomen. In de Middeleeuwen was het Christendom in Europa ook geïnstitutionaliseerd, maar gelukkig na de reformatie en de verlichting is dit naar de achtergrond verdrongen. Waar ik wel altijd van opkijk is dat men het heeft over een ‘rechtstaat’, maar dit is niet volledig, want Iran, Saoedi-Arabië en Soedan hebben tevens een ‘rechtstaat’, echter zijn wel op theocratische funderingen gebouwd met de islam als centrale drijfveer. De Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland hadden in het verleden ook een ‘rechtstaat’, evenals Noord-Korea en Cuba nu, hoewel dit niet betekent dat dit een goede rechtstaat is, integendeel de wetten zijn niet tot stand gekomen op liberale wijze, maar op een despotische manier en hebben meer het kenmerk van dictaat.

Waar we het wel over moeten hebben is een liberale rechtstaat, waarin de wetten de liberale principes vertegenwoordigen, derhalve over een rechtstaat spreken is onvoldoende, Er zijn een aantal randvoorwaarden, waaronder het respect voor individuele soevereiniteit, vrijheid van meningsuiting, volledige eigendomsrechten, vrijheid van de beleving van religie en vrijheid van onderwijs. Waar bezwaar tegen moet worden gemaakt en daar hadden Bolkestein en Laroui groot gelijk in, is dat de staat zich actief gaat inlaten met religie, door middel van de subsidiëring van religieuze gebouwen, scholen, stichtingen of andere organisaties. De liberale staat is te allen tijde neutraal en behoort zich enkel en alleen toe te leggen op de bescherming en veiligheid van haar burgers. Dat is dan tegelijk haar enige doel.

Uit het antwoord van Job Cohen blijkt dat deze niets heeft begrepen van de essentie van een liberale rechtstaat en zelf vindt hij zelfs dat er een ‘brug’ moet worden geslagen tussen de sociaal-democratie en de religie. Dit toont het bankroet aan van de PvdA en Cohen. Wat de laatste wilt is een compromis sluiten met religieuzen, waardoor de religie weer in het publieke domein terechtkomt en zelfs de politiek kan gaan bepalen. Dit is een hellend vlak richting theocratie en dictatuur. Hetzelfde is in de laat jaren 70 voorgekomen in Iran, waar de socialisten en communisten een monsterverbond sloten met Ruhollah Khomenei om de shah te verdrijven. Nadat de mullahs het bewind hadden overgenomen volgde de executie van zowel de socialisten als communisten, zodat deze als geheel werden weggevaagd.

Dit is een waarschuwing voor collectivisten in het algemeen, want als zij een verbond met de duivel sluiten zij hun ziel aan hem moeten verkopen, die dan hun ondergang zal inluiden. Luisterend naar Job Cohen en zijn collega Wouter Bos is dit blijkbaar aan dovemansoren gericht.

79 REACTIES

 1. Goeie analyse Albert!

  Ik vond het ook een interessante uitzending. Cohen refereerde aan de doorbraakbeweging die de PvdA indertijd groot heeft gemaakt waarbij niet alleen socialisten maar ook katholieken tot de PvdA werden toegelaten.

  Nu het socialisme als ideologie failliet is, en de ontkenners van dit feit de PvdA uitstromen naar de SP, blijft er voor de PvdA weinig anders over dan mee te liften op de nieuwe trend van gelovigen die zich van de traditionele kerken hebben afgekeerd en hun geloof naar eigen inzicht zijn gaan belijden (ca. 25% van de bevolking, ofwel 38 zetels). Nog slechts traditionele gelovigen (ook ca. 25% van de bevolking), en niet-gelovigen (de rest) die het CDA als politieke machtsfactor waarderen, stemmen CDA.

  Jezus was een socialist avant la lettre, dus de PvdA heeft alle elementen in zich om het CDA concurrentie aan te doen. Ook veel migrantenarbeiders stemmen PvdA. Het probleem van de PvdA is dat het nieuwe type individualistische gelovigen (‘new age’, evangelische gemeenten e.d.) maatwerk wil en zich meer tot de kleinere partijen (GL, CU, PvdD) aangetrokken voelt.

  Het lijkt me dan ook vechten tegen de bierkaai voor de PvdA: de traditionele socialisten gaan weg naar de SP, de traditionele gelovigen stemmen CDA, de individualistische gelovigen zijn wars van compromissen en stemmen splinterpartijen, en de niet-gelovigen gaan gewoon voor de macht en kiezen de grootste partij (CDA).

  Bos bestuurt een zinkend schip 😉

 2. Religie is net als SEX … Het gaat NIEMAND wat aan … maar doe het NIET in het OPENBAAR …

  De ERGSTEN zijn echter zij die van religie bestaan, daarop teren, parasiteren en het uitbuiten. De "geestelijken, voorgangers, de kerkelijke, moskee en tempel aristocratie" … DIE zijn de echte vijanden van de mensheid.

  Pedofielen zijn er niks bij vergeleken …

 3. Uiteraard meent de verdraagzame libertariër dat iedereen zijn godsdienst ook en zelfs bij uitstek mag uiten in wat hier zo ijverig genoemd wordt "het publieke domein."

  Wie een Burka wil dragen doet maar, of een habijt of een oranje gewaad met bijbehorend kaal hoofd. Ook kruisen van 3 meter en 50 kg die bij wijze van penitentie over de schouder worden meegesleept zijn in dat publieke domein net zo welkom als een Rambo-outfit, compleet met geladen bazooka en kogelgordel. Ver van libertariërs om daarover te mekkeren.

  Kortom, dat gemekker over dat publieke domein hoor ik niet zo graag. De plaats waar je "vrij" bent wordt teruggedrongen tot de eigen privévertrekken en in het "publieke domein" is alle gedrag tot in de puntjes geregeld. Zogezegd om de vrijheid van godsdienst te waarborgen. Of omdat beweerd wordt dat godsdienst onderdrukkend is en daarom geweerd moet worden, terwijl het gewoon clubjes zijn waar je bij kan gaan of uit kan gaan.

  Jezus was ook helemaal geen socialist avant la lettre, dat berust op misinterpretaties en misverstanden.
  Hij was bevriend met zeer rijke mensen en nam helemaal geen aanstoot aan rijken. Hij liet zich insmeren met balsem die een jaarloon kostte door Maria Magdalena en toen zijn discipelen daar aanstoot aan namen wuifde hij hun bezwaren weg.
  Zijn parabel over de arbeiders in de wijngaard, waaronder er zijn die 12 uur gewerkt hebben, en die 1 uur gewerkt hebben, en evenveel betaald krijgen, is er een prachtillustratie van dat hij het eigendomsrecht voorstond. De landman zei immers tot zijn jaloerse werkmannen: "mag ik niet goed zijn?" en "mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?"
  En toen hij de rijke jongeling adviseerde om "alles te verkopen en aan de armen te schenken", was dat een suggestie en geen bevel, en was het bedoeld om de jongeling op zijn geldzucht te wijzen, en niet om te zeggen dat rijk zijn slecht was.
  Zijn parabel over de talenten heeft het over een knecht die gestraft wordt omdat hij zijn 16 kilo goud in de grond had verstopt in plaats van het te investeren en te beleggen zodat het opbracht, en degene die dat wel deed werd beloond.

  Hij had weinig geld nodig, en gaf bij voorkeur veel geld aan arme mensen, maar hij heeft nooit gezegd dat dat een verplichting moest zijn. Hij wilde een goede wereld bereiken door goede individuen, niet door goede wetten.
  De Kerk, een menselijke instelling, heeft dat natuurlijk wel getracht om macht over de geesten uit te oefenen, maar noem dat maar gerust een perversie.

  God (ik ben een sterke agnost en beweer dus dat men niet KAN weten of God bestaat, maar ik erken en waardeer de maatschappijvormende en morele waarde van het Christendom, ik ben een cultuurchristen, zo noemde iemand mij eens) was voor mij een libertariër toen hij Adam toeliet te zondigen (het overtreden van de natuurwet). Veel Christenen stellen zich die fundamentele vraag: waarom liet die "almachtige" God dat toe?
  Antwoord: omdat hij een absoluut respect had voor de individuele soevereiniteit van zijn Adam, die hij had geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Dit beeld vind ik een sterke metafoor voor een God die vrijheid en verantwoordelijkheid hoog acht en daarmee uniek is in de wereld van religies.

  Over Christendom en Socialisme vond ik deze interessante link, misschien geschikt voor deze Kerst:

  "Kan Lucifer een morele maatschappij scheppen?"

  http://www.lputah.org/node/33

 4. [3]
  Het is nog veel erger, aanhangers van opperwezens (of het nu mossels of garistenen zijn) denken de vrijheid te bezitten om op grond van hun relie gelul anderen hun mening op te kunnen blijven dringen.
  Enkelen gaan dan lopen lullen over kunstlicht, zonder te weten wat (natuurkundig gezien) licht eigenlijk is.
  Zij kunnen domweg niet verklaren waar hun god vandaan komt, of hoe of wie Kain en Abel waren, ergos of ze ooit hebben bestaan.
  En zo kan ik nogwel even doorgaan.

  Mijn moeder was een ouderling van de Gereformeerde kerk en daar ben ik trots op (fundamentalist?) Beek.

 5. [6] die zegt: "" … Wat is een garisteen? …""

  Antwoord … Een wandelende KEI… of niet soms?

  Feit is dat wij ons blind staren op de MO religien als zijnde "de enige" civilizaties, terwijl … reeds voor die tijd … groteren bestonden en bestaan. De niet-barmhartige Egyptenaren en niet-barmhartige Perzen (van Darius, Xerxes en Alexander dat 2600 jaar duurde), de Zuid Amerikaanse civilizaties van de Incas en Mayas, en last-but-not-least de CHINEZEN dat in feite nooit is onderbroken en nu weer in sterke opkomst zijn …

 6. [4] ,,dat godsdienst onderdrukkend is en daarom geweerd moet worden, terwijl het gewoon clubjes zijn waar je bij kan gaan of uit kan gaan"

  Dat betwijfel ik ten zeerste Bud. Allereerst omdat het niet vrijblijvend is in de islam om deze religie te verlaten, omdat in veel islamitische landen staat de doodstraf op afvalligheid, in het westen komt eerwraak steeds meer voor. Met andere woorden je bent islamiet en je blijft het, of je het nu wel of niet wilt.

  Ten tweede wil ik niet geconfronteerd worden met slavernij en dat is het wanneer ik een vrouw in een Boerka zie. Heus deze vrouwen hebben geen keuze en zijn gevangenen in hun eigen huis. Als je een mens de vrijheid wilt ontnemen dan ontneem je hem of haar eerst zijn of haar identiteit. Het is hetzelfde als je een neger met ketenen om ziet lopen. Dat was anderhalve eeuw ook normaal, want een neger behoorde aan de slaveneigenaar toe. Maar is dit juist?

  Ik sta daarom ook niet afwijzend tegen een boerkaverbod, want ik zie daarin twee nadelen. Ten eerste omdat er in fundamentalistische islamitische kringen een slavernij heerst, want de vrouw is onderdanig aan de man en moet hem in alles gehoorzamen. En ten tweede het betreft hierbij tevens de openbare veiligheid. Wanneer men de boerka zou gebruiken in roofovervallen of moordaanslagen dan is het onmogelijk de identiteit vast te stellen van de dader en gaat deze totaal vrijuit en dat is een enorme inbreuk op mijn klassiek-liberale rechtsgevoel.

 7. [5]
  So? Zei ik daar iets verkeerds over?
  Opdringen? Ik re-ageer voornamelijk. En dan vooral als ik meen iets recht te moeten zetten.
  Want als anti-christelijke opvattingen geventileerd mogen worden, dan mag daar ook tegen ge-ageerd worden.
  Zo simpel is dat.

 8. [4]
  Bud schreef: “(Hij) gaf bij voorkeur veel geld aan arme mensen, maar hij heeft nooit gezegd dat dat een verplichting moest zijn”

  Sorry Bud, ik ben niet zo bijbelvast als jij, maar voor zover mij bekend was voor Jezus het helpen van armen en zwakken helemaal geen vrijwillige optie. Zonder ‘inkomensherverdeling’ kom je het Koninkrijk Gods helemaal niet binnen (Mattheus 19:24, Marcus 10:25 en Lukas 18:25: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga ;-).

  Als Jezus geen socialist was, waarom voel(d)en zoveel christenen zich dan thuis bij de PvdA (de doorbraakbeweging waar Cohen naar verwees) ?

  Beek, wat denk jij, als materiedeskundige, hiervan ?

 9. [9] Juist Albert. Dat geldt niet voor de Islam. Dat is dan ook een ideologie die ik nog verwerpelijker vind dan socialisme (of nou twijfel ik toch een beetje 🙂 )

  Het geldt, denk ik, wel voor alle overige godsdiensten. Alleszins geldt het voor alle Christelijke godsdiensten.

 10. [11] Peter! Bij die historie over het oog van de naald zat iedereen na die uitspraak wat beteuterd te kijken zo van "wie kan er dan wel binnen in dat koninkrijk", vulde hij zijn uitspraak wel aan met "wat bij mensen niet mogelijk is, is bij God wel mogelijk".

  Overigens was het oog van de naald een poort in Jeruzalem, waar een kameel, zij het met de grootste moeite, wél door kon. Christus wist zijn metaforen te kiezen!
  Naar mijn mening veroordeelde Christus in deze metafoor niet het privébezit, de rijkdom of het verdienen van geld, maar wél de ongezonde gehechtheid eraan, en bij uitbreiding, en voor de goede verstaander in essentie, de ongezonde gehechtheid van om het even wat dat je kan afhouden van het leiden van een "goed" leven.

 11. [10] eerlijk gezegd vind ik dat de drie Midden Oostelijk religien … Judaisme, Garristendom en de Islam (in de hele geschiedenis van de mensheid) nix als de grootste ellende op de wereld heeft doen neerdalen.

  Immers letterlijk ALLE ideologien zijn ook gemodellerd naar standaard religieuze mindset … van het paradijs hier in plaats van het hiernamaals. M.a.w. ook het nazidom en eerder het communisme zijn quasie religien. En waardoor als gevolg van religie en ideologie in 2000 jaren tijds, feite meer dan honderden mijoenen mensen vroegtijdig zijn omgekomen.

  Wat Nederland betreft: hier heerst de linxigheid, zuiver en alleen omdat de monarchie dat verkiest om nog zolang mogelijk aan de macht te kunnen blijven … Met name door het gepeupel onderling om de botjes te laten vechten, terwijl men zich voorbereidt om ooit met de hoogst mogelijke buit er vandoor te gaan.

 12. [11] Sterker nog Jezus was perfect content met de toenmalige mode om slaven te houden. Kijk maar bij Lucas 7 vers 2. Daarin prijst hij een centurion om zijn geloof als deze zegt dat Jezus zijn slaaf kan genezen door alleen het woord te spreken. Helemaal geen uitspraak van Jezus dat het houden van slaven abject is…

 13. De etymologie van het "woord"(?) "garristendom" is mij absoluut onduidelijk. Heeft het iets met garagisten te maken?

 14. Beste Bud [16] Het is een onomatopee. Het is hoe de garistenen zichzelf noemen. Serieus: hou nou een sop.

 15. [15] Sterker nog nog:
  lees Mattheus 19 ook nog eens goed door, niet alleen vergelijkt Jezus de slavenhouder-slaaf relatie met de relatie mens-god (dus goed en rechtvaardig) ook roept hij op tot het vermoorden van iedereen die tegen hem (Jezus) is (19:27 de parabel eindigt in regel 19:25 het is dus niet de koning die spreekt maar Jezus zelf).

 16. [13]
  Okee Bud, maar je gaat IMHO voorbij aan de essentie: je kunt volgens christenen (garagisten als je wilt) alleen in de hemel komen (eeuwig leven verwerven) als je hier ‘goed’ leeft, dan wel oprecht berouw toont voor je zonden.

  Onder ‘goed’ verstaat Jezus toch echt het weggeven van je bezit aan de armen. Het vasthouden aan bezit beschouwt hij als een zonde.

  Die zogenaamde ‘vrijwillige’ optie is dus niet veel anders dan de keuze die een straatrover je biedt als hij je beleefd vraagt om ‘je geld of je leven’.

  Het christendom propageert een vorm van ‘onthechting’ waar de Nederlandse Belastingdienst nog een puntje aan kan zuigen! 😉

 17. [22] Schitterend Cin en daarmee leer ik iets bij van én over jou.
  Wanneer gaan we eens een pint pakken?

 18. [21] Onthechting ja, maar dan van het Kwaad. Basically gaat het Christendom over hechting, want liefde. itt bijvoorbeeld sommige Oosterse religies, die totale onthechting van àlles nastreven.

 19. [12] Mee eens Bud, alle andere religies zijn geen gevaar voor het klassiek-liberalisme, de islam zoals die in de meeste landen wordt gebezigd, echter wel en moet dus terecht aan banden worden gelegd.

 20. De constante lijn in het NT is de buitengewoon hoge eisen om het hiernamaals waardig te zijn; schier onmogelijke eisen, zoals Christus steeds laat zien.
  Want het is de bedoeling dat de mens begrijpt slechts door Christus’ werken wordt geheiligd en niet door eigen verdiensten.
  Christus is a.h.w. onze plaatsvervanger, en wij mogen erfgenamen zijn.
  Zoals Cincinnatus ook uitlegt m.b.t. de rijke jongeling.
  Christus vond de wet echter wel Gods wet, noodzakelijk en niet veranderbaar.
  Daarom blijft die wet wel de standaard, maar is die volledig, tot het uiterste, door Christus vervuld.
  Voor eens en voor altijd: Het is volbracht.
  Erkentenis daarvan blijft de hoofdzaak.
  Zo zie ik het.

 21. The young man who asks the Lord "what good thing shall I do that I may have eternal life ?" pictures the condition of thousands in the professing
  christendom.He was a religious and moral young man.But all his morality and religiousness had not given him the assurance of eternal life.He wanted
  to do something in order to get eternal life.Eternal life is the g i f t of God through Jesus Christ our Lord.

  The lord did not promise him Eternal life if he were to sell all he had and
  give it to the poor.He wanted to
  convince him that his profession
  of loving his neighbor as himself was spurious (onecht, vals).That law demanded that he shouls sell and give
  it to the poor.He did not understand
  the lesson and went away sorrowfull.
  ( AC Gaebelein "http://www.thedcl.org/chris…")

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [27] Die reactie hoort meer bij Pasen dan bij Kerstmis. 😉

  Overigens voor libertariërs leuk om te weten dat het Mozes was die aan God een wet vroeg en dat God terughoudend was. Hij zei zoiets als "dan gaan jullie eeuwig kibbelen over die wet, doe het maar liever zonder."
  En enkel de tien geboden komen van God in dit verhaal, de andere 613 van Mozes. Maar idd beschouwde Christus zich als gehouden aan al deze.

 23. [29]
  Bud schreef: “enkel de tien geboden komen van God in dit verhaal, de andere 613 van Mozes. Maar idd beschouwde Christus zich als gehouden aan al deze”

  De Romeinse zetbaas Herodes hield zoals bekend veel modernere opvattingen na over het Joodse geloof dan Jezus. Jezus was dus blijkbaar niet alleen een oud-Joodse Che Guevara die in arme en onderdrukte Joden de juiste aanhang vond. Met zijn ideeën om terug te keren naar de leerstellingen van Abraham en Mozes, was hij ook een reformist, een soort Luther avant la lettre. 😉

  http://www.cartoonstock.com

 24. Eigen verdiensten contra Christus’ verdiensten is m.i. sinds die tijd de constante factor van religieuze strijd en twist. Om te beginnen in het NT.
  De islam zie ik als een ernstige terugval naar de eigen verdiensten.

 25. [25]

  Bud schreef: “Basically gaat het Christendom over hechting, want liefde”

  Dit maakt van het christendom niets anders dan een vorm van emotionele chantage. Doet me denken aan een scene uit de fraaie Indiase film Kandukondain (2000) van regisseur Rajiv Menon:

  “Het kost maar 1 tel om nee te zeggen.
  Om de pijn te dragen zal ik vele, vele levens nodig hebben.
  Wat zal je antwoord zijn ? Wat zal je antwoord zijn ?”

  Dit heeft met vrijheid uiteraard niets te maken. Waar blijft de vrije keuze om gewoon de pest te hebben aan andere mensen, zonder dat dit je toekomst als mens in gevaar brengt ?

  "Tolerant, but not stupid! Look, just because you have to tolerate something doesn’t mean you have to approve of it! …"Tolerate" means you’re just putting up with it! You tolerate a crying child sitting next to you on the airplane or, or you tolerate a bad cold. It can still piss you off!"
  — Mr. Garrison (South Park)

  PS
  Jezus sloeg zoals bekend ook de geldhandelaren uit de tempel. Daarmee miskende hij niet alleen het grote belang van de economie voor ons leven, hij miskende ook de geweldige passie die mensen kunnen hebben voor hun vak.

  In plaats van dit kleinzielig op te vatten als gebrek aan respect voor zijn vader had hij er verheugd over moeten zijn dat mensen nu eenmaal iedere gelegenheid te baat nemen om zich te verbeteren.

  Zijn overtrokken reactie valt alleen maar te verklaren als gevolg van zijn socialistische ideeën en de linkse “weg met ons” mentaliteit die blijkbaar van alle tijden is.

Comments are closed.