We kunnen er wel van uitgaan dat praktisch iedereen het er mee eens is dat iemand die steelt, iemand die het eigendom van een ander afpakt, een misdadiger is. Het staat zelfs in de wet en ook in de Tien Geboden staat:”Gij zult niet stelen”.

Aan deze opvatting verandert niets als meerdere dieven zich in een bende verenigen.

Wat doen nu socialisten? Socialisten willen andere mensen dwingen om (een deel van) hun eigendom af te geven en dat te gebruiken voor doeleinden die de socialisten bepalen.
Dit kan een socialist niet in zijn eentje verwezenlijken. Dan zou hij een dief genoemd worden, en als eenling mag je niet stelen.
Om hun plannen toch uit te voeren, verenigen zij zich in groepen, zodanig dat zij in de overheid een meerderheid kunnen claimen. De helft plus 1 stem is daarvoor al voldoende.

Dat is de methode om eigenaren en producenten te dwingen (een deel van) hun eigendom af te staan. Op deze manier worden deze immorele handelingen “legaal” genoemd. De socialisten kunnen op die manier hun eigen wensen verwezenlijken zonder zelf te produceren.

Dit is duidelijk misdadig. En een organisatie als de SP, Socialistische Partij, is dan ook duidelijk een “misdadige organisatie”. *) En de leden ervan zijn misdadigers.**)

———————————————————————-
*) Er zijn in Nederland meerdere van dergelijke misdadige organisaties. Zo valt bvb de VVD daar ook onder. Die beloven onder andere aan mensen gratis kinderopvang om maar stemmen te vangen. Die kinderopvang wordt dan gefinancierd met gestolen geld. Dus. . . . . !

Het valt buiten het kader van dit artikel om na te gaan of er een politieke partij is die geen misdadige organisatie is. Waarschijnlijk willen ze allemaal belastinggeld voor zichzelf en hun doeleinden.

**) Interessant is een andere invalshoek door Dean Russell in zijn artikel voor de Foundation for Economic Education: “Who is a Libertarian.” www.fee.org/publications/th…

74 REACTIES

 1. Gezien de vorige discussie over een politieagent.
  Mogen we nu knallen??
  Ze komen tenslotte onaangekondigd ons privéleven binnen.

 2. Ja, je hebt daarmee de moraal aan je kant. Maar daarom ben je nog niet sterker dan het leger dat zij op de been zullen weten te brengen tegen jou…
  Succes in ieder geval 🙂

 3. Ja, je hebt daarmee de moraal aan je kant. Maar daarom ben je nog niet sterker dan het leger dat zij op de been zullen weten te brengen tegen jou…
  Succes in ieder geval 🙂

 4. Kan een supporter van gedwongen afname van eigendom mij hun geweldzucht uitleggen? Ik bedoel, het is een rationele en logische redenatie dat het collectieve diefstal is, dreiging met geweld. We hebben naar mijn mening te maken met geloof systemen net zoals religie systemen. Het is echt heel simpel, als je niet betaalt wordt het met geweld opgehaald en alle redenatie daarvoor draait om dit zeer eenvoudige feit heen. Rationaliteit is hier niet aan de orde, want we spreken over het geloof van mensen hierin. We hebben hier niet te maken met rationeel denken, maar met gewelddadige collectieve geloof systemen die gaan voor onvrijwillige geldafname m.b.v. wapens.

 5. Ja, het komt erop neer dat de overheid de dief is.
  Dit is allemaal wel leuk maar toch is die overheid wel nodig en heeft zij ook ons geld nodig om bepaalde zaken te besturen. (ik denk aan veiligheid)

  Dood aan de socialist maar een overheid is nodig.

 6. "De helft plus 1 stem is daarvoor al voldoende."

  Dat is maar half waar. Zie de discussie over die 26.000 (halve en hele) leugenaars. 75 stemmen (van de 150) wordt als ‘meerderheid gepresenteerd. De meerderheid van een minderheid is bepaald geen gekwalificeerde meerderheid. Het probleem is vooral dat politici veel meer macht hebben dan nodig is. Ik had liever 150 apen in het parlement gezien, veel leuker.

 7. [5] "Dood aan de socialist maar een overheid is nodig."

  OK, of misschien. Maar dat staat los van bovenstaande discussie.
  Over de "noodzaak" van een overheid, en in welke mate, kun je afzonderlijk discussieren. Het gaat er hier eerst om dat we duidelijk maken dat socialisten NIET sociaal zijn, maar gewone misdadigers.

 8. Dan zou het mij niet verbazen, als zou blijken dat deze "Tweede Kamer-apen" meer succes met hun besluiten zouden hebben dan de volksvertegenwoordigers, analoog aan de apen die het als belegger beter doen dan de analisten..

 9. Nogmaals, als je niet betaalt, zal het al-volgens ‘het geschreven woord’ met geweld worden opgehaald. *Alle* redenatie daarvoor draait als het moet extremistisch om dit zeer eenvoudige feit heen. Hier houd immers eenvoudig alle ‘discussie’ op; in het aanzicht van de loop.

  Nu als ik *vrijwillig* een idee mocht supporteren met mijn eigendom, dat is een andere zaak…

  Maar het gaat hier niet om rationaal denken of logica, maar om gewelddadig gelovige mensen die niet ingaan op logica of rationaliteit. De ideologie is Heilig en als je het er niet mee eens bent zullen ze je Heiligheid laten voelen.

 10. Het is allemaal wel zoals Hub het zegt, maar ik zou het eerder als volgt samenvatten … Want waar Hub vooral de incidentele ( en zeer onaangename) facetten belicht, gaat het mij vooral om het zo goed mogelijk in te schatten hoe allemaal ongeveer in elkaar steekt.

  Welnu, volgens mij, moeten wij in de eerste plaats, de echte machtsstruktuur in Nederland definieren … Ten tweede tweede de facade en schijn dat men daar aan probeert te geven. En, in de derde plaats, de rol dat het publiek daarin speelt (en dat, afhankelijk van temperament, zou kunnen varieren van dociel en berustend … tot belligerent en openlijk opstandig of zelfs wraakzuchtig als tijdens de Franse revolutie …).

  Met het beschrijven van de ware machtsstruktuur in Nederland zijn wij echter wel heel snel klaar. Want Nederland is sinds de "restauratie van de keuning" (ik noem het: machtsgreep) nog steeds een ouderwetste monarchie, en de Minister President die tegen de kwien Bea of king Willie durft te zeggen dat zij of hij naar de pomp kan lopen moet nog geboren worden. Feit is dat, in monarchien steeds en ALTIJD …een singulaire partijstelsel heerst. Maar NOOIT een legitieme oppositie wordt getolereerd. Om prceies te zijn, hier heerst … een "politieke partijen stelsel" des keuning’s himself is … ook al tracht men de illusie te scheppen dat er linxe zowel als "regsen" als ook middengroepen zouden bestaan … .

  Maar een "moderne" monarchie heeft vooral t.a.v. het buitenland natuurlijk het allergrootste belang om de SCHIJN en facade op te houden van een "democratie" te zijn. Daarom, en uitsluitend om die redenen, worden regelmatig " verkiezingen" gehouden … letterlijk zoals dat steeds in een schoolklas onder de schoolieren plaatsvinfdt. Om (alweer) precies te zijn i.v.m. het periodiek te kiezen klasse "bestuur" , zowel als zulke zaken als wie de meest populaire … "politieke" personen van de periode zijn … (En waar ook steeds de meest wonderlijk "coalities" uit voortkomen. … Paars bijvoorbeeld …). Helaas laat zelfs een Hub Jongen zich daarmee het riet in sturen … omdat niet het schoolbeleid wordt bepaalt, laatstaan dat van het onderwijs.

  Rest ons, het derde punt, te trachten de "schoolklas populatie", oftewel het gemene volk in haar essenties te vangen. Voor Nederlanders betekend het dat echter men elkaar nauwelijks het licht in de ogen gunt … en nog minder dat men de zon het in het water kan zien schijnen. Zodat er … shitsjialisme of niet …. volgens het volk onder de bevolking beslist slechts het absoluut mininum aan onderlinge verschillen dienen te bestaan. Voeg daar aan toe dat men vooral "zekerheden" wenst en een tachtig procent is best tevreden met het linxe keuninklijk regiem … of denkt dat althans te zijn. In dit lans is men immers meevoelend, meelevend, "tolerant", solidair en loyaal … kortom domweg … sjosjialistisch … zuiver em alleen vanwege het EIGENBELANG en de eigen gebreken. Dus doe daar es wat aan … aan mensen die schijnheilig zeggen dat bijvoorbeeld geld weinig voor hun betekend.

 11. Ik ben het met Hub en alle sprekers eens. Toch durf ik best een enkele vloek in de kerk te plaatsen:

  Heeft een nieuw geboren Nederlander uit Nederlanders met een Nederlands paspoort een (natuurlijk?) geboorterecht op 1/16 miljoenste deel van het landsoppervlak? De bomen? De wolken?

  Indien hij dat recht niet heeft zal deze dat van anderen af moeten gaan pakken toch? Als hij in leven wil blijven uiteraard…

 12. [11]
  Sander,

  Dat vraag ik me ook wel eens af. En is ook de reden waarom ik (nog?) niet overtuigd libertarisch kan zijn. Principes zijn prachtig, maar van iemand die van de honger omkomt kun je niet verbaast zijn wanneer deze je besteelt om te overleven.

  Aan de andere kant is er, zonder afgedwongen CAO’s en dergelijke, een "natuurlijk minimumloon", nl. de hoeveelheid geld die iemand strikt genomen nodig heeft om te overleven. Werknemers kunnen niet leven voor minder, en werkgevers kunnen dus ook niet minder betalen. Maar ook dat zal voor sommige ongelukkigen niet voldoende zijn. Libertarisme verwacht dan dat men het van particuliere liefdadigheid moet hebben, en ongetwijfeld zullen er genoeg mensen zijn die niet graag mensen zien omkomen van honger of op straat leven.

  Maar in de theoretische situatie dat die particuliere hulp er niet komt, lijkt het me niet zo vreemd wanneer zo’n persoon tot stelen overgaat. Al is het ook weer niet onbegrijpelijk dat degene die daarbij bestolen wordt dit probeert te verhinderen.

 13. [5] Overheid nodig voor veiligheid ? Het grootste risico een geweldadige dood te sterven de afgelopen 100 jaar was vermoord worden door je eigen overheid. Het 1 na grootste gevaar vermoord worden door een andere overheid. Overheden hebben 170 miljoen moorden op hun geweten, daar kan geen mafiabende tegenop.
  Wat je bedoelt is: er is een beschermingsdienst nodig. Er zijn prive beschermingsdiensten en die worden toch geen overheid genoemd, net zo als er stichtingen zijn die aan goede doelen geven en geen overheid heten. Iets heet dan ook pas overheid als het steelt, het heeft niets met de besteding van het geld te maken. Een maffiabaas valt wel onder de definitie overheid. Hij steelt zijn geld en koopt er wapens van:mijn mensen hebben toch veiligheid nodig en mijn oude moedertje moest een nieuwe rollator.

 14. [12] Het argument dat een overheid wel moet stelen om te voorkomen dat armen niet van de honger omkomen is allereerst vreemd aangezien het aantal mensen in de bijstand drastisch is toegenomen, terwijl de armoede drastisch is afgenomen de afgelopen 100 jaar. Maar gesteld dat je voorstander bent om het op kleine oorspronkelijk bedoelde schaal wilt doen, dan nog is het vreemd hoe dat zich verhoud tot democratie:
  OF je gelooft dat mensen vrijwillig geld aan die armen zullen geven en dan kan je libertair worden, OF je gelooft dat ze dat niet zullen doen en dat overheidsdwang noodzakelijk is, maar die overheid kan dan niet democratisch gekozen worden, anders wordt deze armenhulp alsnog weggestemd. Dus OF vertrouwen in je medemens, OF wantrouwen tov je medemens en een dictatuur met een wijze heerser.

 15. [11] "Heeft een nieuw geboren Nederlander uit Nederlanders met een Nederlands paspoort een (natuurlijk?) geboorterecht op 1/16 miljoenste deel van het landsoppervlak?"

  Een goede vraag die veel meer aandacht vraagt dan even in een reactie. Wzouden kunnen onderzoeken of iemand als Frank van Dun daar meer over gepubliceerd heeft.

  Maar je moet dan niet zo klein denken. Je kunt ook vragen of dat kind een recht zou hebben op 1/6 miljardste deel van het aardoppervlak.

 16. [15] Voor mezelf heb ik die vraag al beantwoord. Immers, als hij dat recht niet heeft, heeft hij ook geen recht op 1/16 miljardste of triljardste deel. M.a.w. Dan geeft de geboorte nog geen recht op een leven. En dat is nogal wat. Een bijzonder fundamenteel vraagstuk, dunkt me.

 17. [15] klein gedacht, ik heb recht op 1/6 miljardse deel van het heelal en ik kies …… ons zonnestelsel

 18. [10] ". . .gaat het mij vooral om het zo goed mogelijk in te schatten hoe allemaal ongeveer in elkaar steekt.

  Welnu, volgens mij, moeten wij in de eerste plaats, de echte machtsstruktuur in Nederland definieren … Ten tweede tweede de facade en schijn dat men daar aan probeert te geven. En, in de derde plaats, de rol dat het publiek daarin speelt. . . ."

  Dit zou een heel interessant project zijn. Zeker als dit serieus wordt aangepakt.

  Ook het hier genoemde startpunt zal dan sterker bewezen moeten worden.

  Dat de "koning" een zekere macht heeft, zal waarschijnlijk niemand ontkennen.

  Nog het meest in formatieperiodes?
  Ze kan bepalen wie wordt (in)formateur en gedurende die periode velen iets influisteren.
  Stel Trix had nu iemand anders tot informateur benoemd. bvb Lubbers. Zouden er dan veel andere dingen gebeuren dan nu?

 19. [18] Dat de keuningin in Nederland defacto oppermachtig is wordt ampel bewezen door het FEIT … dat NIEMAND sterk en machtig genoeg is om tegen haar te zeggen dat het de hoogste tijd is om met der zooitje op te rotten.

  Zulks omdat zij NEGATIEVE "toegevoegde waarde" aan de samenleving levert, waardoor het STAGNEERT … Om meeeeer bewijzen vragen is … het hoofd in het zand steken. Niemand zegt dat zij weg moet dus NIEMAND heeft meeeer te zeggen …

  Immers, de echte en ware "informateur" is steeds de kwien herself … Of niet soms ….

 20. [19] Er zijn toch al groepen bezig met de afschaffing van het koningshuis? Onder andere de republikeinen.

  En in de Kamer werd gewerkt aan het verminderen van haar bevoegdheden..

  Natuurlijk nog maar kleine dingetjes, maar die groeien wel.

  Er wordt dus wel "getornd"!

 21. [20] Yaaa … Yaaaa … kijk maar wie zich allemaal "Republikeins" durven te noemen.

  Maar ziet iedereen gaat de monarchie uit de weg … EN IK OOOOK … (omdat ik er NIET onder ga zitten)

 22. Wie leert die ACP nu toch eens manieren? Dit is ongenietbaar. Wat moeten bezoekers wel niet denken zeg.

  Bezoekers: sorry hoor! We zijn niet allemaal zo. ACP is niet eens een libertariër. Gelukkig.

 23. De theorie van ACP wordt overigens onderschreven door de Duitse geleerde Prof. Hans-Arnim von Arnim, die er een heel boek over heeft geschreven, getiteld "Das System: Die Machenschaften der Macht".

  Lekker lezen hoor, ook voor "libertariers"

 24. [22] Vrijspreker kan zich toch onmogelijk "vrijspreker" noemen als het ook al op politiek correctheid en conformistisch gedrag aandringt en steeds aan iedereen ongevraagd "excusues" biedt….

  En WAT zijn "manieren" ..? Want de padvinders van Lord Baden Powell plachten elkaar steeds de linker hand te schudden, terwijl barmhartigen (onze tegenwoordige multikul partners) dat reserveren om zich de kont mee af te vegen …

  Last but not least … what’s so libertarian about setting limits (in this case for fake conduct)? Bovendien ik hoef toch ook niet te geloven in gebedsgenezing als ik de excellente Christian Science Monitor wens te lezen of met hun op inhoud in discussie ga.

  But you’re right, libertarian fantasizer I am NOT …!

 25. [22] En dan is daar het genootschap van "Republikeinen" van letterlijk impotente oude mannetjes … die samenscholen maar TrickyTrixie niet de wacht durven aan te zeggen. Waaronder:

  Elsevier’s baasje Pierre Vinken, Prof P. Korteweg, oud minister R. Nelissen, ex "gouverneur" Sjeng Kremers, Ambtenaren-pensioenfondsman J. Kleiterp,PCM-manL. van Vollenhoven, TBI-fondsmanprof dr L. Koopmans, beroeps commissaris G. Zoutendijk, Centreparcsman Schuitemaker, hartjesman prof dr. A.J. Dunning. Eene Mr Visser nog een beroepscommissaris. Wellink de understudy van Duitenberg, Schoonpapa Brinkman, Bram Peper, en Doctors van Leeuwen.

  Zij zien de bui wel hangen maar durve niet goed … Het is een KLUCHT …(http://www.republikeinsgeno…)

 26. [14]
  pcrs,

  Dat is een goed argument dat ik wel eens eerder heb horen langskomen (en zelf heb gebruikt), maar er zit een klein addertje onder het gras.

  De meerderheid steunt nu weliswaar "democratisch" het geven van liefdadigheid aan armen (en aan "armen"), maar nooit uit eigen zak. Ze willen dat vooral de rijkste mensen het moeten betalen. Hoe rijk dan? Een goede vuistregel is: meestal rijker dan degene die om herverdeling roept. Dus het zou zomaar kunnen dat wanneer de officiële, gedwongen "liefdadigheid" wordt opgeheven, er te weinig mensen zijn die bereid zijn vrijwillig geld te geven, omdat ze vinden dat iemand met een dikkere portemonnee dat moet doen.

 27. [27] O YAAAA …. Is timmermanszoon KOK dat niet ZELF vele duizenden malen betre van geworden, enne Van Fam. en het kappersjong Melket, of Pronk junior, of de begrafenisverzekeringsagnet Dijkstal, of de "Fruese straatjong" Duitenberg en de politieagent dochter Grietje … om enkelen te noemen

 28. [27] "Dus het zou zomaar kunnen"

  Natuurlijk, zou kunnen. Maar het zou net zo goed kunnen dat mensen (ongedwongen) veel meer gaan geven.

  Dat blijkt bvb in Amerika, waar toch nog minder gedwongen wordt (om te geven) maar waar de burgers vrijwillig véél vrijgeviger zijn.

  Het "zou kunnen" wordt overigens erg veel door politici gebruikt.
  Het zou kunnen dat de zee 5 meter hoger wordt en dan verzuipen we allemaal!

 29. [29] In de VS geeft men nu geheel vrijwillig jaarlijks een 300 miljard t.b.v. het charitatief doel. Maar dat komt, volgens mij , onder andere omdat (bij gelijke bruto verdiensten) het gemiddelde netto besteedbare inkomen daar aanzienlijk hoger is … als direct gevolg van aanzienlijk lagere belastingen (gemiddelde belastingdruk 22%). De correlatie is eenvoudig in de nasjionale begrotingen te vinden, aangezien de VS niet meer dan 20,5% van haar BNP uitgeeft en Nederland 53,1%.

  Andere redenen zijn dat de economie in de VS niet alleen nog steeds sneller groeit dan in NL, maar dat daardoor in absolute dollar getallen ook elk jaar steeds veel meer beschikbaar komt.

  Helaas, de meeste Nederlanders beseffen niet eens onder welke ellendige artificiele omstandigheden zij moeten bestaan. Allemaal vanwege uit de hand gelopen confiscaire belastingen de discretionaire overheidsuitgaven, onder het ideologische vaandel van medelevendheid en het sjosjialisme …

Comments are closed.