De trein rijdt (gewoon?) door.
Als je oplet wat politici (niet) zeggen over de EU, dan is het heel duidelijk dat de stoomwals gestaag doorrijdt.

Dit is vooral een nare situatie omdat het niet alleen een economische maar vooral ook een politieke kwestie is.

Wij zijn vóór vrijheid en dus voor het afbouwen van grenzen en andere (economische) hindernissen. Om diezelfde reden zijn we tegen de vergroting van de macht van de EU. Dit laatste is betutteling en dwang op het leven en de vrijheid van ieder individu.

Dit “package deal” maakt het zo moeilijk om anderen te overtuigen van de slechtheid van de EU en de uitbreiding daarvan. En omgekeerd maakt het het gemakkelijk voor de politici om hun macht te vergroten door vooral of alleen te wijzen op de economische voordelen. Je hoort ze bvb nooit waarschuwen voor de invloed van Turken of Grieken of Finnen enz. op ons dagelijks leven. In de beslissingen daarover levert Nederland maar 2 % invloed! En het beetje vetorecht willen ze ook nog prijs geven.

In de recente Buitenhof uitzending kwam de EU en Turkije ter sprake door de Europarlementariërs Joost Lagendijk (GL) en Frans Timmermans (PvdA).
Interessant was om daar te horen bekennen dat alle de politieke partijen in het Europarlement een heel ander beleid voeren dan hun eigen partijgenoten in Den Haag. En daar staat dan de regering tussenin! Mooie boel.

Hoewel bekend dat er in Nederland een overgrote meerderheid tegen het doorgaan van het binnenhalen van Turkije is, zal over anderhalve week door de EU-opperhoofden toch beslist worden dat het wel moet doorgaan.
Natuurlijk zullen ze een “smoelreddende” verklaring vinden. Maar het is zo goed als zeker dar de trein niet wordt stilgezet.
De Nederlandse helden Balkenende en Bot zouden dan een veto moeten uitspreken, en daarvoor zijn het toch geen echte “Staatsmannen”. Los ervan dat ze zelf ook oh zo graag die EU willen versterken. Daarom zullen ze wel een “diplomatieke verklaring” verzinnen. Of ze daarmee ook tegen de wil van de Kamer handelen, is (nog) niet helemaal duidelijk.
Die oplossing kan liggen in Turkije zover krijgen dat ze wel schepen en vliegtuigen uit Cyprus toelaten, maar toch Cyprus niet echt erkennen. Waardoor de idiote situatie blijft bestaan dat Turkije onderhandelt met een club EU maar niet alle leden van die club erkent.

En wat doet het Nederlandse volk?
Dit alles gewoon slikken! Uit domheid en uit lethargie!

9 REACTIES

 1. Er bestaat eenvoudig een zeer blatante … BELANGEN CONFLICT … enwel omdat Nederlandse politici en ambtenaren de EU eenvoudig zien als de grotere zaak waarmee men WENST te fuseren, en dat hun veel betere kansen en doorstroommogelijkheden heeft te bieden … Waarom dan verwacht dat zij zich … anders gaan gedragen?

  Want of dat nu ten koste gaat van land en volk kan hun werrekelluk geen eene reet schelen, en het volk in het algemeen schijnbaar … EVENMIN.

  Dus waarom al dat geween en geklaag … Verslagen volk moet weten dat zij dat zijn, en kunnen beter hun eigen maatregelen treffen … hoe bitter en navrant ook. Het is weinig anders dan wat de Joden in de dertiger jaren meemaakten. Pakt men de biezen of wacht men af? Terug draaien is er helaas NIET bij … Ook als er duizend Wilders kabaal zouden maken … die ik eerder verdenk al blixem afleider voor het gezag te fungeren, waarmee men de "quarelanten uit hun tenten lokt …

 2. DAAROM is voor het Nederlandse volk de eventuele toelating van Turkije tot de EU … al helemaal geen issue … (wel of men in de EU blijft, maar dat is reeds hierboven beantwoodt)

  Enne, door aan te dringen dat de EU, Turkije toelaat vangen de VS drie vliegen in een klap. Gebeurt dat WEL, dan heeft men te maken met een zeer slappe EU dat gegarandeerd in twee stukken uit zal vallen, waarvan een deel tot een nieuwe Noord Atlantisch verdrag gaan behoren ( i.e., GB,I, N en DK) zowel als Island uiteraard. Daarnaast kunnen de VS de EU verantwoordelijk stellen voor het gedrag van de Turken …

  Gebeurt het niet, waar maar zeer weinig kans op bestaat, dan zal dat slechts kunnen omdat er alsnog nieuwe werkelijk VISIONAIRE leiders zullen komen … a la een Churchill of Thatcher.

  En in beide gevallen blijft het Europese continent immers een interessante consumentenmarkt … Of niet soms?

 3. Leuk dogmatisch gebracht, maar enige realiteitszin is toch ook wel prettig:
  Hoe zou het NL volk, ‘lethargisch’ of niet, in vredesnaam moeten voorkomen dat de politiek gewoon doet waar zij zin aan heeft? Door en masse op Wilders te stemmen? Nog afgezien van het feit dat Wilders CS zich nog moeten bewijzen qua standvastigheid wordt het TR hoofdstuk nog onder de huidige club afgehandeld.

  En, inderdaad, zolang minimaal 50% van het NL volk het toch wel substantiële onderscheid tussen sociaal en socialistisch niet begrijpt krijgen de eenwordingsclubjes veel te veel stemmen. Alleen vermoed ik dat de standpunten t.a.v. de EU nauwelijks een rol hebben gespeeld bij de meeste linkse stemmers; herverdeling van de ‘rijkdom’ en vooral ‘sociaal’ willen zijn heeft een veel belangrijkere rol gespeeld.

  Dat Maorijnissen absoluut niet sociaal is, en zelfs duidelijk zichtbaar dictatoriaal in eigen gelederen, wordt om onduidelijke redenen niet herkend. Maar om socialisme in stand te houden is dictatoriale onderdrukking wel een vereiste.

  De meeste kiezers denken echter niet zelf na, zoals blijkt uit de verkiezingsuitslag en een kleine anecdote:
  Een medestudent van mijn dochter had PvdA gestemd, ‘omdat dat sociaal was’. Toen mijn dochter vroeg waarom hij dat vond luidde het antwoord dat hij dat Wouter Bos zelf op TV had horen zeggen. Tja…

 4. [3] "Maar om socialisme in stand te houden is dictatoriale onderdrukking wel een vereiste."

  Goed gezien! Ik denk ook goede opmerking om aan "socialen" duidelijk te maken wat "socialisme" is.

  "Hoe zou het NL volk, ‘lethargisch’ of niet, in vredesnaam moeten voorkomen dat de politiek gewoon doet waar zij zin aan heeft?"

  Om dit te voorkomen zouden eerst veel meer mensen het moeten inzien en het alternatief van een vrije, libertarische, wereld BEGRIJPEN.
  Zonder dat zijn alle pogingen tot mislukken gedoemd.
  De Vrijspreker denkt nog steeds dat je niet alle mensen voor altijd kunt belazeren.
  En omdat het aantal bezoekers blijft groeien, blijven we nog vertrouwen houden ook!!!

 5. [4]
  Ach wij zijn al heel gaauw klaar …want volgens het Marxisme (dat dus ook het model is van het Maorijnisme), dient uiteindelijk dictatuur van het volk te heersen … en dat wordt belichaamt door de "leiders" van dat volk. DAAROM denkt een Maorijnissen ook dat tie zeer terecht handelt …

  Overigens, een grote meerderheid van de linxe bevolking wenst, en eist zelfs, dat er kordaat (en liefst "streng:) wordt opgetreden tegen de rijken, de kapitalisten de grootindustrielen en tegen de banken. Ook de Achilles van deze site is die mening toegedaan.

  Terwijl slechts pakweg een 15% tot een 20% van de Nederlandse bevolking NIET linx is, of zelfs zwaar … tegen. Welnu … zij zijn zo ongeveer als de Joden in Hitleriaanse dagen …

  Dat Vrijspreker denkt dat men niet alle mensen voor altijd kan belazeren, en omdat hun aantallen nog steeds groeien, doet weing terzake. Immers eris een hard stop LIMIET dat op rond de 20 (twintig) procent van de bevolking ligt. En dan kan men toch veel beter wat anders doen dan zich schrap te zetten …

  Laat de EU en de Turken maar komen …

 6. Aardwezens,
  We kunnen ons er wel druk over maken maar het helpt niet en het roept alleenmaar negatieve trillingen bij jezelf op.

  Laten we positieve gedachten uitstralen en let eens op hoe de rest veranderd. Gedachten hebben meer invloed dan jullie denken, al het stoffelijke om je heen zijn gedachtenpatronen.

  Voel de vibratie, de kracht, de liefde, kennis, licht.

 7. Nederlanders gelukkigste volk van Europa

  Uitgegeven: 5 december 2006 17:02

  BRUSSEL – Nederlanders behoren met de Finnen tot de gelukkigste en energiekste inwoners van de Europese Unie. De twee volken voeren de ranglijst aan van mensen die zich de laatste maand gelukkig hebben gevoeld en vol van energie.

  Welgeteld 83 procent van de Nederlanders antwoordde bij EU-onderzoek dat ze zich gelukkig voelen of hebben gevoeld. Heel wat beter dan inwoners van Letland (42 procent) of Italië (48 procent).
  De Nederlanders zijn naar eigen zeggen ook het actiefste volk van de EU: 72 procent voelt zich vol energie, tegen slechts 37 procent in Duitsland, kennelijk het meest futloze land van Europa.

  De vraag was gesteld bij onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar de geestelijke gesteldheid van Europeanen. Brussel is van plan om een strategie op te zetten tegen geestelijke problemen.

  HA,HA,HA,HA,HA, HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA, HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA, HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA, HA,HA,HA,HA,HA,HA,…

  Het moet echt niet veel gekker worden, hoor…

 8. "Brussel is van plan om een strategie op te zetten tegen geestelijke problemen." Dan zal ze zichzelf wel opheffen… 😉

 9. [7] Hoezooo …. het KLOPT immers als een BUS …. Want dat strookt helemaal met het FEIT dat 80% van de bevolking het van de overheid moeten hebben … onverschillig of dat nu baantjes zijn, soepsidies, of oetkeringen.

  Die mensen hebben immers alle zorgen van zich afgeworpen, en zelfs werklozen en asocialen denken dat zij "RECHT" hebben op vakanties.

  Allemaal omdat een op de zes "werkenden" … ook nog zo stom zijn om … ECHT te werken … En zooo schuiven land en volk als vanzelf de afgrond in … Of niet soms?

  Maare voor dit soort dingen heeft men immers dikbetaalde spindoctors in Madison Avenue, die dit soort onderzoekjes instellen voor NEDERLANDSE CONSUMPTIE en om het imago van NL in het buitenland op te krikken …

  Al gechecked bij de Letten, Italianen en Duuutsers?

Comments are closed.