Wel, het eenvoudige antwoord is: niemand “weet” dit!

Alles kan elke seconde compleet veranderen.

Maar we kunnen wel verwachtingen uitspreken, die een zekere waarschijnlijkheid hebben.


De waarde van die waarschijnlijkheden is betrekkelijk, al kunnen een aantal ervan wel nuttig zijn om bepaalde besluiten die je moet nemen,
net iets beter te funderen.

Daarom onze vraag: Wat verwacht u dat er in 2007 gaat gebeuren?
Op oudejaar 2007 kunnen we dan eens zien wat er echt is uitgekomen.
Vul, zo gewenst, de onderstaande verwachtingen aan, of bekritiseer ze.

Binnen enkele dagen is het dan misschien mogelijk om een totaallijst te maken.

Verwachtingen voor 2007:

–Er komt in Nederland een regering die aanzienlijk socialistischer is dan de vorige.
–Invloed van religies op de staat wordt groter.
–De EU zal iets fabriceren dat als “grondwet” wordt opgelegd.
–De Nederlandse/Belgische onafhankelijkheid worden in de EU verkleind.
–Daarvoor zullen politici in Nederland een referendum verhinderen.
–De overheid zal de angst voor milieuveranderingen verder aanwakkeren.
–Tevens de angst dat heel Nederland zal verdrinken door verhoogde zeespiegel.
–De angst voor “terrorisme” zal aangewakkerd worden om meer grip op de burgers te krijgen.
–Controle op burgers wordt uitgebreid. Er moet meer, er mag minder.
–Overheid en EU zullen hun macht uitbreiden, o.a. door nieuwe “Autoriteiten”.
–De ambitieuze Angela Merkel zal haar stempel op de EU drukken.

–De wereld gaat door met “muren” bouwen in plaats van “bruggen”, zoals tussen Palestina/Israel, Amerika/Mexico, EU/Afrika afgrendelen van de zee, e.d.
–Vladimir Putin gaat (nog) meer gebruik maken van het “energie-wapen” en hij zal op de een of andere manier zijn macht vergroten.
–De problemen in het Midden Oosten, Israel/Palestina/Irak/Iran zullen groter worden.
–De problemen in Afghanistan zullen verergeren.

–De dollar zal verder in waarde dalen.
–De goudprijs (en zilverprijs) zal blijven stijgen.
–Vooral de Aziatische (Chinese, Indische, e.d.) economie zal sterk groeien.
–Energie (waaronder olie en gas) prijzen zullen stijgen. (Alsmede hun aandelen)

–De Nederlandse vertaling van “Atlas Shrugged” zal in definitieve vorm verschijnen.
–De verwezenlijking van de film van “Atlas Shrugged” zal naderbij komen.
–De groei van de Vrijspreker, en het besef van de “soevereiniteit van ieder mens”, gaan door, maar (nog?) niet snel genoeg om de groeiende overheidsmacht te verkleinen. (Wel in 2008?)