Nederland slaagt er niet in de multiculturele problemen onder jongeren adequaat te bestrijden. De aanpak die gemeenten kiezen, draagt nauwelijks bij aan een blijvende oplossing en werkt soms averechts.
In weinig gemeenten leeft het gevoel dat hier dringend verandering in moet komen.

Dat concluderen vier interventieteams die zich de afgelopen twee jaar hebben beziggehouden met multiculturele spanningen, vooral onder jongeren. De teams zijn ingesteld door minister Rita Verdonk van integratie en presenteerden woensdag hun eindrapport.

Volgens de teams hebben gemeenten geen helder beeld van de complexe problematiek die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Gemeenten spreken over de Lonsdale- jongeren over de Antillianen, terwijl binnen deze groepen grote verschillen bestaan.

Eenzijdige maatregelen.
Het gevolg van de simplistische opvattingen is dat er eenzijdige maatregelen worden genomen, die vaak ook nog eens slecht worden uitgevoerd. Het effect van de maatregelen is daardoor nihil, aldus de interventieteams.
Zij bepleiten een sterke verbetering van het jeugdbeleid op dit vlak. Daartoe moeten de multiculturele problemen grondiger worden geanalyseerd en is een meer evenwichtig beleid nodig, dat zich bijvoorbeeld richt op gedrag in plaats van op groepen.
De gemeenten moeten ook kunnen rekenen op steun van de landelijke overheid. Die zou met stimuleringsregelingen en faciliteiten kunnen komen om de gemeenten te prikkelen de multiculturele problemen aan te pakken. Tevens pleiten de interventieteams voor de oprichting van een landelijke taskforce voor multicultureel jeugdbeleid.

Hieruit blijkt maar weer dat de honderden miljoenen euro’s die de afgelopen jaren in de zogenaamde multiculturele jeugdzorg is gestoken, weggegooid geld is.
Wat trouwens met zoveel projecten van de gemeente als wel de landelijke overheid gebeurt.
En multiculturele samenleving zal qua groepen nooit integreren. Kijk maar naar Amerika, het land waar waarschijnlijk de meeste culturen naast elkaar wonen. Ik zeg met opzet naast elkaar wonen, want dat is wat er letterlijk gebeurt. Net als in Nederland zoeken mensen die dezelfde afkomst hebben elkaar op. Zij vormen dan zogenaamde getto’s. Samenleven en samenwonen is er niet bij, elke groep blijft binnen het voor hun beschermende geloof of traditie of andere kenmerken die voor een groep kunnen gelden.
Voor mij is het daarom duidelijk dat van de zogenoemde integratie nooit sprake kan zijn.
Alle groepen, allochtonen en autochtonen, leven in principe door hun achtergronden en hun cultuur in verschillende werelden.
Laat ik u een voorbeeld geven.
Laatst liep ik met mijn vrouw en mijn dochter op een winkelcentrum langs een groep Marokkaanse jongeren. Mijn dochter liep met de kinderwagen 2 meter voor ons uit en kreeg, zonder enige aanleiding, door de groep naar haar hoofd geslingerd dat zij een hoer was.
Op mijn vraag aan deze groep waarom ze mijn dochter voor hoer uitmaakte kreeg ik een voor mij verontrustend antwoord: ach wij neuken alleen maar de Hollandse meiden, maar zullen nooit een relatie met ze aangaan. Onze vrouwen halen we wel uit ons moederland.
En dit werd niet agressief of provocerend gezegd, maar werd als een vaststaand feit gebracht.
Het werd mij direct duidelijk, dat van de zogenaamde integratie nooit sprake zou kunnen zijn.
Het verschil in geloof, cultuur, achtergronden en opvoeding is te groot om groepsgewijs tot een oplossing te kunnen komen.
Als enige oplossing zie ik dat alleen de individuele benadering en kans van slagen heeft.
Dit houdt in dat bijvoorbeeld een geloof, een privé-zaak is, en daarom nooit opgedrongen mag worden aan een ander, in welke vorm of onder welke noemer dan ook.
En zolang dat niet het geval is, is elke euro die wordt gebruikt om deze groepen te integreren weggegooid geld.
Zolang als de een of andere groep, of alle allochtonen groepen, zich kunnen verschuilen achter alles wat ze ( denkbeeldig) wordt aangedaan dat, dat discriminatie of racisme is, zal van integratie zeker geen sprake zijn.
De alwetende overheid heeft deze groepen hiermee een wapen in handen gegeven ( misschien opzettelijk) dat nu tegen allen die niet tot hun groep behoren gebruikt kan worden.
En zo is volgens mij de situatie.

21 REACTIES

 1. Eerlijk gezegd t kan mij niet zo schelen onder welke cultuur of achtergrond de jongeren behoren, t zijn allemaal graatloze meelopers
  Oplossing is zo simpel van school af
  absoluut geen uitkering geven !
  Alle kosten voor de ouders die schoppen het kind vanzelf wel aan het werk !
  Toch misdragen dan komt er politie aan te pas ,zware straffen maar niet op kosten van de werkende mensen
  Werken in het gevang, zelf voor de kosten opdraaien !
  Bevalt het niet dan is iemand vrij om terug te gaan of naar een andere plek te verhuizen!
  En al die gedachtenkronkels die zijn te geijkt en cliche
  Respect kennen ze niet maar owee als je zegt "Je Zuster"/"Je Moeder" dan worden ze gek !
  En dan nog een dochter/moeder uitschelden voor Hoer in bijzijn van Ouders mijn bloed zou gaan koken !

 2. Hub, goed stuk, open deur voor de zelf denkende medemens. Wat mij aan de berichtgeving het meest verontrustte is dat binnen twee regels niet alleen werd gemeld dat de aanpak niet werkte, maar dat men ook de noodzzak voor wijziging van die aanpak niet onderkende. Het grote verspillen gaat dus gewoon door…

 3. [2] De overheid faalt niet in zichzelf verrijken en vergroten. Net als elk levend organisme probeert ook de overheid te groeien en zichzelf te beschermen, al dan niet ten koste van anderen.

 4. Je kan weinig beters verwachten van die dingflofbips rijmende ambtenaren. De naam voor dit soort tuig is geloof is ‘biculturele kansenjongeren’. Ik heb er geen moeite mee als bepaalde stadswijken getto’s worden. Scheelt een heleboel stadsvernieuwingsgeld ten koste van de belastingbetaler. De huidige renovatie van de Bijlmer en Amsterdam Osdorp lijken weinig op te leveren behalve nieuwe huizen voor de oude aso’s. Wat ik wel een bezwaar vind zijn de facto islamitische kolonies op Nederlandse (Europese) bodem.

 5. De hele idee achter integratie is gewoon onzin aangezien het suggereert dat de autochtonen wel een eenduidige cultuur en levensvisie zouden hebben.

  Nou, ik denk dat menig Libertartier zich net als ik in eigen land verre van geintegreerd voelt tussen alle collectivisten om hem heen.
  Als ik hier in Collectivistan een inburgeringsexamen zou moeten doen, zou ik daar gegarandeerd voor zakken.

 6. [5] Ik vergat hierboven toe te voegen: De NIEUWE naam voor dit soort tuig is geloof is ‘biculturele kansenjongeren’. Deze moet het falende overheidsbeleid maskeren.

  Ik zou ook witheet worden van zo’n opmerking. Maar in teletubbieland Nederland kun je je helaas moeilijk verweren in je eentje tegen een bende debielen.

 7. en wat adviseren die studiegroepen na al die jaren en kosten/ Juist: er moet nog meer geld en aandacht aan dit probleem gegeven worden.

 8. In de kern heb je een goed punt Louis, doch enige nuance en ‘zelfreflectie’ lijkt me tevens gepast. Waar je zegt "Laatst liep ik met mijn vrouw en mijn dochter op een winkelcentrum langs een groep Marokkaanse jongeren…", het volgende:

  Een paar jaar terug fietse mijn vrouw terug van haar kantoor naar huis. Een groepje blanke, autochtone pubers/tieners tussen de 15 en 18 jaar reed haar tegemoet. Op het moment van passeren op het 2- rijrichtingen fietspad werd ze met volle kracht en volle vuist, plots en zonder enige aanleiding, tegen de schouder geslagen waardoor ze van haar fiets viel en (gelukkig slechts licht) gewond raakte, maar wel enige weken met zeer pijnlijke schouder heeft rondgelopen en moeten werken. Zelf was ik hierover nog veel kwader dan mijn vrouw zelf en heb een week lang staan posten in de auto, in de hoop dat de blanke, autochtone knulletjes nog eens op het fietspad zouden passeren. Helaas viel deze hartewens mij echter niet ten deel. Ik weet echter zeker dat een ‘ontmoeting’ de krant in vette koppen zou hebben gehaald.

  Kijk, en dan word ik zelf plots ook gelovig. "Mattheüs 5 – Nieuwe Testament38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand." (Ha, ha, ha!!!)

 9. Beste mensen, alle jeugdproblemen worden dadelijk opgelost. Als ik het gisteren op het Nieuws echt goed heb gehoord (soms vertrouw ik mijn oren niet!), wordt erover gedacht om een Ministerie van Jeugdzaken (of iets dergelijks) op te richten. Rouvoet werd al genoemd als minister!

 10. De notie van een multiculturele samenleving is in zichzelf racistisch en facistisch. Logisch wanneer je iemand altijd ten eerste op z’n culturele achtergrond aanspreekt, en deze persoon er op wijst dat dat zijn basis is, zijn identiteit, dat het dan misloopt en blijft lopen (= niet goed loopt).

  Het is nog steeds kermis.

 11. [11] Juist, "wanneer je iemand altijd ten eerste op z’n culturele achtergrond aanspreekt,. . . "

  En daar is de overheid en de media continu mee bezig. Het ene rapport, artikel, gesprek na het andere.
  En steeds weer over autochtonen, allochtonen, inburgeren enz.

  Het kan mij helemaal niets schelen of een autochtone of allochtone of multitone bakker het brood bakt. Als het maar lekker is en hij mij met rust laat.

  Als iedereen libertarisch gaat leven, de soevereiniteit van ieder ander respecteert, dan zijn we er.
  Dan alleen te zorgen voor de naleving van deze filosofie.

 12. Elke verkoper heeft z’n praatje.Die van de overheid naar de burger in Nederland heet: multiculturele samenleving.

 13. Integratie is een woord. Prachtig gegeven, alleen zal het nooit werken. Zolang de bedoelde buitenlanders geen normale medelanders willen zijn, maar tegenlanders blijven is alles verloren moeite en geld. Zolang er nog figuren zijn in Nederland, die graag in integratie willen geloven blijven we geld wegsmijten in een bodemloze put. Het enigste wat kan helpen is om alle tegenlanders terug te sturen, naar waar ze eigenlijk horen. Dit dus net zo lang volhouden tot van de overgeblevenen de ogen open gaan en zich noodzakelijkerwijs aan gaan passen. Betekend dus regeer en reageer met de harde hand, want het geknuffel lachen ze je om uit. Schande maar waar. Ik discrimineer dus niet, maar wie hier niet wil horen, moet wegwezen. het verzieken van dit land, moet gestopt worden.

 14. Zucht, weer meer geld voor onderzoek naar multiculturele problemen. Hoe moeilijk kan het zijn, gedraag je en pas je aan of rot anders op, dat jij andere ideeen hebt is jouw probleem niet het onze….

  (hoeveel geld zou ik kunnen vangen voor dit advies?)

 15. De grote kwestie is namelijk willen deze ‘allochtone’ jongeren wel integreren, als daartoe de noodzaak nooit is vastgesteld. De bruiden van buiten worden binnengehaald op kosten van de multiculti samenleving, ergo de verzorgingstaat. Als deze import ophoudt, dan hebben de ‘allochtone’ jongens geen keuze en moeten met hun geemancipeerde vrouwelijke medelanders trouwen. Dan is meteen het probleem van aanpassing en integratie opgelost. Voor harde criminelen geldt natuurlijk verbanning. Mijn artikel over immigratiestop is daartoe een middel, zolang de verzorgingstaat nog bestaat.

 16. Een vriendje van mijn zoon, marokkaan, werd bevriend met een Nederlands meisje. Zeer tegen de zin van Vader, maar hij won. Je accepteerd haar en anders verlies je mij. Het meisje werd geaccepteerd en werd voor diezelfde marokkaanse vader de liefste die hij had.Gelukkig kan dit ook. Maar jammer genoeg een zeldzaam geval. En wat werken betreft, kunnen we niet aan hem tippen. Toch jammer dat je dergelijke gevallen nog moet vermelden, want het zou normaal moeten zijn.

 17. Het is hier al geopperd en lees het vandaag ook weer in de spits/metro dat er miljoenen euroos wordt vrijgemaakt aan de meest stompzinnige onderzoekjes onder verschillende groepjes , ze komen dan tot een conclusie die de mensen 25 jaar geleden al wisten te vertellen uit het blote hoofd
  En dan is er na zo een onderzoek niets wezenlijks aan het probleem opgelost alleen maar onderzoek !
  Steeds meer mensen spreken er schande van in mijn omgeving/werk inclusief de blanke Nederlander(niet politiek correct bedoeld)
  Ach ja we hebben voor de rest te eten en te drinken zolang de voorraad strekt !
  Wat een dag vandaag ik had het even kwaad zal wel door de storm komen !

 18. Nog even wat ik heb niets tegen radicalisering onder jongeren als dat inhoudt dat ze net als mij om 5 uur s morgens opstaan om met frisse tegenmoed door weer en wind naar het werk te gaan en na een dag hard werken ,voldaan en moe weer thuis komen zodat ze liever in de zitbank thuis hangen dan op straat dan vindt ik het prima !
  Dan pas zeg ik "lang leven de radicalisering " de economie gaat weer goed dus lekker de handjes laten wapperen ! en dit keer geen smoesjes !

 19. Mijn mening over de overheidsinmenging in deze kwestie is simpel, begin er niet aan. Het idee dat allerlei tv-spotjes, sjoelwedstrijden en tropische middagen met de buurt door de overheid gefinancierd en georganiseerd moeten worden, is een groot misverstand.
  Mensen en buurten moeten dat zelf doen en als ze dat niet doen, nou dan doen ze dat niet. Integratie is geen zaak van de staat, maar van de mensen zelf. Als je New York binnenkomt, zie je bij elke telefooncel posters hangen; "be part of it – learn english" Immigranten hoeven daar niet geprikkeld te worden door de nationale overheid om iets van het leven in het nieuwe land te maken. Leer daarvan.

Comments are closed.