Geachte (potentiële) medeslachtoffers,


De verkapte belasting die de overheid me oplegt onder de vorm van een boete voor het slachtofferloze misdrijf van snelheidsovertreding, begint zo langzamerhand uit de hand te lopen.
Ik zal me onthouden van economische beschouwingen omtrent verminderde productiviteit wanneer mensen voor wie tijd wel geld is (i.t.t. ambtenaren) zich node aan een onverantwoord lage snelheidslimiet houden en dus nodeloos werktijd verliezen.

De laatste keer dat ik geflitst werd (vorige week en daarmee de derde keer sinds begin van het jaar) zag ik ineens het licht.
We zouden met betrekkelijk weinig middelen een actie op touw kunnen zetten die wegens politiek incorrect de hele media over ons heen doet vallen en die zelfs tot kamerinterpellaties zou leiden etc. etc. Kortom een storm van verontwaardiging in de nationale media maar… wel met als resultaat dat in een klap ongeveer 15 miljoen Nederlanders en 5 miljoen Vlamingen ons leren kennen en als daarvan 5% sympathie voor ons heeft en uiteindelijk 20% daarvan (dus 1% van het totaal) de vrijspreker blijft bezoeken en Libertariër wordt, dan bereiken we wel dat er in 1 klap 200.000 Libertariërs bijkomen in de Benelux en dat de rest van het land in elk geval een eerste keer van ons gehoord heeft.

Ik schrijf deze open brief opdat de ideeen die ik heb middels brainstorming verder uitgewerkt zouden kunnen worden en mensen wellicht zich zouden kunnen engageren om een rol in het geheel te spelen. Omdat ik zelf op dit moment erg weinig tijd heb, wil ik hier wel graag een rol in blijven spelen, maar ik zoek iemand die het project wil managen.

Wat is het basisplan?

Eerst even de achtergrond: een jaartje of wat terug kwam een verzekeraar met het illustere plan van een verzekering tegen geflitst worden. Daar viel zowat heel politiek correct Den Haag overheen en uiteindelijk werd de verzekering verboden omdat het toch niet zou betamen dat een bedrijf geld zou verdienen aan ongewenst gedrag.
Maar het lijkt me dat het mensen (individueel dan wel verenigd middels een stichting) vrij staat om geld te schenken aan een zelf uitgekozen doel dat zij als goed bestempelt. Vandaar mijn idee om een fonds op te richten (uiteraard met een of andere provocerende naam) dat geld schenkt aan wie in een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) het meest onrecht werd aangedaan onder de vorm van boetes voor slachtofferloze snelheidsovertreding.
Door geen BV te zijn, is van enige commerciële activiteit geen sprake.
Door niet aan iedereen uit te keren, kost het weinig en is het risico niet groot.
Door slechts aan “de winnaar” uit te keren, creëer je een geest van competitie en kan de begunstigde met recht trots zijn op zijn prestatie. Hij heeft zijn geld dan niet zomaar gewonnen maar echt verdiend. De idee is nl. om iemand 3x zijn bedrag aan opgelopen boetes uit te keren. Waarom 3 keer? Wel omdat ik vermoed dat hij er schenkingsrechten van ca. 2/3 zal moeten over betalen.
Jammer natuurlijk, en die inkomsten gunnen we de staat niet zal menig lezer nu wellicht denken, maar … daar schuilt nu net het venijn:
Ten eerste kunnen we dit ook uitvoerig communiceren waardoor ook de hele thematiek van belastingen en meer bepaald van schenkingsrechten nog eens flink onder de aandacht wordt geplaatst, hetgeen een zeer welkom neveneffect is.
Ten tweede kunnen we i.g.v. beschuldigingen van overheidswege aan ons adres tevens -met veel media-aandacht- repliceren: “Maar waarom doet u zo moeilijk? De overheid is juist de grootste winnaar van onze actie: die strijkt 2 maal zoveel geld op als alle andere tezamen!”. Zo, die zit. Ik zie de krantenkop al in De Telegraaf: “Overheid zelf grootste winnaar Libertarische verkeersjackpot”.

Uitwerking:
Details moeten nog uitgewerkt worden, maar om een gebrek aan aandacht maak ik me geen zorgen. Die komt vanzelf wel. Het is dus slechts zaak een leuke website te hebben op naam van bv. “de vrijrijder.nl” o.i.d. met daarop links naar uiteraard de vrijspreker etc. Bedoeling is ook enkele andere concrete initiatieven duidelijk in de verf te zetten, zoals de steun aan klokkenluider Verhoef.

Het reglement stelt bvb dat er elk(e) maand, kwartaal of jaar een overall winnaar bekend gemaakt wordt die de hoofdprijs krijgt. Verder zijn er nog eervolle vermeldingen in de categorieën: hoogste boete, hoogste gemiddelde snelheid bij boete, hoogste aantal overtredingen.
Om deel te nemen kunnen participanten een formulier online invullen. Een week voor bekendmaking zullen de winnaars verzocht worden hun beweringen te staven aan de hand van kopieën van hun boetes die ze dan ter verificatie moeten opsturen. Kan een winnaar zijn claim niet hard maken, dan gaat de prijs naar de runner up, mits die wel bewijsstukken kan voorleggen. Veiligheidshalve wordt van elke categorie dus meteen de top-3 gecontacteerd, zodat geen nodeloos tijdsverlies ontstaat wanneer de als eerste geplaatste later blijkt een praatjesmaker geweest te zijn.
Voorwaarde tot deelname is wel dat niet alleen de overtreding slachtofferloos was, doch dat de participant in de gehele betreffende periode geen slachtoffers maakte, noch qua persoonlijk letsel, noch qua materiele schade. Iemand moet dus onberispelijk verkeersgedrag hebben vertoond en dit zeer behendig aan hoge snelheid. Zondagsrijders die mensen of zelfs slechts paaltjes omverrijden, worden uitgesloten van deelname, ook wanneer geen enkele gekregen (en bij ons aangemelde) snelheidboete verband hield met de aanrijding, immers mensen die niet kunnen rijden (zoals blijkt uit de schade die ze veroorzaken) moeten ook niet te hard rijden. ZIJ niet.

Financiering kan m.i. vrij simpel.
Om te beginnen is er maar 1 grote winnaar die 3 keer zijn schade terugkrijgt en echt heel hoog zal dat nu ook weer niet oplopen. De anderen krijgen slechts een eervolle vermelding voor hun prestatie in hun subcategorie. Die doen het voor de eer, zeg maar. Als er nog geld over is, kan dit eventueel onder hen verdeeld worden.

Voor elke periode kan je deelnemen door tijdig een formulier online in te vullen over je boetes in die periode.
Deelname kost E25. De top drie (zowel overall als van elke categorie) wordt gecontacteerd en verzocht bewijsstukken voor te leggen.
Wanneer vaststaat dat de bewering van de winnaar klopt, wordt hij als dusdanig erkend, zoniet dan wordt naar de runner up gekeken etc.
Zodra vaststaat wie gewonnen heeft, wordt dit wereldkundig gemaakt, volgt een (telefonisch) interview dat vervolgens (met foto) op de site kan worden geplaatst en … wordt de prijs overgemaakt.

Echt veel geld zal het dus niet kosten. Een paar sponsors op de website van “de vrijrijder” die weten dat gedurende de luttele maandjes dat de site in de lucht zal zijn (voor hij door de overheid gesloten wordt) deze alle bezoekersrecords zal breken, volstaan dus.
Bovendien zouden we de deelnemers -die waarschijnlijk allen minimaal 600 euro hebben betaald in 3 boetes- ook een kleine administratieve bijdrage van 25 euro kunnen vragen. Dat valt in het niet bij wat ze toch reeds kwijt zijn en o.b.v. slechts enkele honderden participanten heb je voldoende middelen voor de prijzenpot.

Ach overigens: om in de tussentijd de site interessant en levendig te houden, raad ik o.m. het volgende aan:
– mogelijkheid aan bezoekers om er hun mening te kunnen ventileren (al zullen dit er nu 90% negatieve zijn)
– onderaan steeds verse titels (links) van artikels op de vrijspreker om daar over andere libertarische onderwerpen te kunnen leren
– op de site zelf ook nog alle aan autorijden/snelheidsovertredingen gelieerde artikels van de VS groeperen.

Zo, dit was wat ik zoal aan ideeën had.
Ik ben benieuwd wat het brainstormen zal opleveren.
Ik zou zeggen: barst los.

Wellicht onderschat ik als niet-techneut de organisatie maar ik denk dat bovenstaande goeddeels geautomatiseerd kan worden en eigenlijk helemaal niet zoveel werk is.
Vrijwilligers die (delen) van de uitvoering op zich willen nemen, zijn van harte welkom.
Neen, er zal niet voor betaald worden maar je mag wel met naam, smoel en CV/profiel op de website. De bekendheid kan je aan een baan of klanten of vrienden of fans helpen.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties en voorstellen en aanmeldingen.

IJzervreter.
——————————————————-
Ingezonden door IJzervreter

21 REACTIES

 1. Het idee op zich spreekt me heel erg aan, echter er zal toch een limiet ingebouwd moeten worden. De meeste bekeuringen zijn vanwege slechts paar km te hard rijden, bijvoorbeeld 58 waar je 50 mag. Er moet opgepast worden dat met dit idee geen onverantwoordelijk rijgedrag aangemoedigd wordt. Wie bijvoorbeeld 150 rijdt waar maar 80 is toegestaan, is zichzelf gewoon te dom af en moet zelf maar de gevolgen dragen. Wellicht daarom een limiet inbouwen, zoals bijvoorbeeld maximaal 25 km te hard.

 2. Mooi hoor, ik vind dat er absoluut iets aan gedaan moet worden, het is mijn grootste frustratie in dit land (BE) en heb op 3 jaar tijd zo’n 4000 euro aan boetes betaald (in BE zijn er superboetes weet je wel) en een maand mijn rijbewijs kwijtgeweest voor niks anders te doen dan ik al jaren deed.

  Maar je hebt wel veel fantasie en weinig ervaring met de pers en de PC-diaboliseringsmachine.

  Je krijgt onmiddellijk een proces aan je broek wegens aanzetten tot roekeloos rijgedrag en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

  Naar mijn mening moet je, om die snelheidsreglementeringen te normaliseren, behoedzaam te werk gaan.
  Eerst de verkeersdrempels en andere pesthindernissen aanpakken. Daar krijg je ook Oma, Opa en tante Truus achter.

  Dan pak je de camera’s aan, en de boetes.

  Pas in een later stadium, wanneer toch al lang niemand er zich nog aan houdt, kan je de snelheidsreglementeringen vieren. (60-100-160 zou ik al heel blij mee zijn, maar libertarisch is om geen snelheidslimiet op te leggen, samen met rechters die je met je smoel op je verantwoordelijkheid drukken dat het je zal heugen als je een ongeval veroorzaakt). Het vieren van die snelheden moet gepaard gaan met infrastructuurveranderingen (meer asfalt!), om een snelheidsverhoging aannemelijk te maken, wil je niet vakkundig als kindermoordenaar weggezet worden.

  Maar ik begrijp je frustratie, ik voel ze ook, en hard. Verstand gebruiken en het hoofd koel houden is de boodschap.

  Ook ik heb wel eens erg emotioneel geweest over dit onderwerp en het was Kim die me wat tot kalmte bracht met: "uiteindelijk mogen we hopen dat het gezond verstand toch wel zal zegevieren".

 3. Een ander, minstens zo effectief middel is zand in de raderen van het systeem gooien. Ga maar eens naar http://www.flitsservice.nl en dan kijken in het forum afd. juridisch onder de Sticky "Toepassing Wet Openbaarheid Bestuur".
  Als slechts een paar procent van de beboete personen van dat recht gebruik maakt, komt de hele machine krakend tot stilstand!
  En het leuke is: er is eigenlijk niets tegen te doen. Gewoon altijd bezwaar aantekenen, alle stukken opvragen. Schop die luie ambtenaren aan het werk! En dan na de uitspraak van de rechter in het slotwoord aangeven: Ach, het koste een paar centen (meer) maar daarvoor heb ik de aapjes mooi zien dansen!

 4. [3] Nee , helaas werkt dat zo niet want indien de machine krakend tot stand zou dreigen te komen, komt er wel snel een wetje dat het opvragen van stukken verbiedt.

  Groetz,

  Cincinnatus

 5. Hé Niki Lauda, als je de Ayrton Senna wilt uithangen, doe je dat maar op Zandvoort. Ridders horen op een paard, niet in een auto. Werkverslaafde.

 6. [4] Dat is niet zo makkelijk in de praktijk: die wet is bewust breed geformuleerd en het enige dat zou helpen is hem gewoon afschaffen: en dat zou het volk teveel zicht op het ware gezicht van de staat achter dat fraai verzorgde masker opleveren. Dat zou teveel schade oplopen, denk ik.

 7. Er bestaan vier dingen:

  1: Een antwoordnummer
  2: Een computer
  3: Een laserprinter
  4: Een doos papier. (Laats voor 14,98 te koop bij Office Centre a 2500 vel)

  De rest moet je zelf bedenken.

 8. [3] [4] [6] Jongens, er is een variant op Cins denkwijze in België in gebruik: je krijgt de stukken die je opvraagt niet zelf, ze gaan naar de politierechter. Je mag dan naar de rechtbank komen en die duwt je de foto onder je neus. Wee als je er dan op staat…

 9. Dit initiatief zal wellicht niet zo bruikbaar zijn, maar heeft toch zijn nut: het is een poging om verzet te organiseren. Daar moeten we mee voortdoen. Ik heb al geluiden gehoord uit de autobasherswereld dat ze wat verbaasd zijn waar het verzet blijft, hoe het komt dat de autoliefhebbers zich nog niet politiek of zelfs lobbygewijs hebben kunnen organiseren. (één van de redenen is natuurlijk het verhoudingsgewijs hoge gehalte individualisten – die zich van nature minder organiseren)

  Wij moeten ermee voortgaan om ons ongenoegen in een politiek initiatief te kristalliseren.

 10. [9] "(één van de redenen is natuurlijk het verhoudingsgewijs hoge gehalte individualisten – die zich van nature minder organiseren)"

  Een andere belangrijke reden is dat mensen met een auto vaak een drukke baan hebben en een te onderhouden huis en familie. Dan heb je wel wat beters te doen dan jezelf organiseren in lobbygroepjes.

 11. Jeetje wat een onzin. Gewoon niet te hard rijden en goed op je teller letten dan beurt de overheid geen centjes. Niet de overheid de schuld geven maar jezelf. Jij zit met je voet op het gaspendaal en niemand anders. loop dat niet te mekkeren dat je een bekeuring hebt gekregen. Dan had je maar zachter moete rijden.

  Ook ik heb vorige week een bekeuring gekregen voor wel 4 km te hard… Ik pak het anders aan. let op, want hiermee is op zeer eenvoudige wijze het hele systeem plat te leggen.

  Op elke bekeuring mag je bezwaar aantekenen. Daarna eis je van de Officier van Jusitite de foto met daarop de overtreding. Laat maar komen dat bewijsmateriaal want zo af en toe gebeurt het dat de foto niet op de juiste manier genomen is. Daarna maak je om wat voor reden dan ook bezwaar. Dat zal de Officier niet pikken en dus laat je de hele handel voorkomen bij de rechter. Daar hebben we tenslotte recht op. De uitspraak zal vermoedelijk zijn dat je toch moet betalen. Tja, jammer maar helaas. Toch heb je hiermee veel uitstel tot betaling gekregen EN… je hebt de Officier aan het werk gehad, en de rechter, en de griffier, en de secretaresse en… en….

  Dit is tenminste de manier om bezwaar te maken. Plat leggen die rechtelijke macht. Power to the People!

  Zo, denkt U daar maar eens over na. Prettige weekend.

  merlin

 12. Goed op je teller letten……..daardoor ontstaan de laatste jaren meer en meer kopstaartbotsingen.
  Tijd om deze oneigenlijke manier het uitpeuren van de hardwerkende burger een halt toe te roepen.

 13. [8] De wet is in NL heel duidelijk: niet inzien, maar toezenden. Als een journalist een groot dossier in wil zien om de politiek te controleren kan men ook niet volstaan met het dossier ter inzage op een politiebureau o.i.d. te leggen.

  Het is m.i. zelfs zo dat je de keuringsrapporten op kunt vragen van willekeurige controles waarbij je zelf niet eens op de foto ging, gewoon onder het motto: ik wens de overheid te controleren, onderzoek te doen o.i.d en onder verwijzing naar een aantal gevallen in het recente verleden dat de politie met verlopen radarsets stondte controleren.

 14. [11] Precies, en na de rechterlijke uitspraak merk je nog fijntjes op dat je aapjes mooi hebt zien dansen en bedank je ze ervoor!

 15. [1] "Er moet opgepast worden dat met dit idee geen onverantwoordelijk rijgedrag aangemoedigd wordt."

  1) We geven geen premie op (te) hard rijden, we neutraliseren gewoon de boete.
  2) Wie bepaald overigens wat onverantwoordelijk is? Een ambtenaar in zijn onmetelijke wijsheid? Laat me niet lachen.

  "Wie bijvoorbeeld 150 rijdt waar maar 80 is toegestaan, is zichzelf gewoon te dom af en moet zelf maar de gevolgen dragen."

  1) En wat met iemand die 150 rijdt waar 120 is toegestaan? Kennelijk ga je ervan uit dat de toegestane 80 een redelijke norm is. Maar sinds wanneer doet de overheid redelijk?
  2) Zelf de gevolgen dragen? Precies: zelf tegen een boom knallen is een gevolg dat ik zelf za dragen. De overheid moet dus als er geen boom staat, niet artificieel een gevolg (onder de vorm van een boete) voor mij gaan creeren.

  "Wellicht daarom een limiet inbouwen, zoals bijvoorbeeld maximaal 25 km te hard."

  Zoals uit bovenstaande al bleek: neen, want dat impliceert dat de gestelde norm niet in vraag stond. Ik kan evenwel tig voorbeelden noemen van belachelijk lage snelheidbeperkingen op plaatsen waar je op een verantwoorde manier veel harder zou kunnen. De ring rond Rotterdam bv.

  Dank voor de feedback.

 16. [2] "Je krijgt onmiddellijk een proces aan je broek wegens aanzetten tot roekeloos rijgedrag en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid."

  Bud,

  Dank voor je waarschuwing.
  Ik zie het niet als aanzetten tot wanneer slechts 1 enkel iemand een "prijs" krijgt (en alle andere deelnemers niet) en dat die bovendien amper de boete neutraliseert en hem netto geen geld oplevert.

  Maar ik ben geen juridisch expert op dit terrein. Als jij (zelf of middels iemand anders) e.e.a. zou kunnen uitzoeken over hoe dit aan te pakken, zou ik/de nobele zaak, je erg dankbaar zijn.

  Gediaboliseerd worden in de pers daarentegen vind ik niet erg. Dat is slechts gratis publiciteit die onze zaak dient. Zolang Volkert van der Graaf opgesloten zit, heb ik niet zoveel schrik dat een of andere ideoloog me zal komen afknallen.

  Dank voor je feedback.

 17. [7] Ik kan dit even niet plaatsen. Betekent dit dat je kandideert?

 18. [9] Bud,

  Dank voor de steunbetuiging.
  Ik ben momenteel slechts in een brainstormfase. Kritiek/suggesties zijn dan ook welkom.

  Dank bij voorbaat.

 19. [11] "Niet de overheid de schuld geven maar jezelf. Jij zit met je voet op het gaspendaal en niemand anders. loop dat niet te mekkeren dat je een bekeuring hebt gekregen. Dan had je maar zachter moete rijden."

  Ja, ik zat met mijn voet op de teller. Maar ik had geen ongeluk en beging dus een zg. slachtofferloze misdaad. Kortom ik deed niets fout als ik dan toch moet betalen, ligt het dus niet aan mezelf doch aan de overheid en haar bemoeizucht/stupide regels + boetes.
  Ergo WEL mekkeren op die aso’s

 20. IJzervreter, je hebt gelijk. Het is stupide en de overheid bemoeit zich met alle, maar ‘regels zijn nu eenmaal regels’. je weet dat je niet te hard mag rijden. Gun de overheid die lol dan ook niet. Don’t fight the system. Dat lukt je nooit. Doe het op een vreedzame manier en op je dooie gemak. Ik weet zeker dat als ieder Nederlander die vanaf nu een boete krijgt en die voor de rechter laat komen wat de overheid van plan is om hier aan te doen. Oke. mogelijk meer ambtenaren en dat kost ons ook weer geld. Aan de andere kant wordt het overheidsapparaat op een bepaald moment zo log dat het niet meer vooruit kan. En dan zijn de burgers weer oo zichzelf aangewezen. Daarom moeten we nu al SAMENwerken. Om straks als de boel in elkaar stort, we elkaar weer kunnen helpen. Weer voor elkaar klaar staan. Ik heb groente, jij een blik verf?

  Have fun,

  merlin

Comments are closed.