Enige jaren geleden zijn in Maastricht drie balkons neergestort waarbij twee mensen de dood vonden.

De staat heeft de betrokken bouwbedrijven voor de rechter gesleept en nu eist de officier van justitie een boete van ¤ 130.000 van deze bedrijven.

Het is mij in het geheel niet duidelijk waarom de staat ¤ 130.000 zou moeten verdienen aan de ramp die deze twee mensen heeft getroffen;
Hoe worden deze doden of hun nabestaanden er beter van als de staat ¤130.000 gaat ontvangen ?

Lijkenpikkerij van het zuiverste water maar de staat geneert zich tegenwoordig nergens voor als er ergens geld te halen valt.

En waarom worden alleen de twee bouwbedrijven aangeklaagd en niet de staat ? De staat verkoopt immers peperdure bouwvergunningen en pretendeert allerlei bouwtoezicht uit te voeren en dat toezicht heeft duidelijk gefaald en is de staat daarom ook medeverantwoordelijk.

Er zal natuurlijk niks gebeuren, de rechter en de officier van justitie zijn ook gewoon staat en de staat zal zichzelf zeker niet benadelen.

12 REACTIES

 1. Opzich is het natuurlijk een koopje voor de bouwbedrijven om er met 130.000,- vanaf te komen, toch?
  En aan wie ze het moeten betalen maakt niet uit.

  Misschien wilde de balkon-nabestaanden (veel, want Amerikaanse t.v.?)meer in onderhandse-lingen?

 2. Wladi, die bouwbedrijven hebben gewoon contractbreuk gepleegd. Zij zijn in de bouw afgeweken van de gefiatteerde constructie tekening. Het zou wel van fatsoen getuigen als ‘de boete’ terstond aan nabestaanden wordt overgemaakt.

 3. Aan de andere kant is het mogelijk dat de staat inkomsten derft door het overlijden van deze mensen, mochten het belastingbetalende bijtjes zijn geweest.

  Als een rechtspersoon als B.V. of N.V. schade kan lijden, kan de B.V.-Ned. dat niet?

 4. [3]
  Daarbij ga je er ten onrechte van uit, dat inwonenden van NL vrijwillig "werknemer" zijn van de BV Nederland, zo die al zou bestaan.

 5. [4]

  Vrijwillig bestaat niet, tenzij je voor je geboorte de (bewuste)keuze krijgt om erin te stappen of niet.
  Mijn idee is dat ik er niet heb hoeven te zijn en het in algemeen wel aardig vind om hier een tijdje rond te dolen, waarna ik weer in de pré-staat eindig.
  En bevalt het niet meer, dan ga je wat eerder weg. Simpel.
  Maar ik vind het allemaal behoorlijk hilarisch om te bezien.
  Waarom ga je er vanuit dat iemand die voor een BV of NV werkt dat helemaal vrijwillig doet? Omdat hij weg mág?
  Bij de BV Of NV moet je (enige) moeite doen om er employ te blijven vinden.

  Ook uit Nederland mág je weg en moet je moeite doen om het er naar je zin te blijven hebben.

  Kies een pad een blijf derbij, gewoon voor de lol, uitmaken doet het niet zoveel. Zelfs als je denkt van wel 😉

 6. [6]

  "Waarom ga je er vanuit dat iemand die voor een BV of NV werkt dat helemaal vrijwillig doet? Omdat hij weg mág?"

  Omdat er sprake is van een vrijwillig tot stand gekomen overeenkomst: de werkgever (de BV) komt met de werknemer overeen dat deze tegen een voor hem acceptabele vergoeding zijn talenten en tijd in zal zetten voor werkgever.
  De werknemer hoéft niet bij een bepaalde werkgever te werken; de werlgever hoéft niet per sé die bepaalde werknemer in dienst te nemen, ténzij beiden dat zo overeenkomen. Da’s dus op basis van vrijwilligheid.
  Een BV Nederland bestaat niet. De vergelijking is belachelijk; je wordt niet eens betaald door die "BV Nederland", alleen maar bestolen..

  "Bij de BV Of NV moet je (enige) moeite doen om er employ te blijven vinden."
  En andersom, want anders lopen je de werknemers weg.

  "Ook uit Nederland mág je weg en moet je moeite doen om het er naar je zin te blijven hebben."
  Het enige dat ik MOET, is naar de WC gaan. Maar goed, zelfs het weggaan uit NL wordt je bemoeilijkt door bijvoorbeeld de conserverende aanslag bij emigratie. Dan komt er bij, dat het mij persoonlijk te veel moeite kost om het hier leuk te vinden in dit land dat volg zit met politici, ambtenaren en nono’s die menen dat de Wereld zit te wachten op NL. Volgens het NRC van 24 Jan 2007 kent "de overheid haar eigen omvang niet meer": 22.531 ambtenaren meer in de afgelopen vier jaar. Met dank aan degenen die deze profiteurs financieren, waaronder ondergetekende. Hoever wil je gaan om het hier nog leuk te vinden ? Hoever wil je je laten vernederen ? Hoe lang wil je nog slaaf zijn ? Hoe lang wil je nog aanzien, dat overheidsinstanties ongeremd hun gang kunnen gaan met hun geldverspillende acties ? Je moet wel een ENORM GROOT BORD voor je hoofd danwel een flinke lijn cocaine in je hoofd hebben om dit nog langer aan te kunnen. Aangezien ik geen van beide heb, kun je je voorstellen welke kant ik op ga.

  "Kies een pad een blijf derbij, gewoon voor de lol, uitmaken doet het niet zoveel. Zelfs als je denkt van wel ;-)"

  Het maakt mij en een aantal anderen dus wél veel uit. Ik heb zo langzamerhand méér dan genoeg van de diefstal van overheidswege. Bij mij is de lol er hier af, maar dan ook helemaal. Zoek dus een pad waarbij je vrijheid (= lol) maximaal is. Niet vastroesten, maar aktie. Wordt vervolgd.

 7. [7]

  Beste Andre,

  Iemand die werkt bij een bedrijf doet dat ook omdat hij ergens moet werken, of het nou x of y is, als jij denkt dat de meesten puur voor de lol werken, heb je het m.i. fout. ( hoe treurig ook voor die mensen)
  Ik geef wel toe dat er ‘maar’ keuze is uit een paar honderd landen.
  En de keuze uit bedrijven in de 100.000-den.

  Zie je niet dat er tussen landen onderling ook ‘anarchie’ heerst en (ook)afspraken bestaan?
  Anders lopen ze óók weg.
  Zie al die boot-vluchtelingen uit Afrika.
  Mesne uit Mexico.
  Wat jij dus ook van plan bent.

  Waarom niet vechten/inzetten in/voor de plek waar je geboren bent en je (misschien) familie e.d. hebt?

  Als het gaat om een paar (honderd)duizend meer verdiensten, dat kan hier ook.
  Alleen is het moeilijker te zien als je in de cirkel zit.
  Maar kijk nou naar ‘ACP’, meldt dat hij gevuld is maar kan het niet laten Nederlandse websites te bezoeken om te piepen hoe goed ie eraan deed weg te gaan ( wel leuk;-)
  Als je maar je fantasie gebruikt.

  Maakt het uit of je hier voor 50% genaaid wordt en in Amerika voor 25%?
  Het principe blijft hetzelfde.
  Dus gaat het je alleen om de poen.(je goed recht)
  Maar kom niet aan met vermeend hoogdravende principes.

  Aktie.

 8. [8] De Beppen hebben steeds hetzellufde exkuuus … de druiven zijn hun te zuuuur, en alles wordt verdraaid om het hier blijven rondhangen maar te rechtvaardigen.

  En dat men hier "slechts" voor 50% genaaid zou worden is al helemaaal een lachertje, niet alleen omdat het eerder een 80% is, maar ik durf haast te wedden dat ook Bep het uit de grote ruif moet hebben, wat elders tuurlijk niet mogelijk is.

  Simpel als dat, en uitzonderingen daargelaten. Zoals ook Wladi eerlijk zegt dat tie als ICT-vrije-speerder hier goed aan de overheid verdient, maar toch nog voldoende eigen zeggenschap behoudt en niet in de laatste omdat hij bovendien een gezellig groot gezin heeft. Waardoor hij meer voor zich en de zijnen kan behouden en uiteraard zeer hoge bedrijfskosten heeft. Men zou hier allemaal meer dan 8 kinderen per gezin moeten hebben en (semi) zelfsstandig zijn om die overheid es goed te nekken.

  Om echter bij de draad te blijven … Nu dat de overheid heeft toegeven IMPLICIET medeplichtig te zijn doordat zij boetes heeft weten op te leggen, zijn zij naar mijn gevoel ook expliciet MEDE AANSPRAKELIJK t.a.v. eventuele CIVIELE vorderingen van de nabestaanden en dient zij ook voor het gerecht gedaagd te worden.

  Het beroerde is echter dat overheid, rechters en rechtspraak hier allemaal behoren tot de exclusieve middelen des Konings.

  Helaas is dat allerlaatste toevallig ook precies wat de Beppen jammergenoeg NIET in de gaten hebben, en daarom liever een (bij voorbaat verloren) gevecht leveren om de plek waar zijn geboren ook al was dat slechts een portiekje en wordt men letterlijk als UITSCHOT behandelt.

 9. [9] lol

  Beste ACP, ik miste je 😉

  Ook ik krijg soms bevelen in ‘haar’ naam omdat ik het verdom sommige papiertjes in te vullen. (dom, maar wel leuk)

  In mijn idee moeten we het allemaal uit de ‘grote’ ruif hebben.(de ruif der mensheid, niet persé de staatsruif)
  En mijn zaakje draait mede op (semi) overheidsmensen, swa…
  Mijn kinderen moeten ook vreten.

  En wil jij zeggen dat jouw handel niet op een of andere manier met mensen verbonden is die voor een Staat werken?
  Nou dan….

  Met je draad-punt heb je denk ik wel gelijk, zo had ik het nog niet bekeken.

  Op je laatste zin: Ik meen prima behandeld te worden.
  Gedoe hebbie overal, of niet?
  Of kun je in de ‘U.S.’ gaan liggen zonder dat er iemand over je loopt?

 10. [1] [2] Wladi schreef nergens dat het niet terecht is dat die bouwbedrijven een boete, schadevergoeding, whatever, you name it, moeten betalen. Hij stelt alleen dat het wat wrang is dat de eveneens falende overheid daar aan wil verdienen.

  Daarnaast toont hij weinig vertrouwen in de Trias Politica, hetgeen op basis van diverse voorvallen (zie ook Paul Ruijs) niet geheel onterecht is.

 11. [6] "Vrijwillig bestaat niet, tenzij je voor je geboorte de (bewuste)keuze krijgt om erin te stappen of niet.
  [8] Iemand die werkt bij een bedrijf doet dat ook omdat hij ergens moet werken,"

  Je mag dat gerust zo zeggen.
  MAAR het heeft geen fluit met libertarisme te maken.
  Lees definitie Vrijheid in Woordenlijst.
  Libertarisme heeft te maken met de verhoudingen van mensen onderling.
  Libertarisch, Vrijheid is het ontbreken van dwang door andere mensen.

  Dus niet de dwang van de zwaartekracht die je steeds maar weer naar de aarde trekt, dat je moet eten en poepen om in leven te blijven (als je dat wil).
  Zelfde gedachtefout tov libertarisme die ACP maakt.

Comments are closed.