De aanpassingen om wangedrag bij defensie tegen te gaan, kosten zeker 80 miljoen euro per jaar. De helft daarvan is nodig om de gedragscode binnen de organisatie te borgen, de opleidingen uit te breiden en het sociaal leiderschap te versterken.

Met de andere 40 miljoen moeten personele en organisatorische wijzigingen worden doorgevoerd. Dat heeft staatssecretaris Cees van der Knaap woensdag in een brief aan de tweede kamer meegedeeld.
Het bedrag is nog niet opgenomen in de begroting van het departement voor dit jaar maar kan worden toegevoegd. Van der Knaap sluit niet uit dat het bedrag nog hoger wordt, omdat de maatregelen nog verder worden uitgewerkt.

Kapstok.
De bewindsman stelt dat binnen defensie sinds de verschijning van het rapport van Boele Staal eind september, hard gewerkt is aan maatregelen. De brede gedragscode die vanaf nu geldt voor al het personeel, geldt als kapstok.
Defensie zal binnenkort een voorstel indienen om door een blaastest het personeel te kunnen controleren op alcoholgebruik. Er ligt al een voorstel in de tweede kamer om te kunnen testen op drugsgebruik. De voorstellen maken deel uit van een wijziging van de militaire ambtenarenwet waarover het parlement zich nog moet buigen.
Dat kost u als belastingbetaler weer een hoop geld.
In het bedrijfsleven wordt daar geen extra geld aan uitgegeven, daar is de boodschap aan de werknemer heel simpel, namelijk: drinken tijdens werkuren wordt bestraft met ontslag op staande voet.

Men gaat ook de opleidingen uitbreiden!
Worden alle drankorgels naar een AA cursus gestuurd?
En er wordt geld uitgetrokken om het sociaal leiderschap te versterken, wat dat ook moge zijn. Houdt dit in dat de commandant met zijn manschappen een borreltje drinkt zodat ze allen naar de AA cursus gestuurd kunnen worden?
Het blijkt duidelijk dat binnen defensie andere normen en waarden gelden dan in de “normale” maatschappij.
Hier ligt dus een enorm werkgebied voor Jan Peter Balkenende die zo graag zijn normen en waarden in ieders hoofd wilde pompen.
Maar het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ook hier weer de overheid faalt.
Het is tevens een bewijs van de onbekwaamheid van de legerleiding dat er wetten nodig zijn om de eigen werknemers te gaan controleren op alcohol- en drugsgebruik.
Of is dit een eerste stap naar een algehele controle voor iedere werknemer?

5 REACTIES

 1. Ga maar uit van dat laatste. Een communist met wie ik laatst in debat was (en het op argumenten niet won), wist te melden dat het extra geld dat overheid en ambtenaren kosten nodig waren omdat "de beste mensen nodig zijn voor de overheid". Ik heb met enige regelmaat met ambtenaren te maken en als dit de voorhoede der evolutie is dan is het met de rest niet best gesteld.

  Het valt mij ook op dat ambtenaren zelden worden ontslagen, zelfs na serieus wangedrag. Zou Patricia Remak (zie artikel Geenstijl) na de bak ontslagen worden? Ik houd het op overplaatsing; wethouder in Assen of zo.

  Wisten jullie al dat ambtenaren na de WW (a 80%) niet de bijstand in gaan maar nog een aantal jaren een speciale uitkering krijgen die kennelijk is bedoeld om ex-ambtenaren de vernederingen te besparen die zij zelf graag opleggen aan anderen?

 2. [1] P.S. «en het op argumenten niet won» gold voor de communist.

 3. Ook hier weer hoor je niets over de reden waarom het zo ontaardt is. Wat is de reden waarom het zo slecht is? Hoe is dat ontstaan? WIE IS ER VOOR VERANTWOORDELIJK EN WIE WORDT ER NU ONTSLAGEN?

  Nu, in 2007, krijgen de militairen een "nieuwe" gedragscode. Met "5 geboden" (net als in de kerk!) zoals gebod nr.3:’Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid".

  Het is kennelijk zo erg dat ze dergelijke dingen nog moeten leren!

Comments are closed.