Het is nog maar veeertig jaar geleden dat de Presbyteriaan Lloyd Geering in Nieuw Zeeland berecht werd wegens ketterij, omdat hij toegaf te twijfelen aan de fysieke wederopstanding van Jezus.
(bron: Otago Daily Times van 15 januari 2007)

Maar nu heeft volgens dezelfde bron de Nieuwzeelandse bisschop Richard Randerson bekendgemaakt, dat hij vroeger geloofde in god als een ” supreme being”, maar dat hij zich nu meer op zijn gemak voelt met een god bestaande in de vorm van ” love and spirit”. ” Meer op zijn gemak” is een eufemisme voor “niet meer geloven”, maar dat zou te hard aankomen bij de gelovige schare.
De bisschop beschrijft zichzelf nu als een agnost.
Terzelfder tijd wil hij echter ernstig waarschuwen tegen het concept van Richard Dawkins van god als een ” celestial teapot” , want met dit concept wordt god geen recht gedaan.
Ook heeft de bisschop bekendgemaakt dat hij de parthenogenesis van Maria verwerpt.

De rijke verscheidenheid en de interessante hutspot van meningen en opvattingen in de religieuze branche over wat twee tot vijfduizend jaar geleden wel en niet gebeurd is en wat wel dan niet als symbolisch geinterpreteerd dient te worden, biedt de 21ste- eeuwse gelovige een benijdenswaardige keuze: als uit een grabbelton pikt iedereen wat van zijn of haar gading is. Het keuzemenu met al zijn mogelijke combinaties en permutaties en zijn doorlopende clientgerichte ontwikkeling biedt de klant een plethora van mogelijkheden, waarop een wiskundige die op de vraag hoeveel twee keer twee is, maar een antwoord heeft, stante pede jaloers zal worden.
Hugo van Reijen, Queenstown, Nieuw Zeeland

7 REACTIES

 1. heb me altijd afgevraagd of de paus nog in god geloofd ik denk het eigenlijk niet

 2. Doet de Katholieke kerk haar best de leer zuiver te houden, de dogma’s goed te bewaren, kan zij van Hogo de wind van voren krijgen wegens anti-vrijheidshandelen t.o.v. ketters.
  Laat een slappere kerk tal van interpretaties toe (tot en met Kuitert, zal ik maar zeggen), krijgt zij eveneens de smaad van Hugo over zich heen.
  Het is niet goed, of het deugt niet.
  Maar is het hem bekend dat het in de Joodse traditie staat om aan 1 tekst, meerdere betekenissen toe te kennen, te beginnen met ‘gewoon zoals het er staat’, tot en met allerlei symbolische betekenissen gerelateerd aan het leven zelf? Dat is de grote rijkdom van dit boek.
  Maar als er wordt gesproken over feiten, dan zijn het ook feiten.

 3. Dialoog met Theo Loog:
  Mens: Is God een feit ?
  T: Hoezo ?
  Mens: Is een raadsel dan ook een feit ?
  T: 1 x raden…

 4. [1]Dat is interessant, want ik denk ook, dat de paus niet gelooft. Het is natuurlijk zo, dat dit soort mensen een bepaald beroep uitoefent waar aan vast zit dat je moet geloven. Dus er zullen er velen zijn die er niet voor uit komen dat zij niet (meer) geloven, omdat zij nu eenmaal leven van het geloof en deze broodwinning in gevaar komt, als je zegt dat je niet meer gelooft. In principe gaat dit net zoals bij de kermisexploitant die het rad van avontuur exploiteert en ontdekt,dat dit rad allerlei gevaren met zich brengt voor de passagiers. Ook hij zal waarschijnlijk om den brode zijn mond houden.
  Ook de Nederlandse koningin hanteert nog steeds een godsdienstige formule bij de openingsplechtigheid die ieder jaar in september plaatsvindt. Hoe moet het met haar toespraak, als zij niet meer gelooft ? Zal deze dan aangepast worden?
  hugo van reijen

Comments are closed.