Wij zijn beter af als we uit de EU treden.


Wij zijn in discussie geraakt met een politieke senator en daardoor eens gaan kijken of de EU ons nu al voordeel of nadeel bezorgt.
Voor ons is het duidelijk, de EU is nadelig voor ons. Een confederatie van VRIJE staten, zou wel voordelen kunnen opleveren.


Die voordelen kunnen voortkomen uit vrijwillige afspraken om handelsbarrières af te breken. Een superstaat die de politici nu willen, onder andere via een grondwet of iets dergelijks, levert een “provincie” als Nederland of België alleen maar nadelen op.

De genoemde discussie is nog niet in een stadium om er over te rapporteren, maar ik wil toch niet langer wachten om u een serie van drie artikelen, die we dank zij Albert ter beschikking kregen, aan te bevelen.

Dit zijn:
1.) Over de kosten die de EU meebrengt vanwege de vele wetten, regels, oekazes en reglementen die worden aangenomen. Dit is informatie van George Parker van de Financial Times:
www.ft.com/cms/s/101cf670-5…
Citaat hieruit:
:”The bureaucratic costs to business of complying with European legislation could be up to €600bn a year – almost twice original estimates – the European Union’s enterprise commissioner admitted on Monday.”
2.) Een Engelse studie die het tegendeel bewijst en aantoont dat Engeland beter af zou zijn als het uit de EU zou treden. De onzin over dat de euro de economie heeft bevorderd van Ian Milne van Civitas, Institute for the Study of Civil Society.
www.civitas.org.uk/pdf/EUCo…
Een zelfde studie zou nuttig zijn voor nederland en België.
3.) De onvermijdelijke gang naar een Europese federale superstaat van Anthony Coughlan van het Trinity College in Dublin
www.libertarian.nl/NL/archi…

Als u commentaar en/of aanvullingen hebt, vooral harde cijfers, dan kunnen we de stelling nog harder onderbouwen. Graag bij uw reacties hier onder.

11 REACTIES

 1. Het is spijtig om te moeten zien dat "Europa" niet in staat is om haar zwakke punten aan te pakken en haar sterke punten verwaarloost.
  Hiermee bedoel ik dat de nadruk is komen te liggen op dat beleid waarvan we weten dat het de welvaart niet verbeterd: het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de structuur- en regionale steunfondsen, het mensenrechtenbeleid en alle andere op egalitarisme gerichte beleidspunten. Over het milieu zal ik het maar helemaal niet hebben.
  Tegelijkertijd worden er steeds meer handelsbarrieres opgelegd door lidstaten zonder dat de EC daartegen optreed. Met name groene of eerlijke voorschriften die zogezegd de bevolking, het milieu of de volksgezondheid beschermen. Natuurlijk zijn er wel enkele successen, zoals het opengooien van de gemeenschappelijke kapitaalmarkt en de procesrechtelijke uniformering, maar deze staan tamelijk op zichzelf zoals het fiasco met de dienstenrichtlijn pijnlijk duidelijk maken.

  Een centrale overheid voor de gemeenschappelijke markt kan een efficiente institutie vormen, maar dan moet die wel goed aangestuurd worden. Van dat laatste is nu geen sprake. Wanneer komt de gemeenschappelijke markt weer centraal te staan?

  [P.S. Hub, heb je al de nieuwe regelgeving omtrent staatssteun gezien? Moet je eens doen, typisch EC: steun mag (meer) bij achtergebleven regio’s, kleine ondernemingen mogen meer gesteund worden dan grote ondernemingen. Een verbetering is wel dat men economische criteria benoemt voor de beoordeling van de rechtmatigheid van staatssteun, maar hoe dit in de praktijk zal doorwerken is mij onduidelijk.]

 2. Goed artikel Hubert, want wat Eurocraten graag doen is mensen een rad voor ogen draaien. Men heeft het over de ‘voordelen’ van de EU, maar nooit over de enorme nadelen daarvan. In feite vertelt men maar één kant van het verhaal. De media doet hier van harte aan mee door middel van een hosanna-verhaal te houden omtrent de EU, euro en alles wat met Brussel te maken heeft, als ze al geïnteresseerd zijn in de EU uberhaupt. Wat dat betreft schiet de media enorm te kort. Ook heeft men het over de ‘opbrengsten’ van de EU, zonder daarbij de kosten te noemen vanwege de verplichte wetgeving die het bedrijfsleven in de lidstaten zo’n ¤600 per jaar moeten ophoesten.

 3. [3] Erratum: Ik bedoel natuurlijk ¤600 miljard per jaar aan EU-kosten voor het bedrijfsleven.

 4. Gisteren was het weer eens zo ver. Een Eurocraat(vraag me niet om de naam, want er zitten ondertussen complete nesten) mocht in de media nog eens uitleggen wat het voordeel van de EU ook alweer was. Zijn belangrijkste argument bleek:

  "samen zijn we sterker".

  ‘Nu kan ik me bij een vrijwillig samenzijn’ nog iets voorstellen, maar vroeg me wel onmiddellijk af waarom we dan de tussenmuren van de rijtjeswoningen niet ook gelijk wegslaan? "Iedereen sterker", toch? Gezellig en rustgevend al die vrij te komen kracht. De politie kan worden opgeheven.

  Samen sterker…

  Voor een team met gelijke doelstelling, zoals een leger, zou daar ook nog iets voor te zeggen kunnen zijn. Toch ook hier een twijfel. Het verslaan van het Nationaal Iraakse leger door de VS bleek nogal eens gepiept te zijn. Toen de vijand zich echter verdeelde in 50 "kleine legertjes" op gelijk aardoppervlak, bleek het "samen sterker" verhaal ook hier plots aan kracht in te moeten boeten.

  Samen sterker…

  "Samen sterker" kan ook alleen in een situatie waarin "alle neuzen dezelfde kant op staan". Een status van "alle neuzen naar dezelfde kant" kan echter alleen worden bereikt door dictaten van bovenaf opgelegd. Individuen zijn nu eenmaal verschillend en hebben allen bovendien een andere neus die ook nog eens allemaal een andere kant op wijzen. Een ‘Staat’ waarin alle neuzen dezelfde kant op staan, is een Staat waarbinnen uniformiteit, ‘monotonisme’ (woord vind ik net zelf uit) troef zal zijn.

  Monotoon…

  De hoogst bereikbare vorm van "monotoon" is de dood, toch?

 5. Op zich was de EU een mooi idee. Samenwerken en handelsbarrieres wegnemen. Helaas wordt het een politieke unie ipv een economische en is alle samenwerkinge gbaseerd op het zoveel mogelijk uitvlakken van verschillen ipv die verschillen te koesteren.

  Toch moeten we oppassen met ‘zomaar uit de EU stappen’. Niet omdat de EU nu de goede kant op gaat. Verre van dat, maar omdat eruit stapp[en tot ordinaire wraak zal leiden. Het tegengaan van de vorming van de USE moet met beleid gebeuren en niet met de botte bijl.

 6. [5] Dat is iets waar de Eurocratie zich graag van bedient en dat is kretologie. Als je vragen hebt omtrent de houdbaarheid van hun stellingen dan vallen alleen emotionele responses of zwijgzaamheid je ten deel. Dat is mij een aantal keren met politici overkomen. Daarom getuigt zoiets als ‘samen sta je sterker’ van de grootste onnozelheid. Dan zou het antwoord moeten zijn: tegen wie dan? Dan is het antwoord daarop, omdat de VS, China en India ook groot zijn. Dit verklaart dan duidelijk de megalomanie van de Europolitici, dus is het oppassen geblazen.

 7. Ja, de EU kost NL veel geld en levert de NL’er relatief weinig op dat is ook de kop van de discussie hier.
  Op zich zijn de EU en de Euro goede ideeen. Ik denk alleen dat de EU in de basis verkeerd is gestructureerd en de Euro volledig onprofessioneel is ingevoerd. Daarnaast zijn de diverse afspraken bijna (ben voorzichtig) nooit ten gunste geweest voor de NL’ers.
  Na het grondwet debacle in NL e.a. landen, wat in mijn ogen grotendeels een protest stem was op ons toen aanwezige kabinet. Heb ik zitten denken en kwam eigenlijk op een structuur die (naar later bleek) al eerder door Heineken was bedacht.
  Deel NL (en andere landen, zeg per 4mln inwoners) in bij elkaar horende regio’s en laat een ‘senator’ de regio vertegenwoordigen. Iemand uit de randstad, vrijwel elke NL politicus, heeft weinig met (hiermee bedoel ik denkt en reageerd enigzins anders) wat er in de agrarische gebieden gebeurt en dat geldt de andere kant op natuurlijk ook. In grotere landen geldt dat waarschijnlijk nog meer.
  Verwijder verder de kosten verslindende lokale overheden als Den Haag, Brussel, Parijs en anderen en structureer een echt EU. Voordeel is hierbij ook dat historisch gevoelige naties elkaar niet steeds met elkaar in de clinche gaan, puur voor de sport om het elkaar moeilijk te maken.
  1 hoofdstad, 1 belastingstelsel, geen landen, geen (volledig uit de tijd zijnde) koningshuizen en een door allen geaccepteerde voertaal.

 8. [8] Het voorstel wat je doorgeeft Peter
  zorgt er dan tevens voor, dat we dan ook niet een vignet in Belgie moeten betalen wanner we de grens oversteken.
  Het verenigd Europa laat duidelijk zien
  hoe verenigd we zijn.

Comments are closed.