Zoals we donderdag jl. al waarschuwden:’Dat kreng moet er komen, goedschiks of kwaadschiks”.*)

We zijn nu in de “kwaadschiks-zone” aangeland waarin de Nederlandse politici door de EU-meerderheid aangezegd krijgen dat ze moeten zorgen dat “hun” onderdanen dat ding accepteren.

En we voorspellen dat die politici wegen gaan zoeken om te gehoorzamen en aan de kudde zullen verkopen dat het zo goed voor hen is om nog meer van de eigen onafhankelijkheid prijs te geven.

Deze gang van zaken is een bijzonder helder voorbeeld van hoe in de toekomst Nederland in de EU , met maar 2 % van de stemmen, mag gehoorzamen.

Een artikel in de NRC van vandaag levert het onomstotelijke bewijs.**) met onder andere de opmerkingen:

– ‘Nederland speelt geen enkele rol meer’
– De ‘vrienden van de Europese Grondwet’ kwamen gisteren in Madrid bijeen. ‘Dwarsliggers’ Nederland en Frankrijk waren uitdrukkelijk niet uitgenodigd. “Nederland zal in juni een oplossing opgelegd krijgen.”
– Het was gisteren een bijeenkomst van louter vrienden dus. Landen die zich “verbonden hebben om een beter Europa tot stand te brengen”, zoals de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en gastheer Miguel Angel Moratinos.
– Volgens [Ben Bot, die er dus niet bij mocht zijn] was het de groep van achttien er slechts om te doen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke tekst van de Grondwet overeind te houden.
– Niet zoveel mogelijk van de tekst in stand houden, de héle tekst in stand houden. Dat was de boodschap van de ‘vrienden van de Grondwet’ gisteren na hun vier uur durend samenzijn. “We zijn bereid samen te werken op basis van het grondwettelijk verdrag zoals dat in oktober 2004 door de regeringen van alle lidstaten is ondertekend”, aldus de verklaring na afloop.
– [In Frankrijk:] Zo wil Sarkozy de tekst met telefoonboekdikte uitkleden tot een miniverdrag met technische aanpassingen zodat geen nieuw referendum nodig is. Royal wil veel meer aandacht voor de sociale aspecten van het Verenigd Europa en vervolgens een nieuw referendum dat ze dan vol vertrouwen tegemoet ziet. [Beide groepen hebben dus de essentie al geacceptterd]
– De passieve houding roept in de [NL] Tweede Kamer irritaties op bij de VVD: Er wordt nu in de hoofdsteden over de Grondwet gesproken, dus we moeten erbij zijn.
*- Dat er achter de schermen volop wordt gewerkt aan de Grondwet is ook de overtuiging van Jens-Peter Bonde, de eurokritische, maar zeer goed ingevoerde europarlementariër uit Denemarken. Hij hield zich gisteren op in de wandelgangen van het beraad in Madrid. “Alles is erop gericht de Fransen over de streep te trekken”, zegt hij. Er bestaan volgens hem nu al volop contacten tussen Merkel en Sarkozy. “Nederland speelt geen enkele rol. Dat zal in juni een oplossing opgelegd krijgen”, meent Bonde.
[Ondertussen had Angela Merkel haar staatssecretaris voor Europese Zaken, Günter Glöser naar Nederland gestuurd om daar de politici al vast te bewerken.]:
“Wat wil Nederland?”, vraagt Gloser. “Als alle 27 landen meedoen, moet iedereen water bij de wijn doen“, meent Gloser. “Europa wordt niet opgebouwd met veto’s, maar op grond van de bereidheid compromissen te sluiten. De les van 50 jaar EU is dat we elkaar niet meer wantrouwen, maar vertrouwen. Dat moet toch tot betere samenwerking leiden”.
[Zijn er lezers die denken dat het nog niet te laat is?]
———————————–
*) Zie: “EU zet Nederland meer onder druk”
www.vrijspreker.nl/vs/index…
**)Zie: ‘Nederland speelt geen enkele rol meer’
www.nrc.nl/binnenland/artic…

5 REACTIES

 1. Sceptici op vele gebieden, hier: EU-grondwetsceptici (NL, Frankrijk), hebben het maar moeilijk.
  Vanavond nog maar wat kaarsjes branden voor David Hume.. 🙂

 2. ‘we’hadden toch met z’n allen afgesproken dat iedereen afzonderlijk akkoord moest zijn, geen een uitgezonderd?
  Blijkbaar vonden ze dat in Brussel dusdanig eng, dat in de meeste landen niet eens een referendum gehouden mocht worden, de onderlinge vrienden/parlementariers zouden het wel regelen…
  Blijft het wel weer een zoveelste bewijs dat EU afspraken onbetrouwbaar zijn, en daar zouden we dan nu ineens voor moeten zijn?
  Ik roep hard : wolf!!

 3. [Zijn er lezers die denken dat het nog niet te laat is?]

  Ik zou daar nog een andere vraag aan toe willen voegen. Hoeveel mensen maakt het WEZENLIJK wat uit ?

  Mensen zijn gewoontedieren. Zolang alles redelijk lijkt te gaan, zal het de meute geen donder uitmaken wat ze allemaal in Den Haag zitten te klooien, zo lang ze maar het idee krijgen dat elke kostenverhoging ("de inflatie") gecompenseerd wordt door de werkgever. Meer regeltjes zijn goed, er is immers zoveel onrecht dat het bijkans pijn doet. Ondertussen geeft men de begonia’s water, wordt het gras gemaaid, de tuin verzorgd, werkt men van 9 tot half vijf, gaat 3 a 4 keer op vakantie en denkt men dat men een goed leven heeft. En ach, die parkeerbonnen en snelheidsovertredingen zijn niet zo erg, had je het maar niet moeten doen. Terrorisme moet natuurlijk bestreden worden, dus alle maatregelen onder dat mom worden grif geslikt. En de EU ? Niet meer dan een vogelpoepje op de motorkap. Even lastig, poetsen, en klaar. Vlek of geen vlek, je kunt er toch niks aan doen.
  Nederland, slaap zacht..

 4. Wanneer worden wij wakker? De Eurokritische Europarlementariër Jens-Peter Bonde voorspelt al maanden hoe de EU Nederland zal dwingen de grondwet te erkennen.

  Op 8 maart 2007 is het internationale vrouwendag. De vrouwelijke Bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, zal de internationale vrouwendag misbruiken om de door de burgers van Frankrijk en Nederland verworpen EU-Grondwet alsnog nieuw leven in te blazen.

  Als de premiers elkaar op 8 maart tijdens het informele topdiner in Brussel ontmoeten, zal Merkel een voorstel doen voor de zogenoemde Verklaring van Berlijn. Ze zal daarbij aansturen op een overeenkomst waarbij de premiers geen mogelijkheid meer hebben om hun collega’s in hun regeringen en nationale parlementen nog te raadplegen.

  Deze zeer ondemocratische methode zal een unanieme ondersteuning opleveren voor de plechtige Berlijnse verklaring die formeel zal worden bevestigd op 25 maart in Berlijn, tijdens de 50-jarige verjaardag van het Verdrag van Rome.

  De verklaring zal zeer veel mooie woorden over de geschiedenis van Europa bevatten en haar belangrijke bijdrage aan Vrede in Europa. Er zal worden gesproken over goede waarden zoals vrijheid, solidariteit, menselijke waardigheid en tolerantie. Ze zullen ons herinneren aan onze gezamenlijke doelen van economische groei en concurrentie, sociaal welzijn en politieke solidariteit, duurzame ontwikkeling en immigratie.

  En daarna, aan het einde van de verklaring zullen er een paar woorden zijn over de hergeboorte van de EU-Grondwet. Hierbij zullen twee belangrijke data centraal staan. Een datum waarop de onderhandelingen voor de gecomprimeerde Grondwet zullen zijn afgerond en een datum waarop de ratificaties zullen zijn afgerond om implementatie van de EU-Grondwet mogelijk te maken vóór de eerstvolgende Europese verkiezingen in juni 2009.

  De vele mooie woorden in de verklaring zullen geen juridisch effect hebben. De twee data zullen wel politiek bindend zijn en leiden tot een nieuw EU-Verdrag dat de meest belangrijke onderdelen zal bevatten van de verworpen EU-Grondwet. De nieuwe EU-grondwet zal worden gepresenteerd als een ‘Mini-Verdrag’ en stemt voor 95% overeen met de door Frankrijk en Nederland verworpen EU-Grondwet.

  Op dit moment wordt over de exacte inhoud van de nieuwe EU-Grondwet onderhandeld tussen Merkel en de premiers van de meest kritische landen. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken onderhandelt met de landen die zich weinig eurokritisch opstellen. De onderhandelingen worden ondersteund door een groep ‘sherpa’s’ waarbij de meeste landen twee ambtenaren hebben benoemd om hun premiers te vertegenwoordigen.

  De definitieve inhoud zal na de Franse Presidentsverkiezingen op 6 mei worden uitonderhandeld. Met Sarkozy kan alles worden afgerond voor de Europese top op 22 juni 2007. Met Royal wordt dat mogelijk iets lastiger, omdat ze heeft opgeroepen tot een nieuw referendum waar alle landen akkoord zijn gegaan met het vermijden van een volksraadpleging, met uitzondering van Ierland waarbij het vereist is op basis van de Nationale Grondwet.

  Bron: http://www.bonde.com

 5. [4] Uitstekend stukje ..
  vooruit "geschiedenis schrijven", SoulShiner.
  Ik ben zo vrij geweest het door te sturen om ook als nieuwe artikel op de voorpagina te plaatsen, waardoor het meer aandacht krijgt.
  Keep up the good work.

Comments are closed.