dinsdag, 23 januari 2007
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

“De Overheid steelt.”
De LP Bijeenkomst dinsdag 6 februari

Het thema voor de LP Bijeenkomsten in februari en maart is dat van ‘Staatsbedrog’. Sommigen zouden stellen dat dit een pleonasme is want ‘Staat’ IS ‘Bedrog’ maar wij bedoelen ‘bedrog-in-engere-zin’ want bedrog gepleegd door organen der staat.
Wij hebben hiervoor twee boeiende en gepassioneerde sprekers kunnen vinden die in ’t bijzonder ingaan op respectievelijk het ‘Cook The Books’ bij lagere overheden, en op het gebied van de zorg, de oneerlijke mededinging der overheid, een economisch misdrijf waar de anders zo nijvere NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) echter geen enkele moeite mee heeft.

De eerste van deze twee keren, op 6 februari, gaat het om knoeien in de boeken:
Leo Verhoef: “Boekhoudfraude in gemeenten en provincies schering en inslag”


Het zijn niet alleen de dotcom-bedrijven zijn geweest die een klein vermogen wisten op te bouwen, door met een groot vermogen te beginnen, maar in Nederland wisten ook gemeenten en provincies in die jaren de weg met de Hoorn des Overvloeds.

Met de meeste van deze dotcombedrijven is het slecht afgelopen, zo ook met diegenen die een dergelijke werkwijze door overheden, aan de kaak wilden stellen. Leo Verhoef is hier een van.

“De Overheid steelt.”
“Dat weten we al.”
Maar in een democratie mag de overheid niet steels stelen. En dat is wat er in de afgelopen jaren op grote schaal is gebeurd. Vele miljarden zijn door gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid en vooral uit de Onroerende-Zaakbelasting, en in een grote Magische Pot gedaan waar voilà, slechts miljoenen weer uitkwamen. Leo Verhoef doet op deze Bijeenkomst uit de doeken hoe deze omgekeerde tovertruc plaatsvond (en nog steeds -vindt

Bio:
Drs. Leo Verhoef (58), registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants, het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten (opgegaan in Deloitte). Hij heeft als accountant grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties. In 1994 werd hij hardhandig ontslagen vanwege zijn kritiek op de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies en de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij. Vanaf 1995 is hij regelmatig werkzaam als interimmanager bij overheids- en gezondheidsorganisaties. Ook adviseert en traint hij gemeenteraadsleden en statenleden in het omgaan met gemeentelijke en provinciale begrotingen en jaarrekeningen. Al dan niet op verzoek van bijvoorbeeld raads- en statenleden onderzoekt hij jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Publicaties:
— Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies. Hoeveel OZB en MRB teveel betaald (Steengoed; juli/augustus 2006)
–‘Accountants hebben geen plicht tot misleiding’ (de Accountant; juli/augustus 2006)

– Naschrift NIVRA
– Commentaar van Leo Verhoef bij ‘Naschrift NIVRA’
–Boekhoudfraude bij gemeenten in relatie tot de OZB (Steengoed; november/december 2004)
–Begrotingen en jaarrekeningen van menige gemeente een ramp!(Interlokaal; april 2003)
–Nogmaals: Vaste activa in de gemeenterekening (de Accountant; maart 1998)
–De accountantsverklaring bij jaarrekeningen van gemeenten: andere tekst of andere strekking? (de Accountant; juli/augustus 1995)

Locatie en routes en eventuele recentere berichten: www.libertarischepartij.nl

(Ingezonden door LP)

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Armin schreef op : 1

  Ach, laat ik dan maar de knuppel in het hoederhok gooien. Heeft iemand zich al eens afgevraag dof misschien niet de wereld gek is, maar meneer Verhoef? Goed, ik stel het zwart-wit, maar de gewetensvraag: wie van de lezers heeft daadwerkelijk ooit de moeite genomen een rapport van Verhoef daadwerkelijk te lezen én ook de reactie van zo’n betrokken gemeente.

  Wie dat doet, komt wellicht (zoals ik toen) tot de conclusie dat het vooral gaat om papieren regels. Mag je nu wel iets onder X of Y boeken, maar niet omwille van daadwerkelijke centen die in iemand broekzak gegleden zijn.

  Verhoef heeft wel een punt, dat die X-vs-Y regels in feite de mate van verspilling soms (!) verhullen, en daarmee indirect het makkelijker maken voor overheden om vervolgens de OZB en MRB op te hogen. Maar aan de andere kant heb ik niet het idee dat overheden zich daar echt veel aan gelegen laten.

  Uit eigen ervaring als weet ik namelijk dat zelfs bij financiele overschotten wethouders moeiteloos voorstellen om de OZB met meer dan de inflatie op te hogen, en je virtuele hemel en aarde moet bewegen via amendementen op begrotingen om die verhoging omlaag te krijgen.

 2. Aad schreef op : 2

  [1] het gaat om meer dan cijfertjes: het gaat om het aureool van betrouwbaarheid, het schouderophalend accepteren van gemeentelasten, de grenzeloze gemakzucht van journalisten die klakkeloos persberichten over jaarrekeningen overnemen en NIETS controleren. De strijd van Verhoef is niet alleen gericht op het naar boven brengen van de boekhoudkundige waarheid maar ook om het kweken van een nieuw en kritisch bewustzijn bij de burger. Daarvoor alle hulde.

 3. SpyNose schreef op : 3
  Spy-Nose

  [1] Armin,
  Ik heb toevallig een aantal DOSSIERS (dat is dus veel meer dan een rapport) wel gelezen.
  Ik vraag me dan ook sterk af, of jij er ook maar één gelezen hebt en of je überhaupt wel weet waar je over praat. Ik zou zeggen: laat je op die bijeenkomst van 6 febr. maar zien en horen.