Dit is een zeer belangrijk onderwerp waar de Nederlandse rechtspraak zich mee bezig houdt.


Iemand heeft namelijk tegen een agent “fuck you” gezegd. En dat heeft die persoon zich aangetrokken. Hij voelde zich kennelijk aangesproken en liep naar de rechter.


De rechter in Leliestad heeft dit bestudeerd en kwam tot de conclusie dat het niet erg genoeg was voor “belediging van een ambtenaar in functie”.

Het Openbaar Ministerie is echter ook gekwetst en gaat nu in hoger beroep.
Weer zullen nieuwe rechters zich over deze “mogelijke misdaad” gaan buigen en na weer een uitgebreide studie met een uitspraak komen.

We vragen ons af waarom er agenten in dienst zijn die zich zo snel “in hun eer aangetast voelen”. Heeft zoiets te maken met minderwaardigheidscomplexen?

Maar erger is, dat de Vrijheid om je Mening te uiten niet bestaat. De beklaagde heeft kennelijk die mening; maar hij mag dat niet uiten!
Bij de eerste aanklacht had de rechter al direct kunnen zeggen dat hij zich met dergelijke flauwe kul niet wil bezighouden.

9 REACTIES

 1. Hub, weet jij of de verdachte inderdaad met de desbetreffende agent in kwestie is overgegaan tot het plegen van "de daad"? De fuck? En vond dat dan plaats op de openbare weg? Of bij een druk verkeersknooppunt? Bij rood licht misschien?

  Kijk, dat weten wij natuurlijk allemaal niet.

 2. [1]
  De ‘Fuck’ a.k.a. Naaien is een terechte benaming voor menige politie-activiteit.
  Wel in opdracht en met quota van de baas.

  Dus ‘fuck you’ (naai jou) van een burger
  lijkt me een redelijke doch onrealistische houding van een burgah.
  I.p.v. naar de rechter had de agent ook de zgn. ‘D.P’ (double penetration) toe kunnen passen.
  In het geval van een man misschien de D.F. (double fuck), door nog een bekeuring voor belediging uit te schrijven.

  Dan bestaat er nog de T.F.
  Maar dat is voor kenners en echte liefhebbers en vergt een masochistische attitude 😉

 3. Hoewel ik de specifieke situatie niet ken en dus de context van het statement niet kan plaatsen is het natuurlijk wel zo dat het gezag van de politie de laatste jaren zodanig is ondermijnd dat het een lachertje geworden is. Mede hierdoor ontstaat steeds meer wangedrag op straat.

  Er is simpelweg geen respect meer, en dat bedoel ik in de klassieke betekenis, niet de huidige uitgeholde frase. Van een agent wordt verwacht dat hij zich correct opstelt naar een aangesprokene. De aangesprokene kan zich dan op zijn minst eveneens correct opstellen, ook al is hij het niet met Bromsnor eens.

  Als de overheid enerzijds ‘respect’ claimt te promoten maar tegelijkertijd de verloedering bevordert wordt de maatschappij alleen maar wettelozer, en zijn wetten (en boetes) alleen nog voor de goedwillende burger die (in principe) wel bereid is zich aan de wet te houden.

 4. [3] Waarom zou ik respect tonen voor een politieagent? Die is tenslotte alleen maar bezig zijn werk uit te voeren, maar hij is geen halfgod of zo. Gewoon een mens, net als iedereen. Dat een (in mijn ogen corrupte) overheid hem een pet en pistool geeft zegt mij verder niets.
  Respect moet men verdienen, niet krijgen. Een agent die werkelijk zijn best doet om "de mens" te helpen kan wat mij betreft alle respect krijgen. Helaas ken ik de agent die mij aanhoudt meestal niet, dus houd ik me tegenover de agent zoals ik bij iedereen doe; niet respectloos maar ook niet respectvol.

  [2] Bep, ik wist niet dat jij je met die dingen bezighield! Een vrouw van de wereld, zullen we maar zeggen.

 5. In België was er een vergelijkbaar voorval, waarbij een leerling-agente haar leraar-agent had uitgescholden voor "kieken" (kip voor de verstokte noorderlingen).

  Haar advocaat pleitte dat dit een zeer gebruikelijke bijnaam was van de politie in Parijs, waar een belangrijk politiecommisariaat werd gevestigd in een voormalige kippenslachterij. sindsdien noemen de Parijzenaars alle agenten kiekens. Haha!

  Maar het pakte niet. De leerling-agente werd veroordeeld voor smaad…

  Spijtig, want we kregen een aardig ’toegelaten’ vocabularium bij elkaar anders: Na flik ook kieken en fuck you, je zou zowaar een échte dialoog kunnen voeren met de politie 🙂

 6. mensen die de waarheid horen, weten dat ze de waarheid horen maar hem niet kunnen verdragen reageren altijd agressief.

 7. [6]

  Grappig…

  Doet me denken aan het moment van vandaag toen ik per email het ‘management’ bekritiseerde ter zake het feit dat er geen deugdelijke management rapportages zijn….. terwijl ik er nu al ruim 1 1/2 werk… en dat we nu ‘samen’ hier een ‘oplossing’ voor gaan bedenken…

  Lang verhaal… maar het kwam hier op neer:

  "Ben eigenlijk meer benieuwd naar de ideeën van het management over de rapportages die er allang hadden moeten zijn. Immers is het wel makkelijk om dat aan mij te vragen en ik ben nog wel bereid om zulks te doen, maar ik voel me niet geroepen om andermans taken over te nemen. Het voelt als het vragen naar een oplossing omdat men het zelf niet weet terwijl juist zij diegene zijn die daarvoor zijn aangenomen. Het is zegmaar de overheid die aan haar burgers vraagt hoe zij bv het beste kunnen bezuinigen, doen alsof er naar hen wordt geluisterd en enkel die oplossingen meenemen die voldoen aan het eigen beleid van diezelfde overheid die er met de eer vandoor gaat. Het laatste is een praktijkvoorbeeld en doet me aan deze situatie denken."

  En wat zijn de pissig… ik mag dat niet zeggen daarvoor ben ik (nog) te ‘klein’ maar de reactie gaf wel voldoening. Er is altijd een betere baan.. Go Go Go

 8. Hoe wereldvreemd kunnen politici zijn? Beledigd zijn over deze zaken zonder een énkele vraag naar waar dit vandaan komt : is dit nou domheid of hypocrysie? De politie is niets anders dan incasseerder voor de geldzuchtige overheid die constant nieuwe wetjes en regeltjes introduceert met als enig doel bekeuren,bekeuren,bekeuren !Kinderen, ouden van dagen, niemand ontkomt er aan. Zwakbegaafden (BOA’s) worden massaal ingezet om rücksichtslos voor elk wissewasje te bekeuren. Bezwaarschriften worden als regel afgewezen : heeft de wetsovertreder gelijk zal hij dat bij de kantonrechter moeten halen al zal hij dat uiterst zelden krijgen. Respect voor de politie is GEHEEL VERDWENEN! Dat krijg je echt terug met meer bekeuren NIET !! Wij zijn een redelijk normaal gezin bestaande uit 5 personen en worden helemaal gek van al die bekeuringen. In Muiden kan je op je eigen auto voor je deur al een bekeuring krijgen ; eerdaags mogen de gemeenten dat allemaal houden en dan is helemaal het hek van de dam. Nederland is van Democratie afgezakt naar repressieve politiestaat! 5 km/u "te snel" (uiteraard op een mooie rustige weg!) , "toegestane parkeertijd overschreden" , "geen identiteitsbewijs" (vanaf 14 jaar!), pubers die vrij onschuldig rondhangen "hinder veroorzaken" @ schandálige ¤75 , enz.enz ! Nederland is een complete NACHTMERRIE aan het worden ! Maar geen respect voor politie (of politiek) , dát is toch een bron van zorg , dáár gaan ze wat "aan doen"! Stelletje IDIOTEN !!

 9. [7] geinig stukje wel. Ik zou je eruit gooien, al was het alleen maar vanwege het gebrekkige Nederlands. 😉

Comments are closed.