Hugo Chavez, “president” van Venezuela en full time communist, zeer populair onder de “armen”, heeft binnen 1 dag de bijbehorende valuta 15% laten dalen, in een poging de armen welvarender te maken.

Hoewel ik me niet kan herinneren dat nationaliseren ooit goed is geweest voor de aandelen van het betreffende bedrijf, en wanneer deze bedrijven de steunpilaren zijn voor de nationale economie, dacht de heer H. Chavez hier waarschijnlijk anders over.

Als een brulaap sprak hij de menigte toe en zei dat uiteraard de overheid beter die bedrijven kon besturen, omdat dat natuurlijk beter was voor het land en dus voor de armen. Hij kondigde een nationalisatie aan van de telefonie- en energiesector.

Het land draait op olie. Inwoners hebben misschien dan wel een hoger inkomen dan voorheen, maar dat is te danken aan het verdelen van de oliewinsten; niet door betere scholing oid.

De aandelen werden snel minder waard, zo’n 18%, en de munt werd 15% waard. Nu liggen dus buitenlandse luxegoederen 15% verder buiten iemands bereik dan voorheen.

Geweldig werk van deze president, die overduidelijk weinig heeft geleerd van het verleden.

41 REACTIES

 1. Een politicus die leert van het verleden zou geen politicus zijn.

  Laat Chavez maar los gaan; ’t is de ver-van-mijn-bed-show en over vijf jaar heb ik weer een goed empirisch argument tegen socialisme erbij.

  Hadden die domme Indianen maar niet (op hem) moeten stemmen.

 2. Hmm, die Chavez mag wat mij betreft nog wel even blijven zitten, zo worden die lekkere venezuelaanse importbruiden voor ons in een klap 15% goedkoper 😀

 3. Venuzuela is RIJK aan grondstoffen, vooral olie. Voorraad tot zo ongeveer 2200 om flink te cashen.

  Punt is natuurlijk dat het socialisme totaal inefficient en bar inproductief systeem is (afgezien van dat het ook nog zwaar immoreel is bovendien). Wat met olie natuurlijk nooit geheel te compenseren is. Voor 2200 is er vast wel een alternatief voor fossiele brandstoffen (kernfusie) en dan valt de gehele inefficiente en inproductieve economie van Venuzuela in de vernieling tot voor het stenen tijdperk, want geen alternatief.

  Linkse media hier schilderen Chavez af als een man die harde woorden spreekt maar in de praktijk mild is. Harde woorden gebruikt hij om te provoceren en is een soort strategie om de geopolitieke verhoudingen op scherp te zetten. Daarom is het ook president Chavez en niet dictator Chavez en bv. weer wel dictator Pinochet, de vieze vrijemarktfunda!

 4. Nouja, 1 ding heeft Chavez wel geleerd van het verleden: hij heeft niet de onhebbelijke gewoonte van z’n politieke geestverwanten om de pers te onderdrukken en tegenstanders in goelags te stoppen.
  Niet dattie ineens deugt ofzo, maar toch een lichtpuntje 🙂

 5. [4] Dat komt meestal later pas, als de oppositie gelijk dreigt te hebben.
  Het is makkelijker een criticaster te vermoorden dan om je ongelijk toe te geven.

 6. Op het nieuws zag ik hem zeggen: "Ik zweer bij Christus, de grootste socialist uit de geschiedenis."

  LOL

 7. [6] En Christus was juist helemaal geen socialist, hebben we ’t ook wel ’s over gehad op deze site.

 8. [7] Dat is een vrij zinloze discussie want iedereen en niemand heeft gelijk, Jezus heeft naar alle waarschijnlijkheid nooit bestaan (er is tot nu nog geen enkel bewijs voor zijn bestaan gevonden, helemaal NIETS, 0,0) en van sprookjesfiguren kan je maken wat je wil

 9. Chavez lijkt qua stijl meer op hitler dan op een communist, kijk maar hoe hij altijd met die armen van hem staat te zwaaien, en dat gedweep met che guevara had hitler waarschijnlijk ook gedaan als hij vandaag geleefd had.
  Als chaves een speech houdt staan honderdduizenden bijna te janken van blijschap, en dat krijgt een communist niet meer voor elkaar nadat hij een jaar of meer de macht heeft in een land.
  Ondanks de olie.

 10. Als je Chavez hoort praten, denk je meer aan de domme man van de straat die ageert tegen de hoge heren in Den Haag dan aan een president. Eigenlijk is het heel simpel, zonder olie heeft Chavez geen machtsmiddel. Het links-populisme doet de rest van het werk door het gepeupel te bespelen en zie daar… De heer Chavez is voor een derde termijn gekozen. Helaas, Venezuela heeft een mooie toekomst achter zich (om met dhr. Boekestijn te spreken).

 11. [3] begreep ik nu laatst dat Pinochet maar 3000 tegenstanders om het leven heeft gebracht in zijn hele regeeerperiode ? Wij doen er in Srebenica 6000 in een nachtje. In de afgelopen 100 jaar hebben overheden over de hele wereld 170 miljoen doden op hun geweten. Hoe hebben die 3000 zo’n mythische proportie kunnen aannemen ?

 12. In het kielzog van dhr Chavez is zowat gans Zuid-Amerika overgenomen door de sossen…in Bolivië en Equador zitten geestverwanten van dhr Chavez, in Nicaragua zijn de Sandinisten weer baas, in Brazilië is een Marxist president, in Argentinië een linkse péronist enz….

  Fidel Castro ziet op z’n sterfbed z’n droom van een rood Zuid-Amerika vooralsnog vervuld….

  http://www.schwarzreport.or
  http://www.schwarzreport.or
  http://www.schwarzreport.or

  Ook goed om te bedenken dat dhr Chavez
  DEMOCRATISCH GEKOZEN is…nert als Nkrumah, net als Mugabe, net als Aristide, net als Péron,net als een hele reeks socialistische tyrannen en dictators…net zoals democratisch Europa en NoordAmerika hoe langer hoe socialistischer en totalitairder worden…

  Niet voor niets was Karl Marx een vurig pleitbezorger voor democratie…..

  Hij wist waarom.

  groetz,

  Cincinnatus

 13. [11]

  The international left loved Salvador Allende’s socialist rhetoric and his policies against “the rich,” policies that destroyed Chile’s economy and led to public agitation for his overthrow. The left hates Pinochet for overthrowing Allende and for turning Chile’s economy over to Harvard and University of Chicago educated economists, who privatized Chile’s social security system and put in place the institutional basis for Chile’s successful market economy. These are the real reasons for Pinochet’s demonization.

  http://www.chroniclesmagazi

  http://georgereisman.com/bl

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [9] Daniel,

  Toen Joe Stalin in 1953 begraven werd stonden honderduizenden in de straten
  van Moskou te janken van verdriet (remember ook Kim Il Sung’s dood in 1994).

  En als de grote roerganger Mao in de jaren ’60 zich vertoonde aan honderduizenden dolenthusiaste rode gardisten was er uitzinnige vreugde…

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [8] FFI,

  Is er volgens jou bewijs dat pakweg Socrates heeft bestaan ?

  En zo ja , waar ligt precies het verschil tussen het bewijs van zijn bestaan en dat van Christus ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 16. [15]
  Cincinnatus,

  Louwrens Voorthuyzen heeft ook echt bestaan nietwaar?

 17. Zo zie je maar weer: Socialisme KAN werken!!??

  ALS…:, je maar genoeg Inkomsten genereert!!

  Zo zit heel Nederland, tot op heden, ook in elkaar!!

  ..het genereert ZO VEEL GELD..!! (NB: het is ZOOO RIJK!!!) Dat het zich allerlei Spelletjes kan veroorloven!

  We kunnen er LANG over LOELEN!! We kunnen er KORT over loelen!! Maar de Feiten (bewijzen!!) zijn gewoon daar!!

  Dit land is gewoon(weg) te RIJK!! We kunnen Hiero (in NL!!) nog zeker Spatsies verwachten tot het jaar: 2050!! Daarna bestaat de ‘mogelijkheid’dat het allemaal (misschien)’mistig’ wordt!!?? [17]

 18. [9] Daniel,
  Heeft Chavez in zijn gedragingen eigenlijk niet veel meer weg van zijn communistische overbuurman kameraad Fidel, van wie hij de politieke erfgenaam lijkt ?

 19. [12] Cincinnatus,
  Volkomen juist. juist ALS OVERTUIGD DEMOCRAAT heeft Karl Marx de grondslag gelegd voor het realiseren van het Franse egalitarisme en de verschrompeling van de Klassiek Liberale Rechtsstaat sinds 1848.

  TERECHT noemen alle communistische dictaturen zich DEMOCRATISCH.

  Groet,
  SpyNose.

 20. [15] We hebben werken van Socrates en tijdgenoten die over hem schrijven. Maar niets over Jezus, geen enkele tijdgenoor noemt hem, wat toch wel opmerkelijk is daarintegen worden een heleboel andere messiaspretendenten wel genoemd.

  http://www.jesusneverexiste

 21. [17] Jetze,

  Ik zit in m’n bureautje waar ook een deel van mijn
  boekenverzamelinkje staat en het boekje dat het dichts bij me staat, is toevallig : "God’s onkruid" van Wim Zaal met als ondertitel "Nederlandse sekten en messiassen" , pag 97 tot 144
  handelt over Louwrens Voorthuyzen.

  Ik denk wel dat ie bestaat maar ik denk niet dat ie "God" was.

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [21] FFI,

  Boze tongen zullen beweren dat de schrijvers van de nieuw-testamentische boeken en brieven ook tijdgenoten van Christus waren of alleszins in contact stonden met mensen die hem goed gekend hebben? Stond Plato dichter bij Socrates dan Matheüs,Marcus en Paulus bij Jezus ?

  Verder zal verwezen worden naar Suetonius die in z’n Claudius-biografie het heel ff heeft over ene Chrestos die onrust brengt onder de joden te Rome of naar het "Testimonium Flavianum" ? Of Tacitus die in z’n annalen ivm de brand te Rome iets zegt
  over Christus, ter dood gebracht door Pontius Pilatus ten tijde van Tiberius ?

  Latere toevoegingen volgens jou ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. "Boze tongen zullen beweren dat de schrijvers van de nieuw-testamentische boeken en brieven ook tijdgenoten van Christus waren of alleszins in contact stonden met mensen die hem goed gekend hebben?"

  Ik heb eerlijk gezegd niet zo’n zin en ook geen tijd om er diep op in te gaan, heb een tentamen maandag en moet nog veel doornemen.

  Die zgn buiten bijbelse bronnen zijn bij een iets meer dan vluchtige lezing geen buitenbijbels bewijs voor het NT. Chrestus is niet Christus en bovendien had JC toen allang dood moeten zijn en niet in Rome. Het TF is overduidelijke een late insertie, het kan gewoonweg niet door een jood geschreven zijn (die zouden namelijk nooit aan Jezus als de messias refereren. En het bestaan van christenen bewijst niet de historiciteit van Jezus natuurlijk.

  En de evangelien: die zijn zo tegenstrijdig dat er zeker 3 niet kunnen kloppen, er is natuurlijk nog veel meer aan af te dingen (anachrosismen, verkeerde plaatsbeschrijvingen etc etc. ) waaruit dat de schrijvers nooit Jezus of ooggetuigen kunnen hebben gekend.

  Kijk nog ff op die site, daar wordt er veel dieper op ingegaan, dan ik kan of wil.

 24. [20] SpyNose,

  Het Franse egalitarisme is ouder dan
  Karl Marx en gaat terug tot JJ Rousseau.Reeds de jacobijnen hadden sterk egalitaire trekken (niet voor niets hadden ze het over "égalité" en dat doelde niet alleen op "gelijkheid voor de wet" maar ook op inkomensnivelering en dergelijke en menige "speculant" kwam onder het schrikbewind van Robespierre en Saint Just op het schavot.

  Jou allicht bekend maar anderen misschien niet is dat er na de val van Robesspiere, onder het directoraat
  ook een communistische samenzwering
  was onder leiding van ene Gracchus Baboeuf…De plannen van Baboeuf leken
  hard op wat later Pol Pot in Cambodje
  heeft uitgevoerd.Deze samenzwering is
  ontmaskerd en Baboeuf en de meeste van zijn communistische medesamenzweerders
  kwamen onder het hakmes.Ene Buonarroti
  wist dat lot te ontkomen en zou later
  tijdens de "restauration" communistische geheime genootschappen
  stichtten (waartoe onder andere Blanqui toetrad).Het was op vraag van één die genootschappen dat Karl Marx later in 1848 z’n berucht "communistisch manifest" schreef.

  Op communisme en socialisme VOOR Karl Marx wordt uitgebreid ingegaan in de schitterende studie "de socialisten" van H.P. Quack.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [24] Beste man,

  Ik heb dit vroeger allemaal al lang gelezen en denk er al lang het mijne van.Ik ken de tegenwerpingen, de antwoorden op de tegenwerpingen en de antwoorden op de antwoorden, de antwoorden op de antwoorden op de antwoorden en meen daarnaast ook wel iets te kennen van "historische kritiek".

  Mijn doel was dan ook slechts mijn ijktouw ff af te laten in de put teneinde te kijken hoe diep die gaat…

  En dat weet ik nu 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 26. Chavez zal het dankzij de olie nog wel een tijdje vol houden. Dat die olie met geld van anderen gevonden en gewonnen kan worden is voor Chavez een detail dat je in het grote marxistische algemeen belang gewoon moet wegcijferen.
  Maar toch zou ik Chavez willen aanraden om ook even op studiebezoek in Zimbabwe en Cuba te gaan. Daar kan hij veel leren.

 27. Een communistische dictator mét oliebron zit natuurlijk in een veel rooskleuriger situatie dan eentje zonder, zoals Fidel. Maar natuurlijk ga je in Venezuela nu NATIONAAL-socialisme zien ontstaan. Als Chavez dankzij de olie erin slaagt het lot van de armen te verbeteren, en die kans is groot, dan gaat-ie een groot hek rond Venezuela moeten bouwen, en dat gaat-ie doen met minder scrupules dan de Amerikanen in Arizona en Californië.

 28. [15] Het verschil ligt in waarschijnlijkheid.
  Wonderen en goden bestaan niet, dus de Miracle-Jesus heeft nooit bestaan.
  Een gewone Jesus zou zomaar bestaan kunnen hebben.

  En Socrates? Die kennen we alleen van Plato en nog twee tegenstrijdige bronnen (de spelen van Aristophanes en de dialogen van Xenophon)
  Misschien ook ’n dichtfiguur, Plato’s alter ego?

 29. [8] Sorry, maar ben banf dat je weinig onderlegd bent en de geschiedenis niet kent.
  Jezus Chreistus heeft wel degelijk bestaan, daar zijn alle geleerden/geschiedkundige overeens, zelfs onder de atheisten. Dus eerst bezinnen voordat ge begint.

Comments are closed.