Na maandenlang touwtrekken is het nu zo goed als zeker dat het Nederlands-Britse Staalconcern Corus wordt overgenomen door Tata Steel uit India. Tata Steel biedt ruim 8,7 miljard euro en wint het gevecht van het Braziliaanse CSN dat iets van honderd miljoen euro minder biedt.


Gaan ontwikkelingslanden nu de bedrijven in de ontwikkelde landen opkopen?

Let wel, het laat ons volkomen koud wie de aandelen van wat bezit, koopt of verkoopt. Zolang dat op de vrije markt gebeurt en overheden er buiten blijven, zal de vrije markt er voor zorgen dat het beste gebruik van de productiegoederen gemaakt wordt.

Dat “zich er niet mee bemoeien” is vooralsnog een vrome wens. Daardoor wordt het beeld vertroebeld en is het niet eenvoudig om een duidelijk feitelijk beeld te krijgen van wat er zich echt afspeelt.

Toch zit er een vreemd collectivistisch luchtje aan dergelijke transacties. Landen waaraan de Nederlandse belastingbetaler en dus ook de Nederlandse aandeelhouder, miljoenen aan ontwikkelingshulp betaalt, hebben kennelijk de middelen om dergelijk bedragen te betalen voor de productiemiddelen in de zogenaamde ontwikkelde landen.

Is dit een trend en is straks het grootste deel van Nederland in handen van Indiërs en Chinezen? En is dat dan erg? Of is het alleen maar een teken van de relatieve verarming van de Westerse wereld die overvleugeld wordt door de Aziatische landen?

12 REACTIES

 1. Welnee Hub, hier zijn ze gek.
  Mittal Steel van de indier Lakhmi Narayan Mittal is de grootste staalproducent van de wereld.
  Wat China betreft, deze zijn in tien jaar tijd opgeklommen van 10% naar 36% van de wereld staalproductie.

  Ontwikkelingshulp aan de snelst groeiende economieen ter wereld noodzakelijk?

  Volslagen idioot!

 2. De titel klopt niet, "India" moet zijn "Indiaas bedrijf" of iets dergelijks. Dit is zo tendentieus…

 3. Het was al een slechte zet van Hoogovens destijds om zich uit te leveren
  aan een decennia lang verlieslatend bedrijf als British Steel en dan nog
  de baas laten spelen over het weliswaar kleinere maar gezonde Hoogovens.

  Wat en wie beweegt toch zo’n directie om zich te laten opkopen door zo’n
  bedrijf wat z’n kapitaal bij elkaar gestolen heeft door kinderarbeid en door zeer ongezond werk te laten verrichten door stumpers die alles wel moeten aanpakken om in leven te blijven.

  Na Fokker, KLM die weggegeven is aan de onbetrouwbare Fransen, VNU en nog zo’n stuk of wat bedrijven van naam die we dus al kwijt zijn. Reken er maar op zodra
  ze daar in India zo ver zijn dat het werk daar heen verdwijnt, terwijl wij de uitkeringstrekkers van daar hier krijgen om aan te schuiven.

  We zullen maar denken dat de aandeelhouders bereid zijn om onze economie volledig naar de knoppen te laten gaan voor een paar centen.In IJmuiden zijn ze vast niet blij!

  Waar geldzucht al niet toe kan leiden!

 4. [4]
  Arcelor, die na overname door Mittal Steel de miljarden pleuro soepsidie niet meer nodig heeft.

  En met gejat geld valt alles in stand te houden.
  Geldzucht, precies (maar dan anders).

 5. Dat India groot is in staal, is vooral het gevolg van jarenlange protectionistische politiek. Na de onafhankelijkheid in ’47 voerde premier Nehru een beleid van "self suffieciency". Aan zware industrie werden monopolieposities toegekend in een bepaald marktsegment. Zo zijn familiale groepen als Tata groot geworden.

  Ontwikkelingslanden met zelfrespect schemen vaak (overigens terecht) met de slogan "No aid but trade", maar India heeft zelf zijn enorme markt wel jarenlang vakkundig afgeschermd. Nu Tata een grote jongen is, slokt hij wel eventjes Corus op. Doet me denken aan het machtige Gaz de France dat zich in het buitenland graag kapitalistisch opstelt maar wel groot geworden is in de schoot van de Franse staat.

  Overigens is dit wellicht voor Nederland de meest tot de verbeelding sprekende overname door een Indier maar het is noch de grootste noch een zeldzaamheid.

  Dat minder dan een jaar eerder Corus’ grotere Frans-Belgisch-Luxemburgs-Spaanse concurrent Arcelor (zelf ontstaan uit een fusie van Usinor, Arbed/Sidmar, Aceralia) in handen van Mittal gevallen was, zal vermoedelijke niemand ontgaan zijn.

  Maar in de voorbije 2 jaar waren er in Belgie nog 9 significante overnames door indiers. Achtereenvolgens:

  Pauwels Trafo (transformatoren) in februari 2005); PSI (farmadiensten); Ecu Line (rederij); Impress Belgium (blikverpakkingen); Docpharma (farma); Hansen Transmissions (tandwielkasten); Ethimed (generische geneesmiddelen); Dafra Pharma (malariabestrijding) en Intergarden (zuurwaren in Augustus 2006).

  Bovendien heeft zich het afgelopen decenium een sluimerende wisseling van de wacht voorgedaan in de Antwerpse diamantsector. Was de handel traditioneel voor ruim 60% in handen van Belgische Joden, en verder vooral Libanezen, Israeli’s, niet-Joodse Belgen en een hand vol Indiers, thans controleert deze laatste groep ca. 80% van de handel.

  Gezien ik als libertarier denk in termen van productieve individuen, zie ik geen enkele reden hen hun zakelijk succes te misgunnen en een racistische allerminst.

  In het geval van Tata echter, dat groot geworden is op een protectionistische wijze, heb ik er wat meer moeilijkheden mee wanneer dit bedrijf zomaar "onze" Corus overneemt.

  Maar laten we vooral niet vergeten waar de roots van onze hedendaagse EU liggen. Was dat niet in de EGKS, ofte de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal? Juist ja, overheidsinterventie op de staalmarkt is niet iets waar de Indiers het patent op hebben. Al bij al kan ik dus niet echt wakker liggen van Corus’ lot.

 6. [3] Geen probleem. 🙂 Maar als ik Michielsen zo lees dan kan het weer allebei vanwege het corporatistische gehalte/verleden van Tata.

  Toch mooi om te zien hoe in een ‘oude’ industrie steeds meer schaalvergroting wordt doorgevoerd, terwijl een groot deel van de rest van de economie steeds meer draait op kleinere spelers. Niet dat er in de nabije toekomst een serieus alternatief is voor staal (?).

 7. [1] Nederland geeft dan ook geen ontwikkelingshulp aan India. Dat was vroeger wel zo, maar de vorige (!) regering heeft aangegeven die niet meer nodig te hebben. India gaf ook na de Tsunami aan geen financiele hulp nodig te hebben omdat ze zelf geld genoeg hadden.

  Verder is hulp niet noodzakelijk geld geven en is het raar te stellen dat omdat een land een rijke multinational heeft het land zelf dus geen ontwikkelingshulp nodig zou hebben: Land vs bedrijf.

  Overigens, dat staat los van de vraag of ontwikkelingshulp zinnig is. Betreft geld (kennis is wat anders) en spullen geven ben ik van mening dat het niet verstandig is (anders dan strict incidentele noodhulp). "No aid, but free trade".

 8. [8]
  India en China krijgen nog steeds ontwikkelingshulp, indirect ook van Nederland.

  Vervang "No aid, but free trade", door No aid, but fair trade en we zijn het snel eens. 😉

 9. [8] Wel verstrekt FMO (Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) leningen en garanties aan projecten in India en China (een een hele reeks andere landen).

 10. [11] Bud,

  Het Engelse woord free is nogal abstract, fair (hoewel moeilijk te vertalen naar het Nederlands) is m.i. wat specifieker (vrij, zonder voorbehoud, met respect, eerlijk etc.)

Comments are closed.