Een ambulancemedewerker heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeluk, de slachtoffers een GSM bij zich hebben, maar het urgentiepersoneel weet vaak niet welke persoon te benaderen uit deze grote lijst met telefoonnummers.

Het zou dus een goed idee zijn, een standaardnaam in te stellen die
overeenstemt met de te benaderen persoon.


Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres aanmaakt onder de naam
“ICE” (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer
op van de persoon die gebeld moet worden in geval van nood.

“ICE” IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.

Op deze manier weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz… steeds wie ze moeten benaderen.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,…

Dat vind ik nu een leuk, praktisch en handig idee. En daar hebben we geen overheid, standaardisering of verplichting bij nodig, dit kunnen we, net als zoveel dingen, gewoon zelf uivoeren.
Daar kun je dan ook nog aan toevoegen je bloedgroep etc.
Wel even in de gaten houden welk deel er geblokkeerd is op je GSM.

‘Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil
maken als het snel moet gaan.
Maak nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM, en stuur de
url van dit bericht door naar zoveel mogelijk personen; dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden.

5 REACTIES

  1. Hierover zijn al meerdere discussies gaande, zie http://www.e-lijn.nl/cgi-bi
    Op zich wel leuk dat burgers initiatief tonen. Te vaak hoor ik "Daar moet de overheid iets tegen doen!" ipv "Daar moeten wij burgers iets tegen doen"

  2. Doen we "hier" al jaren. Denk dat ik al 2 jaar ICE op mijn mobieltje heb. Goed idee, vind ik.

  3. [2] ""Daar moet de overheid iets tegen doen!" ipv "Daar moeten wij burgers iets tegen doen""

    Wat wil je, je betaalt je ongans aan belastingen dus de verwachting wordt gewekt dat de overheid voor alles moet zorgen, hetgeen ze ook gaarne doen tegen een overigens niet onaanzienlijke "vergoeding"..

    Goed idee als zoiets opgepikt wordt. Zo niet, dan was het een slecht idee blijkbaar en daar ligt dan niemand wakker van, zeker niet in financiëel opzicht.

Comments are closed.