Een artikel onder deze titel verscheen gisteren (donderdag) in de Volkskrant.

Het is van zeer groot belang dat dergelijke geluiden veel meer aandacht krijgen. De Nederlandse politici zijn nu namelijk bezig met nieuwe milieu-verplichtingen vast te leggen voor het komend beleid. Daarbij gesteund door de EU, waar de voorzitter Barosso hetzelfde aankondigde.

Het milieu is een zeer belangrijke zaak, en wij willen daarom graag meewerken dat daarvoor een realistisch beleid wordt gevoerd. En dat niet miljarden belastinggeld worden verpild op basis van factoren die niet juist zijn of op zijn minst zeer twijfelachtig. Zoals dat nu gebeurt.

Omdat wij ook meewerkten aan het artkel in de Volkskrant van donderdag 11 januari, laten we hieronder een kopie volgen:

Mens niet schuldig aan opwarming

Veel mensen denken dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk toedoen, zoals de uitstoot van CO2. Hans Labohm e.a. menen dat hiervoor geen bewijs bestaat. De opwarming heeft vooral natuurlijke oorzaken.

Hoe vaak wordt niet beweerd dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens? Dat was bijvoorbeeld de boodschap van de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Maar de wetenschappelijke onderbouwing van deze film was zodanig dat An Inconvenient Fantasy een passender titel zou zijn geweest.

Deze bewering stond ook centraal in het debat tussen de geoloog Salle Kroonenberg en de milieukundige Frans Berkhout in Kennis van 23 december 2006. Ondergetekenden zijn echter van oordeel dat er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is voor een substantiële menselijke invloed op het klimaat. Integendeel, de waarnemingen zijn in strijd met de menselijke broeikashypothese.

Als “bewijs” voor de waarheid van die hypothese wordt meestal aangevoerd dat er een wetenschappelijke consensus over bestaat. Maar er is nooit aan alle wetenschappers – klimatologen en beoefenaren van andere relevante wetenschappelijke disciplines − gevraagd hoe ze erover denken. Een kleinschaliger enquête onder 530 klimatologen uit 27 landen, die in 2003 werd uitgevoerd door prof. Dennis Bray van het Forschungszentrum Geesthacht, leverde een verdeeld beeld op: slechts 34,7 % de ondervraagden was overtuigd van het bestaan van een menselijk broeikaseffect, terwijl 20,5 % deze hypothese verwierp. De rest was min of meer onbeslist. Bepaald geen consensus.

Maar zelfs indien een ruime meerderheid van wetenschappers overtuigd zou zijn van het bestaan van een substantiële menselijke invloed op het klimaat, dan nog kan aan deze opvatting slechts beperkte betekenis worden toegekend. In de politieke besluitvorming in democratieën geeft de meerderheid inderdaad de doorslag. Maar zo werkt de wetenschap niet. Elke vooruitgang in de wetenschap is geïnitieerd door een kleine minderheid, die ontdekte dat de waarnemingen in strijd waren met de algemeen aanvaarde hypothese of theorie. Soms was daar maar één wetenschapper voor nodig. Denk maar aan Galileo en Einstein.

Een ander “bewijs” is dat de gletsjers zich terugtrekken (overigens al sinds 1850) en dat het ijs op de Noordpool smelt. Maar beide zijn een gevolg van een warmer klimaat ter plaatse en zeggen niets over de oorzaak daarvan. Elke opwarming − of deze nu door de mens of door de natuur wordt veroorzaakt − zal het ijs doen smelten.

Vele klimatologen wijzen erop dat het klimaat thans warmer wordt en dat het niveau van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer toeneemt. Dat is juist. Maar het samengaan van deze verschijnselen is geen voldoende bewijs voor een oorzakelijk verband. Bovendien is de gemiddelde wereldtemperatuur gedurende de periode 1940 en1975 gedaald, terwijl in dezelfde periode de CO2-concentratie snel toenam.

En wat te denken van de bewering dat de klimaatmodellen opwarming voorspellen? Er zijn ruim twintig grote modellen, die allemaal verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van wat men in de computer stopt. In de literatuur kan men verschillende schattingen aantreffen van de mogelijke temperatuurverhogingen als gevolg van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Zij variëren van 1,4 0C – 11,5 0C.

Bovendien kunnen de modellen niet verklaren waarom de temperaturen in de periode tussen 1940 en 1975 daalden. De uitkomsten van modellen kunnen nooit als bewijs dienen; alleen waarnemingen zijn in dit verband relevant.

Wat we wèl weten is dat geen enkel klimaatmodel het waargenomen patroon van de huidige opwarming kan verklaren – de temperatuurtrends gemeten op verschillende breedtegraden en verschillende hoogten, zoals vastgesteld met behulp van radiosondes, opgehangen aan weerballonnen. Deze resultaten − voor het eerst wereldkundig werden gemaakt op een klimaatconferentie in Stockholm in september vorig jaar − leiden tot de conclusie dat het menselijke aandeel in de opwarming niet significant kán zijn, en dat het grootste deel van de opwarming aan natuurlijke oorzaken dient te worden toegeschreven, waarschijnlijk aan kleine variaties in de zonneactiviteit. De huidige opwarming houdt wellicht verband met een natuurlijke cyclus van 1500 jaar, die is gemeten in ijsboorkernen, oceaansedimenten, stalagmieten enz. − metingen die een periode van bijna een miljoen jaar bestrijken.
——————————————-
Fred Singer
, atmosferisch natuurkundige, em. hoogleraar university of Virginia, voormalig directeur van de US Weather Satellite Service.
Peter Bloemers, hoogleraar biochemie, universiteit Nijmegen.
Adriaan Broere, ingenieur en geofysicus, werkte in satelliettechnologie, nu klimaatonderzoeker.
Bas van Geel, hoofddocent paleo-ecologie, universiteit van Amsterdam.
Albert Jacobs, geoloog, werkte in de olieindustrie in Canada.
Hub Jongen, elektrotechnisch ingenieur, zie www.vrijspreker.nl.
Rob Kouffeld, em. Hoogleraar energievoorziening, TU Delft.
Hans Labohm, econoom en “expert reviewer” van het IPCC en met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma.”
Rob Meloen, hoogleraar. moleculaire herkenning, universiteit Utrecht
Jan Mulderink, chemisch technoloog, oud-directeur AKZO research Arnhem, oud-voorzitter Stichting Duurzame Chemische Technologie in Wageningen.
Harry Priem, em. hoogleraar planetaire- en isotopen-geologie, oud-directeur ZWO/NWO Instituut voor Isotopen-Geophysisch Onderzoek, oud-voorzitter Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap.
Henk Schalke, voorzitter management team IUGS-UNESCO
Olaf Schuiling, em. hoogleraar geochemie, universiteit Utrecht.
Dick Thoenes, em. hoogleraar chemische proceskunde TU Eindhoven, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
Jan Pieter van Wolfswinkel, oud-docent werktuigbouwkunde, TU Delft

74 REACTIES

 1. men wordt eindelijk een beetje wakker,
  maar dat wil de politiek niet die zoeken alleen maar stokken om de "slaven" hun geld uit de zakken te kloppen.

 2. Tot mijn grote verbazing zag ik Hans Labohm heden morgen in een ontbijtshow z’n verhaal doen, en hij kon zowaar bijna ongestoord uitpraten !!!

  Mijn dag is weer goed 😉
  Op naar de volgende publicatie, goed werk !

 3. er is wel degelijk bewijs voor het broeikaseffect door de mens: de ijsberen zijn magerder, het regent vaker en harder, de mussen sterven uit en het water is natter dan vroeger

 4. [3]
  WTF.. kijk ik naar dat filmje, word ik om te beginnen geconfronteerd met een Greenpeace propagandafilmpje met een spaarlampendraaiende Gijs Wanders..

  [4]
  Je bent de zware windstoten vergeten, en de Elf Stedentochten die we al een tijdje niet meer gezien hebben. Bewijs zat, dus. Zodoende.

 5. [2] Het volgende interview met Hans Labohm is vandaag met RTL en er is grote kans dat dit vanavond bij het nieuws wordt uitgezonden.

 6. Een meer dan buitengewoon interessant eerder artikel van professor Martin Wild,werkzaam aan het Instituut voor Atmosferische en Klimaatswetenschappen in het Zwitserse Zürich:

  http://www.vrijheidsstrijde

 7. Eindelijk weer eens wat tegengeluiden. Ik word de laatste tijd knettergek van die hysterische verhalen overal.

 8. Klimaat is aan het veranderen, wat het overigens al de afgelopen miljoenen jaren heeft gedaan, zie de verschillende ijstijden, vraag mij wel af wat wij eraan kunnen doen, wie het gedaan heeft is eigenlijk niet zo van belang! Als wij als mens maar 1% verantwoordelijk zijn voor de totale uitstoot kunnen we weinig doen dan alleen de natuur z’n gang laten gaan!
  Of is dit wel heel zwart/wit?? Hoe moet ik de "docu" Inconvenient Truth" zien?
  Als onzin??? Weet niet hoe ik hele milieu-problematiek moet zien….

 9. [9] Het hele spelletje wordt gespeeld door mensen die er weer een slaatje uit willen slaan. Door iedereen te laten denken dat de problemen door onze uitstoot komen, kunnen ze de boel weer maken en het is dus pure zakkenvullerij.
  Ik raad mensen aan om zélf eens onderzoek te doen op het internet. Er is voldoende informatie over wat er aan de hand is. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd en ook niet de laatste.
  Door jezelf goed te informeren, en dus niet via die domhoudende televisie, ben je straks een stapje voor.
  Houd overal rekening mee. En dat zeg ik niet om mensen bang te praten, maar alleen om te helpen.

 10. [9]
  "Of is dit wel heel zwart/wit??"
  Nee.

  "Hoe moet ik de "docu" Inconvenient Truth" zien?
  Als onzin??? Weet niet hoe ik hele milieu-problematiek moet zien…."
  De film is gebaseerd op drijfzand. Wat mij betreft is er geen miljeu-problematiek; die wordt gecreeerd door megalomane politici zoals Al "net niet gehaald" Gore. Hij sjopt selectief in gegevens en presenteert een broodje aap, ter meerdere eer en glorie van zichzelf en z’n eigen portemonnee. Nu is op dat laatste weinig op tegen; aan de andere kant zet hij hele volksstammen op het verkeerde been, waardoor politici zich nog sterker voelen in het nemen van "miljeumaatregelen" die weer klauwen vol belasting-geld gaan kosten.

  Er zijn voldoende links aanwezig op deze site via welke je zelf op onderzoek uit kunt gaan om achter de Convenient Truth te komen: de Natuur neemt zijn loop, de Mensch heeft geen wezenlijke invloed, alles ok, en morgen gezond weer op. Screw de politicians zogezegd.

 11. Om maar even in de "A Convenient Lie" sfeer te blijven: nee de mens is misschien niet schuldig, maar WEL verantwoordelijk! En ga daar maareens tegenin bij de Barbarossa’s van deze wereld… 🙁

 12. Goeienavond André,

  Ik vraag me af wie er wakker moet worden gezien je reacties van vandaag. Ik zag de heer Labohm zijn onzin uitkramen op het rtl4 nieuws waarin hij beweerde dat de Zuidpool in ijsmassa toeneemt??? Sinds 2001 vallen de ijsmassa’s van de zuidpool simpelweg uitelkaar doordat een toenemende massa smeltwater door de ijslagen heensijpelt en zo de ijsmassa tot een gatenkaas maakt. De toenemende hoeveelheden smeltwater worden veroorzaakt door hogere zomertemperaturen op de zuidpool. Dit versnelt het proces van het smelten alleen maar en losrakende ijsplaten smelten in de zee. Het landijs glijd simpelweg de oceaan in waardoor het ijs meer verspreid raakt over een grote oppervlakte. De ijsmassa neemt niet toe!!
  Meer weten?

  http://nsidc.org/iceshelves

  http://nsidc.org/iceshelves

  ——-
  Oh Ignorant world, so bravely believing the Lies and doubt that are spread…
  [13]

 13. [5] maar gelukkig is de overheid in staat alles te helen als we maar geld aan de staat geven

 14. [18] het is een heel normaal verschijnsel dat afbreken van ijs op de zuidpool, dat worden namelijk de bekende ijsbergen waar o.a. de Titanic op is gebotst. Helemaal niks bijzonders hoor.

 15. [17] Oh Ignorant world, so bravely believing the Lies and doubt that are spread…

  Dat is precies wat ik U zou willen zeggen, beste Geographer.

  Mars heeft ook last van Global Warming.
  en daar rijden géén auto’s.

  http://mars.jpl.nasa.gov/mg

  En die link komt dus van de NASA – niet minimaliseren dus.

  Die toenemende ijsmassa op het vasteland van antarctica kan overigens net zo goed samenlopen met het afbrokkelen van ijs aan de rand.

 16. Wat doet het er toe wat de oorzaak is, zolang we hier maar droge voeten houden!

  De politiek doet hier nu nog niets aan. De huidige generatie kortzichtige politici heeft immers een tijdhorizon van 4 jaar. Pas als het zee- en rivierwater ons aan de lippen staat kunnen we van die kant enige actie verwachten (in de vorm van emigratiesubsidies ?).

  Particuliere ideeën zijn er genoeg. Zo is er een goed uitgewerkt plan van ing. Rob van den Haak en dr. ir. Pieter Stokman beschikbaar dat Nederland tot aan de 12-mijls zone wil uitbreiden. De huidige dijken vormen dan onze tweede verdedigingslinie.

  Niet alleen krijgen we zo een zeer robuuste zeedijk die ons de komende eeuwen tegen de zee zal beschermen en grote spaarbekkens die ons vrijwaren van het eveneens stijgende rivierwater, ook komt er enorm veel nieuwe bouwgrond voor steden, bedrijven, kassen, natuur- en recreatiegebieden en een tweede nationale luchthaven beschikbaar.

  De nieuwe zeedijk zelf biedt ruimte voor de plaatsing van duizenden windturbines en zonnepanelen, en een grote getijdecentrale. Uit de spaarbekkens kunnen met behulp van microalgen zeer grote hoeveelheden biodiesel worden gewonnen (6 keer zoveel als uit koolzaad op eenzelfde oppervlak: http://www.ppo.be/104.asp?l=1 ).

  Door de verkoop van bouwgrond zal het project kostenneutraal of zelfs winstgevend kunnen zijn. Het is een miljarden-project dat de Nederlandse economie geweldig zou stimuleren.

  TNO-presentatie Haakse Zeedijk (890K pdf-file): http://www.mep.tno.nl/Noord

 17. Allemaal heel mooi dat de mens geen invloed heeft op de klimaatverandering. Een hele geruststelling. Ik wil echter wel eens weten wat nou eigenlijk precies de invloed van 200 jaar fossiele brandstof verbranden wél is. Het is een in de wereldgeschiedenis ongekend fenomeen dat er binnen zo korte tijd zoveel fossiele brandstof is gebruikt. Het kan niet anders dan dat dat gevolgen moet hebben. Wat zijn die gevolgen?

 18. [20]
  Hee bud..

  Point made, absoluut! En op die twee wagentjes na rijden er inderdaad geen auto’s rond op mars 😛 maar wat ik wou zeggen is dat er de afgelopen decenia een toename in de poelen smeltwater is geconstateerd waardoor de ijsmassa’s verschuiven richting zee. De ene ijsplaat is zwaarder als de andere en belet daardoor het verschuiven van de andere platen richting zee. Alleen doordat een van die platen losgeraakt is, schuift nu een groot deel van die platen richting zee. En natuurlijk komt daar ook weer ijsmassa bij op het vasteland. Dat hoort nu eenmaal bij het klimaat. Probleem is alleen dat het tempo van ijsafbrokkeling vele malen groter is dan dat er weer land-ijs bijkomt. En dat zo’n Labohm dan gaat roepen dat de ijsmassa in de zuidpool toeneemt.. of dat de zonneactiviteit te wijten is aan de opwarming van de aarde.. Het is gewoon een erg zwart-witte visie erop, maar doordat het lekker makkelijk te begrijpen is verkoopt het goed. Bovendien, als je kijkt naar waarop Labohm zn bewering rust.. De variatie van straling van de zon is rond de ,5 tot 1%. lang niet genoeg om een temperatuurstijging van 1 graad op de aarde te veroorzaken. Het zijn beweringen die makkelijk te weerlegen zijn als je een middagje in een UB gaat zitten.

  Ohja, en Mars kent inderdaad van nature een Broeikaseffect. Dit komt doordat de concentratie van co2 vele malen hoger is (95.3%). En nee, dit komt dus niet door auto’s.. maar door de geringe druk is het effect kleiner. +- 6 graden. 😛

 19. [24] Ik had het over global warming en niet over broeikaseffect. Mars warmt op en die opwarming is recent. Dat komt niet door het CO2 want dat is daar al miljoenen jaren. Het is trouwens niet alleen Mars, maar ook Jupiter. Het is solar system wide, en DUS komt het van de Zon.

  Wat betreft Hans Labohm: nou breek me klomp. Jij gebruikt PRECIES dezelfde argumenten tegen ons als wij tegen jullie. Wij zijn nu net niet populistisch, maar wetenschappelijk bezig. Jullie zijn de onheilsprofeten, de pseudo-religieuze moeder aarde aanbidders die de aardbewoners wijsmaken dat Onze Godin toornig is vanwege onze "zondige" levensstijl. Dat de aarde gaat vergaan tenzij we ons bekeren. Jullie waanverhaaltje is al duizenden jaren oud en in tal van versies verteld door religies allerhande. In 1844 was er een soort getuigen van Jehovah avant la lettre beweging die een groot deel van New England wist te overtuigen dat op een bepaalde berekende dag Christus zou weerkomen. Een groot stuk van de economie viel stil. Ik catalogiseer jullie in deze categorie van collectieve verdwazingen en massahysterie.
  Labohm heeft wel degelijk gelijk met zijn dikker wordende ijskap. Er zijn tal van compensatiemechanismen waarvan we het bestaan nauwelijks kennen. Maar jullie hebben geen oren naar compensatiemechanismen. Zoals altijd is wetenschap een hinderlijk iets voor godsdienstfanatici, want daarmee zijn jullie bezig, zonder het te beseffen, met godsdienst.

 20. [25] Bovendien overvalt zulke eschatologische (kennis aangaande de eindtijd) massahysterie de mensheid altijd rond bijzondere data zoals millenniumwisselingen. Al te typisch dus.

 21. [25] Sjonge wat een emotionele reactie! Niet verwacht van een "wetenschapper". Maar hoe dan ook..juist die klimaatsceptici vind ik trekjes hebben van godsdienfanatici. Net zoals godsdienstfanatici die maar niet willen geloven dat de schepping misschien niet in een paar dagen tot stand is gebracht (terwijl alle aanwijzingen hierover toch duidelijk anders zijn), zo willen die klimaatsceptici maar wanhopig geloven dat de mens niet schuldig is aan de klimaatverandering (terwijl ook hier alle aanwijzingen duidelijk anders zijn). Hoe je het ook went of keert, ik ben heel erg benieuwd hoe de natuur het massaal verstoken van fossiele brandstoffen, zoals dat de afgelopen honderd jaar is gebeurd, heeft kunnen compenseren. Ik vind het wel heel toevallig dat het klimaat wezenlijk aan het veranderen is net na een relatief korte periode van het verbranden van enorme hoeveelheden fossiele brandstof. Sorry dat ik het zo populistisch stel maar ik ben geen wetenschapper.

 22. [24] "De variatie van straling van de zon is rond de ,5 tot 1%. lang niet genoeg om een temperatuurstijging van 1 graad op de aarde te veroorzaken."

  Even aangenomen dat de energie evenredig is met temperatuur (klassieke mechanica)… Een toename in temperatuur van 1% bij kamertemperatuur betekent een stijging met 29,3 graden.

  Ik zou eens gaan klagen bij die UB van jou.

 23. De muizenplaag in Mexico City, de overbevolking op Java, de sterfte onder de woestijnratten in Marokko, de ontploffing van de Etna, de molshopen in mijn achtertuin: allemaal antropogeen.
  Het zou dus eerder voor de hand liggen KINDERBELASTING te heffen. Of vrezen de onheilsprofeten dat de aarde minder maakbaar is dan ze verkondigen ?

Comments are closed.