De meeste onder ons zullen het met mij eens zijn als ik stel dat het niveau van ons onderwijssysteem de laatste twintig jaar minder en minder is geworden.

Het vreemde hierbij is natuurlijk dat dit, in ieder geval, al zo’n twintig jaar lang doorgaat. Het is toch onbegrijpelijk dat verschillende regeringen (waarin zo’n beetje alle partijen hebben meegewerkt) steeds maar weer de verkeerde of geen maatregelen hebben genomen.

Het is niet alleen onbegrijpelijk, het is eigenlijk onmogelijk. Ik kan in ieder geval geen reden bedenken waarom dat proces zo lang heeft kunnen doorwoekeren.
Dat brengt mij bij de volgende gedachte: stel dat het geen onbenul, geen gebrek aan kennis is maar dat men dit doelbewust zo heeft laten doorgaan. Ja, dat men het zelfs met maatregelen heeft gesteund. Dat brengt mij bij de volgende gedachte: waarom?

Welnu, welke grote veranderingen hebben de afgelopen jaren in Nederland plaatsgevonden?
De kenniseconomie heeft men geprobeerd te implementeren. Ik vrees dat dit een slecht voorbeeld is. Contraproductief in dit geval!!
De immigratiestromen zijn op gang gekomen. Mensen uit landen die niet, zoals Nederland, tot industriële wasdom zijn gekomen. Mensen met een lagere of geheel ontbrekende opleiding. Ervan uitgaande dat een dergelijke achterstand niet in één generatie kan worden ingelopen, kan men gedacht hebben dat als de berg niet naar Mohammed wilde komen (vergeef mij deze vergelijking), Mohammed dan maar naar de berg moest komen. Men moest tenslotte kunnen blijven volhouden dat de immigranten een verrijking voor Nederland zijn en dat de werkloosheidscijfers de schuld van de autochtone bevolking is.

Natuurlijk is het bovenstaande maar een slag in de lucht. Daarom stel ik prijs op jullie reactie/zienswijze op dit probleem. Tenslotte speelt ook hier het overheidsadagium: betalen moet jij, volgen moet jij… maar beslissen doen wij!
————————————
Ingezonden door PeterK

28 REACTIES

 1. Het probleem van verslechterd onderwijs heeft alleen te maken met het feit dat het onderwijs door de staat geleverd wordt en dus niet of nauwelijks concurrentie kent. Bij particuliere onderwijsinstellingen (de diverse particuliere scholen maar ook bijvoorbeeld NTI en LOI) hoor je nooit iets over verslechtering.
  Immigranten kunnen wel degelijk een verrijking zijn (Nederland is tenslotte een samenraapsel van diverse culturen), maar door die overheidsinvloeden worden alleen de slechte kanten eruit gelicht. Als luiheid beloond wordt dan kan je niet verwachten dat juist mensen die extra hun best zouden moeten doen (immigranten met een achterstand) dit ook gaan doen. Nog afgezien van de aanzuigende werking voor ongemotiveerde lui.
  Immigranten gedragen zich menselijk, en de overheid, sja, die gedraagt zich als een overheid.

 2. Overigens bedoel ik dat Nederland altijd al een samenraapsel is geweest van culturen (omsingeld door Frankrijk, Duitsland en Engeland, regelmatig bezocht door Noormannen, Spanjaarden en Romeinen, handelscontacten in de hele wereld etc). Het is dus niet iets nieuws, laten we het niet spannender maken dan dat het is.
  Nederlanders zijn gewend om te teren op kosten van anderen (lening voor een huis aangaan en de rente verhalen op anderen bijvoorbeeld), immigranten die goed integreren zullen dat fantastische voorbeeld gaan volgen. Chinezen, die niet zo geweldig geïntegreerd zijn, hebben hun cultuur behouden en bedruipen zichzelf wel.

 3. [1]Probleem is dat je nooit kan aantonen dat het onderwijs door de staat geleverd wordt omdat het allemaal stichtingen zijn, net als feyenoord ook een stichting is.

  Het nederlandse onderwijs moet doorgaan voor een vrij onderwijssysteem, en alleen al aantonen dat dat niet zo is lijkt mij al heel moeilijk, daarnaast moet je ook nog es verstand hebben van al die maakbaarheidsflauwekul zoals dalton, sociaal constructivisme enz enz.
  Ik heb zelf de ballen verstand van onderwijs,, maar het is me wel opgevallen dat het vage taalje waarin veelvuldig het woord competentie gebruikt wordt, veel overeenkomt
  met het taalgebruik in het bedrijfsleven waar men werkt volgens Lean Production, Lean six sigma, en dat soort dingen.
  Ik beschouw dat als zuiver collectivisme wat nog erger is als dat van de socialist.
  Volgens mij willen ze onze kinderen gewoon brainwashen met een soort Hou van je baas en werk samen voor het bedrijf cultuur.

  P.S. Natuurlijk is het bovenstaande maar een slag in de lucht.

 4. Grootste schuld ligt bij de overheid die de scholen overstelpt met nieuwe leermethodes, politiek correct denken en nivellering. Verder de emancipatiegolf uit de jaren 70 met anti-gezag, tegen ‘dorre kennis’ en voor ‘leuk en spontaan leren’. De Dalton, Montessori en Jenaplanscholen zijn hier een voorbeeld van.
  Voeg daarbij de talloze parttimers en jonge(re) leerkrachten die het kwalitatief steeds slechtere onderwijs doorlopen en hun fouten doorgeven waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.
  Dat dit vastlopende systeem ook nog hoeveelheden niet-Nederlandssprekenden moet onderwijzen, is tenslotte de genadeklap voor enig niveau.
  De enige oplossing voor kwaliteitsverbetering zie ik in verregaande privatisering van het onderwijs. Dit uiteraard na een forse lastenverlichting voor de burger anders mag die 2x gaan betalen.

 5. Een andere, en m.i. meer houdbare, theoriedie ik wel eens heb gehoord neemt het opleidingsniveau van de bevolking en de doelstellingen die daarop betrekking hebben als uitgangspunt.
  Naar het schijnt heeft de overheid in de jaren ’80 zichzelf tot doel gesteld om tegen een bepaald jaar een bevolking te hebben waarvan een x percentage hoger onderwijs genoten heeft.
  Al snel wordt hoger onderwijs en het behalen van een bepaald diploma met elkaar gelijkgesteld. Het effect van de doelstelling en de daaruitvoortvloeiende regels is dat het steeds makkelijker is geworden om een diploma te halen. De afname van kwaliteit is daarmee niet het doel, maar wel het gevolg van het beleid.
  Met immigranten heeft dat niets te maken overigens, daar deze toch al vaak geen hoger onderwijs (kunnen) volgen.

 6. De verslechtering is te danken aan onderwijsideologieen, die op papier er prachtig uitzien, volledig uitgaan van de goede mensch die oprecht geinteresseerd is in het dienen van zijn medemensch en het verrijken van de beschaving, maar in de praktijk domweg niet blijken te werken.

 7. Het niveau wordt gewoon continue aangepast aan de instromenden. Hier in de randstad is de instroom bij MBO grotendeels allochtoon. Tegenwordig moet iedereen het MBO kunnen doen. Middelbaar is eigenlijk een recht. Vandaar dat zelfs de vroegere ambachtschool, later de LTS (toen was het ook nog een goede vakopleiding), nu ook zo mooi VMBO heet. Het woord middelbaar komt er in voor, maar het niveau is om te huilen. Je leert er dat je na het schijten je broek moet ophalen maar veel meer ook niet. Het VMBO is eigenlijk een soort sociale opvang, het MBO is slechter dan het vroegere LBO, en het niveau van HBO en universitair is beduidend lager dan dat een 20 jaar geleden was. De enige echte vaklui zijn nog te vinden tussen de leren/werken opleidingen. Deze mensen krijgen een bedrijfsopleiding en leren dus echt een vak waar je wat aan hebt. De bedrijfsopleidingen zijn ook wat realistischer: kun je het niet of wil je het niet dan moet je lekker wegwezen.

 8. Het is heel simpel, namelijk dat alles wat door de staat wordt geregeld, slecht werkt en inefficient is en daardoor een recept voor toekomstige problemen.

  Zie hier in het kort het probleem rond onderwijs (en politie, zorg, wegenbouw en onderhoud etc etc.)

  De oplossing is de staat haar handen af te laten trekken van alles waar ze zich nu mee bemoeit. Geheel uiteraard, en niet gedeeltelijk zoals ze bijvoorbeeld met de spoorwegen gedaan hebben.

 9. Dit warrige en slecht geschreven artikeltje onderstreept in elk geval dat het met het Ned. onderwijs niet goed gesteld is.

 10. Laten wij het kind bij de naam noemen en zeggen dat Nederland educatief en wat beschaving betreft heel hard achteruit is gegaan omdat de keurige burgelijke middelmoot zowat letterlijk onder de voet is gelopen het SDAP rappaile omhoog gestegen.

  Zulks, omdat de monarchie zich gedwongen zag door het verlies van de kolonien (en dat vooral door de confessionele werden bestiert) IN TE RUILEN voor de vakbonds georienteerde shitsjialisten die het uitgemergeld land wel even zouden gaan weder-opbouwen … Een andere koninklijke overweging was toen dunkme ook dat zij volledig rekening wenste te houden met een mogelijke komst van de Russen.

  In ieder gaval, het soort geteisem dat aldus aan de macht kwam (en dat nu nog steeds is) heeft zich in grootscheepse LINXIGHEID geevolueert, dat hun kroost "kansen" wenst te bieden. En NIET ALLEEN werden de educatieve drempels alom verlaagd, zij werden ook sterk "verbreed". En nu is iedereen wel een doctorandus of HBO-er in het een of ander … Of niet soms?

 11. Laten wij het kind bij de naam noemen … en zeggen dat Nederland educatief en wat beschaving betreft, heel hard achteruit is gegaan omdat de keurige burgelijke middelmoot zowat letterlijk onder de voet is gelopen en het SDAP rapaille omhoog gestegen.

  Zulks, omdat de monarchie zich gedwongen zag door het verlies van de kolonien (en dat toen vooral door de confessionelen werden bestiert) IN TE RUILEN voor de vakbonds georienteerde shitsjialisten die het uitgemergeld land wel even zouden gaan weder-opbouwen … Een andere koninklijke overweging was, dunkme toen ook dat zij volledig rekening wenste te houden met een mogelijke komst van de Russen.

  In ieder gaval, het soort geteisem dat aldus aan de macht kwam (en dat nu nog steeds is, heeft zich inmiddels in grootscheepse LINXIGHEID geevolueert), wenste vooral hun kroost "kansen" te bieden. En NIET ALLEEN werden de educatieve drempels alom verlaagd, zij werden ook sterk "verbreed". En nu is iedereen wel een doctorandus of HBO-er in het een of ander … Of niet soms?

 12. [13]
  Inderdaad zijn het sinds de mammoetwet de linkse luchtkasteelbewoners die het onderwijs gingen bestieren en ‘moderniseren’, waarbij gelijkschakeling het hoofdthema was en is.
  Dit heeft geleid tot een gigantisch waterhoofd, waarbij een eindeloze stroom van ‘deskundigen’ en ‘begeleiders’ die zich intensief met de gang van zaken gingen bemoeien, zich duur lieten uitbetalen, voornamelijk leefden van rapporten en vergaderingen, en die bij elk nieuw probleem roepen dat er ‘meer geld’ bij moet, om nog meer nietsbijdragende lieden te financieren.
  Hoe het socialisme iets volledig kapot kan maken, is goed te zien in het onderwijs.
  Een schrikwekkende bureaucratie, die de gewone werkers slechts kan verstikken.

 13. [5] Montesorri scheel juist heel libertarisch te zijn, zie de lezing op een van de vorige libertarische partijbijeenkomsten.

 14. [14] Dus?
  Twintig jaar excelleren in stupiditeit of een weloverwogen doel?

 15. [18] Om zelf nog wat te kunnen zijn heeft men immers een miljoen anafalbeten geimporteerd … Of niet som?

 16. Mogelijk speelt ook het feit dat men meer heeft nagedacht over hoe de linkse propaganda in de lesboeken te verwerken dan hoe een kwalitatief objectief leerboek te produceren een rol.

 17. [17] Dat zou goed kunnen. Probleem is alleen dat je een kind pas vrijheid kunt geven zodra het beschikt over de kennis om zelf een weloverwogen beslissing te nemen. Wat er nu gebeurd is dat scholen (en ouders trouwens ook) kinderen vrijlaten zonder gedegen ondergrond. Dat werkt eerder afhankelijkheid dan onafhankelijkheid in de hand.

 18. Het dalen in het niveau van het onderwijs is niet enkel in onze landen bezig; ook in andere landen is dat volop aan’t dalen. Zelfs Amerika ondervind dit al járen.
  Het is gewoon de strategie van het moderne cabal: maak getrainde "slimme" werkkrachten maar die je voldoende afleiding geeft en volgzaam maakt die je makkelijk genoeg kan buigen en uitbuiten.
  Je moet veel weten vandaag de dag maar je mag je niet teveel vragen stellen bij alles. Verder zaai je wat onenigheid en verwarring bij de bevolking en voila de grote lijn is gezet voor de moderne onderdrukking, beknotting en slavernij.

 19. En nu wordt massaal, ook door de overheid, gehuild om het speciaal onderwijs.
  Die belabberde toestand van dat onderwijs kan volledig op het conto van de overheid worden geschreven.
  Die begon met het terugdringen van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs door het opleggen van grote samenwerkingsverbanden waarbinnen , dacht ik , slechts 2% van het totaal aantal leerlingen het speciaal onderwijs MOCHT volgen. Wachtlijsten direct gevolg natuurlijk.
  Deelname onontkoombaar, het hoofdzorgkantoor kreeg de bevoegdheid tot het verdelen van de gelden.
  Intussen zouden allerlei leerkrachten s.o. als vliegende brigade worden ingezet om de moeilijk lerende leerlingen van het gewoon basisonderwijs steeds uit de les te halen om hen extra te ‘begeleiden’.
  Ook reguliere leerkrachten moesten tussen de bedrijven door de leerlingen s.o., die nu gewoon in de basisschool moesten blijven, apart gaan ‘begeleiden’.
  Deze chaos zou iedereen helpen.
  Voornamelijk werden hier ambtenaren geholpen die flink uit de snoeppot mochten snoepen.
  Terwijl de grote toestroom naar het spaciaal onderwijs vooral kan worden toegeschreven aan de progressieve vernieuwers die destijds de leerkrachten die orde, gezag en discipline wilden, tot fascisten hadden verklaard.

 20. [22]
  Je verwoordt nu, Aad, exact hoe het proces van de politieke controle anno nu plaatsvindt. Door een overmaat van prikkels en een gebrek aan filosofie en Bildung wordt een makkelijk dirigeerbare massa hype-volgers gekweekt. Iedere burger (en niet alleen de schoolgaande jeugd) denkt dat hij vrij is maar wordt in feite in hoge mate gedirigeerd. Geen controle door dwang, zoals in de 50er jaren, maar controle door manipulatie.

  De 7e monitor anti-racisme 2006 is daar ook heel eerlijk over. Nederlanders, zo is de teneur, zijn kuddedieren die door oprispingen van politici alle hoeken in te krijgen zijn. En helaas hebben de schrijvers op dit punt gelijk.

 21. [25]
  "Geen controle door dwang, zoals in de 50er jaren, maar controle door manipulatie."

  Juist. De gemanipuleerden zien het zelf niet in en vinden het ondertussen allemaal prima, want "ach zo slecht hebben "we" het toch niet". Zelf nadenken en verder kijken dan de neus lang is, is er niet bij. Meer dan de consumptie van de linx georienteerde soosjalistiese non-informatieve riool-hoernalistiek van de publieke stomroep zit er niet in en is blijkbaar te hoog gegrepen voor de de gemanipuleerden die verder en verder in het moeras van leugens zakken..

 22. [26]
  Precies, en er wordt echt alles aan gedaan om het zo te houden. Niet alleen het onderwijs, ook de economische druk op o.a. huizenbezitters en autorijders is zo extreem hoog dat de gemiddelde Nederlander nauwelijks meer vrije tijd heeft of de gelegenheid rustig na te denken.
  Een tip: http://www.genoeg.nl
  Als je leeft als een vrek kan je jezelf bevrijden van de dwang en op je gemak leven. Ik hoor hier sommigen oreren over "the right to pursuit happiness". Welnu, daar hoef je geen jongens uit het getto voor aan flarden telaten schieten in Irak, je kan ook energiezuinig leven en fuck ya zeggen tegen de olieboeren.

 23. [27] Helemaal off-topic maar misschien heb je er wat aan: als je echt alles in een keer wilt hebben moet je ‘The Complete Tightwad Gazette’ van Amy Dacyzyn lezen. Dat is het het standaardconsuminderwerk. Het is zeker geen treehuggerboek, maar gewoon een praktisch naslagwerk met duizenden tips, veel meer en beter dan je in ‘Genoeg’ leest.

Comments are closed.