Ze bederven de lol van veel verenigingen.

Veel schutterijen schieten af en toe met klassieke geweren. In veel gemeentes gaat dit oude volksvermaak samen met een echt dorpsfeest.
Maar nu gaat de overheid een groot deel van die lol bederven.

Er is een nieuwe wapenwet gekomen die nog maar twee types van de historische buksen toelaat, terwijl er veel nu meer soorten in gebruik zijn. Oude types, die schutters jarenlang gekoesterd hebben en er hoogstens een of twee keer per jaar een wedstrijd mee schieten.

Dat mag nu niet meer. Het zijn “wapens” en de overheid vreest alles wat wapen is. Alleen de overheid mag wapens bezitten. Burgers niet voor hun klassiek spel en zelfs niet voor hun zelfverdediging. De vergunningen die er nog zijn voor sportschutters, worden geleidelijk ingetrokken door de wapenwet steeds strenger en meer beperkend te maken. Overheden willen niet dat burgers wapens hebben. Stel je voor, die kunnen tegen hen worden gebruikt!
En denk je nu dat het voor de burgers veiliger wordt door de schutterijen te beperken of af te schaffen?

19 REACTIES

 1. belachelijke ontwikkelling van regelneukerij van de overheid. Gelukkig maar dat de plaatsen waar schuttersfeesten worden gehuden niet zo heel groot zijn, en wethouders en agenten deel uitmaken van ‘schiet’ recreanten. Ik denk de de uitwerking van deze wetswijziging minimaal worst, en alleen geeffectueerd wordt wanneer er met die wapens misdrijven worden gepleegd. (en hoe groot is ie kans?).

  naar mijn mening een hele hoop gebakken lucht waar we ons geen zorgen over hoeven te maken.

 2. [2] Inderdaad poogt de overheid óók de menselijke procreatie onder haar controle te krijgen 🙂

 3. Het is mogelijk om met elk gebruiksvoorwerp iemand te doden. Echter, met een pistool is het heel goed mogelijk om jezelf te verdedigen. Iets wat de politie ook voor je doet, mits de crimineel in kwestie bereid is een minuut of 10 te wachten…
  Verder is het zo dat een maniak geen kans krijgt om slachtoffers te maken als iedereen in de omgeving een wapen draagt. Ik pleit dus voor vrij wapenbezit, al is het maar om me te kunnen verdedigen tegen een bemoeizuchtige overheid.

  Ik zie trouwens ook niet in wat voor magische krachten politieagenten bezitten, zodat zij wél weten wanneer en hoeveel geweld gebruikt moet worden, vooral ook omdat ze een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.

 4. Ik las onlangs nog over een ex-militair, die zijn schoonfamilie overhoop had geschoten…

  Waarom worden politie en militairen eigenlijk niet ontwapend ? Dan kunnen de schutterijen tenminste weer in ere worden hersteld.

  Lijkt me een stuk veiliger.

 5. [3]
  Tammo,

  In Engeland hebben de artsen al enkele maanden geleden de overheid geadviseerd om keukenmessen met punten te verbieden, zodat er minder mensen op de Eerste Hulp komen die zijn neergestoken in echtelijke ruzies, of ongelukken hebben gehad met een mes. Net als je denkt een voorbeeld te hebben gevonden om het absurde van die veiligheidshysterie aan te tonen, wordt het door de werkelijkheid achterhaald. En de mensen zijn inmiddels zo van de realiteit losgeweekt, zodanig ingeprent dat alles om veiligheid draait en de overheid alles hoort te bepalen, dat ze het waarschijnlijk nog toejuichen ook.

  Ik heb zo langzamerhand ook de hoop wel opgegeven. Mensen zijn blijkbaar gewoon te dom, of slaafs. De paar die nog wel over hetzij een eigen wil en zelfrespect, hetzij enig verstand, of wellicht zelfs beiden beschikken, lijken die vooral te willen misbruiken om de wereld naar hun pijpen te laten dansen, ongeacht de gevolgen voor een ander. Zoals de veiligheidsmaniakken die de hele wereld in hun neurotische ideaalbeeld van volkomen zekerheid willen herscheppen. Dat geen risico ook geen vrijheid betekent is iets dat ze of niet begrijpen, of wat ze niet kan schelen.

 6. [8] Binnenkort "snijvergunningen." Wie dat niet heeft mag geen mes hanteren. Brood hoef je niet meer te snijden, dus iets vismesachtigs om je brood te smeren, dat mag nog. Als het scherp is, enkel wie een snijvergunning heeft, mag nog. Dat schept jobs. Vroeger kwam de messenslijper (scharensliep, zeggen ze dat in nederland?) rond, nu kan de snijman op ronde. Heb je vlees te snijden, bel de snijman! Die komt al je snijwerk aan huis doen, en perféct legaal! Voor een prikkie + BTW + messentaks + snijbijslag. Het is dus niet goedkoop, maar wel veilig! Weeral dichterbij het ideaal van de maatschappij-in-een-glazen-kastje.

  O ja, een verbod op kookplaten is ook al in de maak. En verplichte antisliptegels in de badkamer. Er komt een trappentaks, met verplichte meter op je trap. 1 euro en het slagboompje gaat omhoog. Zo neem je niet meer roekeloos en onnodig de trap. Want dat is gevaarlijk. Tientallen doden per jaar. Nu nog speeltuinbelasting.

 7. [8] "Ik heb zo langzamerhand ook de hoop wel opgegeven. Mensen zijn blijkbaar gewoon te dom, of slaafs."

  Niet doen Owl!
  Inderdaad zal het moeilijk zijn om de "massa" om te turnen. Maar er is toch ook een groeiend aantal
  "libertariers" die wel de vrijheid waarderen. Blijven streven om die club te vergroten!

 8. [11]
  Hub,

  Waar haal je dat grenzeloze optimisme toch vandaan?

  Niet dat ik het een slechte eigenschap vind, integendeel, maar ik zie persoonlijk weinig hoopvols gloren. Letterlijk iedere dag als ik de teletekst weer lees, of een journaal of actualiteitenrubriek bekijk, of het nu Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, of Engelse media zijn, je kunt gemiddeld minstens 3 ontwikkelingen tegen vrijheid en privacy zien, en toch bar weinig voor vrijheid. Al moet ik daar misschien ook minder naar kijken.

  Is dat hoopvolle van jou de spreekwoordelijke wijsheid die met de jaren komt, of een gevolg van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben wellicht? Of beledig ik je nu door je leeftijd te overschatten?

 9. [5] Je moest eens weten hoe slecht de schietresultaten van de gemiddelde politie-agent zijn. Als zo’n diender zijn dienstpistool trekt, nou, kijk maar uit, behoorlijke kans dat hij het verkeerde doel dodelijk treft.

 10. [8] Daarom waren de Founding Fathers ook voor een republiek, die in wezen redelijk elitair is. De president werd oorspronkelijk NIET door het volk gekozen. Het is tenslotte de bedoeling van de republikeinse structuur om de rechten van het volk te beschermen, en niet bloot te stellen aan toevallige meerderheden om haar te ondermijnen. De president werd geacht dergelijke voorstellen met een veto te treffen…
  Dus diende de republiek door mannen van 35 jaar of ouder te worden beschermd, die financiëel enigzins onafhankelijk waren. Vooruit, laat ook vrouwen toe, maar zie daar de beperkingen.
  Elitair? Wellicht, maar de meesten verkopen hun ouwe moer voor een appel en een ei.

 11. [14]
  Jefferson Still Lives,

  Het probleem dat ik daarmee heb is dat vele "elitaire" mensen vaak nog erger zijn dan het gemene volk waarboven ze zich verheven voelen. Mensen wiens arrogantie mij alleen al onpasselijk maken, laat staan dat ik hun vaak paternalistische ideeën kan verdragen. En dat paternalisme is geen toeval. Bij zo’n elite-constructie zijn het vaak de meest mysanthrope figuren die boven komen drijven, vervult van een missie om de bevolking te kleien in een vorm die zij uiteraard als beste denken te kunnen bepalen.

  Bovendien blijken dergelijke elitaire constructies uiteindelijk niet echt te werken. Óf ze ontaarden in een oligarchie c.q. aristocratie, óf ze laten zich uiteindelijk gebruiken als "vertegenwoordigers" van het volk. Of ze gebruiken het volk, wat praktisch hetzelfde resultaat heeft.

  De Romeinse Republiek was wellicht een aardig compromis tussen een elitaire Senaat en een vulgaire Volksvergadering, met een schier oneindige machtsverdeling tussen, en zelfs binnen die twee delen van de bevolking. Zodra één van de twee het een periode meer voor het zeggen kreeg, ging het echter mis. Of de Senatoren buitten het volk uit om zichzelf te verrijken, of het Volk werd door demagogische dictators misbruikt om de macht te grijpen.

  Het feit dat al die "Checks and Balances" (nog veel meer dan de Amerikaanse Grondwet voorschrijft) van de Romeinen hun Republikeinse constitutie niet kon redden, en gezien de ongelovelijk stupiditeit en kwaadwillendheid onder de mensheid, van hoog tot laag, vraag ik me af of daar überhaupt een systeem tegen bestand is.

 12. [15] Owl,

  Zo is dat.

  Het wonderlijke aan de Amerikaanse founders was dat het een behoorlijk verlichte elite was die het voor één keer echt goed meende.

  Hetgeen het amerikaanse experiment de nek heeft omgewrongen, was nu net dat ene punt waar de founders behoorlijk inconsequent in zijn geweest : het handhaven van slavernij.

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [16]
  Cincinnatus,

  Interessant, maar hoe bedoel je dat? Dat het inconsequent was, op z’n zachst gezegd, ben ik het mee eens. Maar hoe heeft precies dat punt geleid tot het mislukken? Was dat niet eerder politiek gekonkel? Zou het land zonder de "War between the States" wél liberaal gebleven zijn?

  Er zijn genoeg "keerpunten" of "vergissingen" aan te wijzen in de geschiedenis waarvan je zou kunnen zeggen dat die dé oorzaak zijn van huidige ellende. Bijvoorbeeld de "Louisiana Purchase", waarbij de VS een enorm gebied ten Westen van de Mississippi kochten van Napoleon. Als dat niet gebeurd was, waren de slavenhoudende en niet-slavenhoudende Staten in het Congres in balans gebleven en was er mogelijk niet eens een Burgeroorlog geweest.

  Overigens (misschien had ik dat van jou, dus wist je dat al), maar het schijnt dat de Grondwet van de Confederatie een kleine correctie had aangebracht waarbij ze de federale overheid de bevoegdheid om voor "General Welfare" te zorgen had ontnomen. Maar ja, ook dat kun je geen garantie noemen, aangezien ze het dan nog altijd op "Interstate Commerce" konden gooien. En aangezien Federale Centrale Banken ook al waren geprobeerd vóór de Burgeroorlog, en er even van uitgaand dat deze medeveroorzakers waren van de Depressie, en de Depressie tot de grootste expansie van de Federale overheid heeft geleid bij Rooseveld’s "New Deal", zou je ook kunnen concluderen dat de Grondwet nog altijd zo lek als een mandje was.

  Ik vrees dat geen lijst van (verboden) bevoegdheden ooit lang of exact genoeg geformuleerd kan worden dat een politicus zich er niet op de één of ander manier door weet te wurmen. Je kunt hoogstens proberen ze hopeloos te verdelen en onderling laten ruzieën over trivialiteiten met een flinke (nog altijd relatief kleine) pot geld om onder elkaar te verdelen. Maar ja, dan gaat het volk en de media weer klagen dat de overheid "haar verantwoordelijkheid niet neemt".

  Ik zag gisterochtend weer een stukje staatspropaganda op Nederland 1, hetzelfde programma van Verkeer en Waterstaat waar ik het al eerder over had, en afgezien van een litanie aan overduidelijke leugens en tegenstrijdigheden, was er een voorbeeld van verkeersopstoppingen in Jakarta. Dat lag natuurlijk allemaal aan de auto, en de nieuwe hotemetoot van Jakarta zou nu de "juiste" keus maken om voor veel meer openbaar vervoer te zorgen. Ook werd, idioot genoeg, een "buitenwijk" van Jakarta geprezen, waar een steenrijke ondernemer een geheel autonoom stadje had opgericht, met eigen publieke diensten, zonder subsidie, een hele hoop regeltjes voor "leefbaarheid" (waarvan werd toegegeven dat de bewoners er een hekel aan hadden maar dat ze de leefbaarheid waardeerden), en zelfs een 600 man sterke eigen veiligheidsdienst. Maar in plaats dat dit werd genomen als voorbeeld dat kennelijk mensen ook zonder staat prima zichzelf kunnen bedruipen, en wellicht ook een liberale versie van zulke steden kan worden gemaakt, of zelfs een apart autonoom stadje in iedere (politieke) smaak, werd het gezien als voorbeeld voor de Indonesische overheid. En "gelukkig" begon de Indonesische overheid dat ook dat te doen…

  Al was het meest hilarische dat dezelfde huppeltrut-architect die het vorige programma nog de wegen in Los Angeles verfoeide over het gebrek aan groen, en nota bene dit programma een project prees waarbij voor ettelijke miljoenen een industrieterrein naast de snelweg "onder architectuur" was gebouwd waardoor het "uitzicht" van de mobilist werd veraangenaamd, zonder blikken of blozen haar eigen project aanprees, inhoudende het overdekken van een stuk snelweg om er een mooi publiek park op aan te leggen. Dat het nogal duur is om dat te doen op publiek geld is één ding, maar dat dat mens zich niet realiseerde dat hierdoor de automobilisten, wiens uitzicht eerder een zorg was die haar na aan de boezem lag, voortaan in een donkere (gevaarlijke) tunnel moeten rijden, tja, dat zegt toch wel genoeg?

 14. [15] In reactie op Own en Cincinnatus;

  Gelijkhebbend bent U.
  "Look what happened to their career".
  :-}

  Waar ik de laatste tijd steeds meer van begrijp, en als high-maar-niet-volledig libertarian nog niet geheel aan wilde:

  "Against politics" — Anthony de Jasay
  (lastig, maar goed, totale verwerping van de staat op speltheorische basis)

  En waar ik recentelijk zeer van gecharmeerd ben geraakt:

  Freedomain.blogspot.com en radioshow
  –Stefan Molyneux, hard core libertariër

  AmericanRadioShow.us
  –Dave Champion, meer conservatief, maar duidelijk liberarische inslag.
  Natuurlijk, na von Mises (op wiens lijn ik meer zat) hebben Reismann, Rothbard, Block en Hans-Hermann Hoppe de meer zuivere lijn ingezet. Inmiddels heb ik door hun filosofie de gedachte van staat als verdediging van vrijheid geheel verlaten.

  Ik denk dat Stefan Molyneux de meest expressieve libertariër is die ik ken, als kan ik me uitsluitend theoretisch vereenzelvigen met zijn redenatie tegen wapenbezit. M.i. wil het non-agressie principe niet zeggen dat er ergens een monopolie op ‘het zwaard’ moet zijn of dat het recht op het hebben/dragen van wapens niet bestaat.

  Afin, 9Gb aan mp’s bij meneer Molyneux, en dito bij meneer Champion. Bijzonder leerzaam. Leve de files. (:-)

 15. [16] Overigens, dat argument is inmiddels tamelijk goed onderuit gehaald. Slavernij was in geen zin het bepalende argument tot strijd.

  1. Lincoln maakte dit erg duidelijk: het ging hem om eenheid;

  2. Het noord-oosten was corporatistisch en parasiteerde (belastingtechnisch) op de winsten van het vrijhandelende zuiden. Recentere Lincoln biografiën maken dit ook duidelijk.

  3. Lincoln diende de financiële belangen van de financiers in het noord-oosten; Zijn acties tegen de bankiers die toen al fiat-geld wilden introduceren, waren zijn grootste "fout". Hij financierde de oorlog met "greenbacks": op zilver gebaseerde dollars (blackbacks). Waarschijnlijk was dat ook de reden van zijn moord.

  * The Real Lincoln (DiLorenzo)
  * Global Sovereigns’ Handbook (John David van Hove)
  * The Money Masters (Bill Still, die echter nog in de fout hangt die Milton Friedman uiteindelijk afzwoor: /gemanagede/ inflatie middels fiat-geld is acceptabel, verder een zéér zienswaardige video)
  * The South Was Right (Kennedy)
  * A Constitutional History of Secession (John Remington Graham)

Comments are closed.