Dat die scheiding er in de islam niet is, vinden we één van de grootste bezwaren tegen de islam. Immers daardoor worden “geloofs”-punten, met de macht van de staat met geweld opgelegd, ook aan andersdenkenden.


Dacht u dat het in Nederland met zijn zgn. christelijke tradite anders is?

Een bericht in het Reformatorisch Dagblad van vandaag zegt:
(Nadruk door ons toegevoegd)

PKN wil van nieuw kabinet ingrijpende milieumaatregelen

(ANP) – Het nieuwe kabinet zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om een dreigende internationale crisis in de economie en het milieu te helpen keren. Het zal sociale en ecologische duurzaamheid tot uitgangspunt van het economisch beleid moeten maken en ernaar moeten streven dat de arme landen meer invloed krijgen in de Wereldhandelsorganisatie en internationale financiële instellingen.

Dat stelt de synode van de Protestantse Kerk in Nederland vast in een brief aan kabinetsinformateur Wijffels. De achtergrond vormt de bezinning over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de over bedreigingen van de schepping die de grootste protestantse kerk in Nederland in zijn achterban op gang heeft gebracht. De PKN roept onder de vlag van Kerkinactie de kerkleden op in hun leefwijze bij te dragen aan sociaal-economische en ecologische duurzaamheid. In december riep Kerkinactie hen op gebruik te maken van groene stroom.

Aan de brief van de synode is een schrijven van Kerkinactie toegevoegd waarin een aantal concrete maatregelen wordt genoemd. Kerkinactie pleit er onder meer voor dat het nieuwe kabinet de exportsubsidies en importtarieven van de Europese Unie versneld vermindert. Ook zou het nieuwe kabinet het btw-tarief voor duurzame producten kunnen verlagen en een accijns op vliegtuigbrandstof kunnen invoeren.

Vorige week pleitten de rooms-katholieke bisschoppen bij Wijffels ook voor maatregelen om het milieu te beschermen. Zij schreven dat het nieuwe kabinet “perspectief” en richting moet bieden en het gezin als “de kiemcel van de samenleving” moet beschermen.”
—————-
Wie maakt er nu voor u de dienst uit?
Wie heeft er bij de verkiezingen op de PKN gestemd?

16 REACTIES

 1. Hmmm, ben nu in deel 2 hoofdstuk vier van Atlas Shrugged en dit boek is nog aardig bij de tijd als ik zo dit artikel lees…

 2. Hoewel TOTAAL onvergelijkbaar met de situatie in de VS met de evangelists, is het niet onlogisch dat wanneer zo’n 33% van de bevolking op een christologische politiek partij heeft gestemd de zgn. belanggroepen die aan deze politieke takken hangen hun stem verheffen.

  En wie heeft er op de PKN gestemd? Niemand natuurlijk, net als niemand heeft gestemd op de FNV/CNV/NVO-NCW als het weer CAO onderhandelingstijd is.

 3. Scheiding tussen kerk en staat, iedereen heeft het er altijd maar over dat wij dat in NL zouden hebben.
  Nu ben ik van verre een juridisch onderlegd mens, maar ik moet de vastgelegde regel of wetstekst nog tegenkomen waarin die scheiding werkelijk omschreven staat.

  Tot die tijd is er volgens mij hier geen scheiding tussen de twee instellingen. En alle bemoeienis van overheid met godsdiensten en hun zelfbenoemde leiders (Islam is nu wel erg populair bij onze soosjaal-demokratiese leiders), asmede het gristelijke gezeur dat in het bovenstaande artikel aangehaald wordt bevestigd dat alleen maar.

 4. Elke kerk mag een oproep doen.
  Bescherming van de leefomstandigheden blijkt noodzakelijk.
  Volgens de collectieve gedachte "welvaart voor iedereen", is men immers bereid gebleken leefomstandigheden te vergiftigen, en generaties na ons op te zadelen met het meest giftige en kwaadaardige afval dat we kennen.
  Het zijn overheidsmaatregelen geweest die de industrie hier in het gareel hebben moeten houden.

 5. [4]
  "Elke kerk mag een oproep doen."
  Neen. U bedoelde te zeggen:
  Iedereen mag een oproep doen;
  dat wel.

 6. [4]
  "Bescherming van de leefomstandigheden blijkt noodzakelijk.
  Volgens de collectieve gedachte "welvaart voor iedereen", is men immers bereid gebleken leefomstandigheden te vergiftigen, en generaties na ons op te zadelen met het meest giftige en kwaadaardige afval dat we kennen.
  "
  Even kijken of ik het goed begrijp hoor. Zeg jij hier dat doordat sosjalistiese regeringen "welvaart voor iedereen" hebben verkondigd, er een aantal problemen zijn ontstaan die dezelfde regeringen thans het "recht" geeft om "leefomstandigheden" te beschermen ?

  "Het zijn overheidsmaatregelen geweest die de industrie hier in het gareel hebben moeten houden"

  Heb je daar een gefundeerd voorbeeld van ?

 7. [3] Hier vind je wel wat: http://nl.wikipedia.org/wik
  Scheiding kerk en staat slaat op wetgeving en bestuur: men schrijft elkaar de wetten niet voor. Het slaat niet op uitbanning van religie uit politiek (moeilijk op zich; politiek maakt toch wetten?)

  Van mij mag je je druk maken over milieu hoor, da’s heel verstandig.
  En ook over het gezin. Daar hoef je nou niet persé gelovig voor te zijn.
  Wat uit gelovige hoek komt, is niet a-priori onzinnig. Waarom niet issue voor issue gewogen en beoordeeld?

 8. [6] ‘Heb je daar een gefundeerd voorbeeld van ?’
  Ik wel 100, maar laat Beek de eer.
  Geef er 1. Vraag maar eens een milieuvergunning aan voor je biotech bedrijfje. Je zult je dan echt druk moeten maken over de lotgevallen van elk van je stofjes. En terecht.
  ‘k Ben optimist tot in de kist, maar geef geen dubbeltje voor de industrie; zonder toezicht zouden (bijna alle) bedrijven (bijna) alles dumpen.

 9. [7] leuk stukje hoor op Wikipedia, maar wel krek dezelfde reactie als die ik zelf ooit van dhr. Rouvoet gekregen heb bij een onderlinge e-maildiscussie. Defensief geschreven vanuit een godsdienstig standpunt dus.

  uit het wiki-artikel:
  "De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat."

  Dat loopt dus al gelijk mis in Nederland en België.
  In de diverse overleg- en contactorganen (ben ik de enige die het woord contactorgaan anders begrijp dan hoe zij bedoeld wordt?) gaan ambtenaren en godsdienstige/kerkelijke leiders met elkaar in gesprek om tot een consensus te kunnen komen over voor hun heikelijke onderwerpen. Geen scheiding kerk en staat dus.

  en verder uit het wiki-artikel:
  "De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, ondanks dat deze zaken vaak door elkaar gehaald worden."
  Ja dat is een mooie. Natuurlijk wordt politiek door mensen bedreven vanuit hun eigen wereldbeeld en kan er niet tegengegaan worden dat er ook onverlaten tussen zitten die vinden dat god alle dingen regeert. Hartstikke goed, vertier ende vermaeck moet er ook zijn.
  Zolang deze lieden hun beslissingen en meningen uit kunnen leggen aan de hand van rationele argumenten kunnen ze m.i. ook niet het landsbestuur uit gejaagd worden. (‘rationele argumenten’ moet natuurlijk ‘rationeel klinkende argumenten’ zijn, want rationaliteit is zelden te vinden in de NL-politiek). Maar zodra er bij een besluit verwezen gaat worden naar die niet bestaande god of godsdienstige regels (euthanasie, zondagsrust, spotprenten, enz.) gaat het fout. Politiek is natuurlijk een van de leidende factoren in de managment van dit land en als godsdienst in de politiek zit, dan zit het dus ook in de regels die ik als niet-gelovige om mijn oren krijg. Dan moet ik mij gaan beperken omdat iemand vindt dat god vindt dat dat moet. Nonsens.

 10. [8]
  "En terecht"
  Ook als de regeltjes gebaseerd zijn op het voorzorgs-beginsel ?

  "’k Ben optimist tot in de kist, maar"
  Kortom, je bent geen optimist.

  " geef geen dubbeltje voor de industrie; zonder toezicht zouden (bijna alle) bedrijven (bijna) alles dumpen."

  Een nogal verdacht collectivistische opmerking, if I may say so, en dat mag ik. Ook hier dien je bedrijven op individuele basis tegen het licht aan te houden en weten wat je zegt. Jij laat met deze opmerking toe, dat een koeriersbedrijf straks CO2 emissierechten moet gaan kopen; CO2 is immers ook slecht voor het miljeu, weet je, daar smelten ijskappen van en zo.

 11. [10] Voorzorg? Elk chemisch proces zou gesloten moeten zijn. Alle input en output zou bekend moeten zijn in aard, getal en ruimtelijke coordinaat. Dat is geen geitenwollensokkenpraat, dat is doodgewoon zindelijk denken.
  Voorkomt verrassingen.

  Inderdaad geldt ‘geslotenheid’ ook voor CO2.

  All the king’s men and horses zijn uiteraard onvoldoende als mensen individueel niet zindelijk denken, dat begrijp ik ook wel. Maar tot die tijd is het wel lekker als er tenminste enige inspectie is. Dan vervuilt het net wat langzamer.

 12. [11] "Inderdaad geldt ‘geslotenheid’ ook voor CO2."

  Dan zijn we daar dus alvast klaar mee, immers fossiele brandstoffen hebben ooit een keer CO2 aan de atmostfeer onttrokken en DUS is dat hele CO2 circus, waarvan ik vermoed (correct me if I’m wrong) dat jij daar een voorstander van bent, overbodig.

  Wat dat "enige inspectie" betreft: ik verkies vrijheid boven kwasi-dienders die om de haverklap op de stoep staan voor een controle, zoals bijvoorbeeld een grondwatercontrole bij een klein garagebedrijf, waarbij de garagist verplicht wordt om mee te werken aan het boren van een gat in z’n vloer zodat de door de lokale overheid z’n onzinnige grondwatermeting kan doen; een eventuele vervuiling hoeft niet van hem afkomstig te zijn, en het beton is ook nogal dik. Dit soort situaties krijg je als je "enige inspectie" toestaat.
  Ook hier moet de leidraad zijn dat "de buurman" niet benadeeld wordt doordat jij als producent de omgeving verpest. Dat dien je achteraf vast te stellen op het moment dat het is gebeurd en overeenkomstig de zwaarte van het vergrijp de veroorzaker de schade laten betalen, en niet middels maffia-achtige praktijken op voorhand veronderstellen dat ELK bedrijf een MISDADIGER is, want DAT is wat jij zegt !
  Dan nog dit: jij zegt "Dan vervuilt het net wat langzamer". Kan ik het ook niet mee eens zijn; mensen en bedrijven die "geinspecteerd" zijn door de overheidsmafia zullen vanwege de achterlijke- en kinderlijk vermanende manier waarop dit gebeurt, snel geneigd zijn om de middelvinger op te steken en zolang zaken niet verboden zijn door belachelijke regeltjes, net doen alsof hun neus bloedt en dingen doen van die ze eigenlijk wel zouden kunnen vermoeden dat het niet in de haak is; het mag immers toch omdat het niet verboden is..

  Nee, beste Huub, jij kraamt collectivistische onzin uit, zoveel is mij duidelijk..

 13. [11] "Dan zijn we daar dus alvast klaar mee, immers fossiele brandstoffen hebben ooit een keer CO2 aan de atmostfeer onttrokken en DUS is dat hele CO2 circus, waarvan ik vermoed (correct me if I’m wrong) dat jij daar een voorstander van bent, overbodig."
  CO2 die in miljoenen jaren gefixeerd is, in een paar honderd jaar terugbrengen in de atmosfeer, is niet ‘gesloten’. Eenjarig hout verstoken zou dat veel meer zijn. Van die dingen. Geen circus nodig; stook maar snel op die olietroep. Dan komen de alternatieven sneller in beeld.

  Wat dat "enige inspectie" betreft: ik verkies vrijheid boven kwasi-dienders die om de haverklap op de stoep staan voor een controle, zoals bijvoorbeeld een grondwatercontrole bij een klein garagebedrijf, waarbij de garagist verplicht wordt om mee te werken….. Dit soort situaties krijg je als je "enige inspectie" toestaat."
  Weet ik niet, jij vult nou ‘enige’ een beetje malicieus in, maar je kunt ook niet-invasieve grondwatermetingen doen en aan de hand van verleende milieuvergunningen traceren wie de ‘vervuiler’ zou kunnen zijn. En die is dan de Sjors.

  "….je achteraf vast te stellen op het moment dat het is gebeurd en overeenkomstig de zwaarte van het vergrijp de veroorzaker de schade laten betalen, en niet middels maffia-achtige praktijken op voorhand veronderstellen dat ELK bedrijf een MISDADIGER is, want DAT is wat jij zegt!"
  Gezondheidsschade is niet te betalen: niet alleen duur, maar vaak onherstelbaar, niet vast te stellen op individueel niveau maar slechts in populaties en ga maar door.
  Om maar weer even op zo’n milieuvergunning terug te komen, je vult het lijstje in, je geeft aan welke verwijderingsprocedures je volgt en dan volgt de vergunning zonder controle. Ik heb geen ambtenaar gezien.
  Niemand zegt dat een bedrijf een misdadiger is, die term gooi jij erin. Ik zeg alleen maar dat bedrijven zullen dumpen bij het leven als ze zich niet bekeken voelen. Ze zijn net zo ‘misdadig’ als jij en ik die slechts 80 rijden als er 100 camera’s op je gericht staan. Je ziet immers de noodzaak niet.
  Huub de Collectivistische

 14. [13] "Gezondheidsschade is niet te betalen: niet alleen duur, maar vaak onherstelbaar, niet vast te stellen op individueel niveau maar slechts in populaties en ga maar door."

  Ter kennisgeving aangenomen. Tot zover no surprises.

  "Om maar weer even op zo’n milieuvergunning terug te komen, je vult het lijstje in, je geeft aan welke verwijderingsprocedures je volgt en dan volgt de vergunning zonder controle. Ik heb geen ambtenaar gezien."

  Mag ik je vragen wat het nut is van deze ongelooflijk eenvoudige lijstjesinvulaktie als er geen hond naar kijkt ?

  "Niemand zegt dat een bedrijf een misdadiger is, die term gooi jij erin. Ik zeg alleen maar dat bedrijven zullen dumpen bij het leven als ze zich niet bekeken voelen."

  Dat bedoel ik, jij gaat uit van het principe dat men de mens moet WANTROUWEN TENZIJ het tegendeel bewezen is. Ik ga uit van het POSITIEVE mensbeeld, namelijk dat de mens te VERTROUWEN IS TENZIJ het tegendeel bewezen is.

  "Ze zijn net zo ‘misdadig’ als jij en ik die slechts 80 rijden als er 100 camera’s op je gericht staan. Je ziet immers de noodzaak niet."

  Daar meen je geen zak van; jij vindt die bedrijven misdadiger dan de hardrijders anders wil je ze niet met van die collectivistische, draconische maatregelen bestoken en zou je ‘misdadig’ niet tussen quotes zetten.

  Anyway. Ik heb er in libertarische zin persoonlijk geen problemen mee, dat een bedrijf z’n grond zit te verpesten. zolang er daardoor geen verstoringen gaan onstaan bij "de buren". De waarde van de grond zal er natuurlijk niet op vooruit gaan als hij de grond verpest; ook zal hij schade toebrengen aan z’n buren doordat de onroerend-goed waarde daar ook daalt. Kijk, en DA’S dus fout. Daar kan tegen opgetreden worden, maar NIET vooraf in een collectivistisch scenario waarin mensen van de overheid als kleine kinderen verwachten dat ze je tot in je bilnaad controleren.

  Tot zover; Andre de Individualistische.

 15. [6]
  Kun je die zelf niet bedenken?
  De waterzuiveringsinstallaties overal, de eisen aan fabrieksuitstoot en dumping in oppervlaktewater en grond, de eisen die aan de automobielindustrie worden gesteld, b.v.
  Het zijn mede concurrentieoverwegingen dat fabrieken hun rotzooi gemakzuchtig overal ongezuiverd dumpten: immers, zuivering kost geld, en z’n concurrenten doen het ook zonder die investeringen, waarom hij dan niet?
  En die gemakzucht en winzucht ging voor het besef dat men met z’n allen de boel ernstig zat te vergiftigen.
  Ook hier is het hemd vaak nader dan de rok.
  En dit is ook gewoon gebleken, en blijkt nog steeds waar geen controle is.
  En met dat afval bedoel ik het kernafval, dat wij bereid zijn na te laten aan de de komende generaties, omwille van onze luxe.
  Men hoeft niet noodzakelijk links te zijn om te proberen de vergiftiging van planten, dieren en mensen te minimaliseren.
  Dat links volledig doorslaat en begint over ‘moeder Gaya’ enz., en wellicht een verborgen agenda heeft, is een ander verhaal.

 16. Weer zo’n merkwaardige standpunt als zou ‘de kerk’ zich nergens mee mogen bemoeien. Eerst even dit: DE kerk bestaat niet. Wel verzamelingen van mensen die zich religieus bij elkaar betrokken voelen en zich binnen kerkverbanden hebben georganisserd. En dan dat rare idee dat de kerk zich nergens mee mag bemoeien. Waarom mag de ANWB wel tegen rekeningrijden zijn? Of patiëntenverenigingen tegen het nieuwe zorgstelsel? Of Veilig Verkeer Nederland tegen te hard rijden? Dat heet gewoon DEMOCRATIE. Scheiding van kerk en staat betekent niks meer en niks minder, dan dat de staat zich niet mengt (behoudens alle wetten waaraan iedereen zich dient te houden) in de leer en de organisatie van de kerk en daarmee de kerk medeplichting maakt aan regeringsbeleid. Maar ‘de kerk’ (kerkleden dus) het democratisch recht ontnemen om standpunten te hebben en die uit te spreken, is te zot voor woorden. Waarom dan ook niet scheiding van liberalisme en staat, of socialisme en staat? Ten slotte nog dit. Het probleem bij mensen als Elsbeth Etty en Lousewies van de Laan (om maar eens enkele anti-religieuzen te noemen) is niet òf ‘de kerk’ iets mag zeggen maar wàt ‘de kerk’ mag zeggen. Toen kerken zich in de oorlog uitspraken tegen de jodenvervolging zouden beide dames daar toch niet tegen geweest zijn? Of als mijn plaatselijke kerk zich uitspreekt vóór het burgerlijk en kerkelijk homohuwelijk? Maar het belangrijkste is en blijft voor mij, dat ik het recht heb, ook als lid van een kerk, mij met alles te bemoeien waar ik zin in heb.

Comments are closed.