De politieke partijen hebben het makkelijk als het gaat om geld verkrijgen. Middels zelf opgezette subsidiestromen is het niet moeilijk de eigen kas vol te laten stromen. Interessant in dit geval is te zien dat de SP “volgens de boeken” de grootste onroerend goed bezitter is. Hoe valt dit te rijmen met de partijideologie?

De SP, een “voorheen” maoistische/communistische partij, zou nu een gematigder koers varen. De leiding van de partij berust bij voormalig worstenophanger en lasser Jan Marijnissen. Een gedeelte van hun salaris vloeit altijd richting de partijkas. Hun ideologie is nog steeds zeer socialistisch: iedereen is gelijk; als dit niet zo is dan is de overheid gerechtigd in te grijpen. Men nationaliseert liever dan dat men privatiseert. Gelijkheid is een hoger ideaal dan rijkdom; ze proberen immers niet de “armen” rijk te maken maar wel de rijken arm. Voorts zien ze het kapitalisme en geld als bron van het kwaad.

Stuitend is dan wel dat de SP zoveel geld verzameld heeft. De SP haalde vorig jaar 45 procent van haar in totaal 6,8 miljoen euro aan inkomsten uit overheidssubsidie, nog eens 40 procent uit de verplichte afdracht van volksvertegenwoordigers aan het hoofdkantoor en slechts 13 procent uit de ledencontributie. Met het toegenomen zetelaantal zullen deze bedragen nog verder oplopen. De SP, met – volgens de boeken, dan – 2,5 miljoen euro is nu al de grootste onroerend-goedbezitter van de partijen.

Hierin schuilt ook het destructieve gevaar dat de SP met zich mee brengt. Wat houdt deze partij tegen om dit geld te ‘investeren’ in arme mensen? Als zij geld als de wortel van het kwaad beschouwen, waarom geven ze het dan niet gauw uit Waarom laat ze niet haar werknemers delen in deze vreugde?

Dat komt doordat het socialisme de waarde van geld niet begrijpt. Rijke mensen zouden veel socialer moeten zijn in hun optiek, maar ze staan niet stil HOE rijke(re?) mensen dat geld vergaard hebben: door iets te produceren dat andere mensen graag willen hebben. In hoeverre is het sociaal ondernemers risico te laten nemen en hen dan achteraf te bestelen, zou je je af kunnen vragen. Uiteraard heeft de SP daar iets op, dat neerkomt op nationalisering van bedrijven.

De Chinese leider Mao had een soortgelijke visie. De vele doden die onder zijn bewind zijn gevallen zijn niet zozeer veroorzaakt door actieve massamoord, maar meer door het verstoren van het aanbod/vraag mechanisme binnen een maatschappij. In eerste instantie kregen provincies/gemeentes subsidie per geproduceerde kg voedsel. Belanghebben dachten hier voordeel uit te trekken door meer productie dan werkelijk op te geven voor meer subsidie. Planbureaus waren in de waan dat er genoeg voedsel was, met een hongersnood tot gevolg. Tijdens de “Grote Sprong Voorwaarts” werd de staalproductie onder handen genomen. Er moest nu veel staal geproduceerd gaan worden volgens Mao. Waarschijnlijk lagen de subsidies voor ijzer dusdanig hoger dan voor voedsel, dat boeren al hun landbouwwerktuigen verkochten aan de staat, in ruil voor subsidie. Een nieuwe hongersnood was het gevolg.

Uiteraard maakt het voor de vele doden niet uit of ze nu actief werden vermoord of op deze passieve manier, we mogen hieruit concluderen dat het aanbod/vraag mechanisme, waarvan geld de exponent is, een zeer precair evenwicht is. Geld stemt aanbod en vraag op elkaar af.

Het is een compleet raadsel waarom de SP dan zoveel geld zou moeten hebben; ze hebben dus liever een goed gevulde partijkas dan een goed gevulde portemonnee van de burger, zoals alle communistische partijen.

21 REACTIES

 1. Bedoel je – laatste zin –
  "ze hebben dus liever een goed gevulde partijkas DAN een goed gevulde portemonnee van de burger"?

 2. Een DASHA voor Maorijnissen in Wassenaar? Wat is daar mis mee? De Paus logeert toch ook niet bij het Legers des Heils?

  De rest van Kim’s recensie is "right on the money".

 3. De SP maakt beleid en zou met hun middelen inderdaad het beleid direct uitvoerbaar kunnen maken nog zonder dat daar wetsvoorstellen gemaakt voor hoeven worden.

  Weet iemand hoe het belastingtechnisch zit met die partijafdracht?
  Is de gift die de bestuurders doen voor aftrek van belasting?

 4. Wat ik gelezen heb over afdracht, is dat de bestuurders niet meer mogen houden dan een modaal inkomen. Dus kunnen ze ook nooit hoger aangeslagen worden. Het is voor het gezin van desbetreffende communisten, wel een aanslag op de huishoudbeurs. Maar communisten zoals Jan Maoworst, hebben nog genoeg neveninkomsten om dat geld te kunnen missen. Ik heb trouwens nog nooit eerlijke communisten gezien. Voorheen in Rusland bedonderden ze de boel ook al. En waar eigenlijk niet? Over verdeling van geld, moet je ook niet bij de communisten zijn, want eerst ik en jij nog lang niet. Communisten; verraden en verkopen je net zo makkelijk, of je moet heel toevallig naar hun pijpen willen dansen.Walgelijk volkje dus.

 5. [4] "wel een aanslag op de huishoudbeurs"

  Ik vraag mij dat af want de figuren die bij de SP en eigenlijk de hele politiek rondhangen zouden doorgaans in een echte vrije markt het minimumloon niet eens halen zodat modaal eigenlijk al ruim boven hun werkelijke marktwaarde ligt.

  Zelfs de grote baas van het spul, premier Balkenende (welke werkgever wil zoiets in huis hebben ?) zou als volslagen idioot normaal gesproken allang verhongerd zijn als de staat hem niet had gered met allerlei niet bestaande klaplopersbaantjes.

  Overigens schijnt het een socialistische mythe te zijn dat Marijnisse ooit echt in een fabriek heeft gewerkt, de enige worst die hij ooit heeft gedraaid is zijn eigen.

  De man is altijd een partijapparatchik geweest en heeft zich een knoestig arbeidersimago aangemeten uit marketingoverwegingen.

 6. [5] Hoi,

  Ja, interessant is ook dat er eigenlijk geen sterke man is na Jan Maorijnissen.

  Door het lage salaris trekken ze natuurlijk enorme sukkels aan. Als je de columns van Harry van Bommel ziet op http://www.geenstijl.nl, dan zakt echt je broek af van het bedroevende niveau van die man.

  En als Jan z’n volgende hartaanval niet overleefd, zal er weinig overblijven van de SP, en gaan ze ten onder aan hun eigen doctrine. Dat zou trouwens een mooi einde zijn voor de SP, het ultieme bewijs dat het socialisme bezwijkt door haar eigen ideologisch falen.

 7. Jammer dat de bronvermelding ontbreekt, maar als het inderdaad zo is dat SP (veel) onroerend goed bezit is natuurlijk ook wel duidelijk wat ze daar mee doen: onderverhuren en illegale asielzoekers onderbrengen. Tenslotte heeft links altijd wel woonruimte voor de uitgeproduceerden; kennelijk bij de SP dus.

 8. NAAAGH .. voor twee-en-een-half miljoen krijg je niet "veel" vastgoed …

  Ik zou zeggen laat hun kapitalisme proeven … als zij het gaan "melken"…

  Bovendien zij zijn, als nominaal "ultra linxen", door de kwien zeer gewenst. En misschien ontpopt Wilders zich nog als pseudo-regse partij, zoals ook de bedoeling is. En … wat doe joe noow .. ? Een complete "pseudo-demecrasjie" … Of niet soms?

 9. Ik begrijp de commotie hierover niet. Een politieke partij kan gerust investeren tbv zijn bestaansrecht. Dit staat m.i. niet haaks op de partij ideologie.
  Natuurlijk zou met het vermogen ook geinvesteerd kunnen worden in de zwakkeren van de maatschappij. Maar er moet altijd een afweging worden gemaakt welk belang in concreet geval prevaleert. Ten aanzien van de continuiteit van een politieke partij lijkt het mij geen verkeerde keus. Immers om een politiek ideaal te bereiken,dien je aanwezig te kunnen zijn om dat ideaal te vertegenwoordigen.
  De SP doet het daarom heel goed. Een praktische financiele oplossing gebruiken om een idealistische maatschappelijke oplossing te realiseren.

 10. De SP heeft toch echt geen miljoenen nodig om een paar soepkeukens, voedselbanken op te richten, of gratis medische zorg te verlenen aan de armen? Het doet mij sterk denken aan de kerken. De armen blijven arm terwijl hun zelfbenoemde beschermers bezig zijn om zichzelf tot heilige te benoemen vanwege hun ‘inzet’. Andere optie: het SP volk is zo gehersenspoeld dat men werkelijk denkt dat hun ideologie uitsluitend via de overheid kan worden verspreid. Maar de rode jehova’s weten heus wel beter, het zal wel hypocritie zijn. Babbelen op tv over wat de overheid zou moeten doen is makkelijker en comfortabeler dan zelf initiatief nemen.

 11. [11] Ik zou zeggen, geef dat geld eerst aan de armen en als die dan besluiten het liever aan een Maoistische revolutie uit te geven, kunnen ze het alsnog vrijwillig in de partijkas storten. Dat de partijleden vrijwillig hun van de belastingbetaler gestolen inkomen bijdragen telt niet. Eerst geld teruggeven aan de belastingbetaler, dan vragen of hij het vrijwillig als salaris van een SPer wil geven en dan kan die daarvan de helft in de partijkas storten.

 12. [13] Nou pcrs, in principe is er "toestemming" van ons aan de politieke partijen. We hebben immers gekozen voor onze volksvertegenwoordiging. Daarvoor gaat een gedeelte van het belastinggeld naar hun toe.

 13. [14] Ik heb helemaal niet gekozen voor een "volksvertegenwoordiger", maar toch moet ook ik de SP-kas spekken. Wat vind je daarvan?

 14. [15] Tsja, je bent wellicht in dit land geboren en hebt niet gekozen voor het systeem wat we nu kennen. Dus dit aangaande heb je helaas weinig mogelijkheden.
  Uiteindelijk hebben "we" als collectief toch hiervoor gekozen. De indvidu dient zich te onderwerpen aan de wil van de meerderheid. Als collectief hebben we immers gekozen voor de verdeling in het politiekbestel. Daarmee heeft de SP, en dus de SP-kas, bestaansrecht.

 15. [16]
  Wat een collectivistiese boelsjit kraam jij uit, zeg.

  Een collectief dat bestaat uit een per onderwerp willekeurige meerderheid en dientengevolge per onderwerp onderdrukte minderheid kiest niet. Het zijn individuen die kiezen, eventueel om niet weg te gaan dan wel andere wegen te zoeken om het leed te verzachten. Een individu dient zich helemáál niet te onderwerpen, ook niet aan de wil van "de meerderheid". Dat zich onderwerpen kan iemand uitsluitend doen op basis van eigen vrije keuze, waarmede de desbetreffende persoon een willoos subject (=slaaf) wordt omdat een ander voor hem bepaalt wat er gebeurt.

  "Uiteindelijk hebben "we" als collectief toch hiervoor gekozen."
  Wie zijn "we" als ik jou vertel dat ik er niet bijhoor ?

  "De indvidu dient zich te onderwerpen aan de wil van de meerderheid."
  Gefeliciteerd, hiermede ben jij een echte Europeaan, de moderne slaaf, de moderne communistische arbeider.

  "Als collectief hebben we immers gekozen voor de verdeling in het politiekbestel."
  -wel collectief ?
  -waar en wanneer gekozen ?
  -welke verdeling ?
  -welk politiek bestel ?

 16. [17] Het lijkt wel of je een beetje bang bent voor een collectief, waaraan jij je eigen individuele "vrijheden" onvrijwillig opgeeft.

  Voorheen hadden we een koning die over ons regeerden. Daarna hebben we de koning mond dood gemaakt en een democratie gesticht. Dit met het idee, onszelf (of een select clubje van elitaire mannen) meer zeggenschap te geven.
  Democratie is mijn inziens een compris tussen de individuele wil en de wil van de meerderheid. Als individu kan je wel willen dat je bijvoorbeeld geen belasting betaald. Maar als een meerderheid (groep) dit wilt, dan kan je daar uiteindelijk niet tegen verzetten.
  Je zult uiteindelijk gedwongen worden om mee te werken. In die zin heb je daarom ook gelijk met"Gefeliciteerd, hiermede ben jij een echte Europeaan, de moderne slaaf, de moderne communistische arbeider."
  De individuele vrijheid is ook een gegeven recht, op gratie van het collectief opdat zij niet zal ingrijpen wanneer je gebruikt maakt van dat recht.
  Dus het is zeer spijtig, wanneer je aangeeft dat je er niet bijhoord, maar dat is blijkbaar niet voor ons individuen om te kiezen. Bijvoorbeeld het Nederlanderschap wat van rechtswege wordt verleend door geboorte.

  Maar om de rest van je vragen te beantwoorden:
  -welk collectief ? het (kiesgerechtigde) Nederlands volk
  -waar en wanneer gekozen ? door het hele land (in de verschillende kiesdistricten) op 22-11-2006
  -welke verdeling ? de zetelverdeling aan de politieke partijen waaronder de SP (op basis van de Grond- en Kieswet)
  -welk politiek bestel ? de Tweede Kamer

  Is misschien een beetje flauw. Maar ik ga er van uit dat een meerderheid de minderheid van een land bind. De individuele mening wordt dan gepasseerd in het kader van het algemeen belang". Al is het maar vanuit praktisch oogpunt.
  Het is in ieder geval vooralsnog noodzakelijk dit systeem te hanteren, totdat een beter syteem zich aandient. Bijvoorbeeld door nanotechnologie, waarvan sommige visionairs aankondigen, dat het leven zoals wij die nu kennen dusdanig veranderd, dat we geen overheid meer nodig hebben.

 17. [18]
  "Het lijkt wel of je een beetje bang bent voor een collectief, waaraan jij je eigen individuele "vrijheden" onvrijwillig opgeeft."
  >>Maak je vooral niet druk over mij. Dat doen er al veel te veel, in negatieve zin.
  Waar het om gaat, is of de mens als individu met de daaraan gekoppelde onvervreemdbare rechten (het recht op zelfbeschikking en het recht op de vruchten van zijn arbeid) accepteert, dat hem delen (tegenwoordig: substantiele delen) van de vruchten van zijn arbeid onder DWANG ontnomen worden.
  Zou jij accepteren, dat ik morgen bij je langskom en je onder dwang de inhoud van je portemonee laat afgeven ? Ik denk het niet, en je geeft het ook niet af tenzij ik je daartoe met geweld dwing. Zou jij accepteren, dat ik als representant van de maffia morgen bij jou langskom om "beschermingsgeld" te incasseren ? Ik denk het niet, maar je zult wel betalen. Maar je accepteert gegeven je eerste zin blijkbaar WEL, dat een "collectief" waarvan je geen ENKEL idee hebt wie dat zijn en wat hun doelen zijn, noch dat je daar in direkte zin ook maar enige invloed op uit kunt oefenen, aan het einde van de maand bij je werkgever langskomen om zelfs nog voordat je het geld in handen krijgt, je het alweer afhandig te maken. Je zegt verder impliciet dat je daar niks aan kan doen en vergoeilijkt daarmede de status quo, waarmede je jezelf als MENS verlaagt tot een SLAAF die braaf meedoet in "het collectief", zonder een ideaal te hebben.

  "Voorheen hadden we een koning die over ons regeerden. Daarna hebben we de koning mond dood gemaakt en een democratie gesticht. Dit met het idee, onszelf (of een select clubje van elitaire mannen) meer zeggenschap te geven.
  Democratie is mijn inziens een compris tussen de individuele wil en de wil van de meerderheid."
  >>Ik heb geen zin in een knip-en-pak-actie, in de woordenlijst op deze site staat het begrip democratie uitgelegd. En wie zijn toch die "we" ? Was jij daar bij ? Ik niet..

  "Als individu kan je wel willen dat je bijvoorbeeld geen belasting betaald. Maar als een meerderheid (groep) dit wilt, dan kan je daar uiteindelijk niet tegen verzetten."
  Geloof jij dat nou echt ? Da’s nou een leuk voorbeeld van een mens (jij) die niet verder kijkt dan z’n neus lang is terwijl hij dat misschien wel zou kunnen. Als het daar bij bleef, dan was het tot daar aan toe; helaas mondt dit maar al te vaak uit in vergoeilijking van dwang en geweld.

  "Je zult uiteindelijk gedwongen worden om mee te werken. In die zin heb je daarom ook gelijk met"Gefeliciteerd, hiermede ben jij een echte Europeaan, de moderne slaaf, de moderne communistische arbeider.""
  Besef jezelf dat ik niet accepteer dat ik gedwongen wordt – ik wens namelijk geen slaaf te zijn. Jij beoogt wat mij betreft het volgende te zeggen:
  "Ik zal uiteindelijk gedwongen worden om mee te werken. Daarom ben ik een echte Europeaan, de moderne slaaf, de moderne communistische arbeider."

  "De individuele vrijheid is ook een gegeven recht, op gratie van het collectief opdat zij niet zal ingrijpen wanneer je gebruikt maakt van dat recht."
  1. Individuele rechten zijn een moreel concept, dat voorziet in de overgang van individuele principes die ten grondslag liggen aan individuele acties naar de principes die ten grondslag liggen aan zijn relatie met anderen, het concept dat individuele ethiek binnen een sociale context borgt en verdedigt; de verbinding tussen de individuele moraal en maatschappelijk recht, tussen ethiek en politiek (Ayn Rand)
  2. Individuele rechten als moreel concept ordenen een gemeenschap als ondergeschikte van het individu (Ayn Rand)
  Een samenleving hoort ONDERGESCHIKT te zijn aan individuele rechten, niet andersom !
  Wat jij zegt, is dat jij vindt dat het andersom moet. Het collectief bepaalt de bewegingsruimte van het individu. Als dat je ideaalbeeld is, moet je je goed beseffen, dat jij accepteert dat politici en ambtenaren bepalen wat er voor je gebeurt en hoeveel jou dat kost. Ik ga jou voorspellen, dat dat in toenemende mate steeds meer gaat kosten en dat jij steeds meer vrijheid kwijtraakt, en dat in ALLE opzichten en op basis van IEDERE denkbare smoes, zoals terrorisme, openbare orde, het wegwerken van valse concurrentie, het onderdak geven aan mensen die te beroerd zijn om hun handen uit de mouwen te steken (ook wel bekend als klaplopers), etc. etc. Ben je al een beetje geschrokken ?

 18. [19] …en ik ga nog even verder…

  "Dus het is zeer spijtig, wanneer je aangeeft dat je er niet bijhoord"
  Waarom ?

  ", maar dat is blijkbaar niet voor ons individuen om te kiezen."
  -het woordje "maar" geeft aan dat hetgeen ervoor staat door de schrijver omgekeerd is bedoeld. Je wilt dus eigenlijk zeggen dat ik er WEL bij moet horen en dat ik geen keuze heb. Ik denk daar toch wat anders over en daarom moet je uitspraak vanuit jouw perspectief er eerder zo uit zien:
  "Dus het is niet spijtig dat ik er bijhoor, want dat is blijkbaar niet voor mij als individu om te kiezen. "

  "Bijvoorbeeld het Nederlanderschap wat van rechtswege wordt verleend door geboorte."
  Is dat iets om trots op te zijn en zo ja, waarom?

  "Is misschien een beetje flauw. Maar ik ga er van uit dat een meerderheid de minderheid van een land bind."
  Maar –> je vindt het dus NIET flauw dat 51 op 100 mensen voor 49 anderen kan bepalen wat er op een bepaald vlak gebeurt ? Waarbij dat ook nog niet eens opgaat, omdat er geen 1:1 relatie bestaat tussen de keuze van de meerderheid voor een bepaald thema en de uitvoering daarvan; de partij naar keuze zal bijna nooit aansluiten bij het individu, dezelfde partij zit hetzij in de oppositie danwel in een coalitieregering waarbij compromissen gesloten worden. Uiteindelijk zie j dus zero (als in niets) terug van je individuele keuze.

  "De individuele mening wordt dan gepasseerd in het kader van het algemeen belang".
  Wat is dan precies dat algemeen belang?

  "Al is het maar vanuit praktisch oogpunt."
  Die kul hoor je dagelijks, algemeen belang en praktisch oogpunt. Geef eens een voorbeeld zou ik zeggen.

  "Het is in ieder geval vooralsnog noodzakelijk dit systeem te hanteren, totdat een beter syteem zich aandient."
  Ik begin bijna hoop te krijgen.. Alhoewel: een beter systeem dient zich niet aan. Daar moet aan gewerkt worden door INDIVIDUELE MENSEN, en dat kan alleen maar als er mensen zijn die idealen hebben en de vrijheid hebben om te doen waar ze goed in zijn ter meerdere eer en glorie van hunzelf.

  "Bijvoorbeeld door nanotechnologie, waarvan sommige visionairs aankondigen, dat het leven zoals wij die nu kennen dusdanig veranderd, dat we geen overheid meer nodig hebben."
  Technologie kan geen oplossing zijn; een overheid zal zichzelf nooit overbodig maken indien deze boven het individu staat (als in OVERheid – ONDERdaan). Het zal toch echt vanuit de mens als individu moeten komen..

 19. [20] Ja, is inderdaad een heel verhaal(ik waardeer het wel). Om niet te veel uit te wijden zal ik globaal een reactie hierop geven. Mijn argumenten uiteen te halen en vraagtekens te plaatsen vind ik een juiste methode, maar het wordt dan te uitgebreid.

  Allereerst stel ik niet dat ik het eens ben aangesloten te zijn bij het collectief (het Nederlandse volk). Ik constateer enkel dat wij (definitie bepaling wij = Nederlands volk) aangewezen zijn als groep en daar, over het algemeen, aan gehoorzamen. Vandaar het voorbeeld dat je als Nederlander wordt geboren. Daarbij heb jij als individu (met veronderstelde zelfbeschikkingsrecht) niets over te kiezen. Hier kun je het mee eens zijn of niet, je kan het als individu niet veranderen.

  Ik heb mijn (bescheiden) mening gegeven over democratie. Het is geen alomvattende definitie (vandaar dat ik de woordenlijst niet gebruikt heb). Maar letterlijk betekent het: het volk regeert. M.a.w. het collectief bepaald, niet de individu. Als individu kan jij je stem laten klinken. Maar dat gaat tot een bepaalde hoogte. Wanneer de meerderheid beslist dat we linksom gaan, dan kan je rechtsom misschien willen. Uiteindelijk hebben we ons neer te leggen bij de kapitein op het schip.

  Ten aanzien van het politiek bestel, waarbij sommige beslissingen met een 51 tegen 49 worden aangenomen, kan het misschien niet altijd even ideaal zijn. Hiermee kan ik met je inkomen. Maar dit is een afweging die gemaakt is tussen daadkracht en de mate van overeenstemming van een besluit. In Zwitserland zal er ongetwijfeld veel meer draagkracht voor een besluit zijn, maar zal door de vele referenda, veel minder daadkrachtig zijn.

  Ik vind het individuele recht als moreel concept boven de samenleving een mooi idealistisch streven. Maar vooralsnog is het een academisch verhaal wat praktisch niet realiseerbaar is. Waarschijnlijk denk je hier anders over. Maar leg mij dat dan uit, hoe het anders zou kunnen.

  Voorbeeld van algemeen belang voor individueel belang. Beste voorbeelden hierin zijn toch de onteigeningsprocedures van de overheid jegens een burger. Neem de betuwelijn. Verondersteld is dat deze treinroute een dermate grote winst oplevert voor het collectief (groei economie, werkgelegenheid). Dat daarbij het volkstuintje (en misschien zijn woning)van de heer Jansen moet wijken voor dit doel. Je staat uiteindelijk voor een keuze. Je weet dat je zoveel geld kan krijgen dat 1000 mensen een beter leven kunnen leiden, als 1 man 300 meter met zijn eigendommen verkast naar een ander plekje (die daar ruimtelijk gecompenseerd voor wordt). Een dergelijke keuze van de overheid lijkt mij niet anders dan logisch. Het algemeenbelang. Het belang wat iedereen dient, impliciet als expliciet, prevaleert boven het individuele belang.

  Samenwerking is altijd noodzakelijk om een doel te bereiken. Individuele meningen zijn leuk, maar bewerkstelligen uiteindelijk niet iets, wanneer er geen mensen zijn die het plan steunen. In die zin ben je als individu altijd afhankelijk van een collectief. Wat is het uitgangspunt wat je voor ogen hebt bij samenwerking tussen individuen? Hoe kan je als individu je soevereiniteit bewaren?

  Het voorbeeld wat ik gaf van nanotechnologie, refereert naar het transhumanisme. Waarbij technologie (technologische revolutie) zo’n impact maakt dat we geen overheid meer nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de technologische vooruitgang van de laatste 100 jaar. Die het leven van ons zodanig hebben veranderd, dat we al minder afhankelijk van elkaar zijn. Zoals communicatie: van post, naar telefoon, naar internet.
  De verwachting is dat de technologische vooruitgang zo hard zal gaan, dat de biologie en technologie gaan versmelten.(actueel voorbeeld is L’oreal, die nanotechnologie gebruikt in een zalf om de huid vitaal te houden). Daardoor zullen onze behoeften andere gestaltes gaan krijgen.
  Overigens ga ik er vanuit dat wij mensen groepsdieren zijn en dat er altijd een behoefte zal zijn aan een hierarchie of andere organisatiestructuur.

Comments are closed.