Vanuit Brussel komen, naar aanleiding van een opinie-onderzoek van TNS NIPO, al opmerkingen als: “Nederlanders staan open voor een nieuwe EU-Grondwet.” Zelfs al zijn ze in meerderheid nog tegen de huidige uitvoering.*)

Maar wat wijzigingen, wat facelifting en een andere naam zullen de kudde een nieuwe vorm (van hetzelfde) wel doen accepteren.

Och, de meerderheid was helemaal niet tegen het idee van een EU-Grondwet. Slechts 18 % is er tegen, 33 % is “neutraal” en 8 % weet het niet.

Er wordt nu bewust heel sterk de nadruk gelegd op het VERANDEREN van de bestaande grondwet. Veel mensen slikken dat. En daarmee komen de politici waarschijnlijk weg.
De commandant van de Amerikaanse bezettingstroepen in Duitsland na de oorlog riep Ludwig Ehrhard, de minister van economische zaken en architect van het “Wirtschaftswunder” bij zich. Hij vertelde hem te overwegen de economische regels te veranderen.
Het fameuze antwoord van Ehrhard toen was: “Veranderen? Helemaal niet, afschaffen is wat er moet gebeuren!”. En dat bracht het Wirtschaftswunder tot stand.

Maar nu is er geen enkele politicus die dit durft te zeggen. Allemaal zien ze hun eigen gouden toekomst met meer macht in Brussel.
Een treffend voorbeeld is een artikel in BN/deSTEM van Max van den Berg, fractieleider van de PvdA in het EU-parlement.
Hij dringt daarin aan op het centraal stellen van de EU in de onderhanden zijnde kabinetssleutelarij.
Hij valt er dan over dat de diverse partijen voor de afgekeurde grondwet geen enkel “alternatief” hebben. Het klopt dat alle partijen inderdaad nogal slap doen.
Maar er is een alternatief: “GEEN GRONDWET”.

Een federatie is NIET acceptabel. Het is niet acceptabel dat 430 miljoen andere Europeanen stemmen over wat wij mogen of moeten.
Een confederatie is welkom: Een verbond van vrije staten voor een compleet vrije markt waarin alle handelsbarrières worden afgebroken kan een weldaad voor heel Europa zijn.

Ten tijde van het referendum (2005) waren SP en CU tegen de EU-Grondwet. Hoe dat nu is, is niet duidelijk. In ieder geval waren ze toen voor een groot deel tegen om de verkeerde reden! Dus is het nu gemakkelijk om water in de wijn te doen.
PvdA en SP willen nu een nieuw referendum, maar het CDA is daar pertinent tegen. En dat terwijl er niet eens bekend is waar dat referendum over moet gaan. Over een “aangepast iets” dat de kiezer belazert natuurlijk.
Als het referendum gaat tussen: “Een vrij Nederland” en een “Nederland ondergeschikt aan Brussel” dan zou er misschien nog wat voor te zeggen zijn.

De kreten die we de komende tijd zullen hoeren, zullen het hebben over een nieuw “verdrag” dat “geheel anders” is dan die grondwet. Dat verdrag betreft een EU die veel “efficiënter, transparanter en democratischer” zou zijn.
Efficiënter betekent dat de controles op uw doen en laten intensiever zullen zijn, met meer pakkans en grotere straffen.
Transparanter is een vaag woord. Waarschijnlijk zullen ze het zover brengen dat dan de budgetten door accountants gecontroleerd kunnen worden. Tot nu toe krijgen ze nooit goedkeuring!
Democratischer!! Dat is wat we nu net niet willen. De Bulgaren, Grieken, Duitsers en alle dertig (straks) anderen moeten net NIET over u en mij gaan stemmen.

De politici zullen gaan vertellen dat zij gezorgd hebben voor “garanties”dat Brussel zich niet zal bemoeien met een aantal interne zaken. Als u dat gelooft, moet u zich eens laten nakijken. Nu al bemoeien zij zich met meer dan 80 procent van het leven in Nederland/België. Terwijl de politici al duidelijk hebben gezegd dat Nederland natuurlijk zijn vetorechten op een aantal zaken prijs zal geven.

Max van de Berg zegt ook zo mooi: “Als we onze gemeenschappelijke doeleinden willen bereiken, vergt dat een doordachte strategie en een actieve bemoeienis met Europa.”
Daar verzwijgt hij wat die gemeenschappelijke doeleinden dan wel zijn. Sterker nog, als die gemeenschappelijke doeleinden er al zouden zijn, dan wil IEDEREEN die toch? Dan hoef je niets te regelen, want iedereen doet zijn best om zijn doel te bereiken.

Als we in Nederland/België een “Doomsday klok” zouden hebben, zou ik hem nu op 3 voor 12 zetten!

Is er iemand in Nederland die een”EU-NEE” actie wil gaan opzetten, of de vorige nieuw leven inblazen?
—————————————-
*) EUobserver

14 REACTIES

 1. Is er iemand in Nederland die een"EU-NEE" actie wil gaan opzetten, of de vorige nieuw leven inblazen?

  Jij 😉

 2. overigens zit ik in een internet cafe en wordt op een van de computers deze site geblokkeerd vanwege het schadelijk keywoord libertarisme

 3. Het lijkt me nou wel eens aardig dat de media, of anders 1 TV zender, consequent zal spreken over "ondergeschiktheid aan Brussel" in plaats van "samenwerking binnen Europa". Of democratie steevast bestempelen als dictatuur van de meerderheid. Zonder de "gematigde" kijkers in het harnas te jagen (daar zijn libertariërs heel goed in vermoed ik). Ik vraag me af hoe de publieke opinie zich dan zal bewegen. Maar wie kan zo’n zender overhalen?

 4. Eerlijk gezegd ben ik niet zo pessimistisch als Hubert over de ‘nieuwe’ grondwet, want de oppositie binnen de EU is enorm groot. Er zijn nog een aantal (zeer) Eurosceptische landen die nog moeten stemmen: Ierland, Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden. De kans is zeer groot dat ten minste twee van deze landen tegen zullen stemmen. Bovendien zullen de Eurocraten eieren voor hun geld kiezen en de weg van de minste weerstand bewandelen. Zo’n Eurocraat als Max van den Berg wil een alternatief en dat is duidelijk, want het alternatief is er al en wel: de Europese Vrijhandelsassociatie, een vrijhandelsverbond van onafhankelijke staten zonder een enorme geldopslokkende moloch in Brussel. Daar moeten libertariërs over debateren. Ik weet nog goed dat de voormalige PvdA-Eurocraat Jurgens geen antwoord hierop had, behalve dan de 2e wereldoorlog en de concentratiekampen erbij te halen. Puur op emotionele gronden dus en geen inhoudelijk verweer. Dat is tevens de essentie van de Eurocratie, een keizer zonder kleren die woont in een kaartenhuis. Zij zitten daar bij de gratie van het volk, zodra de werkelijke wereldcrisis losbreekt binnen twee jaar dan is het gauw gebeurd. Bovendien zijn de eerste scheuren al zichtbaar, want Frankrijk en Italië willen hun eigen munten al invoeren en de euro dumpen.

 5. [4] Dat laatste is te hopen Albert maar ik ben een beetje bang dat zeker Frankrijk het euro-dreigement gebruikt als chantagemiddel om wat over de schreef te mogen gaan met hun begroting. Niet zozeer dus om eruit te stappen als wel om een comparatief voordeel uit de euromunt te halen door spilzuchtig te zijn terwijl anderen de knip erop houden en dus Frankrijks schuld meebetalen.

 6. Grote probleem van de EU is tweeledig. Enerzijds is het verwordt het tot een politieke unie ipv een samenwerking op gebied van handel, milieu en criminaliteit. Dat laatste is immers enkel toe te juichen. Het eerste niet, onwille van het tweede lid van het probleem.

  Namelijk dat een politieke unie samengaat met verdere centralisatie en daarmee unifromiteit. Ik denk dat de kracht van een samenleving altijd in de diversiteit ligt. Het vermogen verschillende oplossingen voor vergelijkbare problemen te vinden. En soms werkt een bepaalde oplossing wel op locatie A, maar niet op locatie B. De EU probeert alle regels en belastingen gelijk te trekken. Niet alleen is dit schadelijk voor de vrijheid (om zelf lokaal te beslissen hoe iets te doen), maar gaat hiermee volgens mij ook veel dynamiek in de EU verloren. Bijvoorbeeld dynamiek om je staande te houden in een globale economie.

 7. [4] Ook ik denk dat het Italiaanse en Franse geroep om de euro vooral populisme is om het schreeuwende deel der natie tevreden te houden. Wel denk ik dat het invoeren van de EU grondwet inderdaad niet zo makkelijk is als Merkel en Verhofstadt willen. Immers nieta lelen moeten er grondwet-sceptisch landen nog stemmen, maar ook in Nederland is de CU tot de regering doorgedrongen.
  De CU was tégen de grondwet. Nu wil dat niet zeggen dat ze daarmee voot altijd tegen zijn en niet te paaien zijn met iets, maar ik acht de CU wel iets standvastiger dan bijvoorbeeld befaamde draaikonten als Wouter Bos en D66.

 8. [7] Zeker, de Nederlandse regering heeft ook duidelijk gezegd tegen de EU dat deze Grondwet ‘dood’ is. Nietemin probeert men toch de hersendode in leven te houden met ‘conferenties’ die op mislukkingen uitlopen, zie: http://euobserver.com/9/23321
  En bepaalde landen willen absoluut geen veranderingen aan het oorspronkelijke document, zie: http://euobserver.com/9/23315
  Als er dan nog eens twee landen tegen stemmen dan is het voorgoed afgelopen met deze charade. De Fransen en Italianen hebben schoon genoeg van de ECB, want deze is een opvolger van de Bundesbank (BUBA) en heeft zich tot doel gesteld bij elke oplopende inflatie (lees gemanipuleerde CPI-index) de rente flink op te hogen, zoals nu het geval is. De stijgende euro als gevolg van deze maatregelen heeft de exportpositie van beide Mediterrane landen dusdanig aangetast (30% exportdaling), dat zij dolgraag terugwillen naar hun oorspronkelijke valuta, zodat zij via devaluaties hun exporteurs en producenten van dienst kunnen zijn. Wordt vervolgd.

 9. [5] De Franse politici zouden niets anders liever willen, maar nu hun economie eronder te lijden heeft en het volk mort zullen ze toch iets moeten doen t.a.v. de ECB. Vasthouden aan de euro betekent een verdere achteruitgang en toenemende armoede. Dit mede vanwege het zeer collectivistische karakter van hun economie. Let wel Frankrijk is berucht om haar stakingen en volksoproer, dit zal zich in de nabije toekomst steeds meer gaan manifesteren. De ECB en de euro zijn dankbare afleidingsmanoeuvres voor Franse politici.

 10. [8] Het eeuwige dillema. Als je geen vuist wilt maken tegen sterke vakbonden die de loonkosten opdrijven, laat je de munt lekker zakken.

  Alleen voor landen met een belang in een sterke valuta (zoals Nederland ivm pensioenen) is dat niet zo prettig. Ook zwakt het je investeringsklimaat af, want elke rendement wordt afgezwakt door de daling van je munt.

  de Fransen en Italianen moeten hun half-communistische economische structuren eens aanpakken ipv zeuren over de ECB.

 11. [4] "Zo’n Eurocraat als Max van den Berg wil een alternatief en dat is duidelijk, want het alternatief is er al en wel: de Europese Vrijhandelsassociatie, een vrijhandelsverbond van onafhankelijke staten zonder een enorme geldopslokkende moloch in Brussel."

  Dit is nu net zo een belangrijk punt! Hoeveel mensen weten dit? Wordt het bestaan van dit (goedwerkend)reeds bestaande alternatief niet doelbewust doodgezwegen?

 12. Inderdaad Hubert, ik heb het zelfs aangekaart op zijn eigen webstek, maar Max gaat deze discussie wijzelijk uit de weg, want anders zou zijn achterban wel eens op andere gedachten kunnen worden gebracht. Kijk zoals wijlen Harry Browne eerder al verkondigde: ,,Politicians don’t do what you want once elected, but do what they want themselves". Wanneer je in een gesprek of discussie de EVA naar voren brengt dan is de reactie er een van verbazing en nieuwsgierigheid. In het geval van politici als Jurgens en Van den Berg is het een emotioneel antwoord of een stilzwijgen.

 13. [13] Precies, Albert S.
  Ze hangen uitsluitend rookgordijnen op om hun gang te gaan. Nietszeggende praatjes over de "Toekomst van Europa", "Europese samenwerking", etc. Maar zodra je doorvraagt over de vorm of de inhoud rennen ze met een grote boog om je vraag heen.
  Om een voorbeeld te noemen: Het z.g. "democratisch deficit" van de EU (gebrek aan EU-parlementaire controle op de besluitvorming van de Raad van Ministers) wordt door Jurgens c.s. "een weeffout" genoemd, die nog opgelost moet worden. Hoe, wat, wanneer en wie, daar hoor je nooit iemand over.
  Groet,
  SpyNose

Comments are closed.