In het nieuws van afgelopen week was er een kort interview met Gerrit Zalm over de afkeer van de euro die door de overgrote meerderheid van het volk wordt gedeeld. Zalm geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met de invoering van de euro. Een van die fouten was dat de guldenprijzen langer hadden moeten worden vermeld naast de europrijzen. In plaats van 3 maanden zou het zo’n driekwart jaar moeten zijn volgens hem.

Dit is een typische labiele Zalmredenering die als een tang op een varken slaat. De prijzen zijn in de gehele eurozone explosief gestegen met of zonder guldenprijzen naast die van de euro. De reden is gemakkelijk aan te duiden. Er zijn gewoon te veel euro’s gedrukt. Als we kijken naar de M1 binnen de eurozone dan is deze op dit moment zo’n 8,5% op jaarbasis. Dit is de werkelijke inflatie die door alle klassieke economen wordt gehanteerd. De Keynesiaanse economen en daar behoren Zalm en Trichet toe proberen de aandacht af te leiden en de schuld te geven aan ‘inhalige’ horecaondernemers, hoge looneisen, OPEC etc., terwijl zij gewoon de werkelijke inflatie volgen, evenals veel gemeenten overigens die ook hun belastingen verhogen met zo’n 8 à 10% per jaar. Heus, zij weten dat de prijzen enorm gestegen zijn naar aanleiding van de explosief gestegen M1 in euro’s.

Het probleem met de eurozone is dat wij landen hebben verenigd in een monetair stelsel, welke ieder een ander geldbeleid voorstaan. Italië, Griekenland en Frankrijk zijn notoire landen wat betreft de geldgroei. In het verleden waren hun munten, resp. de lire, drachme en franc frequent onderhevig aan enorme devaluaties. Zij voerden dit beleid uit, omdat hogere belastingen heffen altijd een grote onvrede en chaos teweeg bracht bij hun bevolkingen. Dus was het eenvoudiger om de munt te monitiseren, dus meer geld bij te drukken.

De Duitsers hebben geleerd van hun verleden, want in de Weimarperiode van 1920-1923 steeg de geldhoeveel zo veel, dat de Reichsmark niets meer waard was. Na de Tweede Wereldoorlog had men een ‘sigaretteneconomie’, omdat de Rijksmark tevens niets meer waard was en men liever in sigaretten handelde en deze een de facto geldeenheid werd. Na het aantreden van Ludwig Erhard werd de Duitse mark ingevoerd en sindsdien de geldhoeveelheid beteugeld, hoewel het nog steeds doorging in de loop der jaren.

Nederland heeft eigenlijk nooit een hyperinflatie gekend, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de geldgroei hier sinds begin jaren 80 onstuimig is geweest. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de nauwe geldgroei van ¤ 35 miljard naar ¤ 201 miljard steeg. Dat is een toename van 474% over een periode van 24 jaar en betekent dat een gulden omgerekend nu nog maar iets meer dan 17 cent waard is van datgene in 1982. Wanneer men beseft dat zowel Duitsland als Nederland prudent waren met het drukken van geld dan rijzen natuurlijk de haren te berge als men bedenkt van wat de centrale bankiers in de Zuid-Europese landen doen met hun geldgroei dat vele malen onvoorzichtiger is dan die van ons.

Nu zitten we gezamenlijk met de spreekwoordelijke gebakken peren, want alle centrale bankiers in de eurozone drukken zich wezenloos aan geld. Derhalve is het ook niet verwonderlijk dat de M1 zo hoog is en waarom men verschrikt heeft gereageerd in de politiek over de enorm gestegen geldgroei, zoals dat op vrijdag 29 december jl. naar buiten kwam in het nieuws. Aan deze simpele zielen heb ik het volgende mede te delen, maak uw borst maar nat, want in de komende jaren wordt het alleen maar erger.

We zien de pensioenproblemen in ras tempo op ons afkomen, want de meeste landen in de eurozone hebben een omslagsysteem en dat houdt in dat er niets is gespaard voor een pensioenstelsel. Alles wordt gefinancierd uit de lopende middelen. Dat kan maar een ding betekenen in de aankomende periode van 15 jaar, dat de geldpersen overvloedig zullen worden gebruikt in al deze landen, omdat veel hogere belastingen in zo’n situatie onmogelijk te verkopen zijn aan het electoraat. Nederland die net als Groot-Brittannië een gefinancierd pensioenstelsel heeft wordt natuurlijk de dupe, want als lid van de eurozone moeten wij een zelfde soort inflatie ondergaan.

U begrijpt nu waarom Groot-Brittannië geen lid wilde worden van de euro en dat is vanwege deze problematiek. Helaas worden en werden wij geleid door economische simplisten als Zalm, Wellink, Duisenberg, en Kok, die maar blijven hameren op het ‘gemak’ van de euro, zoals geen omwisselingskosten of het hebben van een stabiele valuta. Zoals Frédéric Bastiat al vermeldde anderhalve eeuw geleden: ,,er zijn zaken die men ziet en zaken die men niet ziet”. De zaken die men niet ziet zijn de enorme toekomstige kosten voor Nederlanders om een fiatmunt als de euro in stand te houden, d.w.z. een hoge muntontwaarding, economische crisis, onbetaalbare pensioenen, gemanipuleerde prijsindex en een interventionistische centrale bankpolitiek.

De enige manier, waarop Nederlanders zich kunnen indekken tegen deze onvermijdelijke problemen is door het aanschaffen van edelmetaal, met name goud en zilver. Elke beleggings- of pensioenportefeuille dient te worden afgedekt op deze manier, omdat deze edelmetalen het werkelijke geld vertegenwoordigen in de laatste 5000 jaar. Voor diegenen die dit fysieke edelmetaal bezitten en daar hun beleggingen hebben afgedekt, hoeven zich geen zorgen te maken over de ontwaarding en devaluatie van de euro. Wanneer er zich een monetaire crisis voordoet en deze is niet te vermijden, dan hebben zij met goud en zilver hun eigen bi-metale standaard, zoals dat gebruikelijk was in de geschiedenis.

Let wel elke fiatmunt gaat naar de intrinsieke waarde terug en dat is nul. Zo ook de euro, dollar, yen en yuan.

Bezit u al goud?

www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…

84 REACTIES

 1. ik vraag mij serieus af of zo’n Zalm nou een mindere crimineel is dan Saddam en of hij ook niet een touwtje verdiend

 2. [1] Heeeel veeeel geloel maar weinig wol van Albert. De redenen dat de Pleuro waardeloos is, en nog waardeloser wordt, komt omdat het intrisiek waardeloos is.

  En VANDAAG zijn ook nog niet alleen de ONPRODUCTIEVE bevolkingen van Roemenie en Bulgarije aan de Pleuro-tieten gekomen, maar vooral ook hun criminele elementen. Terwijl het Euro neo-marxisme hoogtij viert.

  En dan wordt hier gepleit om terug te vallen op een DOOD-metaal genaamd goud om zich "in te dekken", wat helemaal KORTZICHTIG en werkelijk zwaar amateuristisch is, tenzij men zijn boterham verdient als "change ally" geldwisselaars en trotoirbankiers.

  Waarom de Pleuro uiteen gaat vallen en goud al helemaal geen redding brengt (omdat men dan net zo goed, of zelfs beter, in eetbare vogelsnestjes kan "investeren"), kan in een nut-shell samengevat worden.

  Met name, omdat elke valuta (na de opzettelijk AFSCHAFFING van de goudstandaard door de VS), slechts zoveel waard is als de totale "present and future value", MINUS ontwaarding (infatie) en GEDEELD door het aantal uitstaande munteenheden in die valuta.

  DE allersterkste van alle "munten" is daardoor de USD, die VIRTUELE aandelen zijn in van wat Amerika nu en in de toekomst waard is. Helaas is het voor achterlijken moeilijk te bevatten, zodat die dan met het "argument" komen dat het Amerikaanse Federale Bankwezen …"niets" garandeert. Terwijl USD ten allen tijden in Amerika op de vrije markt voor een stukje WAARDEVAST en RENDEREND goed is te converteren, net zoals de Pleuro in de EU uiteraard.

  Het probleem is echter dat men voor de Pleuro steeds maar MINDER krijgt omdat de economie en het staatsbestel in de EU hard naar de kloten gaat. Eenvoudig omdat de EU als federatie totaal waardeloos is omdat het in geen enkel opzicht effectief geintegreerd is, en ook nog zeer grote tegenstrijdige INHEEMSE culturen kent, maar wel steeds nieuwe (verpauperde) lidstaten toelaat waardoor de netto productiviteit en het per kapita inkomen als een baksteen zakt.

  Hoe men ook bekijkt de US dollar is "TOP DOG" en zal dat nog zeer lang blijven (ook al omdat in feite de Chineesschrijvende wereldproducenten van hun afhangen, en de Yanks daar ook nog letterlijk een behoorlijk stake in bezitten. Zodat niet mindr dan 15% van alles dat zij gezamelijk in de wereld omzetten naar de VS vloeit).

  En nu is de US dollar dus DE mondiale defacto ANCHOR CURRENCY, waarmee men de waarde van lettterlijk ALLES in de wereld bepaalt. Ergo, ook dat van goud of van meer schaarse eetbare vogelnestjes (die nog veel meer waardevoller en duurder worden naar gelang de Chinezen het beter krijgen).

  PS: Mijn (fall back, met een minimum aan risco) Wall Street portfolio heeft in 2006 een netto rendement laten zien van 17,4%, terwijl de inflatie 3,1% bedroeg. Persoonlijk echt risico dragende hands-on individuele investeringen hebben echter een kleine 30 (dertig) procent opgebracht. En goud zou "beter" zijn? Wat een peasants …

 3. Overigens dat afgestompt geloel over zogenaamde FIATGELD is helemaal van de pot gerukt en zuiver achterlijk geleuter. Zulks omdat "fiatgeld" NAAAA de afschaffing van de goudstandaard in de zeventiger jaren niet eens meer bestaat. ELKE op-papier-gedenomineerde valuta is (net als staatoligaties) waard wat het op de vrije markt opbrengt, en NIET wat de uitgevers daarvan beweren. En daar ontlenen de Yen, en de Yuan van de wereld producenten, zowel als de Zwitserse Frank (dat in feite grootdeels een monetaire DERIVATIEF is) hun waarde aan …

 4. [2] een Zalm, Duitenberg, TulbandKok en Dijkstal hebben ruimschoot de strop verdient voor dat landverraad. Voor de multikul dienen zij nog een tweede keer opgekoopt te worden.

  Niet alleen was de NLG vis-a-vis de Pleuro OPZETTELIJK met minimaal 10% ondergewaardeerd, de Pleuro was TOEN, 5 jaar geleden, t.a.v. de doller met een 25% OVERGEWAARDEERD waardoor Nederland in een klap een derde MINDER waard was.

  Dat en DAT alleen al verklaart al waarom inmiddels de facto minimaal een jaarlijkse inflatie bestaat van een 7% waar noramle ontwaarding er nog bovenop komt …

  En dan geeft men de cafehouders daarvan de schuld. De tragedie is dat ook de zogenaamde doorgeleerden dat niet eens door hadden, gewend als men is aan hoge belastingen.

 5. Maar de dollar is toch ook toast?

  Trouwens, om terug te komen op de aaiuroo, als ik het goed begrijp, is er in elk land dus een centrale bank die op eigen besluit geld bij kan drukken?

  Dr is trouwens ook iets met ene Wanta.. Maar dat verhaal is bijna te ongeloofelijk.

  Ik vindt het -uche- overigens wel goed als het systeem zich een keer opblaast.

 6. [6]

  Waarom zou het opblazen van het systeem goed zijn?
  Wie is het meest de pineut bij dat soort opblaas-acties, de ‘gewone man’ of de ‘hoge herûh’?

 7. [6] Hoezooo de dollar toast? De dollar is nog nooit zo … KING … geweest, vooral wat free enterprise betreft. Enwel omdat nu de regels van "corporate finance" wordt toegepast. De Feds (en hun bazen op Capitol Hill) hebben nu dan ook een echte grip op de wereld economie, want zij kunnen naar believen en gerieven de dollar omhoog of omlaag schuiven, wanneer zij dat zelf willen.

  Laag nu in het buitenland om Amerikaanse exporten aantrekkelijk te maken en Amerikaanse winsten van hun multinationals die in het buiteland opereren flink op te krikken ( en waardoor zij de laatste drie jaren in de EU alleen al (aan nog niet gerepatrieerde winsten) steeds een SURPLUS hebben van rond een duizend miljard dollars. Bovendien worden Euro exporten naar Amerika veel duurder, waar vooral het zwaar gesoepsidieerde Airbus grote schaa van ondervindt..

  En het zijn de eurotraders die totaal in de war zijn, omdat zij veronderstellen dat de lage dollarkoers wordt veroorzaakt door ellende met de dollar (wat weer niet strookt met de afwezigheid van inflatie, laat staan hyperinflatie of "stagflatie") maar hun klanten de overstap naar de Pleuro adviseren die zij later zullen betreuren, terwijl de Amerikaanse economie gezond is en nog steeds echt wordt vernieuwd en GROEIT.

 8. ACP gaat steeds voorbij aan het kernpunt. De meeste dollars bevinden zich buiten de Verenigde Staten en worden gebruikt als onderpand voor handelstransacties. Echter, steeds meer van die transacties vinden plaats in euro, zoals olie en gasleveringen tussen de EU en Rusland. Ergo, de dollars die ooit als onderpand dienden gaan nu terug naar de Verenigde Staten. Ook bouwt China hun dollarreserve af ten gunste van de euro. Met als gevolg een dalende dollar. Daar is geen Fed gegoochel voor nodig.

 9. De totale FEC reserves in de wereld bedragen omstreeks 4000 miljard dollar. Hiervan wordt 70% aangehouden in US dollar, dus $ 2800. Een eenvoudige berekening leert dat elke procent inflatie de Amerikaanse centrale bank zo´n 28 miljard dollar oplevert. De effectieve inflatie in de Verenigde Staten bedraagt zo´n 2,7%, dus levert dit de VS zo´n 76 miljard dollar op jaarbasis op. Voldoende voor één Irakoorlog per jaar.

 10. [11] de Foob loelt zich prachtig mooi in z’n hondehokje, hij kijkt naar de micro-detailles, denkt het tegendeel te "bewijzen" … maar bevestigd per ongeluk de macro visie.

  Goudhaantje lacht zich een AAP, maar die zit in het Caraibische wat van zij bonuscenten te versnoepen …

 11. [12]
  De feiten… in dollars uitgedrukt is sinds 2003 de euro en hiermee de in euro uitgedrukte waarden zo´n 65% gestegen, namelijk van 0,80 naar 1,33.
  Hiermee vergeleken is de Amerikaanse economische groei van 9% in deze periode natuurlijk een lachertje. En bovendien komt de economische groei alleen terecht bij een klein groepje hightech Californiers en financiele mensen. Het platteland verarmt, de wanhoop slaat toe, meth is nu een chronische plaag in de Midwest. In de eurozone beschikken we over landen als Tsjechie, Polen en Ierland waar de ontwikkeling razendsnel gaat. En hiermee een solide underpinning zullen geven.

  De verwachting dat de Aziaten tot in lengte van dagen op zullen willen draaien voor de oplopende deficieten is naief. Je kan veel van Chinezen zeggen, maar niet dat ze achterlijk zijn.
  Geen belegger is blij met een halvering van de waarde van zijn belegging. Vandaar de vlucht in de euro. Ook een beroerde munt, maar in ieder geval is de eurozone een netto crediteur.

 12. http://en.wikipedia.org/wik

  Volgens dit plaatje is de totale hoeveelheid dollars in omloop 11 000 miljard. Totale winst bij de officiele inflatie van 2,7 procent bedraagt rond de 300 miljard dollar. Per jaar. Veelbetekenend verstrekt de Fed geen M3 cijfers meer, een maat van de totale geldhoeveelheid.

 13. Volgens mij is dat ‘marxistisch’ gedacht. Ik heb geen behoefte aan een revange op de hoge heren. Ik wil gewoon m’n samenleving terug. Maar het gaat wel de goed kant op heb ik het idee. Mensen beginnen zich steeds meer af te zetten tegen de politie. Een systeemcrisis kan de boel wel versnellen, het kan ook verkeerd gaan, maar dat hou je toch. Het mag ook wel beetje ‘welvaart’ kosten wat mij betreft. Van mij mag de boel wel gaan schuiven. Maargoed, heb je een beter idee? op de goede partijen stemmen?
  En de dollar is toast
  [7]

 14. [15]

  Als jij maar gelukkig bent met een marxistisch label.

  Mij boeit het alleen af de ‘gewone man’ (ik dus) niet weer eens de sigaar is tijdens al het geweld van de mensen met visioenen die een betere wereld willen maken.
  De hoge heren kunnen best voor zichzelf zorgen.
  Voordat je ergens een sloopkogel doorheen knalt sluit je eerst het water, gas en stroom af. (voornamelijk voor de sloper zelf)
  Maar, het belangrijkste, je kijkt eerst even of er nog iemand in zit die denkt in een goed huis te wonen en geen briefje heeft gehad over de aanstaande sloop.
  Als je dat niet boeit ben je geen sloper maar een moordenaar.

  Maar goed, je had het eerst over opblazen en nu over schuiven.
  Progressie? 😉

 15. In Frankrijk staan de FF prijzen nog steeds naast de euro prijzen. Helpt verder niks, een glaasje mineraalwater op een terrasje in Parijs kost je zo maar 4 euro…

 16. [17]
  Terug naar de realiteit. Het gaat in deze draad inderdaad om de WAARDELOZE Pleuro, omdat de basis daarvan zo rot is als een mispel:

  1. Met uitzondering van enkele marginale zijn de meeste Pleurolanden in pathetische financieele condities die weinig vooruitzichten hebben.

  2. De EU bezit GEEN nasjionale geest noch (mono)cultuur en verschillen t.a.v. (belasting) moraliteit hemelsbreed. Het is in feite nog steeds totaal gefragmenteerd.

  3. De EU bezit nog lang GEEN volledig geintegreerde of geconsolideerde industriele en economische basis. Er is GEEN echte Europesche BNP

  4. Er bestaat ook geen robuste infrastructuur, waardoor bijvoorbeeld gisteren in Noorwegen besteld mogen in Griekenland bezorgd kan worden.

  5. Het onderwijssysteem is een lappendeken en het groeit uiterst gevaarlijk naar een neo-marxistische CENTRALISTISCHE regiem toe.

  5. Vrijwel elke lidstaat kan de Pleuro sabotteren en torpederen, omdat zij nasjionale tekorten op de munt zullen afwentelen.

 17. Hmmm had ook wel gehoord dat de dollar toast zou zijn; onwijs veel leningen in US en ik meen dat de M3 ook niet meer bekend werd gemaakt; maw: men kan nu niet meer zien hoeveel geld er bijgedrukt zou zijn?

  Aan de andere kant: die amerikanen blijven produceren, gooien Kyoto aan de kant, en nergens heb je volgens mij betere investeringsmogelijkheden als daar. Nergens is het opzetten van bedrijven makkelijker als daar. De amerikaanse leus "to MAKE money" viert nog steeds hoogtijdagen. Je maakt geld….

  Je blijft interessant hoor, ACP. Ik proef een zekere hardheid, waarschijnlijk opgedaan door ervaring, in je betoog.

  Je doet ook geen financiele advisering oid?

 18. [19]

  1. Elk zeer goed lopend en renderend bedrijf blijft ook steeds meer aandelen uitgeven, of gaat ze terugkopen, al naar gelang de economiesche omstandigheden en opportunities (acquisities e.d.). Dat nu kunnen mentalezandzakken als de landbouw "ingenieur" niet eens snappen (terwijl hij hier noodgedwongen een soepsidiezaakje op de been probeert te houden).

  2. Amerikanen hebben allen een uniek doel: "The Pursuit of Happines" en dat betekend persoonlijke onafhankelijkheid en vrijheid.

  3. Ik heb mondiaal plenty ervaring opgedaan op allerhoogste niveau.

  4. Ik adviseer uitsluitend mij zelf. Mensen die dat om de brode doen missen allemaal iets ( Hoe zelf bovenjan te raken). En eenieder die de gezond verstand heeft kan genakkelijk zonder die lieden. En dan proberen sommigen ook nog oud goud aan je te slijten …

 19. [20] Als je dat had gedaan dan had je flink verloren van 2000 tot 2003 toen de beurzen (ook in de VS) gekelderd waren, sommige zelfs meer dan 50%. Kijkend naar de prijsindexen en de waarde van de dollar ten opzichte van de euro en andere valuta dan ben je nog steeds in de min. Als je in goud of zilver had belegd sinds 2003 had je alle indexen met gemak kunnen verslaan. Dus niet zitten zeuren over ‘lieden die goud slijten’, want zelf zit je op te scheppen over aandelen van een failliete boedel. De meeste grote Amerikaanse bedrijven zitten tot hun oogballen in de schuld. Het is niet voor niets dat de officieuze werkloosheid in de VS zo’n 12% is en de meeste arbeiders aldaar niet meer rond kunnen komen.

 20. ACP leeft in een Droombestel..

  zo laat hem!!?? Laat hem dus gewoon verder loelen!!

  In een wereld waar de USA voor komende 1000 jaar de Top-Dog is!!

  ..en rest: China, India, de Arabische wereld, Duitsland, (= bij elkaar ongeveer 3 miljard Piepels) gewoonweg naar de Pijpen van de VS blijven dansen!!

  Nix an de hand!!

  Men beweegt niet verder! En MEN blijft volgaarne zo ACHERLIJK zoals men nu is!!

  En MEN blijft dat ook!! Zeker in de toekomst!!

  Ik wou dat ik zoo mooi kon blijven dromen???

  Nogmaals: het Romeinse Rijk bestond ooit een voor 800 jaar (officieus: 1000 jaar!)

  Ik zou nu al bereid zijn 3 dagen lang achter-mekaar de Horlepiep te willen willen dansen wanneer het Gansche westen (De VS.; en Pleuropa) de 300 jaar zou halen!!??

  M.i. gaat dit nieteens lukken!!

  Zelfs NIET in mijn dromen

 21. [22] Beje sjosjialist of zooo die is wijs gemaakt dat alles in de VS "slecht" is en hier zoveel beter? Of gewoon een onnozel afgunstige nederlander … Wat je zegt slaat absoluut nergens op en als je mijn bijdragen doorneemt (nieuwe feature0 DAN LEES JE WAAROM. Lees ook PAM hEMELRIIJKS laatste bijdrage.

  Ik ga niet zomaar op elk geloel in …

 22. [24] Ik vind jouw bijdragen behoorlijk tendentieus en weinig overtuigend. Voor de duidelijkheid ik ben geen socialist of iets dergelijks, maar ik sluit mijn ogen niet voor de werkelijkheid. We weten allemaal dat de VS richting politiestaat koerst en dat vanwege de ‘outsourcing’ en schuldpositie van Amerikaanse bedrijven, overheid en particulieren de dollar een munt is geworden waar niemand meer vertrouwen in heeft. Ik heb ook geen vertrouwen in de euro precies om die reden. Ik heb veel respect voor Pamela Hemelrijk, omdat zij juist datgene aanhaalt wat goed is, maar niet alles accordeert wat de VS doet. Jij doet dat wel en dat is jammer.

 23. [8] ACP,
  Het volgende citaat intrigeert me nogal:
  "De Feds (en hun bazen op Capitol Hill) hebben nu dan ook een echte grip op de wereld economie, want zij kunnen naar believen en gerieven de dollar omhoog of omlaag schuiven, wanneer zij dat zelf willen."

  Hoe bedoel je, wordt de monetaire politiek van de VS volgens jou door het Congres bepaalt ?
  Bepaalt het Congres de wereldhandelsrelaties ?

  SpyNose.

 24. De Chairman van de Fed wordt door de president voorgedragen en door het congress bevestigd. (Dat mannetje is echt powrful en bij de begravenis diens was naast alle ex-presidente Allan Greenspan ook uitgenodigt).

  Idem ditto de regionale FedReserve goeverneurs. DAARNA zijn de Feds rechtstreekse verantwoording veschuldigd aan het betreffende House en Senate committes, ergo aan het congress en zij kunnen te allen tijden geroepen om "getuigenis" af te leggen. Daarnaast houdt de Secretary of the Treasury ook nog een oogje in het zijl. De Feds zijn formeel weliswaar "onafhankelijk" maar luisteren wel naar de wenden van hun bazen…..

  De FEDS zijn de eerste en enige Amerikaanse instituttie dat in feite defacto en dejure (semi) geprivatiseerd zijn, ook omdat zij zichzelf volledig bedruipen …

 25. [25] Helaas voor zeer velen zijn de VS the only show in town.

  1. Het is het enige land ter wereld waar de rechten van de invidu in de constitu zijn verankerd en ook worden Gegarandeerd zolas het, in plaats dat met verboden opgelegd krijgt om niet de discrineren of te beledigen en dat soort shit.

  2. Het kan NOOIT een politiestaat worden behalve hun die zich daar illegaal ophouden dan wel suversief bezig zijn. Er bestaan in de VS afdoende checks and balances.

  3. Je loelt maar wat over de dollar de economie, en de "schuldpositie" van bedrijven zonder daar duidelijk enig benul van te hebben, en daar ga ik dus niet op in. Want vaak diskwalificeren de mensen zich zelf door onzin uit te kramen.

  4. Of ik je overtuig zal mij worst zijn omdat ik mij beperkt tot de feiten ….

 26. [25]
  Dit is een reactie op Wim
  Helaas voor zeer velen zijn inmiddels de VS the only show in town.

  1. Het is het enige land ter wereld waar de rechten van de invidu in de constitutie zijn verankerd en dat ook wordt gegarandeerd, zolas het hoort, in plaats dat in de "grondwet" allelei verboden opgelegd krijgt: bijv. om niet te discrineren of te beledigen, en dat soort shit.

  2. Het kan NOOIT een politiestaat worden behalve voor hun die zich daar illegaal ophouden, dan wel subversief bezig zijn. Daartoe bestaan in de VS afdoende checks and balances.

  3. Je loelt maar wat over de dollar, de economie, en de "schuldpositie" van bedrijven … zonder daar duidelijk enig benul van te hebben, en daar ga ik dus niet op in. Want vaak diskwalificeren de mensen zich zelf bijvoorbaat door onzin uit te kramen.

  4. Of ik je overtuig zal mij worst zijn, omdat ik mij beperkt tot de feiten …. Take it or leave it …

 27. [27]
  ACP,
  "De Chairman van de Fed wordt door de president voorgedragen en door het congress bevestigd."

  Juist. Dus de President selecteert de Fed Chairman, niet het Congres. De Fed Chairman komt uit een speciaal circuit van de bankwereld, dat o.a. de federale begroting financiert. Die materie is niet bepaald het domein van het Congres.

  "Idem ditto de regionale FedReserve goeverneurs. DAARNA zijn de Feds rechtstreekse verantwoording veschuldigd aan het betreffende House en Senate committes, ergo aan het congress en zij kunnen te allen tijden geroepen om "getuigenis" af te leggen."

  Natuurlijk, dat is vergelijkbaar met het interpellatierecht van de Tweede Kamer. Zeker niet de optimale setting voor de informatievoorziening. Ook de commissies zijn tweede garnituur. Wij zien ook in Nederland, wat een dergelijke figuur in de praktijk voorstelt.

  Ik heb nog nooit gehoord, dat sinds de oprichting van het Federal Reserve stelsel in 1913 een Chairman ooit is weggestuurd.

  "Daarnaast houdt de Secretary of the Treasury ook nog een oogje in het zijl."

  Precies, de Minister van Financien is afhankelijk van zijn financiers uit de private bankwereld. De belastingbetaler betaalt toch wel.

  "De Feds zijn formeel weliswaar "onafhankelijk" maar luisteren wel naar de wenden van hun bazen….."

  Onafhankelijk ? luisteren wel naar de wenden van welke bazen ?

  "De FEDS zijn de eerste en enige Amerikaanse instituttie dat in feite defacto en dejure (semi) geprivatiseerd zijn, (…)"

  Hoezo ? Bedoel je te zeggen, dat alle andere Amerikaanse instituties volgend op de FEDS de facto en de jure (semi) publieke instituties zijn ?
  Ik kan dat niet volgen, kun je dat nader toelichten ?

  "(…) ook omdat zij zichzelf volledig bedruipen …"

  Hoe zit dat dan precies met die (semi)(on)afhankelijkheid ? Ik word steeds nieuwsgieriger.

  Een ding is mij echter wel helemaal duidelijk: dat "volledig bedruipen" gebeurt o.a. met jouw belastinggeld.

Comments are closed.