We kennen allemaal die verhalen van corruptie, afpersing, zedeloosheid, verkrachtingen en de wet van de jungle, laat ik eens een beeld schetsen en dan mag u raden.


Ergens is er een klein land ingeklemd tussen vele andere landen en aan zee gelegen, de havens worden misbruikt voor illegale transporten en drugssmokkel, chemisch afval en andere gifzooi gaat ongemerkt in en uit en wordt op illegale wijze gedumpt.

Grote bouwprojecten worden via bouwkartels onderling verdeeld en men koopt ambtenaren om, brengt ze in diskrediet of fêteert ze op leuke reisjes, bezoeken aan seksclubs of men sjoemelt met de materialen, met als gevolg dat projecten niet voldoen aan de bouweisen en onveilig zijn, sterker nog we hebben wel vaker gelezen dat in derde wereld landen volledige flatgebouwen ineenstorten, ook dat behoort dan tot de mogelijkheden.

Mensensmokkel, illegalen, vrouwenhandel, prostitutie, kinderseks en misbruik, ja in Verweggistan is het zo ongeveer de normaalste zaak van de wereld en de overheid kijkt consequent de andere kant op en wil van geen kritiek weten.

Instellingen en pensioenfondsen gokken dat het een lieve lust is met de centen van de burgers of de verzekerden, het kan allemaal ongestraft in het bananenland Verweggistan.

Politici, bestuurders en volkvertegenwoordigers komen regelmatig in het nieuws vanwege onoorbare praktijken, zelfverrijking en sjoemelen met inkomsten of zich niet storen aan de wetten en regels die wel voor de gewone burgers gelden, typisch het gedrag van een corrupt regime, maar ja daarom heet het ook Verweggistan.

Steden en winkelcentra worden overspoeld door criminele jongeren die roven, stelen, zakkenrollen en jong en oud molesteren voor een paar luizige centen, auto’s worden opengebroken en winkels krijgen regelmatig te maken met niet betalende klanten die menen dat ze gratis en voor niets de waren mogen meenemen.

Politie blijkt regelmatig zelf de regels op te rekken en zich schuldig te maken aan laakbaar gedrag, sterker ze lekken informatie naar de criminelen, doen aan racepartijen met politie auto’s, bezoeken clubs waar ze gratis toegang hebben en hun core business schijnt het burgertje pesten te zijn.

Wie kent niet de beelden van door bendeleden vermoorde tegenstanders midden in winkelstraten, maar ook gewelddadig bezoek van horeca gelegenheden en prominenten uit de samenleving die door kogels om het leven worden gebracht, of ontvoerd of afgeperst, ja in Verweggistan kan dat allemaal.

In het land Verweggistan heersen ook primitieve stammen oorlogen, regelmatig trekken bendes getooid in hun traditionele kleuren en voorzien van allerhande wapens op naar een rivaliserende stad en belaagt men de tegenstanders en in deze strijd sneuvelt menig winkelraam, ontstaan er soms spontane plunderingen en onder het slaken van de stamkreten daagt men de tegenstanders uit tot een ware veldslag.

Vrouwen en kinderen kunnen na de schemering daar beter niet meer alleen op straat komen, want voor ze het weten kunnen ze worden aangerand, ontvoerd, verkracht en/of vermoord worden, dus kunnen zij alleen nog onder begeleiding en het liefst in een auto naar of van hun bestemming worden gehaald en gebracht.

Fundamentalisten en religieuze fanatici trachten via intimidatie, geweld en ander onplezierig gedrag de gewone burgers te gijzelen en ze te dwingen hun wereldbeeld over te nemen, ze doen aan bloed- en eerwraak, verminken vrouwelijke geslachtsdelen en dreigen met aanslagen en vermoorden bekende mensen om hun eisen kracht bij te zetten en angst te zaaien.

Criminelen bemannen de call-centra en persen de onschuldige burgers geld af, motorbendes zijn min of meer onder en boven de wet en konden jarenlang ongestraft en ongestoord gewapend hun terreur uitoefenen op bepaalde ondernemingen en particulieren.

De infrastructuur lijkt oppervlakkig gezien in orde, alleen stranden de meeste reizigers die het aandurfden een kaartje te kopen voor het belabberde en smerige openbare vervoer ergens tussen vertrekpunt en bestemming, zij die kozen voor eigen vervoer komen vast te zitten in de schijnbaar door moerassen omgeven steden en knooppunten, want meestal staan ze stil.

Het onderwijs is bedroevend slecht, al lijkt ook dat schijnbaar in orde, maar de docenten kunnen nauwelijks foutloos een brief of opstel schrijven en hoofdrekenen zonder computer is voor hen een schier onmogelijke opgave.

Door justitie en rechterlijk dwalen komen regelmatig onschuldige burgers langdurig achter tralies te zitten omdat men blijkbaar geen moeite heeft de bewijslast op maat te maken en als men ooit zo’n fout toegeeft, dan rollen er geen koppen, maar koopt men de onschuldige af met een bonus, betaald door de burger.

Anarchisten en andere lieden bezetten overheidsobjecten en leegstaande panden en annexeren dat, met als toetje krijgen ze elektriciteit, gas en water en ook nog een subsidie van de compleet doorgedraaide overheid, die grotendeels bemand worden door geestverwanten.

De gezondheidszorg laat ouderen vervuilen en verkommeren, zieken staan op wachtlijsten, kinderen kunnen niet opgevangen worden en zitten noodgedwongen tussen criminelen in cellen, maar de top in deze organisaties toucheren gigantische bedragen en emolumenten vanwege hun o zo belangrijke regelkunst en toezicht houderschap.

In Verweggistan neemt de overheid het ook niet nauw met tijdelijke maatregelen, men maakt ze gewoon permanent, heft heffingen over heffingen, maakt regels die ze zelf overtreden, maar die de gewone ondernemers en burgers als een wurgkoord omknellen en men manipuleert economische cijfers en heft, heft, heft van de wieg tot het graf.

Zo maar wat berichten van een piepklein land in Verweggistan.

10 REACTIES

 1. Verdomd, dit land vertoont vele overeenkomsten met Dichtbijistan.
  Verhuizen biedt dan geen uitkomst meer. Jammer 🙁

 2. Hub,

  Dit land heeft dringend nood aan een libertarisch reveil.

  Samen met een vriend die anoniem wenst te blijven (ja, onze notoire "Mr. Pepperspray") heb ik vorige week een plan uitgedokterd om de hele establishmentpers over ons heen te krijgen en een heuse baseballknuppel in het Politiek Correcte hoenderhok te gooien.
  We zullen als stel aso’s afgeschilderd worden door wie zich nog enigszins weet te beheersen en voor kindermoordenaars uitgekafferd worden door wie zich laat gaan maar de aandacht die we zullen trekken, zal zo overweldigend zijn dat als ook maar 1% zich tot het Libertarisme bekeert, we er in 1 klap 200.000 zieltjes bij hebben in de Benelux.

  Bovendien lijkt het plan me exporteerbaar naar andere landen dus via jouw internationale contacten kunnen zusterorganisaties wereldwijd miljoenen mensen mobiliseren.

  Ik heb het je gisteren al toegemaild en kijk uit naar publicatie.

  Hopelijk is dit het begin van het einde van onze collectivistische heilstaat.

  Op de afbraak!

  IJzervreter.

 3. Aardig verhaal. Een opsomming van hoe ons voorheen fijne landje nu in elkaar steekt. Vandaar dat ik op het nu uiterst linkse Elsevier altijd schreef:
  De Nederlandse wet is duur en pet.
  Niet mijn eigen gezegde van van een oude Westfries.

 4. heel mooi verhaal, maar deze zin is niet zuiver libertarisch op de graat:

  "Mensensmokkel, illegalen, vrouwenhandel, prostitutie, kinderseks en misbruik, ja in Verweggistan is het zo ongeveer de normaalste zaak van de wereld en de overheid kijkt consequent de andere kant op en wil van geen kritiek weten"

 5. [3] KIJK MAAR BEHOORLIJK UIT met zulke wanhoopsacties.

  Ik wil me al op voorhand distantiëren van jullie roekeloze(?) onbedachtzame(?) stunt die onze naam al meteen onverschoonbaar gaat besmeuren.

 6. We have seeeen the enemy … and the enemy is nobody but ourselves …

  Naar mijn ronduit bevooroordeelde mening is deze discussie inmiddels totaal irrelevant. Zulks omdat (zolang er nog sprake is van enige nationale ambtities) het met Nederland en haar bevolking definitief en letterlijk gedaan zal zijn, indien niet aan drie voorwaarden voldaan wordt, of aan voldaan kan worden. Met name:

  1. Afschaffing van de monarchie en haar )landelijke) politieke pachters partijen. Zulks ten faveure van een op gemeente-politiek en belangen gebaseerde volksvertegenwoordiging en overheid.

  2. Formele afschaffing van de algemene verzorgingsstaat ten faveure van grotere individuele verantwoordelijkheid, en een minimale 50% reductie van de belastingen en begroting ( zijnde het belastings en budgetaire niveau in de VS). Maar vooral de formele afschaffing van de multikul als beleidslijn omdat het Balkanisatie tot gevolg heeft en op de lange duur vernietigend is voor land en volk.

  3. Uitreding uit de EU en haar funeste Brusselse zelfopgelegde regionale kolonialisme, ten gunste van een vrij, zelfstandige en soevereine status als klein maar succesvolle en welvarende mondiale handelsnatie.

  Immers, zoals het er nu naar uitziet en voor staat, zal men niets anders (weten te) doen dan de dekstoelen op de Titanic omwille van deze of gene groep, en reeds bij voorbaat gedoemde medepassagiers, steeds weer opnieuw te arrangeren. Bovendien, op zijn best zal elke discussie daarover, met inbegrip van deze draad, uiteindelijk slechts van uiterst beperkte betekenis zijn voor de cultureel diep gefragmenteerde inwoners van de Rijndelta Regio in een gegarandeerd falende EU.

Comments are closed.