De rijksoverheid is de afgelopen jaren niet gekrompen, zoals officiële cijfers suggereren, maar daarentegen fors gegroeid. Dat schrijft de raad van economische adviseurs (REA) in een rapport aan de tweede kamer.
In vier jaar tijd, van 2001 tot 2005 groeide de overheid met 2.7 procent, aldus REA.
Het aantal volledige banen bij de ministeries daalde weliswaar met 1.5 procent, maar bij allerlei overheidsdiensten steeg dat aantal met 7.5 procent.

De REA wijst erop dat de afgelopen jaren “de ene na de andere overheidsdienst op afstand is gezet”. Het resultaat is een wildgroei van zogenaamde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).
Bekende voorbeelden van zogenaamde zelfstandige bestuursorganen zijn; CBS, UWV en TNO.
Door deze ontwikkeling verliezen de ministers de directe verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van deze organisaties. Daardoor ontstaat niet alleen het probleem van onduidelijke verantwoordelijkheden: ” de overheid weet zelf niet hoe groot zij is”.
Volgens de REA is de werkgelegenheid vooral toegenomen bij zelfstandige bestuursorganen die onder de hoede zijn van de ministeries van OCW, LNV en VenW.
De raad pleit ervoor dat de ministers informatie vergaren over “wat er in het schemergebied van beleid en uitvoering precies gebeurt”. Bovendien moeten de politici als regelmakers vaker geconfronteerd worden met de kosten van hun regel- en controledrift.

Weer een prachtig staaltje van volksverlakkerij door de politici. Bijna alle partijen hadden en hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat het aantal ambtenaren moet verminderen. Wat ze nu doen is niet alleen het aantal ambtenaren vermeerderen, maar bovendien creëren ze zogenaamde zelfstandige bestuursorganen die uit zullen groeien tot kleine koninkrijkjes.
Deze koninkrijkjes zullen om hun voortbestaan te garanderen steeds meer ambtenaren in dienst nemen en daardoor een groter bedrag uit de staatsruif nodig hebben.
En opnieuw bent u de klos, door van u een hogere bijdrage (belastingen) te verlangen en zij als compensatie u met meer regels en wetten zal opzadelen.
Even wat voorbeelden van de verlangens van de ambtenaren of hun bonden die de laatste drie dagen in de media zijn verschenen.

Telecom en internetproviders moeten volgens deze ambtenaren worden verplicht om gegevens van het gedrag van hun klanten anderhalf jaar te bewaren.
Dit onder het mom, net als bij de identificatieplicht, om het de overheidsdiensten mogelijk te maken om via deze gegevens terroristen op te sporen.
Der volgens de providers veel hogere kosten dienen dan door de overheid te worden vergoed.
Hier wordt dus niet alleen uw privacy geschonden, maar u moet er ook nog voor betalen.

De algemene onderwijsbond vindt dat het beroep van onderwijzer of onderwijzeres gestimuleerd moet worden door hogere salarissen te bieden.
Daarom wil de algemene onderwijsbond 1.5 miljard van de overheid hebben om de salarissen te verhogen. Tevens vragen deze bond nog eens een miljard voor extra scholing.
We weten hoe het gesteld is met het onderwijs. Wat de algemene onderwijsbond dus wil is het belonen van onbekwaamheid.

De ambtenaren verlangen ook 2.5% meer loon en een hogere eindejaarsuitkering, om zoals zij dat zeggen marktconform te kunnen blijven. Ook willen zij een compensatie ter bestrijding van de stijging van de ziektekostenverzekering. (Deze hebben ze trouwens zelf bedacht.)
Hoe zo marktconform? Ze zijn helemaal geen marktpartij. Zij zijn juist degenen die de “echte vrije markt” om zeep helpen. En moeten ze daarvoor beloond worden?
De door de ambtenaren bedachte HSL-lijn heeft een vertraging opgelopen; kosten 222 miljoen Euro. Betalen ze dit uit eigen zak?
Er zijn al werkonderbrekingen geweest om hun eisen kracht bij te zetten en eventuele stakingen zullen volgen.
Mijn advies aan de ambtenaren, bent u het niet eens met uw salaris, neem ontslag en werk nooit meer voor de overheid of de semi-overheid.

14 REACTIES

 1. De belangen zijn te groot en er zijn teveel mensen die direct of indirect ambtenaar zijn of financieel afhankelijk van deze machinerie.
  Net als in Brussel zal dit ambtenarenlegioen een eigen koers volgen, soms met, soms tegen de politiek. Waar dit uiteindelijk op uitkomt, is te zien in Rusland en Frankrijk. In het eerste land hebben de bureaucraten de macht stevig in handen, in het tweede dreigt een soort implosie van het systeem.

 2. [1] Overigens zag ik laatst een staatje van het % van de beroepsbevolking in dienst vd overheid en NL zat % zelfs nog slechter dan zelfs Frankrijk :O

 3. lol

  Precies waar ik nu mee zit.

  Van het CBS krijg ik regelmatig enveloppen.
  Maar omdat ik geen enkel klantencontact met hun heb of afnemer van enige dienst van dit bedrijf voel ik mij niet verplicht hun enveloppen open te maken.
  Er komt immers genoeg ‘spam’ binnen per dag.
  Dus, deurwaarder die in ‘haar’ naam een boete van een paar duizend euri kwam opleggen.

  Ik bellen met het CBS en vragen naar de baas.
  Maar het ‘hoogste’ wat ik aan de telefoon kan krijgen is e.o.a. hoofd handhaving.
  Terwijl ik ‘da man’ wil spreken die me mag uitleggen waarom hij de data niet van de belastingdienst betrekt?

  Aangezien het bevel in ‘haar’ naam is uitgegeven, schrijf ik nu maar een briefje naar ‘de majesteit’ hoe zij wel kan weten wat mijn omzet is via de belastingdienst en niet kan weten wat mijn omzet is via het CBS.

  Lijkt mij een beetje… uhh … schizo?

  Maar aan ‘wie’ adresseer je een brief met een meervoudige persoonlijkheid??

 4. [3] Ook bij mij viel enige tijd geleden een CBS enveloppe in de bus. Ik bleek door de gemeente te zijn geselecteerd om in de statistieken actief te worden opgenomen. Of ik rook, ja graag. Als dank voor de door mij te leveren tegenprestatie was een 5-tal postzegels t.w.v. 29 eurocent reeds bijgesloten. Er zou telefonisch een afspraak gemaakt worden…

  Dat laatste had pas mijn echte aandacht. Volgens mij ben ik namelijk telefonisch slechts traceerbaar door personen, door mij persoonlijk aangewezen. Hoe ver zou Big-Brother het echter weten te schoppen? Ik was benieuwd. Tot grote hilariteit wist deze het inderdaad ook niet veel verder te schoppen dan een telefoontje met mijn zoon (op diens telefoonnummer) die langs me zat op de bank, welke met stalen gezicht aan de CBS medewerker vertelde dat ik al sinds de invoering van ‘de mobiel’ principieel weiger te telefoneren uit protest tegen de gevaarlijke UMTS-stralingen! (Ha, ha, ha,ha!!) We hebben samen in een deuk gelegen…

  Wellicht ten overvloede nog maar eens:
  http://www.vrijheidsstrijde

 5. Het CBS presenteert zo juist de laatste cijfers over "het consumentenvertrouwen". Welnu, die cijfers komen er ongeveer op neer dat "de Nederlander" sterk overweegt met werken te stoppen omdat hij anders door tijdgebrek geen kans meer ziet zijn overvloedig aanwezige financiële middelen te distribueren onder de diverse willekeurige winkelcentra, welke op hun beurt slechts met de allergrootste inspanningen in staat blijken de winkels ‘gevuld’ te houden door de abnormaal grote vraag naar producten.

  Onlangs was ik in gesprek met de voorzitter van de winkeliersvereniging hier ter plaatse. Een winkeliersvereniging van een zeer modern winkelcentrum, bestaande uit zo’n kleine 100 winkels. Hij wist me te vertellen dat ‘zeker de helft van de winkels slechts met de allergrootste inspanning een faillissement weten te voorkomen’.

  Waar haalt dat CBS eigenlijk die cijfers vandaan? Van Mars? Van Pluto? Een nabij gelegen sterrenstelsel wellicht?

 6. "Mijn advies aan de ambtenaren, bent u het niet eens met uw salaris, neem ontslag en werk nooit meer voor de overheid of de semi-overheid."

  Moreel gezien, ja.
  Maar wat denk je van het mooie opstapje dat je hebt als ambtenaar om straks ook een salaris als (bijna) 600.000 euro per jaar te verdienen net als Arthur Docters van Leeuwen?

 7. [5]
  "Waar haalt dat CBS eigenlijk die cijfers vandaan? Van Mars? Van Pluto? Een nabij gelegen sterrenstelsel wellicht?"

  Nee, van mensen als Sander die het acquisitieproces van het CBS ernstig bemoeilijken, dan wel tot het uiterste wachten met het beantwoorden van vragen danwel deze at random invullen, waardoor een foutief beeld ontstaat. Het kan natuurlijk ook zijn dat het CBS zelf zit te slapen danwel wezenloos uit het raam zit te staren.

 8. Wellicht brengt dit ook wat duidelijkheid:

  Eergisteren heeft anti-roken club CAN 60.000 handtekeningen opgehaald om het roken in de horeca te verbieden. Deze werden direct aangeboden aan de dames en heren volksvertegenwoordigers. Het programma "Editie NL" van RTL4, vroeg zich echter af wat deze 60.000 handtekeningen nu eigenlijk precies betekende?

  Editie NL toog daarom ook maar eens de paden, lanen, en markten op, om eveneens handtekeningen te verzamelen. De stelling was nu echter een andere: "roken in de horeca moet altijd kunnen". En wat denk je? Mensen lezen niet, mensen hebben haast, mensen willen er vanaf zijn. Mensen tekenen alles! Binnen het uur A-4tjes vol handtekeningen met "rooksteun".

  Toch zelf ook enigszins verbaasd over dit opmerkelijke resultaat gingen de reporters nog veel verder. Men ging wederom de paden op en de lanen in. Nu met de stelling: "De genocide in Friesland moet onmiddellijk stoppen". Het resultaat wederom gelijk. Binnen het uur 10-tallen A-4tjes met steun betuigingen. (door een enkele journalist verzameld!)

  Een "politicoloog" nadien om uitleg gevraagd:
  "Wat 60.000 handtekeningen politiek betekenen? Precies helemaal niets!"

 9. bij die ambtenaren toename, moet ook nog eens opgeteld worden het vele interim en advies werk dat, vaak door voormalige ambtenaren, gedaan wordt en ook nog eens vermogens kost

 10. Als iedereen nou gewoon 50% minder belasting betaalt (burgerlijke ongehoorzaamheid) kan de overheid ons niks maken en leert ze eens echt te kiezen tussen haar uitgaven.

 11. [5] Dat er in het afgelopen kwartaal 23 procent(!) minder hypotheken zijn verstrekt dan in dezelfde periode vorige jaar, bevestigt het CBS beeld van vertrouwen toch ook niet echt, wel?

 12. [11]
  Is er onderzocht of er een verband is met de discussie over de hypotheekrenteaftrek ?

 13. [8] ""De genocide in Friesland moet onmiddellijk stoppen"

  Hub, kunnen we tegen die genocide geen actie tegen beginnen?

Comments are closed.