Er bestaan alternatieven voor de euro. In de Duitse stad Rosenheim runt Christian Gelleri een organisatie die een alternatieve munt uitgeeft, de chiemgauer, verwijzend naar de Chiemgau, de streek ten zuidoosten van München waar het stadje deel van uitmaakt. Met de chiemgauer kunnen consumenten diverse producten en diensten. De chiemgauer is vooral bedoeld om de lokale handelaars een steuntje in de rug te geven.

En vreemd genoeg, de alternatieve munt plaats vraagtekens bij de gevestigde opvatting als zou het opdrijven van de geldvoorraad in omloop een inflatoir effect hebben en de economische groei zou schaden. De cheimgauer heeft eerder een boost van de output tot gevolg.
De chiemgauer is wel een munt die moet rollen. Hij verliest ieder kwartaal immers 2%van zijn waarde, tenzij hij wordt uitgegeven. Deze gedwongen inflatie is een ideetje van de socialistische activist, Silvio Gesell, die vond dat geld in de bank een dood gewicht voor de economie was.
Volgens Regiogeld, een Duitse vereniging van emittenten van alternatieve munten, bestaan er zo’n 21 alternatieve munten die circuleren in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Er bestaan ook vergelijkbare experimenten in Denemarken, Italië, Schotland en Spanje.
De Bundesbank is van oordeel dat deze alternatieve munten niet illegaal, zolang zij niet op de euro lijken. Maar deze munten zijn geen wettig betaalmiddel. Een wettig betaalmiddel is een munt die voor de voldoening van schulden, uit kracht van de wet, niet geweigerd kan worden.

<%image(20070211-liberty dollar.jpg|106|122|)%>

In de VS en in off shore centra bestaan er ook al veel alternatieven voor de nationale munt. De Liberty Dollar bijvoorbeeld. Dit is een munt die volledig door goud of zilver is gedekt. De emittent NORFED (wat staat voor National Organization for the Repeal of the Federal Reserve Act and the Internal Revenue Code) heeft echter wel last met de openbare macht. De US Mint heeft op haar website een waarschuwing geplaatst waarin gezegd wordt dat het gebruik van de Liberty Dollar een misdrijf is. De maximumstraf is 5 jaar! Het is daarbij opvallend dat de munters het NORFED kwalijk nemen dat het iets doet dat het vertrouwen in de officiële munt ondermijnt en ermee concurreert. Het vertrouwen ondermijnen? Welke idioot vertrouwt er nu nog een munt die sinds haar ontstaan 96% van zijn waarde heeft verloren. De Amerikaanse grondwet mag dan wel aan het Congres de exclusieve bevoegdheid geven om munten te slaan en om de waarde ervan te reguleren, de echte waarde van de munt is natuurlijk zijn koopkracht. En zoals Keynes terecht opmerkte: “There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose”.
In de periode van 1837 tot 1866 heerste er een volledige vrijheid van emissie van munten. Iedereen kon munten uitgeven. Het gedroomde argument van de overheid om de banksector aan banden te leggen was natuurlijk de bescherming van de consument. Als een private bank de fles op ging dan was het door haar uitgegeven geld uiteraard waardeloos. Maar de verhalen van de ‘wildcat banks’ (zo genoemd omdat ze meestal gevestigd waren in verafgelegen en verlaten gebieden, waar er meer wilde dieren leven dan mensen) waren vooral goedverkopende fictie. De meerderheid van de banken waren wel degelijk stabiele en betrouwbare instellingen. De echte reden voor de wetgeving die door het invoeren van een prohibitieve belasting op de uitgifte van geld door banken die geen landelijke erkenning hadden, was de financiering van de secessieoorlog. En daarmee is andermaal het direct verband tussen politiek en misdadigheid aangetoond.

<%image(20070211-e-gold.jpg|118|52|)%>

E-gold en Goldmoney zijn dan weer internationale systemen van geldwezen die zich, net als de Liberty Dollar, als inflation proof profileren. In tegenstelling tot het officiële geldwezen zijn deze munten volledig gedekt door goud of zilver. Zij zijn dus vrij van inflatie die is veroorzaakt door het te veel in omloop brengen van fiat geld door de overheden. Dat betekent evenwel niet dat zij geen risico op waardevermindering kennen. De waarde van de digitale goudmunt is afhankelijk van de marktwaarde van de edele metalen zelf. De munten zijn ook veiliger omdat ze veel moeilijker geconfisceerd kunnen worden. De meeste emittenten van digitale goudmunten zijn gevestigd in off shore centra, die nog steeds een grotere discretie handhaven dan de meeste ‘gewone’ landen. Bij velen roept dit dan weer een associatie met internationale criminaliteit op. Zo zou ShadowCrew, een online criminele bende, het e-gold systeem gebruikt hebben bij haar identiteitsdiefstal en fraudemechanismen. Ook worden vaak vragen gesteld bij het werkelijk dekken van de uitstaande munt. De meeste emittenten geven geen informatie voer de hoeveelheid goud en zilver dat in hun kluis ligt opgeslagen. E-gold en Goldmoney doen dat wel. Vandaar allicht dat e-gold het meeste gebruikers heeft en Goldmoney het grootste gewicht.

<%image(20070211-goldmoney.jpg|87|37|)%>

Is het wettig? Is het veilig? Misschien. Is het interessant? Zeker.

109 REACTIES

 1. Waarom niet weer de herinvoer van ouderwetse goudstukken? Het op dit moment meest gebruikte bankbiljet is het honderd-euro biljet. In goud komt dat overeen met ongeveer zes gram. Groot genoeg voor een munt. Helaas zit je met kleinere denominaties. Zilver gebruiken heeft als nadeel dat de waarde van goud en zilver geregeld onderling varieert.

  Liever een zak goudstukken dan zogenaamde "aandelen aan toonder" van de United States. Noem me ouderwets.

 2. Wat een volkomen nutteloze geneuzel en totaal irrelevant en waardeloos propositie. Althans wat de USD betreft maar als gevolg ook elke andere valuta. Om enkele punten te noemen:

  1. "Geld" zoals wij die kennen is inmiddels geheel OBSELEET. Want er zijn nog maar twee vormen van "waarde", die nu beiden ELECTRONISCH worden bijgehouden . Te weten: TEGOEDEN en CREDIETEN en uitaard worden ook de debieten ergo alle schulden aldus genoteerd.

  2. Immers van alle uitstaande USD biljetten circuleert nog slechts een kwart in de VS, want de rest bevindt zich buitenlands waar een grote behoefte en vraag naar contant "geld" is. De meeste betalingen worden in de VS inmiddels dus OOK nog slechts electronische verricht. Ook andere vormen van "geld" zoals al dan gecertificeerde checks en , zowel asl ander "geldinstrumenten" delven het onderspit

  3. Sinds de afschaffing van de goudstandaard is de USD de defacto DE standaard voor elke andere valuta en omrekeningsvorm voor elke product, materiaal, metaal (dus ook goud), en van verleende of te verlenen dienstwaarde. Uitgifte van ander (particuliere)penningen is dus zuiver mickey mouse gedoe waar alleen extra onkosten (en winsten voor de uitgevers) aan zijn verbonden.

  Daarom had men in de EU (zoals ook in China, Rusland, Argentinie en Cuba) eenvoudig ook formeel de USD als ultime betaalmiddel en valuta-standaard kunnen invoeren, vooral als men geen behoefte zou hebben om het eigen volk steeds flink te bedonderen en te tillen … en wat men echter wel steeds op oog heeft. Of niet soms?

 3. [3] Wat je vergeet is de afhankelijkheid van jezelf ten opzichte van gebeurtenissen buiten je invloedsfeer. Je wilt een zekerheid voor jezelf scheppen, niet voor een ander.
  Trouwens de USD ? Je bedoelt de SDR’s.
  Voor zover mijn herinnering correct is zijn de Bretton Woods afspraken toch voor het verlaten van de goudstandaard
  tot stand gekomen. Toen (eind tweede WO) was het toch al lang gekomen tot een afkalving van de zekerheid van de waarde die aan bankbiljetten werd geklonken.

  Wat kan jou de USD/SRD schelen? Zorg dat jezelf zekerheid hebt!!

 4. [4] Bout geroep door iemand wiens financiele affaires willy nilly uiteindelijk letterlijk totaal door de USD wordt bepaald.

  Overigens het gaat al helemaaal niet om geld, maar om hoeveel tegoeden (assets) en welke credietwaardigheid men heeft … hoe meer ervan hoe minder afhankelijk men is van incidentele gebeurtenissen. En tot dusver heb ik persoonlijk absoluut niets te klagen …

  Edoch aan het einde van WO-II had men werkelijk GEEN enkel idee hoe het met de economie zou gaan, dus kom er niet mee aandragen.

 5. [4] The Special Drawing Right (SDRs) was zuiver een instrument van het IMF om gefixeerde wisselkoersen te mogelijk te maken en te faciliteren. En dat onstaan is als gevolg van de Bretton Wood overeenkomsten om economien van naties de gelegenheid te geven van WO-II te herstellen. Niet vergeten mag worden is dat op hun beurt IMF en Wereldbank daartoe de politieke instellingen waren (maar die beiden inmiddels al lang zijn achterhaald).

  Want met de afschaffing va de goudstandaard en de koppeling van valuta aan nationale economien kregen de FEDs de echte en feitelijke zeggenschap … niet alleen t.o.v de VS, maar de facto inmiddels ook t.a.v. de hele wereld.

  En omdat de dollar gekoppeld is aan de grootste en sterkste economie ter aarde heeft het inmiddels defacto de goudstandaard vervangen en is de USD tevens het instrument van feitelijke GOLBALISATIE geworden … Like it or not … iedereen is inmidels van de dollar afhankelijk.

  Het merkwaardige is echter dat veel fiscalisten geld nog steeds zien als iets volledig zelfsstandigs en onafhankelijk, en niet als slechts een gevolg van economische macht en kracht … wat het echter wel degelijk is … Sommigen van hun verwachten zelf de instorting van de dollar … The fools …

 6. Het uitgeven van een munt die ieder kwartaal twee procent van zijn waarde verliest, vind ik een weinig gelukkige gedachte. Waarom zou men een dergelijke munt accepteren, als er een betere keuzemogelijkheid bestaat ?

 7. Het feit, dat de USD nog steeds als wereldhandelsvaluta wordt beschouwd, heeft totaal niets te maken met de onderliggende waarde. De USD is tegenwoordig weinig anders dan een gebrekkige rekeneenheid, zoals destijds de ECU vóór de invoering van de Euro. Dat de USD het moet hebben van bedreiging en geweld door de autoriteiten is veelzeggend over de kunstmatigheid van zijn "waarde" en zijn criminele gehalte.

 8. [5] De SDR’s zijn gewoon een manier om geld te verdienen voor de FRB.
  Zoals ik al zei: het gaat om jezelf!
  Zodra je iets hebt dat waardevast is, zit je goed. Goud en zilver is universeel en gemakkelijk te verhandelen. Dus gewoon doen.

 9. [8] [7] Yaa … yaaa …

  "" … een weinig gelukkige gedachte …"" en "" … een gebrekkige rekeneenheid …"". Joe neem it …

  Mooiste is het hoeft allemaal helemaal NIET, wanneer de EIGEN geldeenheid gebaseerd kan worden op: een STERKERE en harder GROEIENDE economie, een meer Efficiente Produktieve economie … Een meer frugale overheid (ondanks vele oorlogen besteden de VS procentueel nog steeds MINDER dan de helft van hun BNP dan de EU gemiddelde). Betere technologische basis en kennis, minder belastingen en meer individuele vrijheid voor de burgers.

  Zolang dat NIET zo is zal, ondanks gebreken, de dollar eenvoudig TOPDOG en de bench mark zijn … Like it or not … Of niet soms?

 10. [9] Goud en Zilver zijn doode metalen waar je niks mee kan behalve in liquidatie te gaan. Ik heb liever tegoeden en eventueel veel crediet potentieel.

  De dollar en SDRs zijn per definitie UITSLUITEND aan de top omdat de rest weker, slapper en letterlijk minder waard zijn … Das de realiteit … ondanks ideaalogie, geloof, verlangen of intentie …

 11. [10] [11] Dacht ik vroeger ook!!
  Maar sinds ik nu voor de dollars die ik gespaard had, 30 procent minder brood en kleren kan kopen, geloof ik niet meer in de dollar!
  BTW, Ik had ook een ons goud. Daar kan ik nu twee keer zoveel brood voor kopen!

 12. [3] Ik wil niet pretenderen dat ik als boertje veel van economie afweet, maar dit weet ik me nog te herinneren.
  Als je als staat de USD invoert als valuta wordt je economie afgeroomd met 2,5% per jaar (inflatiegetal van de Amerikaanse dollar). Het is veel slimmer om dat geld zelf in je zak te houden en je eigen valuta uit te geven. Zo steek je de inflatie als centrale bank of overheid in je eigen zak.

  Overigens: de Fed is niet eigendom van de Amerikaanse staat, maar van een consortium van privébanken. Dus alle seigniorage belandt in de zakken van de aandeelhouders van dit consortium en niet van de Amerikaanse staat. Het is dus een kwestie van tijd voordat dit consortium de Amerikaanse staat failliet verklaart als de schulden (die ook als percentage van het Amerikaanse binnenlandse product als een raket stijgen) insolvabel worden.

 13. [12] NU … nu … nu … consumeren is NIET altijd (en wellicht nooit) de beste tijd …

  Overigens, de mensen die in de VS dollars hebben gespaard zij NIETS overkomen. Zelf gewone renten betalen twee keer zoveel als wat men verliest aan inflatie. Zij merken daar NIETS van de lage dollarkoers, nog niet eens aan de uit europa geimporteerde spullen, die om geen marktaandeel te verliezen liever met een deficit werken … M.a.w. de ECHTE rente op kapitaal is al meer dan een eeuw rond een anderhalf a twee procent, en DAT betalen de Zwiterse banken ook, terwijl zij met je centen in de VS gaan SPECULEREN …
  En met goud kom je nix verder.

  Common Hub … zoooo kortzichtig ben je zeeeeker niet .

 14. [14] "NU … nu … nu … consumeren is NIET altijd (en wellicht nooit) de beste tijd "
  Kan wel, maar kwam mij wel goed uit dat ik het NU nodig had en dat toen bleek dat ik er twee keer zoveel voor kon kopen!
  Dat is toch niet slecht?

  En "En met goud kom je nix verder."
  Jawel, twee keer!

  "Common Hub … zoooo kortzichtig ben je zeeeeker niet"
  Ik hoop het niet, te meer omdat het deze keer zo prachtig uitkomt!

 15. Van het aantal misverstanden over wat geld is, kunnen inmiddels enige generaties schrijvers een boterham verdienen.
  Hier ‘my two cents’.

  >>1. "Gel….el OBSELEET.

  Dat is inderdaad wat de westerse bankiers ervan gemaakt hebben. En in hun kielzog nu ongeveer. Over race to the bottom gesproken.

  Maar ‘legal tender’ is een legale creatie, die meer doet dan de originele rol van geld. Naast de rol van medium tussen productie, consumptie en besparing, wordt er door de creatie van fiat-geld nog andere rollen gespeeld: het (door marxistische filosofie ondersteund) aansturen van economische processen (de Chicago school), en het heimelijk heffen van extra belasting, zonder dit zo te noemen.

  Deze belastinggelden worden dan aan in politieke belangstelling staande projecten gespendeerd. Uiteraard verstoort dit de normale economische processen, en leidt de creatie van kredieten die niet worden opgenomen uit andermans besparingen tot monetaire inflatie, en even later tot prijsinflatie.

  Deze processen culmineren dan in en restauratieve recessie, waarin de boekhouding wordt geschoond. Althans, dat ‘lukte’ vaak. Zelfs dit gaat tegenwoordig niet meer door de versnelling in de fiat-geld creatie.

  >>2. Immers van…..onderspit

  Het is goed schuilen in de munteenheid van de grootste economie van de wereld. Neemt niet weg dat ook China en Japan (de grootste USD aanhouders) inmiddels aangeven het USD aandeel in hun buitenlandse deviezen-voorraad te verminderen. Ook zij hebben goed door dat meer geld van afnemende waarde niet zo interessant is, en ze de speelbal zijn van Amerikaanse beslissingen om serieus te devalueren (versnelde fiat-geld creatie = devaluatie, men devalueerd voortdurend)


 16. >>3. Sinds de afschaffing…dienstwaarde.

  Zeker. En hier is de crux. WAS het maar precies de omrekenvorm van WAARDE (goederen, diensten, etc) Dan zou het adagium van de (nobelprijs-winnende) Oostenrijkse school geen probleem hebben.

  Een munt die ALLEEN uitdrukkingswaarde heeft t.o.v. geproduceerde waarde, is vanzelf het meest verkozen, algemeen ruilmiddel van de Generale Markt.

  Maar de markt kiest niet: de overheden doen dit, en beïnvloeden de waarde onderhands. (Zoals zij polisvoorwaarden,premies en uitkeringen /gaande/ de verzekering pleegt te wijzigen)

  >>Uitgifte van ander (particuliere) penningen is dus zuiver mickey mouse gedoe waar alleen extra onkosten (en winsten voor de uitgevers) aan zijn verbonden.

  Welke winst denk je dat er aan de /particuliere/ centrale banken wordt uitgekeerd? Zij zijn het die als eerste de nieuwe kredieten mogen uitgeven, en rente kunnen ontvangen. Dit alles nog voordat de inflatie begint in te zetten, dat gebeurt tenslotte pas later, als de economie merkt dat er meer geld aanwezig tegenover de bestaande gecreëerde waarde.

  Privé uitgegeven munten (zoals meestal in de laatste 6000 jaar, ook de VOC met haar zilveren en gouden munten was privé overigens) hebben evengoed meestal een winstoogmerk. Dat het best gediend wordt door een betrouwbaar waardeniveau te handhaven, bijv. door de hoeveelheid goud of zilver constant te houden).

  De centrale banken hun winst komt juist door het NIET constant houden van de waarde. Het verschil -de monetaire inflatie- wordt juist hun winst, en ja DIE IS HOGER!

  De economie als geheel betaalt hiervoor een prijs, en die is niet alleen de heimelijke belasting, maar ook het verstoren van de ECONOMISCHE CALCULUS.

  Lorenz bewees al dat twee eenvoudige, voorspelbare systemen, CHAOTISCH gaan bewegen indien ze gekoppeld worden. Dit wordt ook heel duidelijk in de economie.

  Niet alleen moeten de waarden productie en consumptie worden ingeschat door de actoren (arbeiders, werkgevers, fabriekanten; producenten dus) maar zelfs de eenheid waarin ze het beste kunnen worden uitgedrukt.

  Stel je de Middeleeuwen voor: je bestelt laken in Dordrecht en je verkoopt ze in Tilburg. Helaas: de bestelling wordt geannuleerd want de LENGTE deugt niet: in Dordt hebben ze andere ellen dan in Tilburg.

  De markt kiest automatisch voor standaarden. Dat hoeft niemand af te dwingen. Dat hebben we ook gezien met de spoorwegen. Allerlei breedtes. Maar naarmate de tijd vorderde bleek standardisatie zeer wenselijk. En toen namen de overheden het over, en heel Europa had ineens fijn zijn eigen spoorbreedte. 75 jaar later wordt het tegen miljarden gelijkgetrokken.

  Goud bleek een goede standaard geld om productie in te meten, al is goud ZO schaars dat de markt hiervoor vrij eenvoudig gemanipuleerd kan worden door grote marktpartijen. Door ook zilver te gebruiken, had dat geen zin meer. Zilver is niet ZO schaars dat niemand het kan hebben. En dus kan er veel volume in de markt zijn. (in de portemonnaies)

  Dat was ook de reden dat de grote bankiershuizen in Engeland en de VS in de 19e eeuw de strategie aanhingen om hun regeringen te bewegen ALLEEN GOUD als standaard te hebben, als OPMAAT tot AFSCHAF.


 17. Fiat geld in de handen van een paar bankiershuizen is GRATIS de geldstroom van allen af mogen romen. (De Rothschilds (EUR, UK, VS), de Schiffs (VS), de Morgans (VS en UK), de Rockefellers (VS), de Warburgs in UK en Amsterdam zijn de grote deelnemers (hoofdaandeelhouders) van de Federal Reserve. En ook van de ECB. Het zijn maar ten dele de natie-staten in europa die de bank-aandelen aanhouden.
  >>Daarom had men in de EU (zoals ook in China, Rusland, Argentinie en Cuba) eenvoudig ook formeel de USD als ultime betaalmiddel en valuta-standaard kunnen invoeren, vooral als men geen behoefte zou hebben om het eigen volk steeds flink te bedonderen en te tillen … en wat men echter wel steeds op oog heeft. Of niet soms?

  Neen: de meeste politici zijn zich ZEER bewust van de inflatoire politiek en devaluatie politiek van de VS. En de VS hebben uitsluitend hun eigen belang in het oog. Begrijpelijk, maar daar wil je niet van afhankelijk zijn.

  Na afschaf van de goudstandaard, en met de poging tot behoud van Bretton-Woods, werd door ‘koppeling’ van de dollar aan het goud, nu niet op 20, maar op 34 dollar per Troyes Ounce (troy ounce) goud, de dollar de meest gewenste munt. Door de slechte fiscale politiek (of HEEL goede zo je wil, vanuit VS optiek) was ook $ op 1/34 troy ounce niet houdbaar. Frankrijk met name vorderde AL HAAR $ reservers in goud op in 1970, 1971.

  Hierdoor viel de dollar. Aangezien goud niet haalbaar bleef, werd voorgesteld de OLIE als onderpand te nemen. Alle olie wordt sindsdien in dollars afgerekend. Zie daar het belang van olie voor de VS. NIET als brandstof, maar als ondersteuning voor hun op-krediet-leefstijl.

  Ook dit loopt op haar eind. Op zich ZOU men net zo veel geld kunnen bijdrukken als de economie aan productie-stijging heeft laten zien. Zelfs de grote Milton Friedman was hiervan overtuigd. Later in zijn leven gaf hij toe dat het slechts theorie was, aangezien zelfs Sovjet rusland –die de productie VERORDONNEERD– er niet in slaagde een goede schatting van de productie te maken, nog de introductie van nieuw geld te timen met de productiestijging.

  Meer geld introduceren dan de productie stijgt leidt zowieso tot monetaire inflatie, en is desastreus voor de economie: recessies worden overmijdelijk.

  Overigens, zouden wij IEMAND durven aanwijzen die precies voldoende geld bijdrukt, als het al zou kunnen? Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. De verleiding ‘vrinden’ extra faciliteiten te geven (zoals de regering met haar schier oneindige financieringsbehoefte bijvoorbeeld)
  is al gauw te sterk…

  En precies edele metalen hebben de gewenste eigenschappen. Staten willen altijd hun macht uitbreiden, en geld uitgeven, met of zonder democratische ‘dekking’. En liefst zonder zichtbaar de belasting te verhogen.
  Murray Rothbard en Ludwig von Mises, maar ook Anthony de Jasay, Hans-Hermann Hoppe en Walter Block hebben dit uitvoerig aangetoond. Hierdoor werden de verschillende goudstandaarden onderuit gehaald. Dat gaat gelijk op met het onderuit halen van het volks-soeverein en het voeren van oorlogen.

  Zolang burgers het ethisch verantwoord vinden, danwel zich neerleggen bij overheden die geld uitgeven dat ze niet hebben, of zelf een belangrijker producent willen zijn dan de burgers, is een goudstandaard uiteraard niet de oplossing.

  Die ontstaat als gevolg van een staat die weer onder controle is van de markt-krachten (= mens-krachten). Let wat dat betreft op de niet-staat entiteiten van deze wereld. Economisch bemoeit de staat zich nauwelijks met de productie in Bahrein, Dubai, Hongkong, Macau, etc…

  Dan nog wat zout op de slakjes.
  >>Wat een volkomen nutteloze geneuzel en
  is het niet "nutteloos geneuzel"?

  >>totaal irrelevant en waardeloos propositie.
  Ik denk dat je je nog iets meer moet inlezen in de motivatie van mensen die hier over debatteren, maar goed, is het niet "Waardeloze propositie"?

  >>inmiddels geheel OBSELEET. Want er zijn nog
  Mijns inziens is het dan "Obsoleet".
  Kortom. Ik had weer eens tijd te veel…

  Je zult zien dat er hier hele leuke discussies plaatsvinden in een wereld die er nu wellicht niet is, maar er was of zou (moeten) kunnen komen. En wat dat dan betekent. En dat lijkt me nuttig. Wat deugt er nu niet aan de wereld, en hoe komt dat?

  Best belangrijke vragen….

 18. [6] Slakjes op eigen spelling: "men devalueerT voortdurend". "Nog->Noch"
  -kuch kuch- 🙂

  Overigens, heb je het daanspeak/deepjournal verslag van het interview van Daan de Wit met Willem Middelkoop gelezen? Erg de moeite waard.

  De VS konden dollars bijdrukken zolang ze zelf een grote producent waren, en velen hun goederen wilden kopen. Maar in hun ongebreidelde consumptie is het onwaarschijnlijke gebeurd:

  1. veel van de consumptie goederen worden nu door China gemaakt;
  2. de VS kopen ze met geld dat uitgeleend wordt door China, dat China daarmee verdiend heeft.
  3. China houdt nog 800MRD aan, maar heeft nu zelf veel productie-capaciteit
  4. De rest van de wereld koopt ook Chinese spullen, en de VS leveren minder spullen. Alleen al de auto-verkoop is -35%

  De jaaromzet van GM+Ford+DaimlerChrysler is vrijwel die van Frankrijk of BDR. En ze verliezen een beetje geld zeg maar.

  Fiatgeld leeft van vertrouwen. En als dat weg dreigt te zakken, wordt er geld in de economie gepompt. Dat helpt steeds minder, want er is al zo veel. Als de krediet quotes zo hoog zijn, dat toch niemand meer wil/durft lenen, dan WERKT het niet meer. En daar zijn we nu bijna aangeland.
  (Alsof we nu NOG niet wisten dat marxistische enonomie niet werkte)

  De enige andere oplossing is devaluatie, maar dat doet voor een modiaal opererend land als de VS echt zeer. Vooral als je meer importeert dan exporteert.

  De dollar kan wel degelijk vallen, al zijn er HEEL VEEL actoren die dit niet willen. Maar een crisis wordt nooit eeuwig bezworen met leugens of zachte heelmeesters.

  Goud stijgt niet voor niets.
  Over maatgeving gesproken. Goud werd in Troyes Ounces afgewogen: de "onsjes" in de Franse stad Troyes. En nee, geen 100g: 31.10g.

  En een pound sterling? Right: een pond zilver. 500g? Huh! 5,400 grains (greintjes, 64.79mg) 373.2g

  Nu hebben we eenduidige maatvoering in DE MATEN, maar wat we meten is niet meer constant. HAHAHA. En na 8% inflatie een jaar te laat 3% opslag vragen….

  HAHAHA. What a joke. En nóg tuinen we erin.

 19. En nog issie niet uitgescheten.

  Leest ALLE boeken uit het lijstje bij Wikipedia over Murray Rothbard. I have.
  Major Kool.

  http://nl.wikipedia.org/wik
  Zeker lezen:
  * The Case for a 100 Percent Gold Dollar
  * What Has Government Done to Our Money?
  * The Case Against the Fed
  * America’s Great Depression (Fed chairman Alan Greenspan was het hier uiteindelijk mee eens, hetgeen hij publiekelijk, samen met Ben Bernanke, toegaf op een feestje van de 90-jarige Milton Friedman)

  Zeer leesbaar, geen 100-en paginas. Behalve MES-PM (Man Economy State + Power and Market) maar dat is dan ook een life-time study.

 20. [11] Absoluut waar… nu. Hoe loopt het af, en welke risico’s zijn er? Kun je ze inschatten? Wat als het spelletje afloopt. Kun je echt sparen voor je oude dag, of ben je aan de goden overgeleverd?

  Welke goden. Zijn die een beetje goed bezig? Helpt bidden?

  Ik spaar (niet veel); en wel in goud, in Zwitserland. Mijn euri’s en dollari zullen er niet meer zijn als ik oud ben, vrees ik. En mijn royale AOW ook niet. Zelfs het bestaan van NL zelf bevrees ik. Zal de GrootMoefti in Brussel of Parijs mij een AOW geven?

  Dollars en Euria gebruik ik in het hier en nu, want je hebt gelijk. De rest is zwakker, of wordt minder sterk politiek verdedigd. En ze zijn er NU. Als ik 8% meer verdien en 8% inflatie heb, is dat NU niet ZO erg.

  Maar wat, voor later?

  En eh, nee, goud is niet dood. Het leeft ONTZETTEND. Het wordt niet veel als baar geld of in digits gebruikt in de ‘winkel’- economie. In de schaduw wordt het echter HEFTIG gebruikt.

 21. [16]

  JEFF: …. Over race to the bottom gesproken.

  … Deze belastinggelden worden dan aan in politieke belangstelling staande projecten gespendeerd. Uiteraard verstoort dit de normale economische processen, en leidt de creatie van kredieten die niet worden opgenomen uit andermans besparingen tot monetaire inflatie, en even later tot prijsinflatie. …

  ACP: WHO goes to the bottom? Niet de engelssprekenden, niet de chineesschrijvenden, noch de cyrilisten die de wereld zowat letterlijk bij de ballen hebben.
  En ondanks inefficiencies en oneindig politiek geleuter is het nog steeds het meest werkzame model … of niet soms? Wat wil Jeff met zijn betoog beweren? Dat tie iets beters weet wat ook werkt? Toch geen libertarische "principes" zeker?

  JEFF:Deze processen culmineren dan in en restauratieve recessie, waarin de boekhouding wordt geschoond. Althans, dat ‘lukte’ vaak. Zelfs dit gaat tegenwoordig niet meer door de versnelling in de fiat-geld creatie.

  ACP: Af en toe kan een mens ook beter wat castorolie innemen en/of zijn endeldarm schoonspoelen. Of niet soms? What’s the point? Het is een cyclus dat wij nu kennen en mee moeten leven. Weet tie iiets beters?

  JEFF: Het is goed schuilen in de munteenheid van de grootste economie van de wereld. Neemt niet weg dat ook China en Japan (de grootste USD aanhouders) inmiddels aangeven het USD aandeel in hun buitenlandse deviezen-voorraad te verminderen. Ook zij hebben goed door dat meer geld van afnemende waarde niet zo interessant is, en ze de speelbal zijn van Amerikaanse beslissingen om serieus te devalueren (versnelde fiat-geld creatie = devaluatie, men devalueerd voortdurend)

  ACP: Ten eerste kan er alleen een alternatief bestaan wanneer men defacto de VS weet te overvleugelen. En waar Amerika nog steeds op teerd zijn The spoils of war die zij hebben kunnen winnen vooral dankzij hun economische macht en kracht. wat betreft gemmopper van USD houders … Dat is een spel dat steeds wordt gespeeld, en al zeker door de SECOND BANANAS. Maar welk wezenlijk soelaas haalt Jeff nu daar uit? Per slot zijn het de Amerikanen die in de praktijk het leeuwendeel van producten die door Japan en China worden geleverd … mondiaal distribueren en aan de man brengen waardoor een kleine 15% steeds van de top afgaat voor uncle Sam. Jeff lijkt weinig van op de hoogt te zijn hoe die echte samenspel echt en precies wordt gespeeld. Zoals bijv. van de inter en intra corporate transfer pricing process, waar valuta slechts een arbritraire TELMIDDEL is … Gaat tie op dat koetbegrip genaamd "fiatgeld" als op een dooie paard staan te slaan …

  Wat hier gezegd wordt is allemaal conjectuur, speculatie en werkelijk ACHTERLIJKE nep-definities als "fiatgeld". Wat ongeveer net zoveel begrip aanduidt als de hospita van mijn studentakast (van meer dan dertig jaar terug) een centrifuge … een senterfoelie noemt … terwijl er inmiddels volautomatische wasapparaten zijn …

 22. [19]
  JEFF: De VS konden dollars bijdrukken zolang ze zelf een grote producent waren, en velen hun goederen wilden kopen. Maar in hun ongebreidelde consumptie is het onwaarschijnlijke gebeurd:

  ACP: Als Jeffs’ kennis van de economie, van geld(zaken) en van de creatie van vermogeen en waarde typisch is voor dat van de gemiddelde Libertarier dan ben nu wel helemaal ZEKER van dat het NOOIT van de grond komt. Want wat een imbeciel geloel, zeg. Immers in de VS wordt, zonder het reeds bestaan van de juiste economische tegenwaarde, toch echt geen "geld" of tegoeden of crediet gecreeerd of vrijgegeven. Logisch niet? En daar zorgen de bestaande checks and balances voor. Het heeft bovendien al helemaaaal niks te maken … waar precies … waarde (value) of producten worden geproduceert. Je moet al haast een vaksbondsiemand zijn om nog in dat soort simpele zaken te geloven.

  JEFF:
  1. veel van de consumptie goederen worden nu door China gemaakt;
  2. de VS kopen ze met geld dat uitgeleend wordt door China, dat China daarmee verdiend heeft.
  3. China houdt nog 800MRD aan, maar heeft nu zelf veel productie-capaciteit
  4. De rest van de wereld koopt ook Chinese spullen, en de VS leveren minder spullen. Alleen al de auto-verkoop is -35%

  ACP: Dit is echt loelen op nachtelijk volk"universiteits" nivo.
  1. Alles wat door China gemaakt kan worden, en dat de VS niet (meer) hoeft te doen, wordt nu DAAR geproduceert. Niet alleen bezitten de VS inmidels een 15% van producticapaciteit van de chineesschrijvenden … zij verdienen ook nog eens NETTO 15% aan de mondiale Marketingen en Distributie van de goederen. Daarnaast beuren zij ook nogroyalties op "branding", technologie en specifieke know how. (ZELF IK profiteer daar PERSOONLIJK van) Belangrijker nog … Amerika … has MOVED ON … zij ploegen gestaag voort. (Zulks in tegenstelling tot hier waar het in feite eenvoudig een dodenhuis constructie is). En al die veranderingen dat heeft geresulteerd in nog MEER veranderingen en drastische RESTRUCTURERING van het bedrijsleven en de economie … waar vakbondsleiders hier gegarandeerd spontane spetterende diarhee van krijgen.

  Maar daar is het … Of men schroeft de productiviteit op, of men creeert meer waarde als gevolg van nieuwe technologien en producten, of nmen moet langer en harder werken in baantjes die veel minder betalen. Maar men DOET het met enthousiasme, zulks in tegenstelling tot hier … eenvoudig omdat ambitieus te zijn LOONT. Jeff weet duidelijk NIET eens waar hij het over heeft … Bottomline … degenen die in Amerika en mondiaal nog het MEEST van de Chineze opkomst profiteren … zijn de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse economie …

  JEFF:De jaaromzet van GM+Ford+DaimlerChrysler is vrijwel die van Frankrijk of BDR. En ze verliezen een beetje geld zeg maar.

  ACP: Ford bijv. "verloor" 12 miljard in 2006. Wat dat echter betekend is dat zij het leeuwendeel daarvan reeds hebben uitgegeven (EXPENSED en NIET gekapitaliseerd) aan herstructurering eb modernisering van hun bedrijf waardoor vooral de Europesche autobedrijven het in de toekomst veel moeilijker zullen krijgen. Sjosjialistische publikaties voorspellen overigens al jaren dat de Amerikaanse uotoindustrie de pijp uitgaat terwijl het tegendeel waar is. En dat is slechts een klein voorbeeld. De kans dat Toyata de grootste mondial producent wordt is niet denkbeeldig, edoch niet minder dan een 20% a 25% van de onderdelen die zij modiaal toepassen is Amerikaans en in de VS zelfs 80%. (Zelfde met Airbus, zelfde met Volkswagen en Fiat, zelfde met Siemens, Philips en vele anderen). Saab is opgekocht evenals Volvo … Ook in de EU controleren de Yank minimaal 15% van de industriele cap[aciteit.

  zie vervolg …

 23. [19] VERVOL …

  JEFF: Fiatgeld leeft van vertrouwen. En als dat weg dreigt te zakken, wordt er geld in de economie gepompt. Dat helpt steeds minder, want er is al zo veel. Als de krediet quotes zo hoog zijn, dat toch niemand meer wil/durft lenen, dan WERKT het niet meer. En daar zijn we nu bijna aangeland.
  (Alsof we nu NOG niet wisten dat marxistische enonomie niet werkte)

  ACP: In de VS bestaat "fiatgeld " defacto eenvoudig NIET. En Jeff PAPAGAAIT maar wat … Want er wordt eenvoudig niet meer "tegoeden" (geld is immers in feite OBSELEET) gepost, dan dat er is of wordt GEPRODUCEERT. Dat "fiatgeld" is inmiddels werkelijk letterlijk achterlijk geloel … vooral bij de onderwijsinstellingen die steeds tenminste een tien jaar ACHTERLOPEN op de praktijk.

  JEFF: De enige andere oplossing is devaluatie, maar dat doet voor een modiaal opererend land als de VS echt zeer. Vooral als je meer importeert dan exporteert.

  ACP: Ik heb nieuws voor je. Zogenaamde betalingsbalansen worden nog slechts door overheden gehanteerd, mondiale onderneming bedienen zich van interne TRANSFERPRICING … niet alleen om kapitaal te kunnen doen vloeien naar waar het meet rendabel is maar om belastingen en tarieven te minimaliseren. Welnu de goederenstroom heet weliswaar nog wel import en export of andersom … maar het heeft weinig meer met de businesszijde te maken. Ook de banken die vroeger veel aan lettsrs-of-credit verdienden hebben nog slechts de kleiyne luyden over als klanten en moeten nu fuseren …

  JEFF: De dollar kan wel degelijk vallen, al zijn er HEEL VEEL actoren die dit niet willen. Maar een crisis wordt nooit eeuwig bezworen met leugens of zachte heelmeesters.

  Goud stijgt niet voor niets.
  Over maatgeving gesproken. Goud werd in Troyes Ounces afgewogen: de "onsjes" in de Franse stad Troyes. En nee, geen 100g: 31.10g.

  En een pound sterling? Right: een pond zilver. 500g? Huh! 5,400 grains (greintjes, 64.79mg) 373.2g

  Nu hebben we eenduidige maatvoering in DE MATEN, maar wat we meten is niet meer constant. HAHAHA. En na 8% inflatie een jaar te laat 3% opslag vragen….

  HAHAHA. What a joke. En nóg tuinen we erin.

  ACP: GELOEL van een ignoramus aan de ZIJLIJN … Goud zou nu VIER maal MEER USD per Trouy ounce moeten opbrengen om equivalete dollar-investeringen te kunnen bijbenen … wat en werkelijk boers geloel …

 24. [21]

  Op drie punten gaat acp de mist in.
  1) Hij stelt: valuta is irrelevant omdat de meeste economische activiteit middels multinationals plaatsvindt. Hierbij vergetend dat multinationals dan net zo goed de Verenigde Staten vaarwel kunnen zeggen. Boem.
  2) In de VS bestaat fiatgeld wel degelijk. Immers, de dollar heeft sinds het loslaten van de goudstandaard geen enkele dekking. Alleen het vertrouwen (fiat) dat mensen in de dollar hebben houdt de dollar overeind. Te verwachten dat dit vertrouwen een rampzalig fiscaal beleid overleeft is naief.
  3) Als je goud in aandelen had belegd had het evenveel opgeleverd als dat je dollars in aandelen had belegd. Maar. Een stapeltje dollarbiljetten van je overgrootvader is daarentegen nog maar 4% waard van de waarde van een in die tijd equivalente hoeveelheid goud.

  Enfin, ik laat het aan Jefferson over om de final strike uit te delen.

 25. Sommigen kunnen het NIET door hun harde schedels krijgen dat:

  1. Tachtig procent van de TOP mondiale multinationals Amerikaansen zijn. Waar moeten die naar toe? Het ontbindende Europa? En wat een prachtige inhoudelijk "argument" om te zeggen dat die daar ooit weg zouden gaan …
  2. "Fiatgeld" is een zelfde soort "zure druiven" definitie als wat de commies "kapitalisme" noemen. Want, zolang de hoeveelheid "geld" dat in omloop is slechts een uiterst kleine fractie bedraagt van het BNP is werkelijk geen vuiltje in de lucht. En in de VS zelf bestaat bovendien steeds minder en minder behoefte aan gedrukt geld. Het grootste deel van de gedrukte dollarbiljetten gaat naar het buitenland waar men het NODIG heeft. Daarover te ouwehoeren is pas echt naief.
  3. Om goud in aandelen te kunnen beleggen moet men het EERST in geld omzetten. En DAN heeft men niet meer in goud belegd maar in GELD, en heeft men bovendie ook geen eens goud meer. Als dit geen ultra IMBECIEL geleuter is ….. En dat stapeltje bankbiljetten stort je natuurlijk in een reputabele mutual fund zodat het na vijftig jaar ZEVENTIG maal groter is en NIET een kwart daarvan als je daar TOEN goud voor had gekocht.

 26. [26] Vrindelijke vrind. Tegengas is zeer goed. Dat maakt onze argumenten beter. En hopenlijk beleefder 😉
  "In the box" kan het goed verdienen zijn. Zekers. Echter, de basis is niet ethisch te verantwoorden. Ook al ‘werkt’ het systeem. Voor corporaties, slimme mensen zoals jij. Handelaren met een kien oog op de financiële pagina van de Stelegraaf.

  Maar alle definities ten spijt komen systemen die zich richten op special interests na zo’n 200 jaar aan hun einde door slecht fiscaal beleid. Altijd. En dat kan alleen als het gebruikte geld geen natuurlijke rem heeft, maar steunt op ‘interne discipline’.

  Dit keer niet? We hebben een erg subtiel sysyeem gemaakt. De essentie van wat er in de VS gebeurt is wel machtsoverdracht. De wereld IS AL minder dollars aan het afnemen overigens. Het wantrouwen groeit.

  Stel ’the economy has moved on’ zoals je zegt. Domme productie, en zelfs iets slimmere productie naar China, maar de VS of ook EUR pakken 15%, 20% van alles door creëren toegevoegde waarde of eigendomsrechten erop. Stel dit werkt.

  Zal dat door de populaties worden geaccepteerd? De grote corporaties hebben hun belangen goed gestructureerd, en landen als China respecteren property rights nu ook behoorlijk. Hebben ze belang bij. Maar veel mensen zullen geen werk hebben hier, want het basis-volume aan productie ‘has moved on’.
  Van diensten alleen kan een economie niet bestaan.

  De definitie geld als stuurmiddel van een overheid versus uitdrukkingsmiddel van productie gekozen als meest courante en geaccepteerde indirecte ruilmiddel van de generale markt. Het is een etische keuze uiteindelijk.

  Aan je woordkeus te oordelen beschouw je een wereld waarin een beperkt aantal corporate machtstructuren de wereld voor hun welzijn aansturen aanvaardbaar, of onvermijdbaar. Dat kan.

  Maar het is wel onethisch. Het inzicht dat juist grote bankiers het marxisme hebben omarmd, omdat hierin de MENSEN ZELF zich middels verkiezingen accoord verklaren met de overdracht van grote delen van hun productie aan gevestigde belangen die zich via de politiek manifesteren, is geniaal. Maar niet ethisch verantwoord.

  Nog, houdt dit systeem zichzelf in stand.
  Maar mensen leren wel eens wat, en het systeem heeft intrinsieke kwetsbaarheden.
  We zullen zien.

  Overigens zien we dat generieke ruilmiddel "zilver" in the Liberty Dollar langzaam wel degelijk geaccepteerd worden. Als ruilmiddel is een edelmetaal tamelijk betrouwbaar. En mensen ‘snappen dat’. Heel raar.

  Jeff.

 27. [25] Nog minder dan 1% inmiddels. 4% werd berekend door Mises Institute zo rond 1996. Er is een bijna-hyperinflatie geweest in de 10 jaar sindsdien. M3 wordt niet voor niets meer gepubliceerd. We mogen uiteraard niet weten hoe groot de stok is waarmee we worden geslagen. Voel maar.

  Jeff

 28. [26] Zit je te grinneken? 😉

  >>n niet meer in goud belegd maar in GELD, en heeft men bovendie ook geen eens goud meer. Als dit geen ultra IMBECIEL geleuter is ….. En dat stapeltje bankbiljetten stort je natuurlijk in een reputabele mutual fund zodat het na vijftig jaar ZEVENTIG maal groter is en NIET een kwart daarvan als je daar TOEN goud voor had gekocht.

  Goud doet nu $655 per ounce overigens, dit in tegenstelling tot de 20, toen $34 bij het verlaten van de standaard.

  Ik vrees van niet. Goud stijgt als uitdrukking van het geld minstens zo hard als de monetaire inflatie. Dus "zou het niet uitmaken", maar we vergeten de premie van goud. Ook als het vertrouwen in de beloften van geld plots verdampen, bv. door een heftige oorlog of aanslag, en het geld ineens daaraan moeten worden uitgegeven, dannog blijft goud stabiel of apprecieert sterk.

  In het systeem of intrinsieke waarde vertegenwoordigend. Tja. Blijft een keuze. Maar de goldbugs hebben toch best vaak hun gelijk gehaald.

  Bij de weg, wat denk je dat er in de wereld gebeurt, als met de dollar als geheel gebeurt wat er in 2001 met de IT-aandelen gebeurde. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

 29. [29]

  Hoe werkelluk ACHTERLIJK de goud-cultisten zijn, blijkt uit het volgende eenvoudig rekensommetje.

  1. Een $100.000 in 1950 in GOUD belegd was gelijk aan 2778 troy ounces in goud. Vandaag de dag zou dat goud slechts $1.713.889 opbrengen.

  2. Dezelfde $ 100.000 in 1950 op de NYSE ( in het DJI-mandje) daarentegen is nu niet minder dan $7.690.625 waard. oftewel vier en half keer zoveel als goud nu(http://www.djindexes.com/md…)

  De goldbugs hebben nog NOOIT gelijk gehad, maar dat hoeft ook helemaal niet … de meesten zijn zo arm als kerkratten en NIET al te snugger, Zij fantaseren maar wat … Baantje met salarisje … dat soort zaken …

  Anders hadden zij hun vermogen (indien zij het bezaten) wel in waardevast VASTGOED gestoken, als zij niet in investeringen geloven …

  Hoe kom je eigelijk aan de kost en door de tijd dat je werkelijk zo onnozel bent op dit gebied …? Of moet dat nog ?

Comments are closed.