Bij Tweede Kamerverkiezingen wordt nog een beetje de schijn opgehouden dat de kiezers wat te kiezen hebben, voor de Eerste Kamer wordt die moeite niet eens genomen.


De Eerste Kamer wordt officieel door de leden van de Provinciale Staten gekozen maar het is niet zo dat de betreffende kandidaten een verkiezingscampagne moeten gaan voeren om in de gunst van de kiezende provinciale politici te komen.

Het systeem werkt zo dat de kandidaten en hun volgorde op de lijst allang ergens in de besloten binnenkamertjes van de gevestigde partijen door anonieme partijmachthebbers zijn bepaald en dat de feitelijke samenstelling van de Eerste Kamer alleen van de partijverhoudingen binnen alle Provinciale Staten afhankelijk is. De leden van de Provinciale Staten hebben in werkelijkheid niet de vrijheid om te stemmen op een kandidaat naar eigen keuze.
Dat betekent dat de helft van het Nederlandse parlement, de Eerste Kamer bestaat uit benoemde ambtenaren.

Het is mij overigens een raadsel waarom ik niet zelf op een kandidaat mag stemmen en waarom de samenstelling van de Eerste Kamer nog steeds van die van de Provinciale Staten afhankelijk zou moeten zijn.

Frappant is dat de Eerste Kamer (aka senaat) door precies hetzelfde politieke ongedierte als de Tweede Kamer wordt bevolkt, het gaat voor het grootste deel om voormalige Tweede Kamerleden of ex-ministers, gewone en criminele waanzinnigen dus maar dat deze staatskakkerlakken om de een of andere mysterieuze reden een soort van upgrade lijken ondergaan van politicus (versie 1.0) naar senator (politicus versie 2.0 deluxe) en ze dan opeens wijze en bezadigde Staatslieden zijn geworden die boven de partijen staand het springerige jonge volkje in de Tweede Kamer met Vaderlijke Gezag in het gareel moeten houden.

In werkelijkheid zijn de leden van de Eerste Kamer met handen en voeten gebonden aan de zittende coalities en opposities en dienen zij platte coalitie- of oppositiebelangen, net als de Tweede Kamer dat doet en is de Eerste Kamer daarom zelfs binnen deze democratie overbodig en dient zo snel mogelijk te worden afgeschaft.

13 REACTIES

 1. Wladimir,
  Heeft U met Uw WC-computer die vieze drol in huize van Kiel al doorgetrokken of moet elke bezoeker tegen die vuiligheid aankijken ? Laat U dat ding alstublieft weghalen of trekt U hem zelf door.

 2. In Friesland is er tenminste nog de mogelijk om op een partij te stemmen die het tij wil keren. De Nederlandse Klokkenluiderspartij wil bv. 25% minder belastingen, ambtenaren en regels. Een begin, nietwaar!!

  Tevens hebben ze het als gemeentelijke partij schijnbaar voor elkaar gekregen dat wethouders en gemeentelijke commissies in Leeuwarden niet meer onaantastbaar zijn .

  Het is een begin.

 3. Houd U a.u.b. die vuile was toch binnen in Heiloo. Of acht U zich ook moreel niet aansprakelijk voor de opvoeding van Uw zoon ?
  Wat verstaat U eigenlijk onder "een maatschappij waarin ieder mens soeverein is" ? Toch niet -naast het laten vervuilen van Uw huishouding- ook het laten bezoedelen van andermans goed en/of van het maatschappelijk klimaat met Uw homecomputer – naar ik mag hopen ?

 4. [4] mijn zoon is 22 en dus een volwassen man die zelf zijn beslissingen neemt, hij is dus een soeverein mens waar ik geen zeggenschap over heb. Als u aanmerkingen hebt over zijn handelen dan moet u toch echt bij hem zijn.

 5. U begrijpt mij kennelijk verkeerd, mijnheer van Kiel. Zoals U kunt lezen gaat het mij meer om (Uw opvattingen over) het libertarisme. Nu U zo’n hoge toon aanslaat en het tegelijk zo’n rommel bij U thuis blijkt te zijn, lijkt me dat interessanter dan de "opvattingen" van Uw zoon.

 6. Zoals U zich uit mijn 1e reactie zult herinneren, ligt de bal bij U, mijnheer van Kiel.

 7. [8] niet echt: u hebt aanmerkingen over het gehalte van mijn libertarische principes maar geeft nergens duidelijk aan waar het aan mankeert en dan kan ik er niks mee.

  Waar wringt de schoen ?

 8. Oh, U wilt er niet verder op ingaan ? Laat ik dan alleen maar vaststellen, dat 2500 jaar Westerse "beschaving" een aantal politieke moralisten zoals U niet verder heeft kunnen brengen dan een goedkoop, smakeloos en erfelijk althans besmettelijk soort onderbroekenlol.
  In elk geval goed te weten, dat de mensheid van Uw soort mensen dus niets te verwachten heeft.

 9. [10]
  Even een paar vragen dan maar, want dit vind ik toch wel interessant.

  Wat is de achtergrond van uw mening betr. de opmerkelijke capaciteit het niet verder te schoppen dan een soort onderbroekenlol, en in hoeverre vindt u zichzelf iemand die onderboekenlol hoog in haar vaandel heeft, mevrouw Veenstra ?

  Wie bent u, dat u voor al uw medemensen ("de mensheid"), en ervan uit gaande dat u een mens bent uiteraard, van de groep "uw soort mensen", waaronder u blijkbaar ook de schrijver indeelt, meent te kunnen vaststellen dat deze groep van de schrijver niets te verwachten heeft ? Voor uw informatie: het is mij een genoegen u mede te kunnen delen, dat u niet voor mij spreekt (ik kan me althans niet heugen u daar toestemming voor te hebben gegeven).

 10. [4] [6] [8] [10]
  Beschouwt u uw opmerkingen niet als off-topic binnen dit onderwerp.
  U had ook direct kunnen reageren bij het desbetreffende plaatje.
  2500 jaar beschaving? Ik weet niet waar u dit vandaan haalt. Persoonlijk vind ik dat de huidige kenmerken van onze westerse beschaving nog maar een periode van de laatste paar eeuwen beslaan. En dan nog hebben we hele droevige periodes gekend.
  Wat te denken van de hoogtij dagen van de nationaal socialisten van Hilter.
  Binnen een libertarische omgeving is het enige waar u zich over op zou winden inderdaad deze drol.

Comments are closed.