In het laatste nummer van ‘Klasse’, het maandblad van en voor de Vlaamse onderwijskundige ambtenarij, draait het ‘blame global warming’ syndroom wel erg ver door. Een artikeltje verhaal hoe een wetenschappelijke studie het verband aantoont tussen Klimaatwijziging en …

… de schoolresultaten! Kinderen in het door extreme droogte geteisterde delen van Australië zouden minder goede punten halen omdat zij zouden delen in de stress van hun ouders omwille van de mislukte oogsten. Ook zouden, om zelfde reden, vele kinderen, voornamelijk jongens, van school wegblijven en “(slecht) thuisonderwijs” genieten. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de auteur, en zeker zijn baas, met de haakjes rond het woord “slecht” meende aan te geven dat het een overbodig adjectief is. Voor de minister is het duidelijk dat thuisonderwijs per definitie slecht is. Slecht voor hem, natuurlijk. Alleen middels openbaar onderwijs is het voor het socialistische establishment mogelijk om de geesten van de kinderen te kneden om er de volgzame en hulpbehoevende wezentjes zonder dewelke eender welke macht ondenkbaar is.

Het genoemde verband tussen onze energieverspilling en de rapportcijfers down under is al bijna even hilarisch als dat tussen de gemiddelde wereldtemperatuur en het aantel piraten van de kerk van het vliegende spaghetti monster, maar te bedenken dat het wetenschappelijk onderzoek naar alle waarschijnlijkheid gefinancierd is met geld dat ze bij mensen als u en ik uit de zakken persen maakt het net iets te tragisch om nog lachwekkend te zijn.

6 REACTIES

 1. Klasse moet de pedagogische dogma’s van de progressieve elite verspreiden.
  Uiteraard vind je er de lofzang op de politiek-correcte geloofspunten. Onder meerde obsessie met het milieu. Suinds de muur gevallen is, is links wanhopig op zoek naar nieuwe klassegevechten: de immigranten, het milieu….
  De minister van onderwijs heeft voor alle middelbare scholen een kopie besteld van de film van Al Gore.
  Dit alles in het kader van de stelling dat ‘het onderwijs geen kennis moet overbrengen maar attitudes moet veranderen’. Onderwijs als middel om de ‘nieuwe mens’ te creëren. Indoctrinatie i.p.v. informatie.
  In razend tempo is Vlaanderen bezig het niveau van het Nederlands onderwijs te bereiken.

 2. Het valt me overigens wel op dat ik berichten over Al’s mega "World Wide Nature Aid Seven Continents Rock Concert", slechts klein en wel op pagina 6 of 7 in de geschreven pers aantref…

 3. Ik vind ook dat kinderen juist wel met kennis volgepropt moeten worden zodat ze brave radertjes worden in bedrijven die groter zijn dan de stoute overheid en zich lekker uitleven in een gedereguleerd pretpark van overconsumptie. Er is namelijk een wereld van verschil tussen gehersenspoeld worden door de overheid en een club multinationals. :I

  Lever kritiek op die idiote dieselplannen, het onder de grond pompen van CO2 en de bouw van meer kerncentrales, dan ben je goed bezig. Maar met denigrerende stukjes over klimaatverandering en dit soort billenkletsers (terwijl het algemeen bekend is dat een hoop Australische boeren zich van het leven beroven) sla je niet alleen de plank mis, maar mis je ook nog eens de boot. Als je die linkse, groene rakkers (en die zijn er wel degelijk en die gebruiken ook zeker de klimaatpsychose om zieltjes te winnen) de voet dwars wilt zetten, dan moet je je focus gaan verleggen naar de discussie over hoe precies de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht moet worden en hoe ons hele energienetwerk gestroomlijnd dient te worden (wat zelfs als er niets waar is van klimaatverandering verstandig beleid is). Dan doe je als libertariër iets nuttigs.

  Want nu zijn jullie niets meer dan een stel arrogante kwasten die steeds maar weer vergenoegzaamd concluderen dat zij de enigen zijn die er iets van begrijpen. Net als die sosjalisten met hun grote bek. Doodzonde.

 4. Nou moe, en dat bij een artikeltje bij één van onze meest rationele vrijsprekers.
  Wat heb je dat eens goed gezegd, jan-joost!

  Spijtig genoeg zijn die multinationals nou net niet de goede voorbeelden, want bepaald voorstanders van de vrije markt zijn ze meestal niet, integendeel. MN’s profiteren al te graag van politiekertjes die hen bijzondere wettelijke privilegetjes geven op de "vrije" markt, die het voor hun concurrenten bijzonder moeilijk maakt. Corporatisme heet dat, waarover je op deze site vele kritische artikeltjes vindt.
  er is dus niet zo heel veel verschil tussen gehersenspoeld worden door de overheid en een club multinationals en onder libertariërs zal je de heftigste kritikasters van de praktijken van MN’s vinden.

  Voorts is het evenwicht in de berichtgeving rond Global Warming goed zoek. Weeral wordt hier een (al of niet verondersteld) nadeel ervan overbelicht, terwijl voordelen (en die zijn er legio) opzettelijk onderbelicht worden.

  Bovendien zweemt er in ieder Global Warming berichtje een impliciete roep om overheidsregulering van het klimaat.
  Dát is pas goed arrogant, politiekers die denken het klimaat bij wet te kunnen regelen.

 5. [4] Jan-Joost,
  Kritiek leveren op dieselplannen, CO² pompen of nucleaire energie is niet mijn métier. Daar heb ik geen verstand van. Wat ik wel weet dat het ‘stroomlijnen’ waar jij van spreekt onmogelijk libertarisch kan zijn, tenzij je libertarisch definieert als anti-socialistisch-en-anti-ecologistisch-en-niets-meer. Wat mij in jouw discours het meest irriteert is het "dan moet je". Ik moet helemaal niets, godverdomme. Ik moet mijn hersens gebruiken en de gevolgen van mijn eigen beslissingen zelf dragen (met de nadruk op mijn). Dat is mijn enige plicht. En zo hoeven de Australische boeren niet te zeuren over droogte en het basisrecht om Autsralische boer te zijn, maar een andere baan zoeken. Misschien is er voor hen in de milieubeweging wel iets nuttigs vrij. Vooropgesteld dat die milieubeweging privaat gefinancierd zou worden, heb ik tegen zo’n beweging geen bezwaar. Ik kàn er als libertariër geen bezwaar tegen hebben.

  Begrijp me niet verkeerd: ik voel mee met mensen die door droogte getroffen zijn. Maar met gevoel kom je in filosofie nergens. Als het gevoel een concept zou zijn dat (politiek)filosofisch van enigerlei waarde zou zijn, dan wordt zij per definitie onmogelijk. Als ik gedwongen wordt tot medeleven, als ik verplicht wordt het "recht" van het slachtoffer te erkennen, als ik verplicht wordt om welke bijdrage dan ook te leveren om het recht van de Australische boer om Australische boer te zijn te handhaven, dan heb ik ook hetzelfde omgekeerde recht. Ikzelf zit in coporate finance. Tijdens de jaren van credit crunch die volgden op het uiteenspatten van de dotcom bubbel, hebben de meeste corporate finance kantoren zwarte sneeuw gezien. Mag ik van jou dan ook wat medeleven? Helaas is het niet mogelijk om beide medelevens met elkaar te verzoenen zonder dat je een overheid hebt die de hiërarchie bepaalt, een overheid die discrimineert!

  Nee, als libertariër ga je niet zitten bedelen om wat bescherming, zekerheid of stroomlijning. Als hij de stress van de corporate finance en het deprimerende effect van het druilerige klimaat van de lage landen niet meer aankan, dan vraagt een libertariër geen wetgeving die zijn klanten een belasting wegens veeleisendheid oplegt, of een door de overheid gesubsidieerde vakantie naar de zon, maar hij doet zoals ik: hij zoekt een andere baan en verhuist naar Cyprus.

Comments are closed.