Hugo Chavez kwam op 17 januari dichterbij
zijn streven om dictator van Venezuela te
worden. Volgens Associated Press gaven de
wetgevers hun goedkeuring aan een wet
die President Hugo Chavez de macht geeft
om per decreet te regeren voor 18 maanden.
Zodoende kan hij economische, sociale en
politieke veranderingen doorvoeren.

De stemming in de Nationale Assemblee was unaniem – zoals het in een goed communistisch land hoort. Niet dat de macht van Chavez daarvoor zo ingeperkt was maar Hugo besloot dat de broodnodige wijzingen te langzaam gingen. Deze actie is een mooie herinnering aan het feit dat overheidscontrole van de economie en dictatuur hand in hand gaan.

In 1944 publiceerde Friedrich Hayek een populair en invloedrijk boek ‘De weg naar slavernij’ (the road to serfdom). De Oostenrijkse econoom waarschuwde dat de misdaden van de Duitse nationaal-socialisten en Sovjet communisten de onvermijdelijke consequenties zijn van groeiende staatscontrole over de economie.
Centrale planning van de economie leidt tot enorme inefficientie en lange rijen voor lege winkels. De uitbrekende economische crisis leidt weer tot oproepen van nog meer planning. Maar een planeconomie is ook de vijand van politieke vrijheid. De centralisatie van economische besluitgeving moet begeleid worden door centralisatie van politieke macht in de handen van een kleine elite.
Wanneer uiteindelijk de mislukking van de centrale planning niet meer te verbergen valt, gaan totalitaire regimes over tot onderdrukking van dissidenten waarbij massamoord regelmatig voorkomt.
Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie argumenteren voorstanders van socialistische economische systemen dat dictators, inclusief Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot, de ideeën van Marx verkeerd begrepen. Zij claimen dat staatscontrole over de economie en democratie samen kunnen gaan.
In zijn boek laat Hayek zien dat dit onmogelijk is. En 63 jaar later staan Hayek’s argumenten nog als een huis. Ieder socialistisch regime neigt naar een vorm van dictatuur. Zelfs Salvador Allende, de democratisch gekozen marxistische president van Chili, volgde een strategie om de totale macht te pakken, zo berichtte the Economist op 15 september 1973.

Sommigen zien Scandinavië als een voorbeeld van een werkend socialistisch model. Maar de realiteit spreekt deze illusie tegen. Allereerst is de Scandinavische verzorgingsstaat al twee decennia in voortschrijdend verval. Lage groeicijfers en hoge werkloosheid dwongen de Scandinavische regeringen om te snijden in subsidies en uitkeringen.
De belastingopbrengsten komen meer en meer uit waarde verhogende belastingen en individuele inkomstenbelastingen terwijl de bedrijfsbelastingen verlaagd worden. Deze hervormingen zijn bedoeld om arbeidsplaatsen te scheppen, groei te creëren en werken op zich weer aantrekkelijk(er) te maken. Scandinavië is noodgedwongen vriendelijker geworden voor particulier initiatief.

Chavez, aan de andere kant, wil graag een economie in Sovjetstijl invoeren. Meer nog, zijn streven naar totale macht herinnert ons aan de anti-democratische natuur van het socialisme. Velen die dit proces zien, schamen zich voor zijn optreden. Maar wat de meesten vergeten is dat het de boodschap is en niet alleen de boodschapper die schandalig is.

Vertaald uit Rule by decree van Marian Trudy uit www.tcsdaily.com

27 REACTIES

 1. Zeer juist. Waarbij in de EUssr de planeconomie zich in de zéér verradelijke gedaante van verzorgingsstaat voordoet; de verzorgingsstaat waarin "de zwakkere in de samenleving beschermd wordt". Ook elders in de EUssr ziet men evenals in Zweden de globalisering zijn tol eisen; verlaging van bedrijfsbelastingen en vergroting van het aantal mensen dat ontslagen wordt doordat in Azië efficienter geproduceerd kan worden. Grote bedrijven als Siemens en Volkswagen worden door politici gepaaid met kleinere en iets minder kleine concessies; Airbus moet het wat radicaer aanpakken. Ook in het MKB is de zoektocht naar meer efficiëncy in volle gang, terwijl Den Haag bijkans klaarkomt over een nieuw spruitjeskabinet met 30% hogere salarissen; dáár en dán is marktconformiteit immers wél belangrijk naar het schijnt.
  In Nederland wordt de locale situatie gedempt door de opbrengsten van de gasbel en -binnenkort- de aardolie, maar vroeger of later komt de EUssr cq. Nederland voor een harde keuze te staan: gaat men richting meer vrijheid en welvaart of gaat men richting het onvrije totalitaire staatsmodel met alle verschrikkingen van dien. De huidige tendensen in de EUssr doen het ergste vermoeden; hoogste tijd voor Nederland om uit de EU te stappen !!

 2. Hugo chávez is een nationaal-socialist. De ergste vorm van socialisme.

 3. [1] Helemaal mee eens, met dien verstande dat je "tendensen in de EUssr doen het ergste vermoeden" wel kunt veranderen in "tendensen die nu al duidelijk aantonen dat het gaat in de richting van het totalitaire staatsmodel".
  Alleen al hoe Barroso Nederland komt aanzeggen dat ze nu eindelijk eens snel over de brug moeten komen, spreekt boekdelen.

 4. [2] Chavez is gezn "nationaal-socialist" maar een "Internationaal socialist zoals z’n (deels succesvol) streven het socialisme naar andere landen (Peru, Mexico, Bolivia, Equador, Colombia)
  uit te breiden, zijn financiële steun aan bijv Cuba en aan Almerikaanse armen en zijn vele contacten met sossen van over heel de aardbol
  (bijv geregeld gaan delegaties van de Belgische stalinistische PVdA naar Venezuela) blijkt.

  Mij doet Chavez nogal denken aan de vroegere marxistische Ghanese dictator Nkrumah (waarbij ik uiteraard hoop dat het Chavez zal vergaan als Nkrumah).

  Overigens goed om te bedenken dat Chavez , zoals wel meer socialistische tyrannen (bijv Nkrumah,Mugabe,Aristide), "democratisch gekozen" is….Socialistische
  dictatuur is dan ook het natuurlijk eindpunt van "democratie" (vandaar dat Karl Marx die dit voorzag een zeer groot proponent van "democratie" was) zowel nu in Venezuela als weldra in Nederland.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [4] De Duitse nationaalsocialisten wilden zich ook verenigen met allerlei Germaanse broedervolken. Whatever.
  Wat zie jij als de socialisme- en dictatuur-resistente regeringsvorm voor je minarchisme, Natus?

 6. [4] [5] Er valt natuurlijk niet uit te sluiten dat Chavez z’n landgebied op termijn wat uitbreidt. Of het dan door vrijwliige overgave is aan de grote leider of annexatie is meer een kwestie van vorm.
  Het bijvoegsel ‘nationaal’ en ‘internationaal’ voegt niet veel toe aan de term socialisme. Zodra de ideologie zich op natiestaat niveau gepraktiseerd wordt is het zowel nationalistisch als internationalistisch ‘solidair’. Daar zit hem de crux, niet in het adjectief nationaal of internationaal maar in de term solidariteit (wat niets meer dan dwang, geweld, achteruitgang, barbarisme impliceert).
  [5] Overigens: http://www.freestateproject… <—- zie, een in-en-in nationaal-libertarisch project.

 7. [5] Foob,

  Ik ben geen Solon of Lycurgus en met het bankroet van de US Constitutie (speciaal voor
  Owl, zie ) is ook m’n vertrouwen in papieren garanties niet groot (The articles of Confederation
  waren veel beter daar die een zwakke, weinig slagkrachtige centrale overheid creëerde inplaats
  van een slagkrachtige zoals de US Constitutie).

  Hetgeen mijns inziens een goede bescherming geeft tegen socialisme is wanneer de
  maatschappij een levenskrachtige, door elite, intellectuelen en volk gedeelde , niet-socialistische
  culturele onderbouw heeft in combinatie met dat de elite en een groot deel van het volk materieel belang
  heeft bij het buiten houden van de sossen.

  Bij at laatste kun je bijv denken aan laissez-faire kapitalisme en geen belastingen waardoor meteen elke
  invoering van belastingen wordt gevoeld en verzet zou oproepen maar ook zoals bij de Franse en Amerikaanse
  Revolutie aan een grooptschalige onteigening van de huidige machthebbers dat vervolgens geveild wordt waarbij
  een groep bezitters zal onstaan die er belang bij hebben zich te verzetten tegen wederinstelling van het
  "ancien régime"

  Echter voorlopig is dit allemaal getheoretiseer : op dit moment is socialisme even dominant als
  het katholicisme in de vroege middeleeuwen en te vrezen valt dat nog wel een paar milennia zal blijven.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [7]
  Cincinnatus,

  Wat moet ik zien? Ontbreekt er een link, of was het anders bedoeld?

  [5]
  Islamofoob,

  Even als aanvulling op wat Cincinnatus al aangaf, zou je ook kunnen denken aan een Grondwettelijk vastgelegde vlaktax, die iedereen boven het bestaansminimum moet betalen, en die slechts per referendum kan worden veranderd. Dan heeft de bevolking ook minder snel trek in absurde belastingverhogingen. Maar dan moet die Grondwet wel erg moeilijk te veranderen zijn. Een geheel belastingloze maatschappij is misschien wenselijker, daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar een vlaktax lijkt me iets haalbaarder.

  Je kunt ook denken aan een staatsbestel waarin het volk en de elite elkaar in evenwicht houden, zoals de Romeinse Republiek met Volksvergaderingen en Senaat, of Groot-Brittannië in de tijd dat het House of Lords en House of Commons elkaars wetgeving konden tegenhouden. Cincinnatus noemde dat geloof ik Polybiaanse Republieken, als ik me niet vergis.

 9. [7] Natus, Ok, een maatschappij waar vrij ondernemerschap boven hielenlikkerij van de machthebbers staat. Hier zijn er twee kwaden waar je dan behoedzaam tussen moet laveren. De Scylla van het socialisme en de charybdis van de oligarchie.
  Immers, de overheid kan ook worden misbruikt door de heersende groep om zihzelf te verrijken, zeg maar de praktijk onder Soeharto en Marcos.
  Dit is denk ik alleen te bereiken door een check and balances systeem.

  Het Amerikaanse systeem van gekozen rechters etc. kan hier een middel zijn.
  Beter dan die niet-gekozen, door cooptatie aangewezen, meestal minderbegaafde club hier. De slimme juristen worden advocaat namelijk en die ambtenaren zijn niet zo dom om een gevaarlijke concurrent toe te laten.

 10. [8]
  Owl, die vlaktaks zonder aftrekposten buiten de belastingvrije voet is inderdaad een erg goed plan. Uiteraard dan ook belasting over inkomsten uit beleggingen, immers waarom moet je alleen belasting betalen als je werkt? En afschaffen die mallotige hypotheekaftrek. Die is niet meer nodig als de belasting gehalveerd wordt; hoe je je geld besteedt is jouw zaak.

  je kan ook denken aan kapitaalbelasting. Immers, de staat garandeert eigendomsrecht en beschermt je eigendom met een leger en politie tegen andere staten en criminelen. Een tarief van bijvoorbeeld een procent is dan een redelijke verzekeringspremie.
  BTW is een dubbele belasting. Immers, je hebt over je inkomen belasting betaald en dan ook nog eens over je uitgaven. Daar kan je vraagtekens bij stellen.
  En wat de overige belastingen betreft: afschaffen.

 11. [10]
  Cincinnatus,

  Wel een beetje veel om even te lezen op een middagje. Op zich lijkt het me inderdaad interessant als ik het zo even bekijk.

  Maar ik blijf wat betreft het (con)federalisme in de VS met een dilemma zitten. Ik zie op zich het gevaar van een macht aanzuigende centrale overheid, maar ik zie ook het gevaar van een collectie autonome staten die niet de beschermende werking van een Bill of Rights hebben die voor alle burgers gelijk geldt.

  Als ik bijvoorbeeld op die voorpagina zie dat men bezwaar maakt tegen de rechterlijke beslissing Brown vs. Board of Education, krijg ik zo mijn twijfels. Aangezien (voor zover ik weet) die zaak niet ging om een inbreuk op private vrijheden, maar juist een door de lokale overheid opgelegde raciale segregatie in openbare scholen verbood. Niet dat ik per se een voorstander van openbaar onderwijs ben, maar als je dan voorzieningen hebt die "publiek" zijn, ben ik geen voorstander om door de overheid te laten discrimineren.

  [11]
  Islamofoob,

  Zeker, ik zou als we dan toch een inkomstenbelasting hebben, deze ook toepassen op inkomens uit investering, en met een gelijk tarief. Al die subsidies en aftrekposten mogen wat mij betreft ook verdwijnen, maar dan wel zodanig dat niet stiekem vooral aftrekposten worden verminderd.

  Kapitaalbelasting weet ik nog zo net niet. Als je zelf al aangeeft dat BTW een dubbele belasting is, dan is kapitaalbelasting dat immers ook. En kapitaal heeft vooral waarde als je er rendement, dus inkomen op krijgt, en dat valt al onder de vlaktax. Iemand die bijvoorbeeld 1% belasting moet betalen over zijn eigen huis terwijl het vooral onderhoud kost en niets oplevert, vind ik net zoiets ergerlijks als het betalen van huurwaardeforfait omdat je je huis theoretisch had kunnen verhuren.

  Ik zou op zich wel willen overwegen of iemand belasting betaalt op bijvoorbeeld landbezit. Al zie ik dat dan eerder als een lekker eenvoudig alternatief belastingstelsel, zonder als die privacybeperkende en irritante controles en administratie, maar dan in plaats van een inkomstenbelasting met vlaktax. Dus niet als aanvulling daarop.

  Dan zou ik daar wel de aanvullende voorwaarden aan verbinden dat iemand meer land bezit dan gemiddeld, of meer dan iemand zou bezitten als al het land gelijk verdeeld zou zijn. In ieder geval zou dan ook zeker dat bestaansminimum als aftrekpost moeten gelden, plus eventueel een maximum aan het percentage van het inkomen dat je af moet staan, zodat iemand met veel land maar weinig inkomen niet zijn land moet verkopen omdat hij te weinig verdient om van te leven.

 12. [12]
  Owl,

  Brown vs Board of education was een brute machtsursupatie door de feds.Het ging hier om stateschools
  en daar hadden/hebben de feds zich niet mee te moeien.

  The Bill of Rights moet nauwkeurig gelezen worden,hetgeen aan de feds wordt opgelegd, wordt opgelegd
  aan de feds en is niet bindend voor de states.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [11] Foob,

  De enige belasting die ik gerechtvaardigd acht (hetgeen nog niet zeggen wil dat ze moet worden geheven), is een beperkte grondbelasting en overdrachtbelasting
  bij verkoop van grond hetgeen er mee te maken heeft dat ik een van het merendeel der libertariërs afwijkende visie op grondverwerving heb.

  Voor de rest kan de minarchie gefinancierd worden uit vrijwillige bijdrages, uit de veiling van de in beslag genomen bezittingen van de politici, ret het linx jounaille
  en de communisten en van andere staatseigndommen (waarvan het niet mogelijk is ze terug te geven aan de oospronkelijke eignaars doordat die onbekend of zo zijn) en dat geld kan
  dan eventueel geïnvesteerd worden.

  Eigenlijk is het simpel : men neemt de huidige begroting van Nederland.Men neemt de posten defensie,grensbewaking, kadaster , politie en schrapt al de
  rest.Het bedrag dat men dan overhoudt, is het maximum wat in de minarchie nodig is (al de rest wordt geprivatiseerd….ook politie kan voor een groot stuk
  geprivatiseerd worden,verkeerspolitie bijv is niet meer nodig, evenmin bewaking van voetbalstadions, enz….)..

  In het oude Athene betaalden rijkaards uit patriotische overwegingen een oorlogsschip.Zo zouden rijkaards in minarchie Dietsland een tank of F16
  kunnen schenken aan het leger kwestie van de kost voor defensie ook te drukken.Uiteraard zou er prioriteit worden gegeven aan het ontwikkelen van
  een "nuke"…

  Maar goed, we zijn weer aan ’t fantaseren en dagdromen.Nederland krijgt een nieuwe rode regering en afgaande op het verschrikkelijk slechte regeringsprogramma
  zijn jullie verder van huis dan ooit 🙁

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [9] In Nederland en België hun parlementsleden kiezen en ze kiezen "en masse" socialisten en statisten.Waarom zou dat met "gekozen rechters" anders zijn ?

  Zolang het gepeupel,de (pseudo)-intellectuelen en de elite in de fuik van de "cultural marxists" zitten, valt van "gekozen rechters" niks te verwachten
  tenzij Foob misschien Islamo-socialistische judges wenst ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [12] Owl,

  "Kapitaalbelasting weet ik nog zo net niet. Als je zelf al aangeeft dat BTW een dubbele belasting is, dan is kapitaalbelasting dat immers ook. En kapitaal heeft vooral waarde als je er rendement, dus inkomen op krijgt, en dat valt al onder de vlaktax."
  Weet ik niet Owl. Er bestaan bezittingen die geen inkomen opleveren en toch een behoorlijke geldwaarde vertegenwoordigen, denk bijvoorbeeld aan kunst, dure verzamelobjecten en zaken als dure jachten en auto’s. Omdat de staat zorgt voor een lage criminaliteit en haar burgers verdedigt tegen naburige staten, hebben de bezitters van die bezittingen meer belang bij het bestaan van deze staat dan een arme sloeber. Het is dan redelijk dat je ze mee laat betalen. Een inboedelverzekering is trouwens goedkoper (0,2% van de waarde zie ik hier: bij een inboedel van 100.000 geeft de rekentool een premie van 200 euro).

  "Iemand die bijvoorbeeld 1% belasting moet betalen over zijn eigen huis terwijl het vooral onderhoud kost en niets oplevert, vind ik net zoiets ergerlijks als het betalen van huurwaardeforfait omdat je je huis theoretisch had kunnen verhuren."
  Het huis levert natuurlijk wel degelijk iets op, namelijk onderdak. Ga maar na hoeveel je aan een huurhuis of hotel kwijt bent.

  "Ik zou op zich wel willen overwegen of iemand belasting betaalt op bijvoorbeeld landbezit. Al zie ik dat dan eerder als een lekker eenvoudig alternatief belastingstelsel, zonder als die privacybeperkende en irritante controles en administratie, maar dan in plaats van een inkomstenbelasting met vlaktax. Dus niet als aanvulling daarop."
  Pak je boeren onevenredig mee denk ik. De opstal was in ieder geval vroeger veel meer waard dan het land waar het op staat.

  "Dan zou ik daar wel de aanvullende voorwaarden aan verbinden dat iemand meer land bezit dan gemiddeld, of meer dan iemand zou bezitten als al het land gelijk verdeeld zou zijn. In ieder geval zou dan ook zeker dat bestaansminimum als aftrekpost moeten gelden, plus eventueel een maximum aan het percentage van het inkomen dat je af moet staan, zodat iemand met veel land maar weinig inkomen niet zijn land moet verkopen omdat hij te weinig verdient om van te leven."
  Waarom onderscheid maken tussen land en ander bezit?

 16. Ik was nog bijna vergeten de bij dit onderwerp toepasselijke bijna equivalente Machtigingswet in Groot-Brittannië te noemen. Blair is net zo’n griezel als Chavez, of zelfs erger. Hij is óf dom, omdat hij zo naïef is dat deze wet niet zal worden misbruikt door zijn opvolger, of puur vleesgeworden Kwaad. Het monster in kwestie heeft de onschuldige titel "Legislative and Regulatory Reform Act 2006", maar is in wezen een "Ermächtigungsgesetz" á la 1933:

  http://www.telegraph.co.uk/

  http://en.wikipedia.org/wik

  [13]
  Cincinnatus,

  Dat klopt inderdaad, maar vanuit mijn idee van individuele vrijheid en non-discriminatie in burgerrechten door de overheid, is een lidstaat zonder die waarborgen niet echt wenselijk. Ik zou er al een stuk minder moeite mee hebben als de Amerikaanse Grondwet of Artikelen van Confederatie een bepaling hebben dat in ieder geval de Bill of Rights ook toepasbaar is op de Staten, zoals nu het geval is. En dat de Staten hun burgers gelijke rechten moeten geven, maar privaat wel mogen discrimineren. Dat zou de door jou gewenste minarchie van semi-onafhankelijke staten toch niet in de weg staan?

 17. [14] Natus,

  "De enige belasting die ik gerechtvaardigd acht (hetgeen nog niet zeggen wil dat ze moet worden geheven), is een beperkte grondbelasting en overdrachtbelasting bij verkoop van grond hetgeen er mee te maken heeft dat ik een van het merendeel der libertariërs afwijkende visie op grondverwerving heb."
  Waarom maak je hier onderscheid tussen land en overige vormen van bezit?

  "Voor de rest kan de minarchie gefinancierd worden uit vrijwillige bijdrages, uit de veiling van de in beslag genomen bezittingen van de politici, ret het linx jounaille
  en de communisten en van andere staatseigndommen (waarvan het niet mogelijk is ze terug te geven aan de oospronkelijke eignaars doordat die onbekend of zo zijn) en dat geld kan
  dan eventueel geïnvesteerd worden."
  Hoeveel bezit de overheid? Is dit voldoende om 15% van de staatsbegroting i.c. defensie, justitie en politie te bekostigen?

  "Eigenlijk is het simpel : men neemt de huidige begroting van Nederland.Men neemt de posten defensie,grensbewaking, kadaster , politie en schrapt al de
  rest.Het bedrag dat men dan overhoudt, is het maximum wat in de minarchie nodig is (al de rest wordt geprivatiseerd….ook politie kan voor een groot stuk
  geprivatiseerd worden,verkeerspolitie bijv is niet meer nodig, evenmin bewaking van voetbalstadions, enz….).."
  Maar reken er dan wel op dat je behoorlijk wat af zultmoeten dragen aan privéeigenaren, vooral als deze een monopolie hebben.

  "In het oude Athene betaalden rijkaards uit patriotische overwegingen een oorlogsschip.Zo zouden rijkaards in minarchie Dietsland een tank of F16
  kunnen schenken aan het leger kwestie van de kost voor defensie ook te drukken.Uiteraard zou er prioriteit worden gegeven aan het ontwikkelen van
  een "nuke"…
  Nukes zijn inderdaad de goedkoopste wapens gelet op bang for your buck. Maar minder bruikbaar tegen terroristen.

  "Maar goed, we zijn weer aan ’t fantaseren en dagdromen.Nederland krijgt een nieuwe rode regering en afgaande op het verschrikkelijk slechte regeringsprogramma
  zijn jullie verder van huis dan ooit 🙁 "
  Inderdaad is het met dit beleid een kwestie van tijd voor de machinerie hier in elkaar stort. Nu de euro zo hoog staat is nu denk ik het juiste moment om onze pegels naar groeizamer uitwijkhavens te sluizen. Ik zit zelf te denken aan de VS (dollar is nu ondergewaardeerd, maar met die mallotige buitenlandse politiek weet je het nooit…) of china.

 18. [16]
  Islamofoob,

  Is ook een interessante benadering. Maar is het niet een beetje vreemd om de kosten die een crimineel veroorzaakt af te wentelen op degenen die daar onder lijden? Niet het slachtoffer hoort de kosten van criminaliteit te dragen, maar de dader. Dat zou ook de verzekerings- c.q. beschermingskosten aanzienlijk kunnen drukken. Een schilderij is misschien wel veel waard, maar jij bezit het wellicht omdat je het geërfd hebt. Als het dan veel sentimentele waarde vertegenwoordigt, maar ook veel economische, en jij hebt niet voldoende inkomen, zou je dit moeten verkopen, doordat een ander de dreiging van diefstal veroorzaakt. Afgezien daarvan kun je er ook voor kiezen om je niet te verzekeren tegen misdaad, of een hoog eigen risico nemen.

  Dat een huis onderdak oplevert is waar. Maar waarom moet je twee keer betalen voor dat onderdak? Het lijkt me niet erg handig om eerst 200.000 euro te moeten neerleggen voor een koophuis, en daarna nog eens 2000 euro per jaar voor het "onderdak" te moeten betalen. Bovendien was de ratio achter die 1% belasting een vergoeding voor eigendomsbescherming, en niet een moeten betalen voor gebruik van eigendom waar je eigenlijk al voor betaald hebt. En er bestaat ook nog de mogelijkheid dat die 1% simpelweg de waarde van alle eigendom vermindert, omdat de kosten verdisconteerd worden in de prijs.

  En de boeren pak je niet per se onevenredig. Hun land is immers een stuk minder waard omdat het buiten de stad ligt, waar de grondprijzen aanzienlijk hoger liggen. En mijn suggestie om ook als aanvullende voorwaarde een maximum te stellen aan het percentage dat je betaalt over het inkomen boven het bestaansminimum, was mede met het oog op boeren bedoeld.

  De reden dat ik onderscheid maak tussen land en ander bezit is meerledig. Ten eerste is land een absoluut schaars goed, en huizen zijn relatief minder schaars. Ten tweede kan op land een monopolie ontstaan, (theoretisch gezien) ook in een vrije maatschappij, waarvan het effect praktisch even slecht is als een monopolistische overheid. Ten derde is het eenvoudiger om de prijs van land te bepalen, dan de prijs van een huis of ander onroerend goed, en brengt minder privacy-schending met zich mee. Het enige wat je hoeft te weten is hoeveel land iemand heeft, en waar het ligt. Bij kapitaalbelasting wordt er potentiëel ook in allerlei administratie gewroet. Bij een landbelasting is dat slechts nodig wanneer iemand vindt dat de belasting het maximumpercentage van zijn inkomen boven het bestaansminimum overschrijdt en verzoekt om dit te bekijken.

 19. [15]
  Die worden nu ook aangesteld, Natus. In het kader van etnische diversiteit en dergelijke. In het geval van kiezen kunnen ze tenminste weggestemd worden.

  Inderdaad vereist democratie een verregaand vermogen tot morele integriteit bij de bevolking.

 20. [19] Owl,

  "Is ook een interessante benadering. Maar is het niet een beetje vreemd om de kosten die een crimineel veroorzaakt af te wentelen op degenen die daar onder lijden? Niet het slachtoffer hoort de kosten van criminaliteit te dragen, maar de dader. Dat zou ook de verzekerings- c.q. beschermingskosten aanzienlijk kunnen drukken. Een schilderij is misschien wel veel waard, maar jij bezit het wellicht omdat je het geërfd hebt. Als het dan veel sentimentele waarde vertegenwoordigt, maar ook veel economische, en jij hebt niet voldoende inkomen, zou je dit moeten verkopen, doordat een ander de dreiging van diefstal veroorzaakt. Afgezien daarvan kun je er ook voor kiezen om je niet te verzekeren tegen misdaad, of een hoog eigen risico nemen."
  Hoe pak je die daders en leg je de claim bij hen? Juist, door een politie-opsporingsapparaat. Anders zal de dader zich slap lachen als je in een proces eist dat deze je je eigendom teruggeeft. Dat is gewoon een eerste vereiste. Een wet of regel is waardeloos zonder dwang erachter. En hoe stel je je voor dat je je eigendom verdedigt tegen een kwaadaardige, bijvoorbeeld communistische of islamistische buurstaat? Of springvloed? Stel ik betaal niet en jij wel. Dan profiteer ik van jouw bescherming.

  "Dat een huis onderdak oplevert is waar. Maar waarom moet je twee keer betalen voor dat onderdak? Het lijkt me niet erg handig om eerst 200.000 euro te moeten neerleggen voor een koophuis, en daarna nog eens 2000 euro per jaar voor het "onderdak" te moeten betalen. Bovendien was de ratio achter die 1% belasting een vergoeding voor eigendomsbescherming, en niet een moeten betalen voor gebruik van eigendom waar je eigenlijk al voor betaald hebt. En er bestaat ook nog de mogelijkheid dat die 1% simpelweg de waarde van alle eigendom vermindert, omdat de kosten verdisconteerd worden in de prijs."
  Het is nog steeds eigendomsbescherming. Hoe meer eigendom je hebt dat beschermd moet worden, des te groter de moeite die het kost het te beschermen. Die taak wordt van je overgenomen door de politie en het leger. Die verlenen een dienst. Net zoals een opstalverzekering een dienst verleent.

  "En de boeren pak je niet per se onevenredig. Hun land is immers een stuk minder waard omdat het buiten de stad ligt, waar de grondprijzen aanzienlijk hoger liggen. En mijn suggestie om ook als aanvullende voorwaarde een maximum te stellen aan het percentage dat je betaalt over het inkomen boven het bestaansminimum, was mede met het oog op boeren bedoeld."
  Blijft natuurlijk de vraag waarom iemand waarvan het meeste vermogen in grond zit wel moet betalen en een steenrijke bankier of juwelier niet.

  "De reden dat ik onderscheid maak tussen land en ander bezit is meerledig. Ten eerste is land een absoluut schaars goed, en huizen zijn relatief minder schaars. Ten tweede kan op land een monopolie ontstaan, (theoretisch gezien) ook in een vrije maatschappij, waarvan het effect praktisch even slecht is als een monopolistische overheid. Ten derde is het eenvoudiger om de prijs van land te bepalen, dan de prijs van een huis of ander onroerend goed, en brengt minder privacy-schending met zich mee. Het enige wat je hoeft te weten is hoeveel land iemand heeft, en waar het ligt. Bij kapitaalbelasting wordt er potentiëel ook in allerlei administratie gewroet. Bij een landbelasting is dat slechts nodig wanneer iemand vindt dat de belasting het maximumpercentage van zijn inkomen boven het bestaansminimum overschrijdt en verzoekt om dit te bekijken."
  Ok Owl, om in te gaan op je vier argumenten:
  – Land is (landaanwinning daargelaten) inderdaad een eindig voorradig en schaars goed. Hoewel land niet geproduceerd kan worden kunnen er wel vervangers voor land worden gekreëerd (vanaf parkeergarages en -kelders tot virtuele leefomgevingen, in de lucht zwevende bebouwing of tuinbouwflats wat dat betreft).
  – Op land kan net zo goed als op huizen een monopolie bestaan.
  – De waarde van land is arbitrair en wordt door de markt bepaald.
  – Privacy is bij alle belastingheffingen een illusie. Immers als je de landwaarde wil vaststellen moet je weten hoeveel de opstal erop waard is.

 21. [17] Owl,

  Hetgeen jij voorstaat , is exact wat gebeurd is.De feds hebben zichzelf opgeworpen als de behoeder van de bill of rights en die opgelegd aan de "states" (waarbij men zich beroept op amendement 14 alhoewel dat nooit
  geratificeerd is zoals je in dat boek kan lezen).In de jaren ’50 ging het
  dan om een zaak als raciale segregatie….inmiddels stellen states rights niks meer voor en als Oregon
  euthanasie wil legaliseren, grijpen de feds in….als een andere staat medisch
  gebruik van wiet legaliseert, grijpen de feds in, enz….

  Veel beter ware het geweest dat men
  zich strikt aan de constitutie hield, states rights respecteerde en dus in 1860/1861 the south had laten gaan (maar dan uiteraard naar het noorden gestuurde slaven niet meer terugstuurde),de bloedige burgeroorlog had vermeden en het slavernij vraagstuk op een organische manier tot een oplossing had laten komen (zoals gebeurd is in ’t UK, in Brazilie, enz…)….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [20] Foob,

  Van Aristotle tot en met de US founders hebben denkers "democratie" afgewezen als "mob rule" en uitmondend in dictatuur.Ik sluit me hier bij aan.

  Het klopt uiteraard dat we dat soort rechters nu ook hebben….en misschien dat rechters laten kiezen een marginale verbetering brengt maar daar zal het ook
  bij blijven.De mensen die nu Maorijnissen, Bos,Rouvoet en Balkellende kiezen gaan niet plots integere, intelligente figuren die de wijsheid van Salomon,de deugdzaamheid van (de Romeinse)Cincinnatus en de vrijheidsliefde van Jefferson combineren, kiezen als "judges" (voor zover zulke figuren trouwens voorhanden zijn).

  Hetgeen iemand als Hub probeert te doen
  met de VS (het denken van mensen veranderen) lijkt mij een wijzere koers dan te gaan ijveren voor deze of gene
  staatkundige ingreep zoals gekozen judges die zonder cultuuromslag toch niks oplevert alhoewel ik zeer pessimistisch ben inzake de nabije toekomst en de eerstkomende paar honderd jaar de kans op een vrije markt samenleving quasi nul acht.Mijns inziens zijn we op weg naar een wereldomvattende totalitaire staat.

  Het schijnt dat Leonard Peikoff opdracht heeft geven Rand’s boeken enkel nog op zuurvrij papier uit te geven zodat ze bewaard blijven voor de toekomst.Mij lijkt dat heel verstandig : misschien dat binnen 500 of 1000 jaar het libertarisme zijn kans krijgt maar voor nu vrees ik het ergste.

  Groetz,

  Cincinnatus

 23. [22]
  Dat betekent dus ook, dat New Hampshire waarbinnen het Free State Project de staat libertarischer tracht te maken, voor wat betreft essentiële zaken het onderspit zal delven. Het libertarisme zal daar dus binnen de tolerantiegrenzen van de Feds moeten leven.
  Wel interessant zal het zijn, als de vonk toch de kans krijgt om over te springen op andere staten.

 24. [21]
  Islamofoob,

  Je kan je abonneren of verzekeren voor een vast bedrag bij een privé-beveiliger. Door concurrentie krijg je dan de laagst mogelijke kosten, die al dan niet op je risico of vermogen gebaseerd kunnen zijn. Je kunt ook een (hoog) eigen risico te nemen, of je helemaal niet verzekeren. De kosten kunnen zoveel mogelijk worden afgewenteld op de gepakte daders, de rest betaal jij, of je verzekeraar. Waardoor verzekeraars zullen investeren in opsporing. Ik krijg geen "dienst" verleend om mijn eigendom te beschermen, als deze beveiliger zelf vaststelt hoeveel dit gaat kosten en mij geen keus geeft om me niet, of goedkoper (bij een ander) te verzekeren. De eigendomsbeschermer schendt dan mijn eigendom.

  Waarom kan een privaat beveiliger niet verdedigen tegen invasie? Iedereen die er belang aan hecht dat de veiligheid zowel intern als extern geldt, zal betalen gebaseerd op risico(tolerantie). Als jij bescherming niet waardeert, waar haal ik dan het recht vandaan jou te dwingen? Wellicht dat we voor jaarlijks 50% van het BNP iedere invasie kunnen tegenhouden. Maar zou je iedereen willen dwingen om willekeurig zoveel bij te dragen als jij dat een acceptabele prijs vindt? Ik kan zelf een beveiliger uitzoeken die hiertegen beschermt, in samenwerking met andere diensten die dezelfde service bieden, en zoveel betalen als ik het waard vind.

  Wat wel goed geregeld moet zijn is het voorkomen van een monopolie van privé-beveiligers en goede arbitrage van conflicten. Maar wat garandeert ons nu dat het leger geen staatsgreep pleegt? Een los onderdeel durft dat wellicht niet omdat de andere onderdelen ze dan in de pan zullen hakken, en dit kunnen private diensten natuurlijk ook. Maar er is geen garantie tegen een staatsgreep, behalve de afspraken over wie het commando voert, en hoe conflicten worden opgelost. Een verdeling van het monopolie van het leger in meerdere semi-autonome private onderdelen beidt nog meer garantie tegen staatsgrepen.

  Dat "free-riders" niet betalen heb ik minder bezwaar tegen dan velen dat schijnen te hebben. Ik bouw alleen een dijk tegen springvloed als ik daar voordeel van heb. Dat jij profiteert is dan pech. Als echter de kosten van een dijk (of landsverdediging) voor mij niet opwegen tegen het voordeel, zul je wel moeten bijdragen. Degenen die blijven wachten tot het water letterlijk aan hun lippen zou staan, moeten over een zeer hoge risicotolerantie beschikken. Toch, als mijn bezit 100.000 euro in waarde stijgt door een dijk of beveiligen tegen invasie, heb ik voor 99.000 euro, ook al geniet jij dan gratis in gelijke mate mee, toch profijt. Ik ga mensen ook geen geld vragen voor het zien van mijn mooie tuin, of voor de waarde die ik daarmee aan hun huizen toevoeg.

  Dat een belasting op land willekeurig is ben ik met je eens. Maar inkomstenbelasting en kapitaalbelasting is dat ook. Overigens zei ik ook dat land een monopolie kan worden, wat ook één van mijn redenen voor zo’n landbelasting is. Al met al zitten er uiteraard nogal wat haken en ogen aan ieder belastingstelsel. Het beste is om zo min mogelijk, of zelfs geen belasting te heffen. Maar als het dan per se nodig is, zie ik in een inkomstenbelasting met een vlaktax, danwel een landbelasting met enige waarborgen, een optie die in ieder geval zo min mogelijk nadelen voor zoveel mogelijk mensen heeft. Al sta ik uiteraard open voor betere suggesties, want een "beste keus" garantie kan ik vooralsnog niet bieden.

 25. [22]
  Cincinnatus,

  Dat federalisme goed is ben ik op zich met je eens, maar wat voor garantie heb je dat de Staten, bij afwezigheid van algemeen geldende burgerrechten, juist niet de andere kant opgaan? De vrijheid van personen en goederen om zich te verplaatsen is ook een burgerrecht dat dan door die Staten kan worden beperkt, dus vluchtmogelijkheden of stemmen met de voeten is beperkt. Zelfs het hebben van rechtspersoonlijkheid zou aan mensen ontnomen kunnen worden.

  Dat de afscheiding van het Zuiden uiteindelijk juist gunstig had kunnen uitpakken ben ik ergens ook wel eens. Aangezien in het Zuiden dan de zwarten een enorm deel van de bevolking zouden uitmaken, en gezien de economische en politieke ontwikkelingen het niet zo erg waarschijnlijk was dat ze slavernij hadden kunnen handhaven, zou dan de Confederatie inmiddels wel haar eerste zwarte president gehad hebben. Of dit de bedoeling van het Zuiden was, lijkt me echter zeer de vraag. En de slaven die in de tussentijd daar moesten leven zouden ook niet een al te best leven hebben gehad. Al hadden ze dat na de Burgerloorlog eigenlijk ook niet.

 26. In het artikel staat: "De centralisatie van economische besluitgeving moet begeleid worden door centralisatie van politieke macht in de handen van een kleine elite."

  Misschien verklaart dit het feit dat de huidige vrije markt economie steeds meer in handen komt van een steeds kleinere economische elite?

Comments are closed.