Het milieu is ‘hot’, vooral dankzij de broeikaslobby.
Als we de dames en heren van de broeikaslobby moeten geloven moeten we alles op alles gaan zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk energie te gaan besparen, anders loopt het fout af.
Dergelijke (paniek)verhalen zijn niet nieuw.

In de 19e eeuw waarschuwde de Nieuw-Malthusiaanse beweging voor de desastreuze gevolgen van de komende overbevolking en in de jaren ’70 van de vorige eeuw maakte een zogenaamde Club van Rome (nee, niet het Vaticaan) naam met paniekverhalen over het verbruik van voedsel en grondstoffen dat harder groeide dan de productie ervan. In feite was het paniekverhaal van de Club van Rome een modernere variant van het Nieuw-Malthusiaanse paniekverhaal: zeiden de Nieuw-Malthusianen nog dat er teveel mensen zouden komen op de wereld, de Club van Rome stelde dat er niet alleen teveel mensen kwamen, maar dat deze ook te welvarend zouden worden. Beide paniekbewegingen hebben ongelijk gekregen: de wereldbevolking is sinds eind 19e eeuw verveelvoudigd, maar dankzij de voortuitgang van wetenschap en technisch kunnnen gaat de mensheid nog steeds niet ten onder. Dat is ook wel logisch. Als de mensheid ergens goed in zijn, dan is het wel de kunst van aanpassing en overleven.

Nu, aan het begin van het derde millenium van onze jaartelling, worden we gecofronteerd met een nieuw paniekverhaal: het broeikaseffect komt eraan! En ‘ze’ weten het bovendien erg zeker. Dat wetenschappers dertig jaar geleden nog een nieuwe ijstijd voorspelden in plaats van een broeikaseffect, is allang vergeten. Gelukkig herinnerde Leon de Winter ons er kort geleden nog eens aan in zijn column in Elsevier. Dat vaststaat dat het klimaat in het verleden uit zichzelf veranderde, ook zonder de CO2-uitstoot door menselijke activiteit is even niet belangrijk. Dat dezelfde klimaatwetenschappers die het broekaseffect voorspellen tegelijkertijd niet eens het weer drie maanden vooruit kunnen voorspellen, daar moeten we natuurlijk niet moeilijk over doen. Het voorspellen van het weer is immers iets anders dan het uitwerken van klimaatscenario’s. Maar er is één argument dat methodologisch-wetenschappelijk keihard is: zolang niet uitgesloten is dat de verandering in zonneactiviteit iets te maken heeft met de verandering van het klimaat (dat het klimaat verandert staat wel vast) is de broeikaspaniek voorbarig. Immers, al het de zon is die het veroorzaakt kan de wetenschap dus geen nauwkeurige uitspraken doen over de invloed van menselijk gedrag, want dat valt dan weg in de foutenmarge van het effect van de zonneactiviteit. Met andere woorden: de broeikashypothese is op dit moment nog steeds een van de mogelijke verklaringen van het broeikaseffect, niet de enige en definitieve verklaring.

In dat licht is het bijna vermakelijk om te zien hoe de – veelal door politiek links gezaaide – paniek om zich heengrijpt. Het jongste idee is om de gloeilamp in de ban te doen. Iedereen aan de spaarlamp! Een dom idee, zeg ik gerust. Spaarlampen zijn een prima investering voor plaatsen in huis waar je op veel uren per dag verlichting nodig hebt, maar op andere plaatsen niet. Op een zolder waar een keer per jaar de cv-monteur een kwartier lang bezig is met de jaarlijkse controle van de cv-ketel is het onzin om de gloeilamp te vervangen door spaarlamp. Kwestie van eenvoudig rekenen, maar daar zijn onze broeikasutopisten nu eenmaal minder goed in dan in het mediahypen. De vraag is wat we nog meer krijgen als de kersverse gloeilampenpolitie haar zin krijgt? Een openhaardverbod? De bedrijfsuren van de vaatwasser op rantsoen? Moeten vleesverwerkende bedrijven straks een vergunning van het Nederlandse Commissariaat van Emissiezaken hebben als zij varkensvlees uit Nederlandse slachterijen naar Italië willen vervoeren om er daar Parmaham van te laten maken? Ik zie de zelfbenoemde gloeilampenpolitie en de rest van de broeikaslobby er wel voor aan.

Hiermee ben ik bij de kern van mijn bezwaar tegen de broeikaslobby aangekomen: het gaat de dames en heren niet om het milieu. Men is gewoon bezig met het doorvoeren van een linkse maatschappelijke agenda. Niet alleen de productie van goederen en diensten moet onder centrale politieke aansturing worden gebracht, ook de consumptie van goederen en diensten moet vanuit ‘de politiek’ gestuurd worden. Het eerste idee is – zoals bekend – afkomstig van Karl Marx. Maar ook het laatste idee is niet nieuw: in de jaren ’70 bepleitte wijlen Joop den Uyl dat al onder de noemer ‘socialisering van de vraag’.

Kortom, het is niet het milieu dat op het spel staat, maar de economische vrijheid!
—————————————————-
Ingezonden door Paul Verhaegh

33 REACTIES

 1. Jammer dat men weer dit moet zeggen "Dat dezelfde klimaatwetenschappers die het broekaseffect voorspellen tegelijkertijd niet eens het weer drie maanden vooruit kunnen voorspellen, daar moeten we natuurlijk niet moeilijk over doen. Het voorspellen van het weer is immers iets anders dan het uitwerken van klimaatscenario’s."

  Het voorspellen van het weer is immers inderdaad geheel wat anders dan trends voorspellen. Iedereen mete en elementaire natuurwetenschappelijke opleiding kan je dat vertellen.

  Vervelende is namelijk dat dit soort argumenten door de bepleiters van collectivistische maatregelen gebruikt zullen worden om ‘ons’ te riducaliseren.

 2. Deze opwarmingshysterie past inderdaad mooi in het rijtje:
  – rond 1970 angst voor de Nieuwe IJstijd; de pleitbezorgers hiervan zitten nu in het Global Warming kamp
  – rond 1999 de milleniumbug: de gehele civilisatie komt krakend tot stilstand
  – overbevolkingsscenario is ingeruild voor de vergrijzingsgolf (paniek ! leeg platteland ! onbetaalbare gezondheidszorg!)
  Grosso modo zijn het slechts instrumenten waarmee de politiek haar invloed en greep kan verstevigen en de media weer een deadline gevuld heeft.

 3. [1] Armin, je hebt gelijk dat trendvoorspellingen iets anders zijn dan kortetermijnvoorspellingen. Echter de onzekerheden in het voorspellen van trends zijn groter dan de onzekerheden in het weer van morgen.

  Een regenwolk ziet men via satellietbeelden naderen, zo is een redelijke voorspellng te doen. Maar de temperatuurstatistieken laten zeer veel ruis zien. Natuurlijk zien we achteraf een stijgende trend, maar de data zijn zo chaotisch dat een redelijke voorspelling nagenoeg onmogelijk is.

  Het is echt geen harde wetenschap, dat klimatologie.

 4. [3] Nou ja, klimatologie is ook hade wetenschap, maar veel klimatologen negeren bepaalde wetenschappelijke principes. Maar onder klimatologen zitten er ook heel veel bij die niet zomaar achter computermodellen aanlopen die retro-fitted zijn aan de gegevens om met een theorie te kloppen.

 5. [4] Armin, ik zou willen dat die kritische klimatologen wat vaker van zich lieten horen.

  Verder bedoelde ik met harde wetenschap de exacte wetenschap, ik weet niet of klimatologie daaronder valt, dat lijkt toch meer op economie, in die zin dat men een enorm complex systeem probeert te beschrijven met een beperkt aantal parameters.

  Ik heb zelf een natuurkundige achtergrond en ik weet dat de ogenschijnlijk meest eenvoudige zaken maar gedeeltelijk begrepen worden. Dat geeft een goede wetenschapper dan ook grif toe. Theorieën komen met de grootste moeite tot stand, in die zin dat achteraf gezien geniale vindingen eerst een storm van kritiek ontvingen, totdat de experimentele waarnemingen (soms pas na decennia) de skeptici schoorvoetend deden toegeven. Relativiteitstheorie, quantummechanica en het quarkmodel zijn niet gebaseerd op "90% consensus, ook bij politiek en BN’ers", maar het uitblijven van falsificatie.

  Dat men kan weten hoe het klimaat er over 100 jaar uitziet, kan ik vanuit dat perspectief niet geloven. Tenzij er vanuit het verleden een periodiek gedrag te destilleren valt, maar wat heeft de mens er dan mee te maken?.

 6. Een openhaardverbod is niets nieuws. Zie December. http://rotterdam.telegraaf….

  Het oude mag best plaats maken voor het nieuwe, zo gaat dat met betere spullen. Werkt prima zonder bemoeizucht en vriendjespolitiek.

 7. [4] dit is interessant wanneer spreken we van weer en wanneer van klimaat ?

 8. Het trieste van alles is dat de opperpriester van de klimatisten inmiddels op niet te ontkenne wijze als enorme hypocriet is ontmaskerd. Zoals op Drudge Report te lezen valt: " Last night, Al Gore’s global-warming documentary, An Inconvenient Truth, collected an Oscar for best documentary feature, but the Tennessee Center for Policy Research has found that Gore deserves a gold statue for hypocrisy."
  Lees het hele stuk op http://www.drudgereport.com… Met dank aan Duns Ouray, die dit op HVV had gezet.

 9. Ik citeer:

  "Alles wijst er namelijk op dat het weer precies de kenmerken vertoont van een chaotisch systeem: kleine oorzaken in de atmosfeer lijken enorme gevolgen te kunnen hebben, waardoor betrouwbare weersvoorspellingen op langere termijn onmogelijk zijn."

  Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie, ideeen en toepassingen. blz 60-61.

 10. [7]

  Climate entry van wikipedia:

  The climate (from ancient Greek: κλίμα, "clime") is commonly considered to be the weather averaged over a long period of time, typically 30 years. Somewhat more precisely, the concept of "climate" also includes the statistics of the weather — such as the degree of day-to-day or year-to-year variation expected. The Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) glossary definition is:

  Climate in a narrow sense is usually defined as the “average weather”, or more rigorously, as the statistical description in terms of the mean and variability of relevant quantities over a period of time ranging from months to thousands or millions of years. The classical period is 30 years, as defined by the World Meteorological Organization (WMO). These quantities are most often surface variables such as temperature, precipitation, and wind. Climate in a wider sense is the state, including a statistical description, of the climate system.[1]

  Uit mijn Van Dale:
  klimaat: gemiddelde of samengevatte natuurlijke gesteldheid van de lucht en het weer in een landstreek, m.n. de gemiddelde temperatuur en regelval

  Klimaat is gebaseerd op het weer, het weer is onvoorspel, dus is het klimaat onverspelbaar.

 11. HA! Zojuist op het nieuws: "Een lobbygroep"(!) heeft de energierekening van Al Gore kunnen achterhalen. Die blijkt 20 maal zo groot te zijn dan die van de gemiddelde Amerikaan.

 12. [10] Dus je gebruikt de Van Dale als bewijs dat klimaat niet voorspelbaar is? 🙂

  Tip: verdiep je eerst in de materie alvorens je kletskoek gaat verkopen waarmee je serieuze sceptici enkel belachelijk mee maakt.

  Klimaat is binnen marges heel goed voorspelbaar. Net als het weer dat overigens is.

 13. Het is Philips zelf dat aandringt op het verbieden van Gloeilampen.
  Dat is natuurlijk omdat ze veel meer geld zien in Spaarlampen. Daar verdienen ze minstens 10 keer meer op en kunnen ze meteen drie kwart van hun personeel buitenkieperen. (personeel afdanken onder marktimpuls vind ik niet verkeerd).
  Maar dit is geen marktimpuls. Het is corporatisme, het samenspannen van bedrijven en overheid.
  En in dit geval is het een nieuwe vorm, dit is het eerste geval van Eco-corporatisme. Wee ons die binnentreden in het tijdperk van de Groene Tang.

 14. [14] Gelukkig zijn er in de States nog lobbygroepen tégen het groenfascisme.
  Hier in Europa lijkt Faust wel rond te waren: "gij die hier binnen treedt, laat alle hoop varen."

 15. [10] "Klimaat is gebaseerd op het weer, het weer is onvoorspel, dus is het klimaat onverspelbaar."

  Is van het kaliber:

  "Eén watermolecule is niet nat, dus miljarden watermolecules samen zeker niet.

 16. [18]

  Als klimaat het gemiddelde van weer is, en weer is onvoorspelbaar hoe wil jij dan het klimaat voorspellen?

  Wil je soms beweren dat mijn premisse "het weer is onvoorspelbaar" onwaar is?
  Heb jij misschien onderzoek gedaan waaruit blijkt dat weer geen chaotisch dynamisch systeem is?

  [15]

  Ik reageer op Wladi, die zich afvraagt wat het verschil is tussen klimaat en weer. Ik geef in reactie 10 alleen maar een definitie van klimaat. Eentje van wikipedia en eentje uit mijn Van Dale. Gecombineerd met mijn reactie nr. 9 trek ik een conclusie.

  Weer is inderdaad goed voorspelbaar binnen marges en die marge is niet 100 jaar…

 17. Ik vraag mij wel eens af of gemiddelden geen vorm van boerenbedrog zijn.
  Ik heb de neiging ze niet te vertrouwen.
  Want b.v. het gemiddelde van -10 en +10 is 0 graden, terwijl het gemiddelde van -2 en +4, 1 graad oplevert.
  Temperatuurstijging? Terwijl het eerste veel extremer is, levert het een lager gemiddelde op. Hoe extremer het weer, hoe lager het gemiddelde?

 18. [21] Jawel, daarom moet je ook foutmarges/standaarddeviatie aangeven.

  En dat gebeurt ook. Zie figuur 10 http://www.cru.uea.ac.uk/cr

  Mét onzekerheidsmarges erbij is de conclusie nog steeds: opwarming.

 19. [20] Natuurlijk kan je wel voorspellen. Je moet alleen de onzekerheid in je voorspelling netjes aangeven.
  Volgend linkje goed bewaren en 1 januari 2008 weer bekijken.
  http://www.metoffice.gov.uk

  Januari en februari werken behoorlijk mee om 2007 het warmste jaar te maken sinds 1850.

 20. [23] jawel maar voor 1850 kon het dus ook zo warm zijn en toen was er geen menselijk broeikaseffect.

  Deze warme winter is overigens geheel te wijten aan de zeer hete zomer die de Noordzee flink heeft opgestookt en die deze warmte in de herfst en winter weer vrijgegeven heeft(KNMI). Nou zou men natuurlijk kunnen stellen dat die extreem warme zomer aan het broeikas te wijten was.

  Overigens is de uitkomest van de staatsloterij ook binnen bepaalde marges te voorpellen.

  Het weer (klimaat met een periode van 1 dag) is moeilijk te voorspellen maar het klimaat (het weer van alle dagen van een periode van 30 jaar) is tot op de tiende graad nauwkeurig voorspelbaar. En hoe verder de voorspelde periode in de tijd ligt hoe nauwkeuriger de voorspelling schijnt te kunnen zijn.

  Ik vraag u af, meneer Zonneberg.

 21. [20] Op dezelfde wijze als waarop de gaswetten werken: dit zijn statistische wetten die algemeen gedrag voorspellen van individueel onvoorspelbare gedragingen van gasatomen of moleculen. Die wetten zijn heel precies, exact zeg maar.

  Overigens denk ik ook wel dat het klimaat voorspellen toch wel natte vingerwerk is. Maar ik leid dat niet af uit de intrinsieke voorspelbaarheid van het weer van morgen.

 22. [25] Bud, heel exact zijn die wetten niet. In feite gebruikt men in de macroscopische wereld totaal andere natuurkunde (thermodynamica) dan op atomaire schaal (quantummechanica). Statistische fysica slaat een brug tussen de twee schalen en stelt ons in staat om het macroscopisch gedrag voor zeer eenvoudige stoffen (ideaal gas, kristallen) te kunnen verklaren vanuit de atoomfysica.

  Echter men moet bij complexere situaties al snel terugvallen op numerieke rekenmethodes, die in sommige gevallen slechts een kwalitatieve uitkomst kunnen geven.

  En dan hebben we het over eigenschappen van stoffen die keer op keer onder gecontroleerde omstandigheden gemeten kunnen worden en die een duidelijke correlatie laten zien, niet over een random dataset, zoals de globale temperatuur.

  Overigens denk ik dat het appels met peren vergelijken is: of je het hebt over de ruimtelijke schaal of over een tijdspanne. Klimaatvoorspelling staat niet tot weersvoorspelling als thermodynamica staat tot atoomfysica.

 23. [24] "maar het klimaat (…) is tot op de tiende graad nauwkeurig voorspelbaar."

  Nou ja, IPCC spreekt igv een verdubbeling van de CO2 concentratie, van 2 tot 4,5 graden met geen 100% uitsluitsel dat het ook zo laag als 1,5 of zo hoog als 5 graden stijging kan zijn. Datis niet tot op een tiende graad nauwkeurig …

  Ken wel de feiten 🙂

  Nee, als je kritiek op klimaatwetenschap wil leveren, doe dat dan niet tot het niveai van Al Gore af te dalen en de zaak versimpeld weer te geven. De ‘case’ tegen de CO2 uitstoot is vrijwel volledig gebaseerd op ‘circumstational evidence’, maar het bewijs is er wel degelijk.

  De kernvraag is hoe groot de terugkoppeling is van de CO2 stijging. Dat is wat behoorlijk onbekend is. Maar dat we er ‘niets’ over kunnen zeggen is gewoon lariekoek.

 24. [26] Berekenen (exact of benaderd), simuleren of extrapoleren.
  Over welk voorspellen heb je het?
  Wetenschappertjes doen het alle 3.

  Klimaat voorspellingen gebeuren dmv simuleren en extrapoleren. En dat levert een onzekerheidsmarge op, dat kan je zo hebben. Het is zoals je al zegt, echt rekenen kun je slechts aan simpele systemen.

  De dataset van globale temperaturen is toch niet random? Theoretisch al niet, maar je hoeft ook maar naar de dataset zelf te kijken en je ziet een trend.

  Die set komt echt niet door random-tests heen 🙂

 25. [29] Okee, random is een karikatuur, maar met een signaal/ruis verhouding van 1 valt er ook niet veel te fitten. Er is een stijgende trend af te leiden, maar of het volgend jaar warmer of kouder wordt dan dit jaar zal niemand je kunnen zeggen. De modellen zullen voorspellen dat het warmer wordt, want dat is nu eenmaal de trend van de afgelopen jaren, maar met zulke ruis op je data kan het de komende jaren evengoed ineens een graad kouder zijn dan dit jaar.

  Ik heb trouwens de artikelen die je linkte zojuist doorgelezen: interessant, bedankt.

Comments are closed.