Het milieu, en de gevaren ervan, en de schuld van de mens worden met alle politieke- en mediamacht je strot afgeduwd.

Het lijkt meer op geloven dan op wetenschap.


Ja, als je er over gaat denken, besef je hoe langer hoe meer dat “Klimatisme” inderdaad de moderne staatsreligie is.


De staat, overheid, ziet in het Klimatisme een prachtig middel om zijn macht te vergroten. Denk maar eens aan de volgende tekenen:

HEL en VERDOEMENIS. Het Klimatisme spiegelt de mens een sombere toekomst voor. We zullen allemaal verbranden of verdrinken, tenzij we gehoorzamen aan de wens van de staat. Maar
DE DAG DES OORDEELSstaat voor de deur. Er is geen tijd te verliezen. Er moeten nu maatregelen genomen worden. Tijd om echt naar feiten te zoeken is er niet meer. Gewoon gehoorzamen!

OFFERS moeten we brengen. Nog meer van ons geld, onze productie, moeten we ons gehoorzaam en blijmoedig laten afnemen. Het is immers van belang in het
HIERNAMAALS dat over 200 jaar nog mensen kunnen overleven dank zij onze offers. Bij de oude religies kon je nog zelf bepalen of je er aan betaalde. De staat heeft echter geleerd dat het zekerder is als je de gelovigen maar eenvoudig dwingt om te betalen. Hen laten geloven dat de doomsday-voorspellingen waar zijn, is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

INQUISITIE wordt weer herhaald. Daarvoor zijn er
MILIEUDIENAREN aangesteld die controleren of iedereen ook volgens het geloof en de
KERKELIJKE GEBODEN leeft. En waar nodig wordt met harde hand opgetreden.
ZONDAARS worden dan voor de
KLIMAATRECHTBANK gesleept en zo nodig veroordeeld om boete te doen. Ook worden
ONGELOVIGEN en LASTERAARS die durven te verkondigen dat Klimatisme onwetenschappelijk is, of die het durven ontkennen, tot zondaars gerekend. Overwogen wordt (serieus) daarvoor een speciale Neurenberg-achtige rechtbank in te stellen. Wat betreft Holocaust en Genocide zijn al ontwikkelingen aan de gang die daarvoor als voorbeeld kunnen dienen.
IN DE BAN doen van ongelovigen gebeurt door hen te ontslaan als ze in overheidsdienst zouden zijn en ze krijgen geen subsidies om hun onderzoek voort te zetten of te publiceren.

AFLATEN kun je verdienen en daarmee je boetes voorkomen. Dat zijn de zogenaamde “milieurechten”. Die krijg je van de staat, maar je kunt er ook kopen. Dan betaal je een boel geld aan de MISSIE en nog grotere zondaars zoals Rusland en China en dan mag je doorgaan met zondigen. Er verandert dan weliswaar helemaal niets, maar het versterkt wel het idee dat de staat zeer waakzaam is, jouw belast en je buitenlandse concurrent versterkt. Een ideale manier om voor meer nivellering te zorgen.
ZENDELINGEN krijgen zware subsidies om onderzoek te doen naar verklaringen die bevestigen dat het UN-IPCC-rapport terecht de Bijbel en de Koran vervangen.

CONCILIES worden regelmatig gehouden. Die heten in het vervolg Milieu-Congressen. Enerzijds om de spanningen te verlichten, anderzijds om het enthousiasme van de gelovigen op te peppen. De Zendelingen kunnen de congressen gebruiken om hun nieuwe ideeën tot geboden te verheffen.

FUNDAMENTALISTEN worden in dit systeem hoog geprezen. Het is niet moeilijk om fundamentalist te worden. Gewoon in het vervolg je tanden niet meer elektrisch maar handmatig te poetsen. Dit heeft tevens het voordeel dat het een stapje is op weg “back to the cave!”. Als je vlug bent, kun je ook nog je gloeilampen afschaffen en vervangen door spaarlampen. Dit gaat op totdat iemand ontdekt dat er niet juist gerekend is, of dat iemand ontdekt dat die dingen meer kwik in het milieu brengen. Er zijn fundamentalisten die zover gaan dat ze het geweld niet schuwen om ongelovigen tot inkeer te brengen.

SCHEIDING VAN KERK EN STAAT is met Klimatisme ook in één klap opgelost. Die scheiding is er gewoon niet meer en dat werkt allemaal veel soepeler.

BIG BUSINESS heeft de macht van deze religie ook ontdekt en besloten dat “if you cannot beat them, join hem!”. De Vrijspreker rapporteerde onlangs hierover toen de Nederlandse “captains of industry” gingen opzitten en pootjes geven bij de kabinetsinformateur en hem vertelden dat zij klaar stonden om hem te helpen bij het uitbreiden van het Klimatisme. De Vrijspreker, in zijn onnozelheid, dacht nog die “captains”te waarschuwen. Maar geen enkele ervan durfde te bekennen dat ze meer heil zagen in huilen met de wolven in het bos. De staat heeft op dit gebied immers veel opdrachten te vergeven, en als je er bij bent, kun je van subsidies genieten en het maken van geboden beïnvloeden.
Zoals bij voorbeeld de Duitse auto-industrie met Angela Merkel geregeld heeft dat er geen snelheidsvoorschriften moeten komen. Angela heeft toen haar EU collega’s aangezegd dat ze maar andere maatregelen moeten bedenken om energie te sparen.

PRIESTERS, de vroegere Kamerleden, kunnen benoemd worden tot
DEKEN. (vroegere ministers). Deze kunnen weer bevorderd worden tot
KARDINALEN, in de plaats van de vroegere EU-Commissarissen. En tenslotte kun je dan nog
PAUS worden in de plaats van het opperhoofd van de Verenigde Naties. De afzonderlijke staatshoofden zijn
DISCIPELEN, waarvan een aantal de rol van
APOSTEL ververvult.

PROFETEN zijn er ook. Een van de bekendste nog levende profeten is Al Gore, die de wereld rondtrekt en met halve waarheden zorgt dat gelovigen zo weinig mogelijk gaan twijfelen. Het is daarbij geoorloofd de waarheid en de feiten geweld aan te doen. Maar je moet dan wel oppassen dat de massa dat niet door heeft.
PARABELS, met prentjes als een zielig ijsbeertje op een ijsschots, spelen daarbij een grotere rol dan ingewikkelde berekeningen
Voor de priesters, dekens en kardinalen en de zendelingen dienen dan de EU en de VN tevens als
HOGERE MACHTEN waarop zij zich kunnen beroepen als de gelovigen of niet-gelovigen twijfelen of tegensputteren.

De ZONDEVAL in het aardse paradijs is er de oorzaak van dat de mens niet meer door heeft dat klimaten al miljoenen jaren aan het veranderen zijn en zich in grote cycli afspeelt.
U staat nu voor een keus. Wordt u ook klimatist?
Of wilt u meer zoeken naar FEITEN en daarop uw oordeel baseren?

—————————————————–
Zie ook:
The Greening of Evangelicals
Christian Right Turns, Sometimes Warily, to Environmentalism
By Blaine Harden Washington Post Staff Writer, February 6, 2005
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A1491-2005Feb5.html met onder andere:
In Seattle, Hedman says that evangelicals should worry less about the moral authority of the president and more about their biblical obligation to care for Earth.
“The Earth is God’s body,” Hedman said in a recent sermon. “God wants us to look after it.”

26 REACTIES

 1. Mooi gezegd Hub! Zelf had ik ook al deze gedachten, de huidige politici gedragen zich als de vroegere dominees, priesters, sjamanen en tempelpriesters. Heb je toevallig een link naar die ‘klimaat rechtbank’. Dat moeten toch Quislings van het allerzuiverste water zijn. Ik ben benieuws naar de eerste veroordeelden die TBS krijgen ivm vermeende geestesziekte. Net als in het oude Oostblok. En als Rusland lid wordt van de EU kan men alle ketters naar de goelag in Siberie sturen. Daar krijgen sommige mensen in Brussel vast een strak latje van.

 2. Griezelige links, Hub. En een fantastisch artikel. Ontmoedigend om te zien dat de 3 links, die mij het woord ECOSTAPO ontlokken, alle 3 Amerikaans zijn, the "land of freedom".

 3. Interessante links. Nog los van wie gelijk heeft in deze discussie (ik denk de sceptici) draait het hier in essentie om de vrijheid van meningsuiting. Een stelletje klimaat-farizeers poneert een klimaat-dogma, dult geen kritiek, en probeert kritici de mond te snoeren in plaats van het debat aan de gaan zonder schreeuwen en schelden.

 4. Het is overduidelijk dat het CO2 geloof de nieuwe religie is waarin eenieder MOET geloven, zodat méér collectivistische onderdrukkende regeltjes over de gelovige onderdanen (en in het verlengde daarvan óók over de brandstapelrijpe ongelovigen) uitgestrooid worden. Niet alleen qua denkwijze gaan we terug naar donkere tijden, ook qua levensstandaard. Het wordt de hoogste tijd dat méér mensen in gaan zien, dat uiteindelijk zijzélf de dupe worden van hun eigen onwil om verder te kijken dan hun neus lang is, en demagogen zoals Al Gore met z’n Boels-liftje te "geloven".

 5. Religies kunnen alleen met religies bestreden worden. Het klimatisme is in strijd met het christendom en moet aangemerkt worden als afgoderij.
  Ik denk er over om maar Roomsch te worden… 🙁

 6. [6]
  SpyNose,
  dan is het misschien een idee om het nuttige met het aangename te verenigen door een libertarische gristen te worden.. :-))

 7. Hub, het plezant strooien met kapitalen en superlatieven in dit stuk, doet mij inzien dat jij inmiddels ook volkomen doordrongen bent van het feit wat het dan wel niet moet betekenen als je vandaag de dag toevallig ook nog eens een roker bent. Join the club! “You’ve got the feeling!” (smily)

  Met de allergrootste complimenten en graag gedaan:

  http://www.vrijheidsstrijde

 8. [7] André,
  Om nuttige met het aangename te verenigen kunnen we toch echt beter bij
  Rome blijven, dacht ik. Meneer Calvijn c.s. moest al niks van Carnaval hebben, dus bij die klup hebben we ook niks te zoeken, vind je niet ?
  Overigens zou ik de farma-industrie liever adviseren een medicijn tegen klimatiek uit te vinden. 🙂

 9. [6] Ja, je moet naar de Paus seinen dat die weirdo Hedman de Aarde "God’s lichaam" noemt, maar dat was dat kleine broodje toch al dat de pastoor s’zondags eet bij de wijn?

  Heiligschennis dus, en die aarde-gods-lichaam bullshit komt me veel te veel in het vaarwater van de Moeder-Aarde Cultus.
  http://www.motherearth.org/

 10. "ZENDELINGEN krijgen zware subsidies om onderzoek te doen naar verklaringen die bevestigen dat het UN-IPCC-rapport terecht de Bijbel en de Koran vervangen."

  Nou daar heb ik lekker om zitten lachen, hoe waar is dat niet?

 11. [10]
  SpyNose,
  Dat medicijn is er al. Staat ongebruikt in het kastje van Al "net niet" Chloor sinds hij de verkiezingen verloor. De naam: paroxetine (Seroxat). Beter dan de haring op de woensdag want geen overbevissing.

 12. [2] ‘Duke’ geeft op Gristmill een paar inzichtelijke argumenten tegen de GWT (Global Warming Theory), waarvan ik er één in het bijzonder wil uitlichten: het is een hypothese, geen theorie, waarvoor niet eens enig wetenschappelijk onderzoek is verricht behalve literatuuronderzoek. En al zou het een theorie zijn, dan is er maar één iemand nodig met valide argumenten om die theorie volledig onjuist te verklaren. Die iemanden zijn er in overvloed.

  Bovendien haalt ‘Duke’ aan dat consensuswetenschap niets meer is dan filosofie. En dat haakt weer aan op de hele cultus rondom profeet Al Gore en zijn Openbaringen over ons klimaat.

 13. [13] André,
  Omdat klima-patienten in de hardnekkige waan verkeren, dat zowel de Zuid- als de Noordpool worden opgewarmd, is bij de aandoening klimatiek sprake van een bipolaire stoornis.
  Dan moet m.i. toch gedacht worden paroxetine met Lithium te combineren, terwijl ter behandeling van de psychotische component van de aandoening gelijktijdige behandeling met haloperidol(decanoaat) injecties lijkt aangewezen. Alles bijeen toch vrij belastend voor zowel de patient als zijn omgeving. Maar non-interventie acht ik medisch en maatschappelijk onacceptabel.
  Wat denkt U ervan ?

 14. [15]
  SpyNose,
  Dat is een strak behandelingsplan; eventueel kan lithium vervangen worden door valproaat, dat levert zeker een week tijdwinst op.
  Maar: er moet méér aan de hand zijn. Er zijn immers maar ongeveer 100.000 volwassenen met een bipolaire stoornis; het aantal wérkelijke klima-gestoorden ligt een stuk hoger.
  Heeft U suggesties ?

 15. [16] [17] André,
  Dank voor Uw behandelsuggestie.
  U hebt gelijk: omdat klimatiek een nieuwe medische aandoening is en daarom als zodanig nog niet in de medische literatuur is gekarakteriseerd, is het voortraject (de diagnostiek en de epidemiologie) inderdaad nog wat problematisch.

  Daarom zal ik -ondanks mijn drukke medische praktijk- trachten tijd te vinden om een helder artikel over deze maatschappij ernstig ontwrichtende aandoening te schrijven, dat ik binnenkort in de Lancet of de New England Journal of Medicine hoop te doen publiceren .

  Ik zou alle collegae willen opwekken ge-anonimiseerde afschriften van relevante medische casuistiek te mijner attentie te willen mailen aan info@vrijspreker.nl onder vermelding "dossier klimatiek".

  Wat de epidemiologie van de bipolaire stoornis betreft: het spreekt vanzelf, dat dit cijfer na herkenning van klimatiek als bipolaire stoornis zal moeten worden gecorrigeerd. E.e.a. hangt samen met de kwestie van bijscholing van de betrokken medische beroepsgroepen. Hiervoor zullen t.z.t. de medische opleidingen, de NVVP (en aanverwante verenigingen), de KNMG, de LHV de behandelcentra en het Ministerie van VWS worden ingelicht. Maar zover is het nog niet.
  Hier moet ik het bij laten, want mijn beroepsplicht roept mij.
  Gaarne zie ik Uw mening en advies t.z.t. tegemoet.
  Collegialiter,
  SpyNose

 16. [16] André,
  Mocht U zich afvragen, of de bijtelling van enkele miljoenen bipolair gestoorden bij de bestaande categorie geen distorsie van het epidemiologisch beeld van de bipolaire aandoeningen inhoudt, dan kan ik U geruststellen: dit is inderdaad het geval. Dat doe ik doelbewust. Immers, zoals op vele medische gebieden het geval is, worden ook hier appels en peren bijeengeteld. Dat is bijvoorbeeld eveneens het geval met de epidemiologie van AIDS (een verzameling van inmiddels ca. 30 verschillende aandoeningen, die onder het "begrip" AIDS worden samengevat), waarbij voor bepaalde endemische gebieden een apart virus wordt gepostuleerd. De epidemiologie van AIDS is daarom een hoax, zou "epidemiologie" op zichzelf al een wetenschap zijn. Maar dat is hier niet aan de orde.

 17. [19] [18]
  SpyNose,
  Met belangstelling zie ik uit naar de nadere uitwerking van Uw onderzoeks-resultaat betreffende de klimatiek-aandoening in de daarvoor aangewezen gerespecteerde medische publicaties.
  Zonder twijfel is hetgeen U aanduidt als het "vergelijken van appels en peren" een verschijnsel, dat populair is onder collectivistische elementen, teneinde de chaos- en daarmede de keuzemogelijkheden voor het vulgus te vergroten cq. maximaliseren, waardoor de ratio zelfs met een geavanceerde radar niet te vinden zou zijn zo men hierover al de beschikking zou hebben.
  Met name vanwege het feit, dat dit proces uitsluitend dient om de ratio te infantiliseren, zal dit naar verwachting leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal cases; een epidemiologisch onderzoek zou ook hier inzicht kunnen verschaffen. Wellicht dat wij ook hierover binnenkort van gedachten kunnen wisselen.
  Met collegiale groet,
  Andre.

 18. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een beweging die zich vroeger communistisch noemde en die hiermee weer eens wil aantonen dat het westen slecht is en dat de ellende in de wereld de schuld is van de rijken.
  check ook
  http://video.google.com/vid

 19. toch moogde niet alles op dezelfde hoop gooien, ja klimatisme is belachelijk
  maar dit wil niet zeggen dat we op deze manier moeten verderdoen. want ons ‘materieel comfort’ dat we nu hebben is ten koste van de aarde en armere landen
  moest het klilmatisme dit om den duur ook niet bewerkstellen dan zou ik pro zijn, niet meegerekend dat het gewoon niet waar is

 20. [23]
  "want ons ‘materieel comfort’ dat we nu hebben is ten koste van de aarde en armere landen"

  1. het opleggen van overheidsregels m.b.t. bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen levert armoede op in Afrika, om maar één voorbeeld te noemen. Op deze site zijn legio andere voorbeelden en achtergronden te vinden.

  2. ten koste van de aarde: heb je daar concrete, feitelijk onderbouwde voorbeelden van ?

 21. [23] [24] Ten koste van de aarde?
  Interessant.
  Wanneer is iets ten koste van de aarde?

  Ik kan me daar niets bij voorstellen.

 22. Als er iets lijkt op geloof dan is het de hardnekkige manier waarop mensen zoals de schrijver van dit artikel vasthouden aan het geloof dat er niets aan de hand kan zijn.

  De enigen die ver zijn afgedwaald van wetenschappelijke argumenten zijn de zogenaamde sceptici.

Comments are closed.