Vorige week, 5 februari, publiceerde Frontpage een interview van Jamie Glazov met Bill Warner, directeur van het Center for the Study of Political Islam (CSPI). Het doel van CSPI is het onderricht in de doctrine van de politieke Islam door de publicatie van boeken. Bill Warner handelt als vertegenwoordiger van een groep onderzoekers die auteur zijn. Hieronder volgt het eerste deel van een samenvattende vertaling van het interview:

FP: Bill Warner, Welkom op Frontpage Interview
Warner: Dank je voor deze gelegenheid, Jamie
FP: Vertel eens wat over het Centrum voor de studie van de Politieke Islam
Warner: Dat is een groep onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek doen naar de grondteksten van de Islam-Koran, Sira (leven van Mohammed) en de Hadith (tradities van Mohammed). Er zijn twee studiegebieden in de Islam, de doctrine en de geschiedenis, ofwel -zoals het CSPI het ziet- de theorie en de resultaten. Wij bestuderen de geschiedenis om de practische of experimentele resultaten van de doctrine te zien.

Doorbraak
Ons eerste uitgangspunt is, dat de Koran, Sira en Hadith als een geheel moeten worden gezien. Wij noemen dat de Islamitische Trilogie om de eenheid van de teksten te benadrukken. De belangrijkste doorbraak is te begrijpen, dat dualisme de grondslag vormt en de sleutel is om de Islam te begrijpen. Alles over de Islam komt in tweeën, te beginnen met zijn oprichtingsverklaring: (1) Er is geen andere god dan Allah en (2) Mohammed is Zijn profeet.
Daarom bestaat de Islam uit Koran (Allah ) en de Sunna (woorden en daden van Mohammed gevonden in de Sira en de Hadith).

Er is eindeloos veel inkt verspild om de vraag “Wat is Islam ?” te beantwoorden. Is Islam een vreedzame religie ? Of is de werkelijke Islam een radicale ideologie ? Is een gematigde Moslim de echte Moslim ?

Islam is dualistisch
Dit herinnert een ons aan de oude twist over licht. Is licht een deeltje of een golf ? De argumenten vlogen over en weer over de tafel. De quantummechanica gaf ons het antwoord: licht is dualistisch, het is beide een deeltje en een golf. Het hangt van de omstandigheden af hoe het zich manifesteert. De Islam werkt op dezelfde manier.

Het eerste aanknopingspunt van dualisme is in de Koran, die feitelijk twee boeken bestaat, de Koran van Mekka (vroeg) en de Koran van Medina (later). Het inzicht in de logica van de Koran komt voort uit het grote aantal tegenspraken daarin. Oppervlakkig gezien lost de Islam deze tegenspraken op door zijn toevlucht te nemen tot opheffing (“abrogatie”). Dit betekent, dat het latere vers het vroegere verdringt. Maar omdat de Koran door Moslims beschouwd wordt als zijnde het perfecte woord van Allah, zijn beide verzen in feite heilig en waar. Het laatste vers is beter, maar het eerdere vers kan niet verkeerd zijn want Allah is perfect. Dit is de basis van het dualisme. Beide verzen zijn correct. In dualistische “logica” zijn beide kanten van de tegenspraak waar. De omstandigheden bepalen welk vers wordt gebruikt.

Voorbeeld
(Koran van Mekka) 73:10: Hoor de ongelovige met geduld aan en verlaat hem met waardigheid.

Van tolerantie bewegen we ons naar de uiterste intolerantie, zelfs de Heer van het Universum kan de ongelovigen niet bijstaan:

(Koran van Medina) 8:12: Toen sprak Uw heer tot Zijn engelen en zei: “Ik zal met U zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal terreur in de harten van de ongelovigen zenden, hun hoofden afsnijden en zelfs de toppen van hun vingers !”

Alle Westerse logica is gebaseerd op de wet van de tegenspraak: indien twee dingen met elkaar in tegenspraak zijn, dan is tenminste één ding fout. Maar Islamitische logica is dualistisch; twee dingen kunnen elkaar tegenspreken en beide zijn waar.

Oplossing van het dualisme
Geen enkel dualistisch systeem kan worden gemeten naar één antwoord. Dat is de reden, dat de discussies over wat de “werkelijke” Islam inhoudt alsmaar doorgaan en nooit opgelost worden. Een enkel correct antwoord bestaat niet. Dualistische systemen kunnen alleen worden gemeten door statistiek. Het is nutteloos te beweren, dat een kant van het dualisme waar is. Analoog hieraan is het feit, dat de quantummechanica altijd een statistisch antwoord geeft op alle vragen.

Voorbeeld van Islamitisch dualisme
Voor een voorbeeld van het gebruik van statistiek kijkt U maar naar de vraag: “Wat is de werkelijke jihad, de jihad van de innerlijke sprituele strijd of de jihad van de oorlog ?”
Laten we bij Bukhari (Hadith) kijken naar het antwoord, wanneer hij herhaaldelijk over jihad spreekt. In Bukhari zijn 97% van de verwijzingen naar jihad verwijzingen over oorlog en 3% over de innerlijke strijd. Dus het statistische antwoord is dat jihad is 97% oorlog en 3% innerlijke strijd. Is jihad oorlog ? Ja – 97%. Is Jihad innerlijke strijd ? Ja – 3%. Dus als U een artikel schrijft, kunt U pleiten voor een van beide, welke U wilt. Maar in werkelijkheid, bijna elke bewering over de Islam kan worden beantwoord met: al het bovenstaande. Beide kanten van de dualiteit zijn goed.

Wordt vervolgd.

Bronnen:
www.jihadwatch.org/archives…
www.cspipublishing.com/

Met dank aan Albert Spits, die het interview toezond.

4 REACTIES

 1. Fijn om te weten. Jihad is dus 97% oorlog in de naam van religie van vrede (3%). Die 3% kunnen wij opvatten als statistische ruis.

 2. "Geen enkel dualistisch systeem kan worden gemeten naar één antwoord. Dat is de reden, dat de discussies over wat de "werkelijke" Islam inhoudt alsmaar doorgaan en nooit opgelost worden. "

  zo moeilijk is dat niet: is de hardwerkende modelburger, goede lieve vader en echtgenoot die ook een lustmoordenaar is een goed of slecht mens?

 3. Het soefisme bepleit daarom ook die 3%. In Saoedi-Arabië is dit zeer populair geworden naar aanleiding van de Wahabbistische terreur die men moet ondergaan. Het Wahabbisme kan men dan ook inschalen in die 97%, evenals de shiitische variant, vooral sinds de Khomeini-periode sterk toegenomen. Derhalve bekeren een enorm deel van de Iraanse jeugd zich tot het Zorostraisme en het christendom. Men zoekt namelijk naar de gouden regel binnen de samenleving. Vandaar dat de Iraanse mullahs, Al-Qaeda, het moslimbroederschap, Hamas en Hezbollah hun eigen graf graven en het tegenovergestelde bereiken van wat men voor ogen had, een massale afkeer van de hoofdstroom binnen de islam.

 4. [3] Albert,
  "Vandaar dat de Iraanse mullahs, Al-Qaeda, het moslimbroederschap, Hamas en Hezbollah hun eigen graf graven en het tegenovergestelde bereiken van wat men voor ogen had, een massale afkeer van de hoofdstroom binnen de islam."

  Klinkt mooi, maar ik zie dat nog niet zo. Hoe bedoel je dat, Albert ?
  Bedoel je, dat die hoofdstroom in Islamitische landen het op termijn lijkt te zullen afleggen ?

  We kunnen keer op keer zien, hoe een kleine groep gewelddadige terroristen een heel volk onder de duim houdt.
  Ook de oppositie in Iran lukt het maar niet om de ayatollahs te verdrijven. Een belangrijk aantal parlementariers wordt door de mulla’s benoemd, terwijl de eindbeslissing over parlementaire besluiten door de geestelijke leiders moet worden goedgekeurd.
  Groet,
  SpyNose

Comments are closed.