Ongeveer een week geleden publiceerden we het verslag over een discussie met René van der Linden, CDA senator. Dit ging over een bewering dat de EU meer opbrengt dan het kost. René kon zijn bewering echter helemaal niet onderbouwen.

Hieronder een discussie met Helma Nepperus, Tweede Kamerlid en klimaat-deskundige van de VVD.

Net als René volgt Helma dezelfde taktiek. Zij weet het niet, kan haar beweringen niet onderbouwen, en praat de “algemene mening” na.

Hub:Geacht Kamerlid,
Het milieu en alles wat daarmee gebeuren moet is van dergelijk groot
belang, dat ik vind dat alle maatregelen die er betrekking op hebben,
met de grootst mogelijke zekerheid getroffen moeten worden.

Zeker als we ons realiseren dat de mensheid aan dit grootste project
ooit zeer veel miljarden besteedt en gaat besteden.

Daarom is het noodzakelijk dat u als sleutelpersoon ook de kritieken
onderkent en er een degelijk antwoord op hebt.

Daarom verwijs ik u graag naar een artikel: ?Misleidende
klimaatvoorlichting? op de Vrijspreker:
Zie: www.vrijspreker.nl/vs/index…

Reeds mijn dank voor uw commentaar dat ik bijzonder graag tegemoet zie.
Ir H.J. Jongen
———————————————————————–

De VVD Voorlichting:
Geachte heer Jongen,
Dank voor uw mail.
VVD-woordvoerder Helma Neppirus sprak maandag 5 februari 2007 in een debat georganiseerd door BNR, het Financieel Dagblad en NOVA over klimaatverandering. Zij gaf daar aan dat de VVD kennis heeft genomen vanhet recente VN-onderzoek en de visie deelt dat de mens een aandeel heeft in de klimaatverandering.

De VVD is van mening dat er zeker op korte termijn moet worden gewerkt aan terugdringing van de CO2-uitstoot, maar dat daarnaast ook verder onderzoek nodig is.

Voor wat betreft de CO2-uitstoot moeten in Europees verband reële, haalbare doelstellingen worden geformuleerd. De plannen van de Europese commissie vormen daartoe een goede aanzet. Wel moet elke lidstaat de keuze hebben voor een eigen mix. Voor de VVD is kernenergie daarbij ontontbeerlijk.

Daarnaast moet het accent liggen op innovatie en aanpak van de bron. Denk bijvoorbeeld aan schonere auto?s.
Tot slot is het nodig dat afspraken worden gemaakt met de VS, Australië,China en India, landen die niet gebonden zijn aan het verdrag van Kyoto.

In China en India worden nog bijna wekelijks klassieke kolencentrales bijgebouwd.
Kern voor de VVD is een evenwichtig pakket van maatregelen én verder onderzoek. Geen ad hoc oplossingen die in een soort hype ontstaan.
Voor meer informatie: h.nepperus@tweedekamer.nl.

Wij waarderen het dat u de moeite heeft genomen om ons te e-mailen over
dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
VVD-Voorlichting Tweede Kamer der Staten-Generaal

—————————————————————————-
Hub
Geachte Helma Nepperus,

Dank u voor het aandacht schenken aan mijn opmerkingen over het klimaat.
Dit is een zeer belangrijk onderwerp en iets waar iedereen mee te maken heeft.

Uiteraard heeft de mens een aandeel in de klimaatverandering.
Immers alles heeft invloed op alles.

De vraag is echter, HOEVEEL. En er zijn talloze geleerden die stellen dat dat aandeel verwaarloosbaar klein is. Bij voorbeeld in vergelijking met de invloed van de zon of van de kosmische straling.

En, om een ander punt te noemen, beweren de VN zelf dat ALS de KYOTO miljarden er aan worden besteed, dat dat over 50 jaar een verschil van 0,07 graden zal uitmaken. Een onmerkbaar en onmeetbaar getal.

Het lijkt mij dat daarom die miljarden beter aan meer reële projecten besteed kunnen worden.
U gaat in uw antwoord ook helemaal niet in op mijn aanwijzing:
Artikel op de Vrijspreker: “Misleidende klimaatvoorlichting”:
Zie: www.vrijspreker.nl/vs/index…
Ik zou graag uw mening, en de VVD mening, daarover eens horen.

Overigens denk ik, dat de VVD een heel belangrijke rol zou kunnen spelen op het gebied van milieubeleid ALS zij het kan opbrengen om dit project objectief en wetenschappelijk aan te pakken. En niet ongezien achter een onwetenschappelijk POLITIEK document van de VN aan te lopen.

BTW, het echte rapport van de IPCC komt ook pas over een half jaar. Wat er nu ligt is inderdaad een politiek verhaal. Doodzonde voor misschien wel het grootste project dat de mensheid ooit heeft aangepakt.

Ik ben benieuwd hoe hierover uw mening is.
Met soevereine groeten,
Ir Hub Jongen
—————————————————-
Hugo Prince stagiair bij Helma
Geachte heer Jongen,

Als politicus kan mevrouw Neppérus de overheersende mening van onderzoekers en samenleving omtrent de oorzaken van klimaatverandering niet naast zich neer leggen. Toch blijft zij wel voortdurend hameren op verder onderzoek om inzicht te krijgen in de aard van het probleem, de oorzaken, gevolgen en aanpak.

Met vriendelijke groet,
Hugo Prince, Stagiair bij Mr. Helma Neppérus
VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

————————————————————————————-
Hub:
Hugo, als jij bij mij stage liep, en ik moest een beoordeling geven, dan kreeg je een dikke onvoldoende. Net als de VVD! Bij voorbeeld:
—-overheersende mening van onderzoekers en samenleving.
Je zegt het terecht: Meningen. Maar waar zijn bvb de feiten? Heb je ergens een bewijs dat het CO2 gehalte toeneemt door de mens? Omdat ik CO2 uitadem? Hoeveel dan? En hoeveel procent is dat op het geheel? En hoeveel procent is dat dan weer van de invloed van de zon?
—-Zij blijft hameren om inzicht te krijgen.
Dat inzicht is er dus nu niet, althans onvoldoende. Is het daarom al verantwoord om zoveel belastinggeld tegen aan te smijten? Je kunt dat geld maar één keer uitgeven. En dan zijn er nog wel andere projecten die dat eerder verdienen dan het milieu.

Ik kan u ook aanraden de mening van Vaclas Klaus eens te bestuderen Zie daarvoor de Vrijspreker:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

19 REACTIES

 1. Dit is nu de tweede politicus die je negeert. [Dat van der Linden niet eens serieus naar je mail heeft gekeken blijkt nog wel het duidelijkst uit het feit dat ie dat vodje van Batten, waarnaar je verwees, niet afschoot terwijl het echt zooi is] Misschien is het een idee om een andere methode te kiezen, of je vragen minder drammend te formuleren? Want het libertarisch perspectief verdient zeker meer aandacht, net als het klassiek liberale.

  En je snapt zelf toch ook wel dat de VVD het zich nu niet kan permiteren om zich publiekelijk bij de klimaatsceptici aan te sluiten? Koren op de molen van links en rechts. Immers, "wie kan er nu tegen het milieu zijn?"! Maar ach, een leuke grap is het wel. Ik kan er hartelijk om lachen.

  Heb je al eens eenzelfde oefening geprobeerd bij de SP / GL / PvdA, danwel vergelijkbare partijen in Belgie?
  Net zo kansloos, maar misschien nog wel leuker!

 2. Die laatste reactie van Hub is onder de gordel. Jammer, want daarvoor was het een goede discussie. Ook de reactie van de VVD was netjes. Let wel inhoudelijk niet wat wij wellicht zouden willen horen, maar zoals de stagaire terecht opmerkte als politicus kan iemand de (schijnbaar) overheersende mening van onderzoekers en samenleving omtrent de oorzaken van klimaatverandering niet naast zich neer leggen. Politiek is niet over waarheid, maar wat het volk denkt dat de waarheid is. Wil je politici sturen, moet je ze materiaal geven.

  Overigens krommen in dat licht mijn tenen wel altijd als iemand betreft "Kijk eens hoe het zit met klimaatwetenschap" refereert naar websites als meervrijheid, de groene rekenkamer (met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig), blogs van Labohm of Vrijspreker. Dit zijn politieke fora met evenmin wetenschapswaarde als de website van GreenPeace. Zoiets overtuigd niemand en zou mij ook niet overtuigen. Net zoals een milieudefensie emailer die een reactie stuurt naar deze website iemand zou overtuigen met een referentie naar een artikel in de volkskrant.

  Wil je politici overtuigen moet je – naast veel geduld hebben, koppig zijn maar nooit en echt helemaal nooit gaan schelden of beledigen (ook gene stagaires 🙂 )- ook serieus en vakbekwaam overkomen. Let wel dat ‘overkomen’ en ‘zijn’ twee verschillende zaken zijn, zoals sommige beorikast-gelovigen bewijzen! Clubs als vrijspreker en meervrijheid hebben al dan niet recht een stigma. (Mijn inziens deels terecht, deels ook niet.) Verwijs liever naar gerenomeerde wetenschappers als

  – Nir J. Shaviv
  http://www.phys.huji.ac.il/
  http://www.sciencebits.com/
  – Steve McIntyre
  http://www.climateaudit.org/
  – Lomborg
  http://www.nzbr.org.nz/docu

  En bij referenties moet je verwijzen naar echte rapporten. Denk aan ISPM

  http://www.fraserinstitute….

  Sterker nog verwijs zo <b>min</b> mogelijk naar websites als deze, want dit is een open site met als gevolg daarvan ook veel wisselingen qua kwaliteit. Sommige artikelen op deze site zijn erg puberaal en ver onder de maat. Dat straalt af op de discussie zodra iemand ooit daadwerkelijk een poging zou nemen een artikel te lezen.

  ‘Just my two cents’ 🙂

 3. [2] Het lijkt me nochtans helemaal niet netjes van die minister om zichzelf niet eens te verwaardigen om ernstig te reageren en in de plaats daarvan een stagiair te laten reageren, evenmin ernstig, maar met een kattebelletje.

 4. [1] "En je snapt zelf toch ook wel dat de VVD het zich nu niet kan permiteren om zich publiekelijk bij de klimaatsceptici aan te sluiten?"

  Nee, dat snap ik helemaal niet.Ik snap
  wel dat het zulk soort redeneringen zijn die verzet tegen de "warming-up-maffia" neutraliseren.

  Wat heb je aan lui die capituleren voor het eerste schot gelost is ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [2]
  "Wil je politici overtuigen moet je – naast veel geduld hebben, koppig zijn maar nooit en echt helemaal nooit gaan schelden of beledigen (ook gene stagaires 🙂 )- ook serieus en vakbekwaam overkomen."

  HA. Als je een politicus van ‘overtuiging’ wilt laten veranderen dan heb je alleen voldoende aan een [spreekwoordelijk] mes op de keel. Zonder dat mes ben je niets anders dan te onbelangrijk om serieus naar te luisteren.

  Politici lijken hierin erg op tijgers:
  Wanneer je oog in oog staat met een tijger, dan is het niet jij die naar de tijger kijkt. Het is namelijk de tijger die naar jou kijkt.

  Elk ander middel dan dwang, waaronder ook koppigheid, leidt nergens toe. Tenzij je wel errug koppig bent, want dan is men mogelijk geneigd jou op te willen nemen in de modderpoel die politiek heet. En dat moet je ook maar willen.

 6. 1. What’s in a name!? (Nepperus)
  2. Dit is nog schrijnender dan de politicus van de week award, want nu laat je ze zelf hun gat graven. Aan intellectueel zuurstoftekort geen gebrek bij "what’s in a name" mevrouw Nepperus.

 7. [6] Ow vergeten: Kortom Hub, goede actie, effectieve methode om e.e.a. bloot te leggen! 🙂

 8. [2] Wat is er netjes als een politica (die er voor het "volk" zit) ergens achter aan holt, alleen maar omdat zij "iets" moet doen. Als er heersende meningen zijn, moet zij die toetsen en beslissingen nemen in het belang van het volk. En zolang je niet gestoetst hebt, weet je het belang van het volk niet. Ga je toch hollen, dan is dat in een ander belang.

 9. Typisch VVD afschuivertje. Heb ik helaas ook ervaring mee. Zelfs in verkiezingstijd krijg je dit soort correcte maar nietszeggende antwoorden, en nooit van degene die je probeert te bereiken.

  Goed geprobeerd, die laatste opmerking… tja, het is erg onbeschoft om een dergelijk belangrijk (want kostbaar) onderwerp in een halve alinea door een stagiair te laten afdoen. Een een politieke stagiair leert waarschijnlijk niet voor feitelijkheid, dus dat-ie in de ‘echte’ wereld een onvoldoende zou krijgen is waarschijnlijk geen verrassing voor hem.

 10. [4] Inderdaad, je niet overgeven op voorhand. Toch is dat wat ‘wij’ vaak doen door te beginnen met standpunten die zo ver verwijdert zijn van de heersende ideologie en die dan bovendien op zo’n manier brengen dat elke discussie op voorhand verdwenen is. Als je geluk hebt, krijg je dan beleefde mailtjes terug zoals in dit artikel.

  Dat was ook de strekking van mijn verhaal. Men lijkt een beetje te vallen op mijn ‘verdediging’ van het VVd kamerlid (dat het netjes was), maar gaat voorbij aan de strekking van mijn argument.

  Verplaats je allereerst eens in haar schoenen.

  – Niet geschoold op dat vakgebied
  – Omringt door mensen die vertellen dat de broeikasttheorie bewezen is
  – Sceptici die amateuristisch overkomen tov haar adviseurs
  – Tenslotte krijg je vrachtwagens post per week

  Tja, en dan zeuren als zo’n armzalig emailtje als hier afgedaan wordt door een stagair …

  Het recept voor sucess is zoals ik zei veel geduld hebben, koppig zijn maar nooit en echt helemaal nooit gaan schelden of beledigen en serieus en vakbekwaam overkomen. Dan nog is de kans op succes niet hoog, maar als iemand die diverse kamerleden persoon lijkt weet ik dat dat wel degelijk effect kan hebben.

  Maar je zult ze wel moeten overtuigen en met clubs als vrijspreker en meervrijheid lukt dat niet. Dat is opinie. Verwijs dus liever naar échte wetenschappers.

 11. [9] Als kamerleden alle email en briefen zelf zouden afdoen zouden ze geen tijd hebben om zich bezig te houden met echt belangrijke zaken.

 12. [2] Ik denk dat het weinig zinvol is een politicus te overtuigen. Het is immers niet het argument, doch het (eigen) electoraat dat de overtuiging dicteert. Het electoraat overtuigen is daarom m.i. een veel zinniger aangelegenheid. Wat dat betreft hebben de aangehaalde websites m.i. dan ook een meer dan voortreffelijke functie.

  Stokpaardje maar weer: Indien morgen de Nederlandse bevolking verplicht naar de stembus zou moeten om te stemmen: Roken moet overal en onbeperkt kunnen JA/NEE, en de uitslag zou tgoevallig in ruime meerderheid JA zijn, dan zal bij gelijke (gezondheids) argumentatie, de politieke stellingname in kabinet en parlement als een blad aan de boom omslaan.

  Tenminste, zo zou het behoren te zijn in een democratie. Echter, leerling trekkende uit de EU grondwet perikelen kan ook hier een groot vraagteken bij geplaatst worden. Dan komt dus onvermijdelijk de vraag "Is Nederland een democratie?" boven drijven. Volgens mij dus duidelijk niet.

  Het overtuigen met argumenten van een politicus is m.i. daarom verspilde moeite en van nul en gene waarde. 3 Maal NUL.

 13. [10] Armin,

  Snap ik wel.Ik had waardering voor de
  aanpak van de Burke stichting die in ’t
  begin toch wel min of meer die koers volgde.Ik denk ook het Cato Institute in Washington of aan wijlen Milton Friedman (die op die manier toch wel iets bereikt heeft).

  De successen die op die manier worden
  geboekt, komen aan alle vrijheidsvrienden ten goede dus wie wat
  dat pad bewandelt en er wat kan verwezelijken, heeft mijn dank.

  Echter mijn insteek is het niet.Ik voor
  mij beschouw de tweede kamer zoals een Koerd moet gedacht hebben over wijlen Sadam : als een bende rovende tyrannen
  wier verwijdering een onvermijdelijk
  te nemen hindernis is , wil er hier
  ooit iets komen wat lijkt op "vrijheid".Geen idee hoe die verwijdering nu te forceren behoudens dan met anderen te spreken en bij hen
  afkeer van politiek en staat trachten op te roepen dan wel aan te wakkeren.

  Brieven naar kamerleden schrijven, lijkt mij een nutteloze zaak , niet alleen omdat die lui echt wel overstelpt worden met papier (zoals een charmant kamerlid me ooit vertelde ) maar vooral omdat ik meen dat politici zich niet laten leiden (hoe misleid ook) door "wat goed is" maar in grote meerderheid gestuurd worden door "machtshonger" en
  "machtsbegeerte" : ze zullen die oplossing kiezen die hun het meest opbrengt.Soms valt dat samen met wat
  "wij" willen , meestal niet.Of zoals
  James Burnham het in "the machiavellans" puntig samenvatte :

  1)&#8220;political man&#8221; is primarily a &#8220;non-logical&#8221; actor driven by &#8220;instinct, impulse and interest;&#8221;
  2)rulers and political elites are primarily concerned with maintaining and expanding their power and privileges;
  3)rulers and elites hold power by &#8220;force and fraud;&#8221;

  Dus hetgeen jij schrijft, lijkt mij
  verstandige en aan te bevelen praat
  voor wie iets hoop te bekomen van de
  Haagse heren (en dames).Als je de moeite wil doen, hun trachten te
  beïnvloeden,lijkt me dat geen slechte
  aanpak.

  Echter dat is niet de koers die ikzelf
  volg of zal volgen.

  http://www.geocities.com/th

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [2] "Die laatste reactie van Hub is onder de gordel."

  Vind je echt dat iemand vertellen dat het onvoldoende is, onder de gordel is?

  "als politicus kan iemand de (schijnbaar) overheersende mening van onderzoekers en samenleving omtrent de oorzaken van klimaatverandering niet naast zich neer leggen."

  Natuurlijk moet hij dat niet naast zich neerleggen.
  Maar het is wel iets anders als de politicus er domweg achteraan loopt en nog meer mensen meesleurt zonder zelfs naar de feiten te zoeken.

 15. [14] "Brieven naar kamerleden schrijven, lijkt mij een nutteloze zaak"

  Als je denkt daarmee politici te overtuigen, dan heb je gelijk.

  Maar een veel groter voordeel zie ik in met feiten aantonen hoe de politiek echt werkt. Sleur hun masker af.

  En daarvan zijn kennelijk heel veel mensen niet doordrongen. Dat is een hoofreden voor dit en het Vd Linden stukje.

 16. [17] Hub,

  OK, dat snap ik.

  Nou het zou natuurlijk ook gekund hebben dat jij een eigentijdse versie
  was van de filosoof Plato die vol hoop
  naar Sicilië reisde om daar de lokale tyran (Dionysus II van Syracuse) tot
  het uitroepen van een filosofen staat over te halen 🙂

  In ieder geval, het is interessant om
  de antwoorden op je , aan je politieke vrienden gestelde , vragen es te lezen.

  Ben je ondertussen al es gaan eten met
  die VVD-er Van Baalen die je een dinner ging betalen ?

 17. [17]

  Ik ben bang dat de politiek aanzienlijk minder fraai werkt dan dat je met deze brieven aantoont.

  Maar goed, je motivatie is duidelijk.

Comments are closed.