We worden overspoeld door een golf van collectivisme. Het is alsof we niets geleerd hebben van de verschillende ‘ismes’ uit de vorige eeuw, zoals het communisme, nazisme en fascisme. Ik doel daarbij niet in de eerste plaats op de walm van betutteling die opstijgt uit het nieuwe regeerakkoord. Nee, het zit veel dieper. Thans worden we geconfronteerd met de opkomst van een milieu- en klimaatgekte: een totalitair ecologisme, dat als alibi dient om tot lastenverzwaring en een uitbreiding van overheidstaken te komen en de controle vanuit de overheid op de bevolking te versterken.

Dit leidt tot een inperking van de ruimte van het individu, zowel als burger als als ondernemer. En dat betekent weer een verzwakking van onze samenleving in een langer tijdsperspectief.

Dissidenten worden als ketters geëxcommuniceerd. Informatie wordt gemanipuleerd. Er is geen politieke partij die deze ontwikkelingen een halt wil toeroepen. Sterker nog, er is geen politieke partij die deze ontwikkeling überhaupt waarneemt als een bedreiging van de fundamentele waarden van onze samenleving.

Kyoto is een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering. Het warmste jaar ligt nu al weer 8 jaar achter ons. En met die voorspelde alarmerende opwarming wil het maar niet ècht vlotten. De meest nauwkeurige thermometers laten over de laatste jaren een stabilisering van de gemiddelde wereldtemperatuur zien. Maar dat houdt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) liefst nog maar een tijdje onder de pet. Want indien dat bekend zou worden zou dat een ernstige slag toebrengen aan de klimaatindustrie. Stel je voor, Barroso zou een beroerte krijgen als hij hoorde dat hij bezig was met het wanhopig zoeken van een politieke oplossing voor een non-existent probleem!

De klimaatcatastrofe begint zo langzamerhand te lijken op een mutant van de millenniumbug, waar we ook nog steeds op wachten. Wachten op Godot!

Als je sommige mensen vertelt dat thermometers geen opwarming van de aarde aangeven, worden ze bijkans hysterisch. En tot overmaat van ramp voorspellen verschillende astrofysici ook nog een nieuwe kleine ijstijd, die over een jaar of vijf zou beginnen. … ‘Het kan niet waar zijn!’ zeggen de broeikasgelovigen. Dat is alleen maar ‘verwarring zaaien’, betaald door Exxon Mobil’. Hiermee heeft het neo-obscurantisme zijn intrede gedaan.

Het is een beangstigende gedachte dat vele mensen die in dit land iets te vertellen hebben, en tot het denkend deel van de natie moeten worden gerekend, zich laten verleiden door de sirenezang van een Al Gore. Zijn film ‘An Inconvenient Truth’ is een meesterwerk van misleidende klimaatpropaganda. Deze past in de grote traditie van filmers als Lenie Riesenthal en Joris Ivens. Voor het verspreiden van zijn desinformatie krijgt hij zelfs grote bedragen, die de burger, als deelnemers aan de postcodeloterij, in eerste instantie afhandig zijn gemaakt. Van belastinggelden worden scholieren in de gelegenheid gesteld gratis van deze indoctrinatiefilm kennis te nemen.

‘Captains of industry’ smeken de overheid om het keurslijf van regelgeving strakker aan te halen om de wereld en het klimaat te redden. Lenin zei het al: ‘Ze zullen ons – op crediet – het touw verkopen waaraan we ze kunnen ophangen.’

Ondertussen gaat Moeder Natuur haar soevereine gang. Zij wenst zich niet te conformeren aan de uitkomsten van door de mens bedachte klimaatmodellen. Erger nog! Zij gedraagt zich in strijd met de uitgangpunten van het klimaatbeleid. Het zou verboden moeten worden.
———————————————————-
Ingezonden door Hans Labohm

32 REACTIES

 1. Ik hoefde maar de eerste regel te lezen en wist dat het een stuk van Labohm was.

  Dit soort razernijen dragen niet bij aan zijn geloofwaardigheid, al geloof ik dat hij dichter bij de waarheid zit dan de eco-dwazen.

  Vergelijk het maar met de ontwikkeling van de Macro-economie: Eerst dacht men dat de economie regelbaar was, daarna kwam men tot inzicht dat hoewel de achterliggende gedachten een kern van waarheid bevatten de maatschappij in de praktijk te complex is om goed te sturen.

  Nu weer denken we dat we een complex systeem (het klimaat) niet alleen kunnen beinvloeden, maar ook goed kunnen sturen. Immers, we willen van global warming af, terwijl het ook goed mogelijk is dat het een normaal verschijnsel is.

  In die zin denk ik dat Labohm ernaast zit. De opwarming van de aarde is redelijk te meten, en de cijfers ondersteunen die hypothese redelijk. Natuurlijk kun je, zoals Labohm doet, je cijfers opportunistisch kiezen, maar de stelling dat het klimaat niet veranderd is even waarschijnlijk als dat de mens verantwoordelijk is voor de verandering van het klimaat. Want daar ben ik het wel met Labohm eens. Gegeven dat we een relatief(!) eenvoudige waarneming kunnen doen over de ontwikkeling van de temperatuur, dan zijn we nog heel ver weg van uitspraken over het klimaat (meer dan alleen de temperatuur), om maar te zwijgen over de achterliggende oorzaken daarvan (mens, natuur, beide?) en hun relatieve invloed.
  Ik ben methodologisch te goed onderlegd om te kunnen geloven dat we de invloed van de mens op de klimaatveranderingen kunnen vaststellen. De eisen aan informatie zijn overweldigend, de benodigde methoden om de verbanden bloot te leggen extreem geavanceerd. Je redt het niet met wiskunde A2 en een rekenmachientje.

  Jammer dat Labohm voor de strategie van het schreeuwen heeft gekozen, nu is hij makkelijk te negeren terwijl een deel van zijn boodschap meer aandacht verdient.

 2. Keer op keer laten de milieu terroristen zien tot de onbetrouwbare en leugenachtige linkse kerk te behoren.

  Het doel is niet het milieu maar het vernielen van de vruchten van productieve arbeid, deze mensen zijn anti mens.

  Maar een ieder die Ayn Rand’s boeken gelezen heeft weet wat de echte motieven van deze subjectivisten!

 3. Keer op keer laten de milieu terroristen zien tot de onbetrouwbare en leugenachtige linkse kerk te behoren.

  Het doel is niet het milieu maar het vernielen van de vruchten van productieve arbeid, deze mensen zijn anti mens.

  Maar een ieder die Ayn Rand’s boeken gelezen heeft weet wat de echte motieven van deze subjectivisten!

 4. Keer op keer laten de milieu terroristen zien tot de onbetrouwbare en leugenachtige linkse kerk te behoren.

  Het doel is niet het milieu maar het vernielen van de vruchten van productieve arbeid, deze mensen zijn anti mens.

  Maar een ieder die Ayn Rand’s boeken gelezen heeft weet wat de echte motieven van deze subjectivisten!

 5. "’Ze zullen ons – op crediet – het touw verkopen waaraan we ze kunnen ophangen.’ "

  Moet dat niet zijn: "waaraan ze ons kunnen ophangen"?

  Overigens heb je helemaal gelijk. Het is niet alleen beangstigend DAT het gebeurt, maar vooral ook de snelheid WAARMEE en de schaal WAAROP het gebeurt. Een senator in Oregon heeft al geprobeerd een klimaatscepticus te ontslaan onder het motto dat het genoeg is geweest en dat mensen maar moeten accepteren wat de officiële positie van de staat is (zie ook HVV). Politieke stellingnames overrulen dus nu al wetenschappelijk onderzoek, en als een onderzoeker daar niet aan wil meewerken moet-ie maar ontslagen worden.

  Atlas Shrugged (1957!) wordt met de dag actueler.

 6. De woorden van F.A. von Hayek uit zijn werk "The Road to Serfdom" zijn actueler dan ooit. Ook nu, net als voor de oorlog, zijn er mensen die zich mee laten trekken in dit collectivistisch moeras, terwijl die het toch beter zouden moeten weten.

  Iedereen schreeuwt moord en brand, want de ander doet het immers ook, dus er zal wel iets aan de hand zijn. De mens is een kuddedier, dat blijkt wel weer.

  Het wordt zelfs nog meer beangstigend, als je bedenkt dat deze trend zich niet alleen door lijkt te zetten in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld. De vorige keer liep het uit op een wereldoorlog, die ongevoerde oorlog lijkt nu al beslist..

 7. @ NvdB
  "In die zin denk ik dat Labohm ernaast zit. De opwarming van de aarde is redelijk te meten, en de cijfers ondersteunen die hypothese redelijk. Natuurlijk kun je, zoals Labohm doet, je cijfers opportunistisch kiezen, maar de stelling dat het klimaat niet veranderd is even waarschijnlijk als dat de mens verantwoordelijk is voor de verandering van het klimaat."

  Labohm zegt dat de aarde, globaal gezien, niet opwarmt (koelt effectief af sinds 1998, ik meen 0,4 graden). Hij zegt NIET dat het klimaat niet verandert, want dat doet het namelijk wel. Hij zegt weer WEL dat de bijdrage van de mens aan deze verandering, zo deze er is, niet significant is, en zeker niet significant genoeg om daar miljarden aan te verspillen in een kansloze poging die invloed te minimaliseren. Dat is toch een nuanceverschil.

 8. @ R. Hartman

  Mijn opmerking met betrekking tot het opportunistisch kiezen van gegevens richt zich juist op Labohm’s keuze voor het jaar 1998. Als je andere jaren kiest heb je een opwarming.

  Maar zoals gezegd draag ik Labohm een warm hart toe, en hoop ik dat hij minder schreeuwerige stukken in de toekomst zal publiceren en vooral zijn methodologische kritiek nooit zal staken.

 9. "er is geen politieke partij die deze ontwikkeling überhaupt waarneemt als een bedreiging van de fundamentele waarden van onze samenleving"

  Dan blijkt dat we toch wel juist gepresenteerd worden in de Tweede Kamer, immers dit is wat we willen, iedereen is een collectivist aan het eind van de dag.

 10. "er is geen politieke partij die deze ontwikkeling überhaupt waarneemt als een bedreiging van de fundamentele waarden van onze samenleving"

  Dan blijkt dat we toch wel juist gepresenteerd worden in de Tweede Kamer, immers dit is wat we willen, iedereen is een collectivist aan het eind van de dag.

 11. [8] "Als je andere jaren kiest heb je een opwarming." Dat is ook opportunistisch. Op zich vind ik de stellingname van Labohm een logische, omdat iedereen om het hardst roept dat het steeds warmer wordt op aarde (gekoppeld aan het schijnbaar wat extremere weer van de laatste jaren), terwijl dat sinds 1998 nu juist NIET het geval is.

  Ik heb even de temperatuursgrafieken niet bij de hand, maar mij is al eerder opogevallen dat je in de grafiek van de afgelopen 120 jaar of zo diverse (ook zeer langdurige) intervallen kunt pakken die opwarming aantonen dan wel juist tegenspreken, en soms hoef je daarvoor je complete window van 80 jaar maar een paar jaar te verschuiven.

  Zo gauw je jaartallen gaat vergelijken kun je alle kanten op. Als je trends bekijkt wordt het allemaal wat rustiger, en dat moet je dus niet doen. De andere kant wil het namelijk niet horen. Zelf vind ik dat Hans een redelijke balans tussen toon en feiten heeft weten te vinden. Frustratie klinkt wel door, maar heel genuanceerde meningen tegen de absoluut ongenuanceerde schreeuwerigheid van een Gore worden domweg niet gehoord.

  En dat is de kern van het probleem. Als je schreeuwerig wordt vinden ze dat je niet serieus genomen hoeft te worden (waarom een Gore en een IPCC dan wel?) en als je genuanceerd bent negeren ze je gewoon. Het best wel genuanceerde stuk van Labohm op de Volkskrantblog was een ‘fout van de Forummanager’, volgens de ‘wetenschapsredactie’ (WR) van de Azijnbode, en ‘had nooit geplaatst mogen worden’.

  Toen de forummanager liet weten het een onderbouwd stuk te vinden, en dat Labohm echt niet alleen stond maar gesteund werd door andere vooraanstaande wetenschappers werd hem verteld dat hij had moeten weten dat de WR Labohm uit de krant wenst te weren, en dus ook van het forum.

  Tja, dan wordt het wel verdraaid lastig om je gematigde mening nog ergens vertegenwoordigd te krijgen.

  Overigens ging het niet alleen maar over klimatisme, maar over de angstig snelle opmars van het collectievisme in het algemeen. Iedere dag lees je we weer nieuwe beperkende en/of kostenverhogende maatregelen van onze overheid, vandaag weer de gloeilampen waar een ‘enegieheffing’ op moet komen van onze linkse boskabouters. Niks prijsmechanisme van vraag en aanbod, maar een ‘ontmoedigingsbelasting’. Want ‘verbieden kan niet, want dan moet je in de huizen gaan kijken of iedereen wel BRAAF een spaarlamp aan heeft’, aldus Van Geel. Let op het taalgebruik, ik ga er gewoon van koken. En ondertussen vult de overheid alweer haar zakken met kul-argumenten.

  Is er iemand die kijkt hoe de energiebalans aan productiezijde zit? Is er iemand die nadenkt over lampen die maar kort (hoeven te) branden? Dat spaarlampen even nodig hebben voordat de volle lichtopbrengst wordt afgegeven, en dat die opbrengst bij veroudering steeds minder wordt? Dat die lampen lang niet in alle armaturen passen?

  Nee, we zijn links, dus de groene en rode (same bruine), niet verdedigbare argumenten worden als waarheden doorgedouwd. Als er iets drammerig is, is het die linkse kliek, niet Labohm. En als de ‘captains of industry’ zich al in wanhoop tot deze groep wenden voor steun en leiding, dan komt het beeld van de ‘looters’ uit Atlas Shrugged angstwekkend dicht bij.

  Op naar het Venezuela van Chavez, het Chili van Allende (Partij van de Allende?) en de lemmingen storten zich breed glimlachend in de afgrond.

 12. [11] ‘Ik heb even de temperatuursgrafieken niet bij de hand’

  Ik wel: http://nlweer.com/png/DeBil
  2006 was warmpjes, het warmste jaar sinds 1901. Welke trendanalyse je hier ook op loslaat, 10 jaars, 30 jaars gemiddelde of een regressie analyse: de temperatuur gaat trendmatig omhoog.

 13. [12] Huub, flauw, want dit bewijst niets. Hopelijk geloof het zelf ook niet dat je hiermee een argument voor opwarming geeft. Dit is een grafiekje van De Bilt, en dat het hier trendmatig warmer wordt kan ik zelf wel afmeten aan hoe vaak ik nog kan schaatsen, daar heb ik dat grafiekje niet voor nodig. We hebben het over ‘Global Warming’, en terwijl het noordelijk halfrond opwarmt koelt het zuidelijk halfrond af. Dat is ook de oorzaak van het ‘extremere weer’ zones met temperatuurverschillen verschuiven over de globe, waardoor de luchtstromingen ook veranderen en andere weerbeelden ontstaan. Het NETTO effect op globale schaal is dat de aarde de laatste jaren dus marginaal afkoelt.

  En tenslotte moet je je afvragen waarom men de anti-opwarm maatregelen alleen daar wil opleggen waar de verlichting al tot aandacht voor (het veel schonere dan 20 jaar geleden) milieu heeft geleid, waarom het westen ‘aflaten’ kan kopen in de derde wereld, waarom de milieumaffia vindt dat wij extra moeten kompenseren voor China, waar nog heel veel kolencentrales bij gaan komen, waarom kernenergie nog steeds niet mag, al zijn vrijwel alle bezwaren geheel loos, waarom men de pijlen richt op de auto, en niet op koeien, die een veelvoud aan (nog sterkere) broeikasgassen produceren, en zo kan ik nog even doorgaan. Het is een politieke agenda, veel vorm, geen inhoud.

 14. Werkt HTML hier? Ik heb ook een grafiekje:

  [IMG]http://gristmill.grist.org/…[/IMG]

  ‘waarom het westen ‘aflaten’ kan kopen in de derde wereld’

  De kritiek daarop is groeiende, en terecht in mijn ogen.

  ‘waarom de milieumaffia vindt dat wij extra moeten kompenseren voor China, waar nog heel veel kolencentrales bij gaan komen’

  Dit is nieuws voor mij. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat wij moeten compenseren voor de Chinezen, en wie dat wel zegt, links of rechts, is ongenuanceerd bezig. Iedereen moet de grens opzoeken tussen (overmatig) comfort en rationeel gebruik van energie en grondstoffen.

  ‘waarom kernenergie nog steeds niet mag, al zijn vrijwel alle bezwaren geheel loos’

  Eén bezwaar, die op deze site volgens mij erg veel gebezigd wordt, is: Het kost klauwen en klauwen met overheidsgeld, geld wat wij, de burgers betalen. Vind ik een legitiem bezwaar.

  ‘waarom men de pijlen richt op de auto, en niet op koeien, die een veelvoud aan (nog sterkere) broeikasgassen produceren’

  Omdat heel veel mensen carnivoor zijn en omdat koeien over het algemeen geen filevorming veroorzaken. Maar dat er ook iets aan de bio-industrie gedaan moet worden, is ook één ding wat zeker is.

  ‘Het is een politieke agenda, veel vorm, geen inhoud.’

  Alles is een politieke agenda. JIJ bepaalt of het inhoud heeft of niet. Laat die politici maar lullen, alleen individuen zoals jij en ik kunnen vooruitgang boeken.

 15. [14] Compenseren voor China: Heb onlangs (op internet) een milieu-artikel gezien waar werd aangegeven dat het westen 20% extra inspanningen zou moeten leveren omdat China, US en nog wat landen Kyoto niet getekend hebben waardoor ‘onze inspanningen’ uitgehold werden. Bezopen. Kan het helaas niet meer vinden, heb op iets teveel sites gezeten laatstelijk.

  Kosten kernenergie vallen erg mee, zeker in vergelijking met het onzinnige Kyoto. Afvalprobleem is opgelost (slechts 10% ‘echt’ afval, met een overzienbare afbraaktijd, rest is herbruikbaar), veiligheid is opgelost (fail safe), er is echt geen steekhoudend bezwaar meer, alleen maar stigmatisering door de milieumaffia. Kyoto is ook belastinggeld, véél meer dan kernenergie, en gaat rechtstreeks het putje in. Krijg je niets voor terug.

  File argument is niet aan de orde, het gaat bij klimatisme over broeikasgassen. En nee, wat mij betreft hoeven de boeren niet nog meer genaaid te worden met verplichte katalysators en roetfilters voor de veestapel. De natuur heeft een groot zelfherstellend vermogen, en daarbij is de invloed van menselijk handelen toch echt zwaar ondergeschikt aan de invloed van de kosmos.

  ‘Laissez faire’ is ook hier de enig juiste benadering, uiteraard wel met het verstand. China kan ook beter aan de kernenergie, maar dat heeft dus weer andere bezwaren. Zie ook N. Korea en Iran. En zo is er altijd wat. Maar in de rijke landen staat het milieu er veel beter voor dan vroeger, en het is niet voor niets dat dat in de ‘emerging markets’ nog niet het geval is. Men kan het zich eenvoudigweg (nog) niet permitteren.

  Helaas bepaal ik die inhoud niet. De politiek en de flink gefinancierde lobbyisten hebben de grootste bek en het breedste platform. Tuurlijk hebben wij internet als platform, maar als ik naar de lezersaantallen kijk van bv. de diverse artikelen op HVV zijn wij slechts een druppel op een gloeiende plaat. Koppel dat aan het feit dat de meeste bezoekers van vrijdenker sites toch wel gelijkgestemden zijn en dat je vaak dezelfde actieve auteurs terugvindt op veel sites, dan is het bijna een incestueuze activiteit te noemen.

  We kunnen alleen maar hopen dat de nuance en de inhoudelijke discussies op dit soort sites (met links naar degelijke onderbouwingen) waarbij (over het algemeen) de opponenten elkaar waardig tegemoet treden bij de argeloze bezoeker het besef kunnen wekken dat die ‘rechtsen'(want zo worden voorvechters van persoonlijke vrijheid toch wel vaak gezien) toch wel ergens een punt hebben. Dat kan dan weer een begin van een zelfstandig denkproces bij die bezoeker op gang brengen, waarmee onze ideeën langzaam meer ingang gaan vinden (ja, ik weet het, maar ik mag toch hopen/dromen?).

  Het echte bereik naar de buitenwereld, naar de ‘mediaslaven’ die wakker geschud moeten worden blijft helaas veel te beperkt.

 16. Ik voel mee met Labohms woede. Ik word helemaal geschift van de hysterische eco-warriors die alles nalullen wat Al Fucking Gore zegt. Ik denk alleen dat het schrijven van dit soort uitbarstingen weinig zin heeft. Vooral als klimaat-scepticus wordt je niet snel serieus genomen. Nee, Al Gore en Greenpeace mogen in woede uitbarsten om hypothesen, maar owee als je sceptisch bent.

  Labohm stond onlangs in nrc. En wat me altijd weer opvalt is dat als het om iemand gaat met een afwijkende mening er allerlei tegenstanders aan het woord komen om even te benadrukken dat het allemaal niet klopt wat diegene beweert. Zodra je een mening verkondigt die meer mainstream is gebeurt dat niet. Heel gek…

 17. Ik hoorde gisteren op het NOS-journaal de droeve tijding, dat het KLIMAAT IN DE WAR is.
  De idioten begrijpen niet, dat HET GEESTELIJK KLIMAAT IN DE WAR is.

 18. [15] "Kosten kernenergie vallen erg mee, zeker in vergelijking met het onzinnige Kyoto."

  Ja mijn auto is ook goedkopp vergeleken met een Ferarri. Je vergelijkt twee zaken die niets met elkaar te maken hebben.

  Kerneneergie an sich is extreem duur. het kan niet bestaan zonder overheidsingrijpen in vrijwel elk aspect in de keten.

  Laten we niet de denkfout maken ‘Links is tegen’, dus wij zijn voor. En zekker geen kletskoek verkopen als het afvalprobleem is opgelost (*).
  *) Er is geen enkele lange termijnopslag waar ook ter wereld. En het overgrote merendeel van de ontmantelingen van oude centrales moet ook nog beginnen.

 19. [18]
  Onjuist, Armin. In Rusland zijn nu mini-kweekreactors ontwikkeld (omgebouwde minikernreactors voor onderzeeërs) die niet met natrium, maar met een minder reactief gesmolten metaalmengsel worden gekoeld. Die gooi je vol met een mengsel, sluit je af en trekt stroom tot alle uranium afgebroken is. En dus alle radioactieve afval in energie is omgezet.

 20. [17]
  Precies. We kunnen beter onze energie steken in aanpassen van bouwwerken en steden aan veranderingen in waterspiegels dan in het bedrijven van klimaat-voodoo.

 21. Dit artikel laat duidelijk zien, dat het MILIEU een middel is dat door de politiek wordt gebruikt om de individuele vrijheid nog verder kapot te maken, en zo haar eigen macht te vergroten.
  Dit facet zou nog meer aandacht moeten krijgen.

 22. [22] Ik mis je punt? Ik kan stapels rapporten oplepelen die dit ondersteunen of andersom stellen. Rapporten die echter goedkope kernenergie aantonen vergeten doorgaans veel kosten mee te nemen. Ook dit rapport.

  Feit is namelijk dat de directe opwekkingskosten van kernenergie heel erg laag zijn. Veel lager dan de meeste andere energiebronnen. De kosten zitten echter niet daar.

  Ik noem even wat feiten

  – in alle westerse landen stellen overheden zich garant voor de ontmantelingskosten. (In de VS zelfs noodgedwongen omdat anders kerncentrales failiet gegaan waren vanwege het niet kunnen dragen van die kosten.)
  – er is nergens ter wereld een lange termijnopslag lokatie, laat staan dat men weet hoe duur dit is. Verhaaltje sover kweekcentrales in rusland zijn leuk, maar ongeteste praktijkzaken en doen bovendien niets af aan de kerntaak dat die kosten ook gedragen moeten worden én ook daar uiteindelijk een restproduct overblijft dat zeer lang op belastingkosten opgeslagen moet worden.
  – Vaak wordt beweerd dat opslagkosten meegenomen zijn, maar wie dan echt doorleest ziet dat het wel de opwerkingkosten zijn en korte termijnopslag van zo’n 100 jaar (van afval en centyrale zelf), maar niet de duizenden jaren zelf.
  – veiligheid wordt grootendeels betaalt door de staat
  – de staat heeft via wetgeving de aansprakelijkheid en daarmee verzekeringskosten kunstmatig laag gemaakt
  – vrijwel geen enkele kerncentrale op aarde is gebouwd zonder investeringsstaatsteun en exportgaranties. Ook die vaak aangehaalde Finse centrale die men misschien gaat bouwen heeft twee exportgaranties en een vasteprijs garantie van de Franse overheid.
  – de staat heeft zich garant gesteld voor de afvalverwerking (in NL is de staat zelfs 100% eigenaar)

  En zo kan ik nog met gemak tientalle voorbeelden aanhalen. Werkelijk geen enkele aspect van de keten is subsidie- en steun-vrij. Kernenergie is de meest etatische energievorm die de aarde ooit gezien heeft.

  Dat ‘linksen’ helemaal hysterisch worden bij de gedachte van een nieuwe centrale is – geef ik volmondig toe – iets waar ik ook een grote glimlacg van krijg, maar er zijn zoveel betere en vooral veel en veel goedkopere alternatieven beschikbaar.

  Laat de vrije markt haar werk doen. Ik neem aan dat niemand op deze site daar tegen is? 🙂 Alleen zie je dan dat kolen (verpoeder en vergassing) gezien wordt als hét alternatief van de toekomst.

  Laat links ecollectivisten lekker met windmolens spelen en rechtse collectivisten met kernenergie, maar laat ons liberalen aub kiezen voor de oplossing met de minste overheidsbemoeienis.

 23. [13] De temperatuur stijging is wereldwijd, op het noordelijk én zuidelijk halfrond.
  Drieduizend grondstations meten de temperatuur continue:
  http://www.cru.uea.ac.uk/cr
  Hoeveel grafieken wil je hebben: http://www.cru.uea.ac.uk/cr
  De ruwe datasets zijn hier ook te vinden, mocht je het allemaal zelf nog eens willen narekenen.

  Het wordt warmer, dat lijdt geen twijfel. Niks ‘na 1998 is de opwarming gestopt’; er is uiteraard jaarlijkse fluctuatie, maar de trend is een statistisch significante stijging.
  Het is wereldwijd ‘maar’ 1 graad in 100 jaar, maar het is ruimschoots meetbaar. In Nederland ook ongeveer 1 graad warmer, kennelijk voldoende om al nauwelijks meer te kunnen schaatsen.
  Eén graad is dan ook ‘veel’, als de gemiddelde temperatuur 5 graden daalt zit je in een ijstijd.

 24. [24] Klopt, mensen die beweren dat de aarde niet opwarmt negeren de feiten. De discussie zou dan ook niet daar over moeten gaan. Maar

  1) Hoeveel van de opwarming is niet-natuurlijk
  2) Wat zijn de effecten van het evetuele menselijk deel tov wat toch al gaat gebeuren. Zowel in positieve en negatieve zin
  3) Kunnen we er wat aan doen
  4) Aannemend dat het antwoord op 2 negatief is en het antwoord op 3 ‘ja’, wat zijn de kosten van ingrijpen in relatie tot de uitkomst van vraag 2.

  Overigens een detail. Of de opwarming na 1998 gestopt is kunnen we niet weten. Noch in bevestigende als ontkennende zin. We weten dat 1998 een piek was, maar of de huidige daling een fluctuatie is binnen de marge, of dat we het keerpunt bereikt hebben of juist dat we een alsmaar stijgende lijn hebben en de el ninyo van 1998 juist enkel een opwaardse piek was weten we pas over zo’n 10 jaar.

 25. [25] 2006 overtrof 1998 al, vergeet 1998 maar 🙂

  1) Hoeveel van de opwarming is niet-natuurlijk?
  Shaviv houdt het op 1/3 mens, 2/3 zon.
  En een steeds groter menselijke invloed op de opwarming.

  CO2 speelt een grote rol, het is een broeikas gas en de concentratie neemt toe. Door de mens wel te verstaan.
  Je sprak over het gevaar van correleren zonder natuurkundig model, daar heb je gelijk in. De CO2 curve is gecorreleerd met de temperatuurcurve, maar ook met het BNP.
  Voor CO2 IS er echter een natuurkundig model: het absorbeert IR. Waterdamp en CO2 hebben al een broeikaseffect van 30 graden, gelukkig maar; wat we nu zien zou dan een versterkt broeikas effect zijn.

  Ik denk dat de CO2 case sterk is.
  Ook al klopt de troposfeer opwarming snelheid niet helemaal met de oppervlakte opwarming; deze twee satellieten laten niet dezelfde opwarming snelheid zien. http://en.wikipedia.org/wik
  Maar dan nog, CO2 blijft staan, discrepanties wijzen op extra factoren.
  Die kan je zo al aanwijzen: waterdamp (in terugkoppeling op CO2), methaan (mede de mens), wolken vorming (relatie CFR?)
  Vreemd inderdaad dat er niet even gesimuleerd wordt met wat CO2 atmosferen. Of heb jij wel wat referenties?

  Jouw verhaal, Shaviv’s verhaal, is reuze interessant.
  Er IS een natuurkundig model, een causale keten: CFR down->clouds down-> temperature up.
  Maar nu de empirie: is de CFR echt gedaald? Dat is nog maar de vraag. De curves die ik zag zijn niet echt correlerend met de temperatuur curve. Mogelijk niet naar de juiste energie gekeken inderdaad, wordt dat al onderzocht?

  En of er minder bewolking is, is ook niet duidelijk.

  Shaviv’s eigen site is erg lezenswaardig, http://www.sciencebits.com/
  Slimmerik.

  2) Wat zijn de effecten van het eventuele menselijk deel t.o.v. wat toch al gaat gebeuren. Zowel in positieve en negatieve zin
  De mens speelt zeker een grote rol in de recente opwarming. 1/3 en stijgend is geen lullige bijrol.

  3) Kunnen we er wat aan doen?
  Nee, geen denken aan. De verbranding van fossiele brandstoffen gaat door tot ze op zijn. Het is naïef te veronderstellen dat 2.2 miljard Indiërs en Chinezen massaal groen verkleuren. Olie=welvaart.

  4) Er zijn geen financiële consequenties (je kunt de dijkverzwaringen combineren met landwinst) Rustig opstoken die handel en intussen iets beters verzinnen. En dat zal geen kernenergie zijn inderdaad.

 26. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat de mensen over pak hem beet veertig duizend jaar ons dankbaar zullen zijn voor het in de atmosfeer pompen van al die broeigas gassen, waardoor de ijstijd die ze door moeten zien te komen iets beter te verdragen is…….

 27. [26]Huub Mooren,

  "Fig. 1: Correlation between atmospheric CO2 and climate. Nope, it is not proof that CO2 is a major climate driver, since CO2 can be driven by temperature changes. Specifically, warmer oceans requires larger atmospheric partial pressures of CO2 to contain the dissolved gas in them. Of course, some of the temperature could be the result of CO2 amplifications, but there is no way of knowing what fraction."

  Ook volgens Shaviv is er geen bewijs, dat de stijging van de CO2-curve anthropogeen is of het gevolg van de temperatuurstijging. Toch schat hij de anthropogene invloed op 1/3 en die van de zonneactiviteit op 2/3.

  Ik lees nergens hoe hij daarbij komt.

  En dezer dagen las ik zonder verdere onderbouwing, dat stijging van het CO2-gehalte de oceanen zou verzuren waarmee het ecosysteem zou worden aangetast. Niets over natuurlijke buffersystemen, niets over wat dan die invloed zou zijn, etc.

  Het lijken me *allemaal* spookverhalen.

  Iets anders is de electriciteitsvoorziening. Deze zou op termijn via huiscentrales van brandstofcellen (SOFC) op biomassa kunnen. Het rendement is tussen 40-50%.

  http://www.ecn.nl/nwsbrf/ar

  Hetzelfde geldt m.m. voor de waterstoftoepassing bij verkeersmiddelen.

  http://www.verkeerskunde.nl

 28. [26] Op zich eens met je opmerkingen bij 2, 3 en 4 en in principe ook bij 1. Maar één kleine aanvulling: De CO2 case is minder sterk dan mensen denken.

  Ik zeg dat in letterlijke betekenis. Dus sterk, maar wel minder dan gedacht. Itt wat veel ‘gewone’ mensen denken is het namelijk niet de CO2 zélf die opwarming geeft!

  De extra CO2 geeft een klein beetje opwarming die daarna een reeks van andere effecten opstart die de temperatuurstijging een paar keer over de kop doet gaan. De bijdrage van CO2 is beperkt.

  De case hiervoor is echter toch minder sterk dan vaak gesteld. Deze terugkoppeling is namelijk geacht zeer hoog te zijn. Veel wetenschappers achten die terugkoppeling echter te hoog geschat. Tot nu toe hangt de gemeten stijging dan ook aan de ondergrens van wat de theorie toelaat. (En dat is dan aannemend dat de zon in directe zin en via kosmische straling géén grote rol speelt. En dat stofdeeltjes wel een zeer grote rol spelen. Anders zou de temperatuurstijging door CO2 naar beneden bijgesteld moeten worden. Iets wat in AR4 dus ook gedaan is …)

  Aanvullend mag opgemerkt worden dat deze terugkoppeling (via o.a. wolken) niet goed begrepen wordt. Sind 1979 (het eerste IPCC rapport al was het toen nog enkel van de USA, nl NAS) is de kennis hierover vrijwel niet toegenomen. Wie het IPCC AR45 leest en vergelijlkt met de NAS 1979 ziet dat de tekst betreft deze terugkoppeling vrijwel niet verandert is en ook de getallen zelf niet! (De terugkoppeling is in AR4 dus wel ietsje naar beneden gesteld.)
  Iets wat ze ook ruiterlijk toegeven overigens, dus lees hier geen kritiek in. Ze erkennen zelf een 300% onzekerheidmarge (waarbij de daadwerkelijke metingen aan de onderkant van die 300% zit en de Al-Gore-effecten buiten de 300% vallen 🙂 )

  Om je andere vragen te "beantwoorden". Het onderzoek naar kosmische straling is nog erg jong en er zijn relatief wienig mensen mee bezig in de klimaatwetenschap. Vooral astronomen houden zich er mee bezig. In die literatuur vind je veel meer informatie op dit gebied.
  De correlatie met hogere energie is redelijk sterk, maar het grote probleem is het aantal meetsystemen. Maar gezien het feit dat Svensmark zich ook al 10 jaar met deze materie bezig houd en Shaviv nog jong is, verwacht ik wel verder onderzoek in deze. Vooral Shaviv heeft zich de laatste jaren bewezen als zeer koppig in positieve zin (hij krijgt vrachtwagens kritiek over zich heen namelijk), maar iemand die wel altijd inhoudelijk op kritiek ingaat. Als je zijn 2004 (gepubliceert in 2005) artikel vergelijkt met de kritieken op zijn 2003, zie je dat hij op zijn minste en poging doet de kritieken inhoudelijk te woord te staan. Niet altijfd even succesvol naar mijn smaak, maar ik mag dat wel. (In andere terreinen van de klimatologie heeft men soms de neiging elkaar bewust te negeren … zie de Hockeystick saga.)

 29. [28] "Ik lees nergens hoe hij daarbij komt."

  Dat klopt, want dat beweert hij ook niet. Hij zegt ook niet dat die 1/3 CO2 is. Hij zegt alleen dat die NIET kosmishe stralingseffecten zijn en dat het bijvoorbeeld CO2 kan zijn. Op zijn website echter voegt hij er aan toe dat we dat echter niet zeker kunnen weten omdat alle bewijs indirect is.

  Betreft je andere punt: het nadeel van biomassa is dat het zo ongeloofelijk veel oppervlakte vereist. In de VS heeft men eens berekend of men qua autoverkeer onafhankelijk kon zijn van buitenlandse olie en dus zelfvoorzienend. Antwoord, ja dat kan, maar dan zou men wel voedselimporterend worden omdat alle landbouwgrond gebruikt zou worden.
  Je kunt verder uitrekenen hoeveel energie per m2 opgewekt wordt met biomassa (0,5 W/m2) vs bijvoorbeeld zonneneergie (5 W/m2, dus factor 10 groter). Biomassa blijft daarom beperkt tot een leuke ‘bij-oplossing’.

  Dat brengt mij bij een ander punt (maar ik heb er meer) waarom ik van harte hoop dat biobrandstof beperkt blijft tot enkele % van onze energievoorziening. Voor een boer maakt het niet uit of grond landbouwgrond, biobrandstofdgrond of natuur is. Als biobrandstof het meeste opbrengt wordt het dus dat. Nu al zie je dat regenwouden gekapt worden en in bepaalde gebieden (Mexico, maar ook Nederland) bepaalde voedselgrondstoffen (graan, mais) duurder worden omdat die tevens bruikbaar zijn voor het produceren van biobrandstoffen.

  De ironie is dat de overheid dit nog subsidieert ook! Immers als dit een vrije markt ontwikkeling was, kon je nog een discussie hebben over markt’falen’ of niet, maar in dit geval is het de fiscus die het omzetten van regenwouden en landbouwgronden in biobrandstofgronden subsidieert …

  Zelf houdt ik het op kolen de komend 100 jaar en als aanvulling zonnecellen. Bij dat laatste moet er wel een oplossing voor het transport en opslagprobleem komen. Dit zijn immers de twee factoren die inzet nu moeilijk maar vooral heel erg duur maken tov olie. De opbrengst zelf is al best aardig voor veel toepassingen.

Comments are closed.