We worden overspoeld door een golf van collectivisme. Het is alsof we niets geleerd hebben van de verschillende ‘ismes’ uit de vorige eeuw, zoals het communisme, nazisme en fascisme. Ik doel daarbij niet in de eerste plaats op de walm van betutteling die opstijgt uit het nieuwe regeerakkoord. Nee, het zit veel dieper. Thans worden we geconfronteerd met de opkomst van een milieu- en klimaatgekte: een totalitair ecologisme, dat als alibi dient om tot lastenverzwaring en een uitbreiding van overheidstaken te komen en de controle vanuit de overheid op de bevolking te versterken.

Dit leidt tot een inperking van de ruimte van het individu, zowel als burger als als ondernemer. En dat betekent weer een verzwakking van onze samenleving in een langer tijdsperspectief.

Dissidenten worden als ketters geëxcommuniceerd. Informatie wordt gemanipuleerd. Er is geen politieke partij die deze ontwikkelingen een halt wil toeroepen. Sterker nog, er is geen politieke partij die deze ontwikkeling überhaupt waarneemt als een bedreiging van de fundamentele waarden van onze samenleving.

Kyoto is een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering. Het warmste jaar ligt nu al weer 8 jaar achter ons. En met die voorspelde alarmerende opwarming wil het maar niet ècht vlotten. De meest nauwkeurige thermometers laten over de laatste jaren een stabilisering van de gemiddelde wereldtemperatuur zien. Maar dat houdt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) liefst nog maar een tijdje onder de pet. Want indien dat bekend zou worden zou dat een ernstige slag toebrengen aan de klimaatindustrie. Stel je voor, Barroso zou een beroerte krijgen als hij hoorde dat hij bezig was met het wanhopig zoeken van een politieke oplossing voor een non-existent probleem!

De klimaatcatastrofe begint zo langzamerhand te lijken op een mutant van de millenniumbug, waar we ook nog steeds op wachten. Wachten op Godot!

Als je sommige mensen vertelt dat thermometers geen opwarming van de aarde aangeven, worden ze bijkans hysterisch. En tot overmaat van ramp voorspellen verschillende astrofysici ook nog een nieuwe kleine ijstijd, die over een jaar of vijf zou beginnen. … ‘Het kan niet waar zijn!’ zeggen de broeikasgelovigen. Dat is alleen maar ‘verwarring zaaien’, betaald door Exxon Mobil’. Hiermee heeft het neo-obscurantisme zijn intrede gedaan.

Het is een beangstigende gedachte dat vele mensen die in dit land iets te vertellen hebben, en tot het denkend deel van de natie moeten worden gerekend, zich laten verleiden door de sirenezang van een Al Gore. Zijn film ‘An Inconvenient Truth’ is een meesterwerk van misleidende klimaatpropaganda. Deze past in de grote traditie van filmers als Lenie Riesenthal en Joris Ivens. Voor het verspreiden van zijn desinformatie krijgt hij zelfs grote bedragen, die de burger, als deelnemers aan de postcodeloterij, in eerste instantie afhandig zijn gemaakt. Van belastinggelden worden scholieren in de gelegenheid gesteld gratis van deze indoctrinatiefilm kennis te nemen.

‘Captains of industry’ smeken de overheid om het keurslijf van regelgeving strakker aan te halen om de wereld en het klimaat te redden. Lenin zei het al: ‘Ze zullen ons – op crediet – het touw verkopen waaraan we ze kunnen ophangen.’

Ondertussen gaat Moeder Natuur haar soevereine gang. Zij wenst zich niet te conformeren aan de uitkomsten van door de mens bedachte klimaatmodellen. Erger nog! Zij gedraagt zich in strijd met de uitgangpunten van het klimaatbeleid. Het zou verboden moeten worden.
———————————————————-
Ingezonden door Hans Labohm

32 REACTIES

Comments are closed.