Bij zijn bezoek aan Nederland om te stimuleren dat “Nederland” de EU-grondwet weer op gang moet brengen, gebruikte hij zijn geheime wapen: hij droeg een ORANJE das!!!!

Maar laat Jan Peter nu verklaren dat Europa geen grondwet nodig heeft, maar een nieuw simpel verdrag dat alles wat nodig is verder regelt.

JPB zei zelfs dat de afwijzing van de grondwet in Frankrijk en Nederland kristal helder is!

Dat is heel wat anders dan wat hij het volk vertelde toen hij allerlei idiote dingen aanhaalde om de goegemeente toch maar JA te laten zeggen. Concentratiekampen zouden er weer komen, en zijn discipelen hadden het al over nieuwe oorlog.
Klinkt op het eerste gezicht alsof hij inderdaad een nieuw inzicht heeft.

Maar waarschijnlijker is het dat hij onderzoekt wat hij aan het volk kan verkopen. Zijn uitgangspunt is beslist niet dat Nederland uit de EU moet stappen. In tegendeel, hij onderzoekt hoe ver hij kan gaan.
Zijn uitgangspunt is en blijft: “Doorgaan in die EU!”.

Daarom hebben ze al bedacht dat het ding een andere NAAM moet krijgen. Nu nog wat cosmetica aan de tekst en dan met volle kracht vertellen dat er geluisterd is naar het volk en dat nu het verdrag of pact of overeenkomst of treaty zonder referendum kan worden geratificeerd.

Jan Peter is dan weer de grote staatsman die zijn volk verder de EU in heeft geleid en hij mag weer meepraten met de andere opperhoofden in Brussel

6 REACTIES

 1. En Jean-Pierre krijgt als dank een mooi baantje in de EU over zoveel jaar. Stoere taal van JP, dat wel. Krote truuuk revisited..

  Bahoezo zei "dat de NL regering MOET meewerken een oplossing te vinden voor de afgewezen Europese grondwet. Hij wees erop, dat de regering de grondwet destijds had ondertekend".

  Wat mij betreft heeft hij teveel Portugese hoofdpijnwijn op, die Casarosso. Er is maar één weg: UIT DE EU TREDEN.

 2. [1] Het is inderdaad opvallend dat je nergens (m.u.v. de Vrijspreker!!) iets hoort over "uittreden".
  Dat idee wordt stilgezwegen zodat bijna iedereen de politici volgt die consequent bewust alleen maar praten over "aanpassen".
  Als je praat over aanpassen, is het al zeker dat je het aanvaardt en in de groep blijft.

 3. [2] Ik denk dat uittreden voor de meeste mensen als onmogelijk wordt gehouden, ik was er zonder Vrijspreker nooit opgekomen

  [1] "Bahoezo"

  Bahhohzoe, klemtoon op de eerste o 😉

 4. Het "sterkste" argument dat ik heb mogen vernemen is dat er in de EU grondwet iets zou staan over uittreding, maar in de huidige verdragen niet.

  Affijn, een hele goede reden om toch maar die grafwet te aanvaarden…

 5. [4] Verdragen tussen landen mogen toch altijd, ook unilateraal, opgezegd worden, volgens internationaal recht?

 6. Ik heb het Nederlandse standpunt van de politiek gevolgd en daaruit blijkt dat men een nieuw en eenvoudiger verdrag wil met daarin keurig het subsidiariteitsbeginsel beschreven, d.w.z. wat behoort in de EU te gebeuren en wat in de lidstaten. Dit is in ieder geval een constructiever debat dan wat Baroso en Merkel willen. Deze willen de Grondwet in zijn geheel aannemen, waardoor de lidstaten ondergeschkt worden gemaakt aan Brussel. Dat is ook de uitkomst van de Franse en Nederlandse referenda, men wil wel samenwerken, maar men moet niet aan de nationale soevereiniteit tornen. Daarom is de tegenstand in landen die wel de Grondwet hebben goedgekeurd, zoals Duitsland, Italie, Belgie en Hongarije zo groot. Helaas hebben deze mensen nooit mogen stemmen over hun soevereiniteitsoverdracht.

Comments are closed.