Zoals bezoekers van de Vrijspreker waarschijnlijk weten heeft het Ministerie van Financiën een website geopend waar de burger (na registratie) ideeën kan achterlaten om de overheid te helpen bezuinigen: www.bezuinigenkunjezelf.nl . *)

Helaas wordt nergens geïmpliceerd dat de bespaarde gelden weer naar die burger terugvloeien, maar dat moet wat mij betreft wel het uitgangspunt zijn. Ook kunnen geregistreerde bezoekers op ideeën reageren en er punten aan toekennen. Een uitgelezen platform om wat kritische geluiden te laten horen aan een breder publiek dan normaal gesproken sites als de Vrijspreker bezoekt.

Dankbaar heb ik dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt, een aantal ideeën gepost, en ook op ideeën gereageerd, soms best stevig. De site meldt “Ideeën die beledigende of discriminerende teksten bevat worden verwijderd.” (let even op de grammatica) Voor zover ik heb kunnen nagaan staan zowel mijn ideeën alsook de (best harde) kritiek gewoon op de site. Goede zaak dus, zou je zeggen. MAARRR… gistermiddag is mij gebleken dat er op merkwaardige criteria toch wordt gecensureerd.

Eén van mijn ideeën betreft ‘Beperking Kinderbijslag’, momenteel pagina 2 maar dat kan zomaar veranderen. Bedoeld om (misbruik van) de fokpremie tegen te gaan, en als aanzet voor afschaffing, zoals Hub terecht commentarieerde. Ik zou zeggen: lees het idee even (en pak dan gelijk Hub’s uitstekende voorstel om uit de EU te treden op pagina 1 even mee).

Eén lezer vond het idee sterk naar racisme rieken, een ander vond “Slecht plan. Mijn kinderen moeten immers later voor zorgen dat Nederland nog een beetje blijft draaien.”
De relatie tussen deze opmerking en het idee ontgaat mij, en het racisme was me ook niet geheel duidelijk. Dus heb ik op deze heren gereageerd, met als strekking de inhoud van bijgaande screenshot. Linkje naar het HVV artikel apart toegevoegd. Een half uur later waren beide reacties verdwenen;**) verbazing was mijn deel.

Omdat ik (toch nog) aan mezelf begon te twijfelen (heb ik wel op ‘verzenden’ gedrukt?) de reactie opnieuw verwoord, geplaatst, en ditmaal een screenshot gemaakt. IMHO is hij wel stevig, maar beschaafd en onderbouwd (in mijn eerste reactie had ik ook nog naar Friedrich Hayek verwezen in relatie tot Chavez). Weer een half uur later was hij weer verdwenen. Het merkwaardige is dat andere reacties elders, en ook eerder bij dezelfde post, wel zijn blijven staan. Dit doet het vermoeden rijzen dat de verwijdering te maken heeft met de referentie aan de Westermoskee, en dat geeft te denken. Of ziet iemand hier een “beledigende of discriminerende” tekst?
—————————————————————-
*) zie eerder artikel:
www.vrijspreker.nl/vs/index…
——————————————————————-
**) Het hier produceren van de screenshot lukte niet snel genoeg, vandaar hier de tekst:
@A.H. de Groot
Wat is er racistisch aan het afschaffen van kinderbijslag? Waarom moet mijn kinderloze buurman betalen voor mijn kinderen?
Als u doelt op mijn opmerking ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’ of de oncontroleerbare export van deze bijslag, kunt u dan even aangeven waar ik feitelijk onjuist ben?

@Rik Scheider
Wat heeft dat ermee te maken? Hebt alleen maar kinderen omdat u daar geld voor krijgt? Laat u uw kinderen ook opvoeden in de mede door mij betaalde crèche, ten faveure van uw carrière? Als u zich nu niet bekommert om uw kroost moet u later niet vreemd opkijken als uw kroost zich niet om u bekommert.

Kinderen, hun opvoeding, hun kosten, alles wat met hen samenhangt is de verantwoordelijkheid van de ouders. Als u dat niet wilt moet u er maar niet aan beginnen.

Subsidies zijn typisch een socialistisch verschijnsel. ‘Democratisch’ socialisme leidt tot de dictatuur van de meerderheid, en uiteindelijk tot dictatuur. Zie Chavez, de ‘democratisch’ gekozen dictator van Venezuela. Zie ook het Chili van Allende, dat door Pinochet is gered. Voor NL is het nog niet te laat, hoewel links ook probeert NL uit te verkopen aan de Islam. Zie het fiasco Werstermoskee. Verhelderend linkje: www.hetvrijevolk.com/?pagin…
Dus mogelijk IS er straks helemaal geen NL meer om door uw kinderen draaiend gehouden te worden…
——————————————————
Ingezonden door R.Hartman

19 REACTIES

 1. Ik realiseer me nu dat ik ook dergelijke verschijnselen heb meegemaakt. Ik weet dat echter aan een fout die ik misschien gemaakt zou kunnen hebben.
  Vanaf nu beter oppassen.

  Wie heeft nog meer zoiets meegemaakt?
  Ik denk dat we dit niet zonder protest moeten accepteren.
  1. Wie heeft idee wat te doen?
  2. Ga ook naar die site
  http://www.bezuinigenkunjez… en geef sterren en commentaar. Daarmee bepaal je de rangorde.
  Vooral ook het idee:
  "Uittreden uit EU" dat nu nog op pagina 1 staat. Houd het daar!!

 2. Ik moet het ministerie nageven dat ze redelijk fair play hanteren. Dat ze gescheld verwijderen en de zaak inhoudelijk willen houden is alleen maar goed.

  In hoeverre de sfeer daar verziekt zal gaan worden door de komende vier jaar wanbestuur is natuurlijk de vraag.

 3. Door niet voortdurend termen te gebruiken als ‘fokpremie’ en onnodige referenties naar de Islam zou de post vast wel blijven staan. En ook die verwijzing naar socialistische regimes is niet nodig voor de kern van het verhaal.

  Dat provoceren heeft geen nut anders dan voor de eigen achterban hier. Maar dan is het terecht dat ze het weghalen, want neem je geen deel aan de discussie.

  Wil je anderen overtuigen zul je vanuit hun leefwereld moeten renederen en vooral ook inhoudelijk en netjes blijven. Dan overtuig je de meeste mensen. Anders kom je – zoals nu het geval is – enkel over als een activistische student of onvolwassen puber.

  Zie ook

  http://www.meervrijheid.nl/

 4. [3] Andere harde teksten zijn niet verwijderd. Ook niet-inhoudelijke, niet onderbouwde leuzen staan nog gewoon op de site. De gebruikte termen en verwijzingen naar de gevolgen van socialistische subsidiebolwerken zijn in andere reacties ook gewoon blijven staan. Ik onderbouw met links naar degelijke stukken. Ik provoceer enigszins omdat her en der de standaard voorgekauwde reacties als ‘rechtse borrelpraat’ ten beste worden gegeven, zonder dat men op welke manier dan ook ingaat op argumenten.

  Het enige dat echt anders is, is die verwijzing naar Islam en Westermoskee fiasco, dat een subsidie-wanproject van de eerste orde is. OK, niet direct gerelateerd aan de subsidie-kinderbijslag, maar het is mijn eigen ingediende idee. En juist om deze verwijzing wordt de reactie m.i. verwijderd. Merkwaardig.

  Hoe dan ook zie ik niet hoe mijn tekst als "beledigend of discriminerend", de criteria voor verwijdering, kan worden aangemerkt.

 5. Ik denk dat de positieve allusie op Pinochet de reden is van verwijdering.

  Probeer het maar eens zonder, dan verwacht ik dat het zal blijven staan.

 6. Het is overigens hoopgevend te zien dat Flat Tax op de tweede plaats staat.

 7. [4] Ik heb ondertussen een vraag naar het ministerie gestuurd (met verwijzing hierheen) en hen gevraagd hun censuur te verklaren.

  Ik kon mijn oorspronkelijk stukje over legaliseren van drugs niet meer vinden. Niet goed gekeken? Hoe kun je die overigens eenvoudig vinden?

  Daarom ook maar weer een nieuw idee over legaliseren drugs gemaakt.
  Graag "endorsements".

 8. [7] Als je op de financien-site sorteert op REACTIES, dan staat het uittreden uit EU zelfs op de eerste plaats.
  HOUD HET DAAR!!!!
  Als het dan ook nog opschuift op de sortering via beoordelingen, dan is het helemaal mooi!

 9. Als de mensen in soort uiterst doorzichtige afleidings acties van de overheid trappen … dan verdient men ook echt niet beter. Het is werkelijk niets anders als zoiets als een MAO die zegt duizend bloemetjes te willen laten bloeien om het gepeupel en bezig te houden en te verneuken.

  Het ministerie en de politici kunnen overigens zelf op de blote vingers natellen dat alleen letterlijke budgettaire … AMPUTATIE nog iets kan verrichten.

  HALVEREN DIE KOETBEGROTING …, want als er slechts zooooveel geld beschikbaar is ,,, kan immers slechts zooooveel worden gedaan. Laat de overheid beslissen wie of wat zij dan uit de boot wensen te drukken …

 10. [7] Terugvinden van ideeën is lastig, lukt alleen door te bladeren. Terugvinden van reacties is helemaal vervelend, want je moet elk idee openen om je reactie te vinden.

  Als ik het goed gezien heb is de site aangepast: die sorteermogelijkheid was er volgens mij eerst niet, en de mogelijkheid om je eigen idee te beoordelen is nu ook geblokkeerd. Suf, want aanvankelijk deed bijna iedereen dat, dus nu nog ingediende ideeën zijn in het nadeel. Had gewoon vanaf het begin niet moeten mogen.

  Een een zoekmogelijkheid op minimaal je eigen bijdragen was wel zo handig geweest…

 11. [5] In mijn eerste reactie stond Pinochet niet (ik had niet op verwijdering gerekend en dus de letterlijke tekst ook niet bewaard), Hayek dus wel. Maar een andere reactie met verwijzing naar Hayek is wel blijven staan (tenminste… moet ik nog maar even controleren).

 12. [10] Wel nieuwsgierig naar de reactie van Financiën, ALS je er een krijgt…

 13. [7] Gesorteerd op beoordeling: Onderaan pagina 5 met 2 5-sterren reacties staat jouw ‘Legaliseer drugs’ idee (datum is vandaag).

 14. [13] Ja, maar dat is het nieuwe stukje dat ik vandaag geplaatst heb.
  Waardeer het maar naar voren!

 15. Ik vraag me terdege af waarom al die overheids websites altijd zo vreselijk bagger zijn. Het is toch niet zo moeilijk om te controleren of een entry voor een comment wel/niet leeg is? En waarom nou weer het veld WIS? Heus niet alle frontpage features hoeven op een website terug tekomen!

 16. [14] Precies. Zoals uit je tweede link blijkt holt NL momenteel achter Allende aan: "In truth, Allende overthrew himself. He disregarded the constitution, permitted private property to be seized by communist organizations, tolerated and assisted the formation of armed groups that operated independently of the government".

  Zo erg als deze formulering is het hier nog niet helemaal, maar de grondwet wordt inmiddels aan de laars gelapt (‘positieve’ discriminatie, vrijheid van meningsuiting), evenals de Trias Politica (Generaal Pardon!) en tolereren en assisteren (subsidie) van vijandige groeperingen (Islam, zeker in A’dam) mag tegenwoordig ook al niet meer bekritiseerd worden.

  Alleen zie ik nog niet wie hier het tij moet gaan keren…

 17. [17] Nog een parallel: "The irony is that Allende would likely have been pushed aside by the parallel government that he was allowing communists to create."

  Nu al wordt erkend dat binnen (sommige?) Moslim gemeenschappen de sharia wordt toegepast (Islamitische huwelijken, (oproepen tot) moord op afvalligen) en dat daar niet tegen opgetreden kan worden. Ook daar begint zich dus een parallele macht te ontwikkelen.

 18. Kom maar hier jongetje, ik heb lekkere snoepjes voor je. Kom maar bij vreemde meneer, ik zal je heel wat lekkers geven. Kom maar jongetje.

  Snappen jullie dit niet, dacht ik al…..

  Snap je het wel, ben je waarschijnlijk ook niet in het valletje getrapt.

Comments are closed.