Een team van neurologen van het Duitse Max Planck Instituut en de Engelse University Institute en Oxford University hebben methodes ontwikkeld waarmee zij gedachten en intenties van personen kunnen lezen nog voor de daden zijn uitgevoerd.*)

Voor de consequenties doet dit denken aan de film van Spielberg: “Minority Report”.

Met behulp van hersenscan worden hersenactiviteiten opgespoord die plaats vinden vóórdat een persoon de gerelateerde daden uitvoert. Men denkt zelfs dat door verdere ontwikkeling de intenties kunnen worden bepaald, vóórdat zelfs de betreffende persoon er zich zelf van bewust is.

Als dit inderdaad verder ontwikkeld wordt en de betrouwbaarheid wordt groter, dan kan dat enorm grote consequenties hebben.
Een nieuw soort ethische vraagstukken zal ontstaan. De ondervraging van verdachten van een misdaad, van krijgsgevangenen. Omdat iedereen wel misdaden wil voorkomen, zit er een aantrekkelijke gedachte aan die toepassing. En o wee als politici met hun controleverslaving er lucht van krijgen! Ik moet er niet aan denken.

De beperking van de individuele vrijheid is begonnen met mensen te verbieden om dingen te DOEN en die nu ook al de zogenaamde “slachtofferloze misdaden omvatten.
Daarna is de politiek begonnen met het afbreken van de vrijheid van meningsuiting, en nu mag je al niet meer ZEGGEN wat je denkt. Denk aan Holocaust ontkenning, “fuck you” zeggen, en je ziet nu al dat personen die het niet eens zijn met de “global warming” door de mens worden veroordeeld of ontslagen.
Met het doorontwikkelen van de gedachtenscan wordt je straks opgepakt voor verboden DENKEN.

Natuurlijk zijn e rook positieve toepassingen denkbaar, zoals het besturen van computers zonder je handen te hoeven gebruiken. Ook voor gehandicapten voor bvb het besturen van hun rolstoel of kunstmatige ledematen.

Alles staat nog in de beginfase maar geleerden zijn ervan overtuigd dat verdere ontwikkeling zal leiden tot de mogelijkheid van het lezen van iemands gedachten, bedoelingen, hoop en emoties.
Het lijkt daarom goed om over de ethische consequenties van deze ontwikkelingen nu al vast na te denken. De verdere ontwikkeling verbieden en trachten stil te leggen, zal niet lukken. We moeten er wel van uitgaan dat die techniek in de toekomst toegepast kan worden.
——————————–
*) Volledig bericht in The Guardian van 9 februari:
www.guardian.co.uk/frontpag…

46 REACTIES

 1. En wat denk je dat het betekent als iedereen in staat is om de gedachten van politici te lezen? En hun (leugenachtige) intenties?

 2. [1] Ik denk dat dat het einde van de politici zou zijn!!
  Het scannen van politici zal dus verboden worden.

 3. Nieuwe ontwikkelingen tegengaan is ingaan tegen de mens zelf. Dat is een heilloze weg wat mij betreft.
  Het grote gevaar is dat technologie door collectivisten misbruikt wordt voor handhaving en/of vergroting van macht. Niet de technologie is het probleem, maar de collectivisten !!

  Zoals alle technologie zal ook dit misbruikt gaan worden. Er is écht geen andere oplossing dan collectivisme uit te bannen.

 4. [3] Nieuwe ontwikkelingen tegengaan is ingaan tegen de mens zelf

  en

  Er is écht geen andere oplossing dan collectivisme uit te bannen.

  Je spreekt jezelf wel erg tegen. Maar goed, zo ken ik de mensen inmiddels. Als het ze zelf uitkomt dan maken eerdere uitspraken geen enkel verschil dan mag alles wel…… Hypocrisie noemt men dat.

  Als mensen collectivistisch willen zijn, wat geeft jou dan het recht om ze dat niet te gunnen.

  En kijk eens naar de wereld om je heen, verreweg de meeste mensen WILLEN dat de boel naar de klote gaat. Dan wel expliciet, dan wel impliciet door hun ogen te sluiten, kop de andere kant op te draaien, vingers in hun oren te stoppen en zeggen dat het allemaal onzin is.

  Laten we wel wezen, (wij) libertariers zijn sterk in de minderheid. 90% wil betutteld (en belazerd) worden. Zolang dat niet veranderd zul je verzanden in zulke hypocrisie als hierboven als je denkt dat jouw wil wel wet mag zijn.

  Ik ben tot de conclusie gekomen dat je beter de humor in kunt zien van de onbegrensde naiviteit van de gemiddelde mens.

 5. [4]
  Bijzonder vervelend nieuws. Hiermee worden nieuwe totalitaire regeringsvormen, zoals geautomatiseerde mind control, mogelijk. Vermoedelijk zal er wel spoedig een Noordkoreaan contact opnemen met die universiteiten.

  Waarschijnlijk is dit een opdracht in naam van Tony Blair.

 6. Vorige week woensdag in het RTL4 programma "dossier 2300", kwamen ook een paar (US) neurologen professeurs aan het woord, in het kader van BDE onderzoek. Dat ging nog wel een beetje verder dan bovenstaand bericht. "Hersenonderzoek op nano niveau". Recentste stand wetenschap: zolang het hart nog klopt is het in elk geval niet uitgesloten, en lijkt het zelfs aannemelijk en waarschijnlijk, dat ‘de geest’ zich ook buiten het lichaam ophoudt. En nou jullie weer. Ik ben in elk geval voorlopig gestopt erover na te denken!

 7. [4] Helemaaal mee accoord … Het hyper ONNOZELE van het geformuleerde libertarisme is … dat alle … let wel: ALLE … mensen consistent te doen gedragen als libertariers, volgens hun … GEEN collectivisme is … maar al het andere wel … zelfs als het op "vrijwillige" basis is.

  Nog MEER onnozel is echter om aan te nemen, dat deze vliegwiel van het libertarische Perpetuum Mobile ooit uit zichzelf in beweging zal komen …

  Hoewel, en wie weet want met nepperige "economisten" als penningmeesters moet het beslist lukken … Of niet soms?

 8. [7]
  Wie zich in een libertarische samenleving niet libertarisch gedraagt is snel door zijn centen heen. Oftewel soiologish gesproken reproduceert een libertarische samenleving zichzelf barring het niet geregelde waarborgen van lijf en goed. En een groep libertariërs buiten overheidsgezag van welke aard dan ook vormt een libertarische samenleving. Over onnozel gesproken…

 9. [7] Je blijft het maar volhouden en bij iedere tegenwerping draai je eromheen, maar ik zal het toch nog eens zeggen: Het libertarisme impliceert helemaal NIET dat iedereen zich als een libertarier moet gedragen. Sterker nog, het staat groepen mensen volledig vrij om op communistische of socialistische wijze samen te leven, mits ze elkaar hier de keuze in laten.

  Dit is praktisch zeer eenvoudig te realiseren door het zwaarder straffen van inbreuk op eigendom en door het van de pot gerukte verzorgingsstelsel af te breken.

  Voordat Nederland gekaapt werd door buitenlandse adel en haar monarchistische aanhang, was er een periode van ongeveer een eeuw waarin liberalisme de boventoon voerde en Nederland een economische supermacht was. De situatie is dus zeer zeker niet onmogelijk.

  Het probleem is dat de Nederlandse bevolking een kudde op de rug liggende schapen is, die tevreden zijn als af en toe een politicus hun buik streelt en hun eigen stront voert. Ik zie niet in wat er mis mee is om te trachten in ieder geval bij een klein deel het besef te kweken dat een schaap ook op haar poten kan staan en gras eten.

 10. [9]
  Jozef, je zal om dat te bereiken wel een tax haven moeten scheppen, waar voorkomen wordt dat collectivisten alsnog heffingen afdwingen. Een goed voorbeeld is de Europese Economische Ruimte waar niet-EU leden door de EU worden afgeperst, overigens een stuk minder dan bijvoorbeeld Nederland en andere nettobetalers.
  Ik kan voorlopig aan weinig anders denken dan een schip in de Noordzee laten drijven op naam van een staat met ongeveer nul belastingen, zoals Andorra of de Britse Maagdeneilanden.

  Een kunstmatig eiland kan niet meer als terra nullus worden geklaimd sinds het UNcLOS verdag.

 11. Dit is de KOLDER ten top … Foob die met Josef "discussieert", die in feite notabene Frederika is en nog een dozijn ander aliasen, en die ALLEN niemand anders dan RUKDING zijn … onder verschillende IPs, omdat de poppetrekker een niet in zijn vak werkzame mislukte ingenieur is die ooit in het Wagenigse commienest meedrentelde …. en daarom maar ICT "doet".

  Zinnen als: "" … Je blijft het maar volhouden en bij iedere tegenwerping draai je eromheen …"" laten de man steeds in z’n nakie staan. Dat tie dat niet snapt …

  Als dat geen site VERVUILING is …

 12. [11] Er is een logischer verklaring, Einstein. Je inhoudelijke vacuüm ontgaat ook anderen niet. Om een geliefde zegswijze van je te citeren, if it walks like a duck, quakes like a duck ans swims like a duck, chances are it is a duck.

 13. [12]
  + …vacuüm met het altijd gelijk willen hebben, waar je zielige gedraai een logisch gevolg van is, ontgaat…

 14. [7] "Helemaaal mee accoord … Het hyper ONNOZELE van het geformuleerde libertarisme is … dat alle … let wel: ALLE … mensen consistent te doen gedragen als libertariers,"

  Is er één "libertarier" die dat beweert?

  Ik heb al eens eerder gevraagd waar je die kennis vandaan haalt. Maar een antwoord heb ik niet gezien. (gemist?)

  Dit is vooral interessant omdat je zelf schreef (Ron Paul artikel 20 jan) dat jij "zelf soeverein bent. Je zegt dat je anderen ook als zodanig respecteert als zij dat waard zijn."

  Wel beste ACP, dan ben je zowat een libertarier; al wist je dat zelf nog niet!
  Daarom begrijp ik niet dat je je zo negatief uitlaat over libertariers, over jezelf!

 15. [11] Kijk dat bedoel ik: je draait er weer omheen.

  Overigens, zoals ik bij een andere draad al heb gezegd: jozef=jozef. Onder deze naam (een van mijn echte namen) post ik sinds driekwart jaar op de Vrijspreker. Volgens mij al voordat Islamofoob hier kwam.

  Ik heb overigens weinig te verbergen en als je geinteresseerd bent in persoonlijke informatie: vraag erop los. Maar kom niet met van die onzin dat ik "in feite" iemand anders ben. Reageer beter niet als je niets te melden hebt.

  Was je al een hol vat of ben je de laatste tijd aan het leeglopen?

 16. [14] HUB … dat wordt toch MEER dan duidelijk steeds maar weer GE-IMPLICEERT, alle mensen dienen immers ("vrijwillig") naar libertarische regels met elkaar om te gaan … Of niet soms?

  En om dat nu tot je te kunnen laten doordringen hoeft je immers geen genie te zijn … Of wel soms?

  Waarom vraag je om een antwoord, als je het zelf al gegeven hebt?

 17. [14] De REDEN, beste Hub, waarom ik vierkant op het theoretische Libertarisme in hak is omdat het anders terecht wordt afgedaan en geminimaliseerd als een natte droom.

  En dat terwijl er zeeeer waardevolle persoonlijke aspecten aan verbonden zijn. Waarvan het meest belangrijke wel als effectieve PERSOONLIJKE en dus INDIVIDUELE folosofie … maar NIET als groeps exercitie of doel, want dan sta je werkelijk voor schut en kom je nooit een stap verder. En dat zou nu zo heel jammer zijn.

  Want volgens mij zou het doel van het Libertaisme moeten zijn … om de INDIVIDU behulpzaam te zijn om het meest uit ZICHZELF te halen … en niet om de wereld en de mensheid te hervormen. En eerlijk gezegd, ik heb totaal geen enkele behoefte om hierbij of daarbij te behoren … of te zijn zoals anderen, en al zeker niet bewust.

  Ben ik zo duidelijk of nog steeds niet?

 18. [4]
  Nieuwe ontwikkelingen tegengaan is ingaan tegen de mens zelf

  en

  Er is écht geen andere oplossing dan collectivisme uit te bannen.

  Jij:Je spreekt jezelf wel erg tegen.
  Ik: waarom ? Kun je dat uitleggen ?

  Jij: Maar goed, zo ken ik de mensen inmiddels.
  Ik: Ken jij mij alsook ieder ander? Zo ja, wie ben jij dan ? Een schaapscheerder die iedereen over één kam scheert ?

  Jij:Als het ze zelf uitkomt dan maken eerdere uitspraken geen enkel verschil dan mag alles wel…… Hypocrisie noemt men dat.
  Ik: Wat en wie bedoel je precies ?

  Jij:Als mensen collectivistisch willen zijn, wat geeft jou dan het recht om ze dat niet te gunnen.
  Ik:mijn recht op het uiten van mijn mening om mee te beginnen; verder kost collectivisme mij geld in direkte zin tegen mijn wil en ben ik derhalve gerechtigd om mij te verdedigen.

  Jij:En kijk eens naar de wereld om je heen, verreweg de meeste mensen WILLEN dat de boel naar de klote gaat. Dan wel expliciet, dan wel impliciet door hun ogen te sluiten, kop de andere kant op te draaien, vingers in hun oren te stoppen en zeggen dat het allemaal onzin is.
  Ik: mensen zijn geindoctrineerd met het sosjaal-demokratiese virus en veelal niet in staat dan wel willens om verder te kijken dan de lengte van hun neus.

  Jij:Laten we wel wezen, (wij) libertariers zijn sterk in de minderheid. 90% wil betutteld (en belazerd) worden. Zolang dat niet veranderd zul je verzanden in zulke hypocrisie als hierboven als je denkt dat jouw wil wel wet mag zijn.
  Ik:Ah, jij loopt vooruit op de techniek merk ik. Jij kunt mijn gedachten lezen. Maar goed, je bent wellicht een voorstander van collectivisme dan wel ziet het nut van het minimaliseren daarvan niet in ?

  Jij:Ik ben tot de conclusie gekomen dat je beter de humor in kunt zien van de onbegrensde naiviteit van de gemiddelde mens.
  Ik:ik ken de gemiddelde mens niet, maar ik kan wel de humor inzien van je reaktie inderdaad..

  Wat ik bedoel, is dat technologie per definitie misbruikt wordt door overheden. Zo zal het met gedachtenlezen ook gaan. De enige oplossing om dat tegen te gaan, is om geen overheid toe te staan. Snap je het zo beter ?

 19. [16] "HUB … dat wordt toch MEER dan duidelijk steeds maar weer GE-IMPLICEERT, alle mensen dienen immers ("vrijwillig") naar libertarische regels met elkaar om te gaan … Of niet soms?"

  Nee hoor, dit is niet duidelijk.
  Er ZIJN namelijk geen libertarische "regels". Er is alleen één gebod: Gij zult geen geweld, dwang of fraude initieren tegen wie dan ook die er niet van gediend is.

  In een libertarische samenleving zal iedereen die in die samenleving wil leven daar dan ook op worden afgerekend.

  Als er lieden zijn die (vrijwillig) dat wel met elkaar willen doen, dan mogen ze rustig hun gang gaan.
  Bvb bokswedstrijden houden of in een commune gaan leven).

  Ik dacht ook dat je geen genie hoeft te zijn om dat te kunnen begrijpen.
  Wat wel blijkt is dat velen het niet willen begrijpen.

 20. Iedereen gaat straks dus met een helm lopen die bekleed is met een laagje lood…. Probleem opgelost.

 21. [17] "omdat het anders terecht wordt afgedaan en geminimaliseerd als een natte droom."

  Dat wil je dus terecht niet hebben; ik ook niet. Maar door er op in te hakken, werk je niet mee om dat te voorkomen.

  Reden om er niet op in te hakken is onder andere wat je zelf zegt:
  "dat terwijl er zeeeer waardevolle persoonlijke aspecten aan verbonden zijn."

  Als "het (jouw) theoretische libertarisme" daar mee in tegenspraak is, dan is óf die theorie fout, óf jij begrijpt de theorie niet.

  Contradicties bestaan immers niet.

  "Want volgens mij zou het doel van het Libertaisme moeten zijn … om de INDIVIDU behulpzaam te zijn om het meest uit ZICHZELF te halen …"

  Neen, dat is het doel niet. Het libertarisme is geen missie om anderen te gaan helpen. (Al mag dat wel!)
  Het libertarisme geeft op de eerste plaats een morele basis dat de mens niet een altruist moet zijn, dat het dus moreel goed is als je op de eerste plaats voor jezelf zorgt.
  Met als consequentie, dat je dat ook aan anderen gunt. Dus hen niet dwingt om jouw zin te doen.

  En dan krijg je als GEVOLG dat meer mensen in staat zijn om "het meest uit ZICHZELF te halen."

  Hoe meer mensen dit begrijpen, hoe beter de maatschappij wordt, hoe meer er geproduceert wordt, (en er dus meer te consumeren valt) EN hoe beter die libertariers zich kunnen beschermen tegen anderen die zich niet aan het in 18 (hierboven) genoemde gebod houden.

  Het doel van de Vrijspreker is om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat dit de enige juiste en morele manier is om in een vreedzame en welvarende wereld te leven.

  Uiteraard probeert de Vrijspreker daarbij zoveel mogelijk libertariers om,in hun eigen belang, zoveel mogelijk mee te werken aan het verspreiden van deze ideeen.

  Ben ik zo duidelijk of nog steeds niet?

 22. Beste Hub,
  Wist je dat je met behulp van diverse toegepaste mechanismes afgeleid uit de astro-psychologie eveneens tot een griezelig echte benadering van de dimensie van het moment komt, zowel in toekomde als verleden tijd.

  Dit kan je doen voor één individu, een groep, alsook zijn er de geodetische transits die de onderlinge stand van de hemellichamen onderling en hun invloed op moeder aarde beschrijven.

  Nog steeds een gebied voor vorsers, onder het hoofdstuk alternatieve energieën, dat in de schaduw is gezet door de wetenschappelijke/ farmaceutische economische lobby.

  Een hersenscanner levert allicht veel op maar tenslotte lees je de verandering van de biologie onder invloed van de astrologische energie op de psyche…

  De komende jaren wordt duidelijk dat dit wel eens de missing link tussen mens en systeem zou kunnen zijn en dat veel het gevolg is van discrapantie tussen beide…

  MeTaFiSyK

 23. [17]
  Ik vermoed, ACP, dat jij oorzaak en gevolg verwisselt en dat je een collectivistische blind-spot hebt door je allergische jegens het woord "groep" op te stellen. Doordat er individueën zijn die zich libertarisch opstellen, zal deze oorzaak als GEVOLG hebben dat de groep floreert. Dit in tegenstelling tot de soosjes, die alleen robotmatig groepen manipuleren.

 24. [23]
  MeTaFiSyK, heb je daar harde, controleerbare, feitelijke informatie over ?

 25. [22]
  Misschien nog niet helemaal, maar als je zegt:

  "" … Het libertarisme geeft op de eerste plaats een morele basis dat de mens niet een altruist moet zijn, dat het dus moreel goed is als je op de eerste plaats voor jezelf zorgt.
  Met als consequentie, dat je dat ook aan anderen gunt. Dus hen niet dwingt om jouw zin te doen.

  En dan krijg je als GEVOLG dat meer mensen in staat zijn om "het meest uit ZICHZELF te halen." …""

  Dan ben ik het volledig met je eens, en vooral met die schijnbaar egocentrische gedachte … Per slot zal je nooit in staat zijn wie maar ook te helpen als jij je zelf niet weet te helpen. En DAT is is het manco van het sjosjialisme, want om eerst zichzelf te "helpen" gaat men als eerste op de ruif af …

  Maar dan moet men toch wel echt van dat politieke Ayn Randse DWANGBUISJE … af. En van die 17 of zo "geboden, condities of stelling" of hoe je ze ook maar wilt noemen. Want als je wat je hierboven noemt als basis neem dan ga je vanzelf een heeele ander kant uit … en dan kom je bijvoorbeeld op zelfbehulpzaamheid nog VOORDAT je het over relaties met anderen kan formuleren.

 26. [26] "Dan ben ik het volledig met je eens, en vooral met die schijnbaar egocentrische gedachte …"
  Heel fijn dat we toch vorderingen maken met het begrijpen van elkaar.
  Nu nog wat "minor details"!!

  Wat bedoel je met "schijnbaar egocentrische gedachte".
  Het middelpunt van het heelal ligt toch op mijn navel. Of niet? Dus ik moet wel het centrum, c.q. egocentrisch zijn?

  "Maar dan moet men toch wel echt van dat politieke Ayn Randse WANGBUISJE … af."

  Misschien. Waar is Ayn Rand afwijkend?
  (Niet praten over bepaalde sektes die Ayn Rand aanbidden, maar echt haar originele filosofie). Volgens mij is die helemaal hetzelfde als wat je op de Vrijspreker vindt verkondigd door de schrijvers.

  Ook weet ik niet over welke 17 geboden,condities,stellingen je het hebt. Waar staan die?

Comments are closed.