De gemeenteraad van de Canadese gemeente Hérouxville (Quebec, 1300 inwoners) heeft besloten, dat men in die gemeente geen overspelige vrouwen behoort te stenigen. Dat is op 25 januari 2007 door de gemeente in een Charter neergelegd. Het Charter is opgesteld ten behoeve van potentiële immigranten, die mogelijk van plan zijn om zich in Hérouxville te vestigen.

Dat is belangrijk nieuws. Het zou de rechtszekerheid voor de autochtone inwoners vergroten, omdat iedereen nu kan weten waar men aan toe is en zich beschermd weet door het Charter wanneer dat bekrachtigd wordt.

municipalite.herouxville.qc…

municipalite.herouxville.qc…

www.lechodelatuque.com/arti…

Er staat nog meer in het Charter. Bijvoorbeeld, dat elke daad, die zich richt tegen de levensnorm, zoals het levend verbranden van vrouwen, hen verbranden met zuur, besnijden enz. verboden is.
Volgens het Charter hebben mannen en vrouwen gelijke rechten. Een vrouw mag dus onder andere een auto besturen, cheques ondertekenen, dansen, zelf beslissen, zich vrij uitspreken, zich kleden zoals zij wil, een beroep uitoefenen, goederen bezitten, etc.

Het Charter spreekt zich ook uit over andere aspecten van het burgerlijk bestaan, zoals:

Kinderen
Kinderen zijn leerplichtig en gaan naar scholen die door het Ministerie van Onderwijs zijn erkend. Elke vorm van geweld op kinderspeelplaatsen is verboden.

Feesten
In Hérouxville luistert men naar muziek, drinkt alcoholische dranken, danst men en tuigt aan het eind van het jaar dennen of sparren op met lichtjes en ballen. Dat noemt men Kerstbomen met Kerstversiering. Aldus herbeleeft men culturele tradities die niet noodzakelijk van religieuze aard behoeven te zijn.

Het gezinsleven
Ouders beheren gezamenlijk de behoeften van het gezin en beide hebben hetzelfde wettelijk gezag. Het koppel kan van hetzelfde ras zijn of niet, van dezelfde nationaliteit of niet, dezelfde religie hebben of niet, van hetzelfde geslacht zijn of niet.
Als jongens en meisjes willen trouwen kunnen ze dat en hebben geheel vrije keus om hun partner te kiezen. Jongens en meisjes eten aan dezelfde tafel hetzelfde soort eten. Ze kunnen elke soort vlees, fruit of groenten eten die ze maar willen.

Onderwijs
Onderwijs wordt door gediplomeerde mannen en vrouwen gegeven. Zij geven onderwijs aan jongens en meisjes zonder onderscheid van de sekse. Zij oefenen hun taak uit met onbedekt gelaat. Kinderen mogen ook zingen en applaudisseren en groepsgewijs sport en spel beoefenen.

Het is leerlingen verboden op school een kirpan (dolk van de Sikhs, vreedzaam religieus symbool) te dragen.

Wegens het neutraal karakter van de scholen is er geen enkel locaal beschikbaar voor gebed of enige vorm van occultisme of tovenarij. Men onderwijst hoe langer hoe meer wetenschap en steeds minder geloof.
Tegen het einde van het jaar kunnen kerstversieringen worden aangetroffen en kerstliedjes gehoord.

Sport en vrije tijd
Sinds lange tijd beoefenen jongens en meisjes -vaak in gezamenlijk verband- dezelfde sporten. Men zal bijvoorbeeld jongens en meisjes zich in hetzelfde zwembad aantreffen. Men moet ook niet verrast zijn mannen en vrouwen tegelijk op dezelfde berg en op dezelfde piste te zien skiën.

Veiligheid
Een politieman kan onverschillig een man of een vrouw ondervragen, waarschuwen of beboeten. Hetzelfde geldt voor een vrouwelijke politieambtenaar. Om identificatie mogelijk te maken vertoont iedereen zich in openbare ruimten te allen tijde met onbedekt gelaat, behalve met Halloween.

Multiculturaliteit of multiculturalisme ?

Bovenstaande normen zijn slechts een greep uit de voorbeelden van de levensnormen in Hérouxville, opgesteld ten behoeve van de nieuwkomers, zodat die hun keus kunnen bepalen voor zij besluiten in Hérouxville te komen wonen. Als gekozen vertegenwoordiging wil de gemeenteraad hen de verzekering geven, dat de levensomstandigheden in het land van herkomst, die zij ontvlucht waren, zich niet in Hérouxville zullen kunnen reproduceren en de geestelijke rust en sociale vrede die men er beleeft, zal kunnen voortduren.

Hoe kwam de gemeenteraad van Hérouxville erbij om het Charter te lanceren ?
Het Charter komt niet zomaar uit de lucht vallen.

1. Het dragen van een kirpan
Op 2 maart 2006 deed het Supreme Court van Canada uitspraak over het dragen van een kirpan door een Sikh kind op een school in Quebec in de zaak Multani vs. Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys and Attorney Gen. of Quebec.
Het Supreme Court achtte het schoolverbod om een kirpan te dragen in strijd met de vrijheid van godsdienst onder sectie 2(a) van de Canadian Charter of Rights and Freedoms.
<%image(20070207-Kirpan.jpg|300|225|)%>
en.wikipedia.org/wiki/Multa…

2. Accommodements raisonnables / reasonable accommodations

Tegelijk speelt zich in Canada een politieke discussie af over reasonable accommodations. Dit is een juridisch begrip dat ziet op de aanpassing van een situatie ten gunste van individuen met een speciale beperking, zoals gehandicapten. Maar ook gelovigen, die om religieuze redenen geen varkensvlees eten, zouden een beroep kunnen doen op reasonable accomodation om een varkensvleesvrije maaltijd geserveerd te krijgen. Het debat gaat over de vraag, hoever ‘reasonable accomodation’ zou mogen gaan om een beroep op het discriminatieverbod futiel te doen zijn.

www.educaloi.qc.ca/placepub…

Naar aanleiding van het lopende debat over reasonable accomodations werd in december 2006 onder een kleine 196 bewoners van de gemeenten Ste-Thècle, Lac- aux-Sables, St-Tite, Hérouxville, Grandes-Piles, Trois Rives, St-Séverin, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, Notre-Dame de Montauban een enquête over levensnormen gehouden.
Daaruit bleek, dat de overgrote meerderheid uitgesproken meningen had over een 18-tal vragen, waaronder vragen zoals of mannen en vrouwen dezelfde waarde hebben, of kinderen op school kerstliedjes mogen zingen, of men zichzelf als racist beschouwt, of het drinken van alcohol verboden moet worden en of het recht op het beluisteren van muziek moet worden afgenomen, etc.

municipalite.herouxville.qc…

De gemeente Hérouxville is zich bewust van het feit, dat het multiculturalisme zich in het hele Westen manifesteert en een ernstige bedreiging van de politieke stabiliteit en de sociale vrede vormt.

Naar aanleiding van de bevindingen van de enquête van december heeft de gemeente het Charter opgesteld en aanvaard. Kandidaat-immigranten van Hérouxville weten dus tevoren waar ze aan toe zijn: mensen die overspelige vrouwen zouden willen stenigen zijn niet welkom. Die zullen zich dus niet in Hérouxville vestigen. Hun wordt door de aangeraden hun heil elders te zoeken.

Uitvoering van het Charter van Hérouxville
De gemeente Hérouxville heeft de Canadese federale autoriteiten -het ministerie van buitenlandse zaken en het ministerie van immigratie- van het Charter op de hoogte gesteld en de “Solution presentée” in naam van de democratie ter uitvoering overgedragen aan de premier van Quebec Jean Charest. Hij stelt onder meer, dat gebleken is, dat de problemen die samenhangen met de reasonable accommodations voortvloeien uit het feit, dat immigranten vóór hun beslissing zich ergens te vestigen niet op de hoogte (behoeven te) zijn van de normen van het beoogde gastgebied.

De gemeente roept andere gemeenteraden op een soortgelijk Charter aan te nemen.

Reacties
De reacties op het aannemen van het document zijn ongekend heftig. Niet alleen vanuit Quebec, maar vanuit heel Canada en zelfs vanuit de hele wereld stromen reacties, voornamelijk adhesiebetuigingen, binnen.
www.cyberpresse.ca/article/…

De hogere politiek zit met het “Cas Hérouxville” ernstig in zijn maag en steekt zijn afkeuring van het Charter niet onder stoelen of banken.
www.radio-canada.ca/radio/m…

13 REACTIES

 1. Eigenlijk is het een bizarre situatie dat allerlei reli’s het vanzelfsprekend (lijken te) vinden om zich willekeurig waar te vestigen en hun onverdraagzame wereldvisie aan anderen op te dringen. Als anderen rustig willen leven zonder dit religieuze gedram en zoals hierboven een ‘charter’ aanneemt is dat kennelijk ‘fout’. Ik zie niet in waarom. Als de reli’s het niet kunnen hebben dat hun omgeving niet op hun manier leeft, dan verhuist men toch gewoon naar Saudi Arabirie of aan ander land naar keuze? Net zo makkelijk. Als men kiest voor een ander land zal men moeten accepteren dat de regels en normen er anders zijn. Wat dat betreft gaan wij hier nog mooie tijden tegemoed met het dhimmi-spruitjes kabinet dat er aan komt. Weer een stap terug richting middeleeuwen.

 2. [1] Exact Maverick. Als ik een vrome moslim zou zijn geweest dan had ik me al lang geleden in de Soedan of Saoedi-Arabië gevestigd en niet geprobeerd om de lokale bevolking je totalitaire ideologie met geweld op te leggen. Wanneer je dan kritiek krijgt dan de lokale bevolking beschuldigen van ‘islamofobie’, wat in feite een zeer normale en terechte reactie is van de lokale bevolking. Dus moslims heb je last hiervan dan moet je emigreren naar landen waar de shari’a heerst. Eenvoudig en duidelijk.

 3. Klinkt op zich heel interessant.
  Zou het iets zijn om in Nederland/België ook te doen?
  Of is het niet veel eenvoudiger om overal te zorgen dat het "Libertarisch Charter" gaat gelden? Daar vang je toch alles mee?
  een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
  "ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
  zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert"

  Een ander alternatief is het invoeren van iets als het "New Covenant"van Neil Smith:" http://www.lneilsmith.org/n… "
  Dit is ook "ergens" in het Nederlands te vinden!!!

 4. [3] De eeuwige vraag is: hoe doe je dat? Je komt nl. niet tussen die overheids dhimmies. Hier is het een lokale ‘gemeenteraad’ die dit initiatief neemt, en dat maakt iets meer indruk, zoals je ziet.

  Mijn Frans is niet goed genoeg om het stuk echt te kunnen lezen, maar uit diverse commentaren en (deel-)vertalingen die ik gezien heb kan ik oopmaken dat nergens maar over moslims wordt gerept. Men draagt alleen de Westerse ‘normen en waarden’ (sorry) uit zoals wij die hier in een (relatief, nog wel) vrije maatschappij gewend zijn.

  Frappant vind ik dan dat vooral de moslims organisaties zich in de kuif gepikt voelen: wie de schoen past trekke hem aan. En ook de premier van Quebec is er niet over te spreken, ook zo’n dhimmie.

  Hoe huichelachtig de moslimorganisaties daar zijn blijkt uit de uitspraken van één hunner woordvoerders. Erst roept hij verontwaardigd dat moslimvrouwen ook rechten hebben, en ook mogen autorijden, zo van: waar gaat dit over? Maar meteen daarop merkt hij op dat hij zich niet kan voorstellen dat er moslims zullen zijn die zich in dat stadje willen vestigen. Waarom niet dan? Als moslims dit manifest van harte onderschrijven is daar toch helemaal geen reden voor?

 5. "Om identificatie mogelijk te maken vertoont iedereen zich in openbare ruimten te allen tijde met onbedekt gelaat, behalve met Halloween."

  Make-up het raam uit, dames!

  Overigens, identificatie kan toch ook door het masker af te zetten (zodra een bevoegde daarom vraagt)? Is Halloween een minder gevaarlijke dag, zodat ze het risico van bedekte gezichten wel kunnen nemen?
  Dit wordt weer een boerka-discussie…. :-S

 6. [1] Geen slecht woord over spruitjes he (ik meen het). Ik eis respect voor de spruitjes. Spruitjes is vrede!

 7. [6] Zou het nuttig zijn om naast de partij voor de dieren ook een partij voor de groentes (of alleen spruitjes?) op te richten?

 8. [4] "De eeuwige vraag is: hoe doe je dat?"
  Het is inderdaad veel gemakkelijker om zoiets te doen in een gemeente dan in een land. Je zou met een groep van niet al te veel personen een gemeente kunnen overnemen via de democratische gemeentraadsverkiezingen.
  Van dat groepje een paar mensen in elke politieke partij op een verkiesbare plaats zien te komen en je beheerst de gemeenteraad!

  Maar (alweer!) in ieder geval hebben we veel meer draagvlak nodig. Meer mensen die de libertarische filosofie begrijpen.

  En daar kan iedereen zijn deel aan bijdragen. Draag de vrijheidsfilosofie uit. Maak in je omgeving de Vrijspreker meer bekend! Stuur berichten door en zend stukjes in ter publicatie.
  En desnoods steun met een donatie.

 9. [7] Precies, het is maar om aan te geven hoe belachelijk de oprichting van zo’n spruitjespartij zou zijn. Even belachelijk als het feit dat er dhimmypartijen bestaan…

 10. [2] Albert S.,
  [4] René H.
  De meeste geimmigreerde Canadese moslims zijn politieke vluchtelingen. Die ondersteunen de actie van Hérouxville.
  Daartegenover staan Canadese dhimmi-autoriteiten, moslimorganisaties en een imam die dubbel spel en de dhimmi’s in de kaart speelt, voor zover ik e.e.a. allemaal goed gelezen heb.

  [8] Hub,
  Als politici toch meer participatie van de burger in de politiek willen, zouden er misschien Nederlandse gemeenteraden kunnen worden opgewekt om zelf zo’n enquete te organiseren.

  Waarom zou de Vrijspreker niet een dergelijke enquete houden ?

  SpyNose

 11. [10]"Waarom zou de Vrijspreker niet een dergelijke enquete houden ?"

  Dat zou kunnen. Er is slechts het probleempje van wie dat gaat opzetten, en verder behandelt.
  Een idee? Ons "hoofdkwartier" zit al voor 200% vol!
  Een oproep?

 12. [6]

  Spruitjes kunnen best lekker zijn, mits van goede teelt en niet doorgekookt.

  [7]
  Zoiets bestaat al in de Hindoe religie. Iemand vertelde mij ooit dat Hindoes wel de vruchten van planten mogen eten maar niet de wortels.

  Verder wacht ik met spanning op de Partij voor de Virussen (PVDV). Die arme eencelligen worden zo wreed behandeld door de mens dat het een schande is. Velen zijn intussen met uitsterven bedreigd of al verdwenen. Ook rechten voor TBC, Vogelgiep, SARS en Ebola. Net als voor zeehondjes en de bewoners van het berenbos! Over de Partij voor de Insecten moet iemand ander maar beginnen. Marianne, lees je mee?

 13. [12] Maverick,
  Voorshands is het wachten op de Pvd Turken, Pvd Marokkanen, Pvd Antillianen enzo, die allen samen solidair uit multikultie soepsiediepot mogen meeslurpen, nu de SGP is heengezonden en de sleutel van de schatkist in Roomsch-Rooie handen is gevallen.
  SpyNose

Comments are closed.