Onvermoeibare Arthur Rörsch maakte een samenvatting van het rapport waarmee een tiental kritische wetenschappers onder leiding van Ross McKitrick op maandag 5 dezer in Londen reageerde op de op vrijdag 2 februari in Parijs gepresenteerde Summary for Policymakers (SPM) van het in mei door het IPCC uit te brengen Fourth Assessment Report (4AR).

Rörsch voegde, duidelijk te onderscheiden, zijn eigen commentaar toe aan de samenvatting en goot het geheel in de vorm van onderstaande presentatie:
Independent Summary for Policymakers (ISPM) of IPCC AR4.

De auteur gaat akkoord met deze verspreiding van het document, maar wijst er wel op dat het als zodanig minder geschikt, namelijk te lang is voor een presentatie. Zijns inziens kan het echter wel een nuttig geheugensteuntje zijn voor een ieder die met de materie te maken heeft, en een open gedachtewisseling daarover wil aangaan.

De in het document geplaatste dia’s mogen vrijelijk worden overgenomen.

Met vriendelijke groet,
Arend Jan Voortman
Klanderman Communicatie/Research
www.platteland-in-perspecti…

1 REACTIE

  1. Misschien nuttig om ook even d elink naar het document zelf te plaatsen, voro wie na het lezen van de powerpoint nog dieper op de materie in wil gaan

    http://www.fraserinstitute….

    Overigens, merk op dat het échte AR4 rapport pas in mei uitkomt. Alhoewel ‘échte’ relatief is, aangezien als basis voor de SPM samenvatting niet het wetenschappelijke rapport genomen is, maar de SPM parallel geschreven is én juist als referentie geldt voor het wetenschappelijk rapport. Niet echt een procedure die je als wetenschapper zou gebruiken, maar goed dat is dan ook niet het doel van IPCC met hun AR4.

    Vandaar dus ook deze kritiek en het schrijven van de ISPM.

Comments are closed.