Een opwellende impuls om dit te beantwoorden is met een hartgrondig NEEN!
Immers als mensen een bepaalde sport willen bedrijven, mogen ze dan zelf weten en bepalen wat de regels zijn?

Of moeten/mogen anderen zich daar ook mee bemoeien?

Staatssecretaris Ross bemoeit er zich intensief mee.

En na enig nadenken kun je dan ook tot de conclusie komen dat de overheid zich daar wel degelijk mee mag/moet bemoeien.

Wat is immers het geval? De meeste sportverenigingen hebben hun onafhankelijkheid aan de overheid verkocht. Zij hebben aan de overheid gevraagd om hun sport te financieren met behulp van geld dat die overheid afpakt van andere burgers. Zelfs tot en met burgers die een bepaalde sport verafschuwen. Maar toch gedwongen worden om er aan te betalen.

Dat betekent eenvoudig dat die sport zich heeft overgeleverd aan de overheid. En omdat de overheid haar gulheid wil gebruiken om stemmen te krijgen, en ook wel de schijn wil ophouden dat het belastinggeld goed wordt besteed, moet dan ook controles uitoefenen.

Vandaar een volkomen terecht bepalen van voorschriften en controles door de overheid.

Waar de fout zit, is aan het fundament. De overheid heeft als taak om de burger te beschermen tegen geweld, dwang en fraude van andere mensen; inclusief van de overheid zelf. Al wordt dat laatste onmiddellijk weggemoffeld.
Dus niet als taak om Sinterklaas te spelen en stemmen van bepaalde sportliefhebbers te kopen met het belastinggeld dat ze van productieve mensen afpakken.

De sport(verenigingen) zelf zijn medeschuldig door dit belastinggeld bij de overheid te vragen en zich daardoor afhankelijk ervan te maken.

4 REACTIES

 1. En ze komer er goed mee weg. Als je de reacties ziet op de Ideeën site in de topics ‘Afschaffen subsidies’ zie je erg veel gejammer dat dit wel een goed idee is, maar voor (sport-)verenigingen echt niet mag want dan wordt het onbetaalbaar. Iedereen vergeet dat je van de belastingkorting dit gemakkelijk zou kunnen betalen, en zelfs geld overhouden; men ziet de extra kosten zonder de extra baten.

  Gezien de ervaringen met de politiek misschien niet eens onterecht, maar je moet de topics wel degelijk in hun context zien. Wordt de besparing niet aan de burger teruggegeven maar aan nieuwe speeltjes verkwist, dan vervalt het nut van het idee, en dus van de hele site.

 2. [1] "men ziet de extra kosten zonder de extra baten."

  Misschien snapt men wel heel goed dat de politiek het geld dat met bezuinigingen wordt bespaard niet/nooit wil teruggeven aan de belastingbetaler. Dat was merkbaar aan de discussie over de hypotheekrente-aftrek. Die ‘moest’ worden afgeschaft maar niemand sprak over tegelijk afschaffen van OZB, overdrachtsbelasting, huurwaardeforfait, etc. Er is in dit land een cultuuromslag nodig vergelijkbaar met oost-Europa na de ‘wende’.

 3. [2]
  Zoals ik ook elders al heb geschreven, heerst er wel degelijk onrust onder veel mensen die ik ken en onder de mensen die zij weer kennen.
  Punt is, dat zo’n cultuuromslag vertaald moet kunnen worden naar politieke slagkracht, en daar zit ‘m de kneep.
  De emmer van de cultuuromslag drupt langzamerhand voller, maar zolang iedereen "het eigenlijk best wel goed heeft", blijft de rand buiten bereik.

 4. Mijn lijkt het beter het gebruik van doping in de sport geheel vrij te laten. Iedereen kan dan zelf beslissen wat hij al dan niet gebruikt voor hij aan een wedstrijd deelneemt.
  Al die controles , maatregelen en sancties hebben meer negatieve dan positieve effecten.
  De overheid dient zich uiteraard verre van sport te houden en zich nergens mee te bemoeien, noch door middel van subsidies, noch op een andere wijze.
  hugo van reijen

Comments are closed.