Op 8 maart is de volgende opperhoofdenvergadering in Brussel
Op deze “Internationale Vrouwendag” wil Angela Merkel een Berlijnverklaring presenteren die alle opperhoofden dan op 25 maart plechtig mogen tekenen. Op die dag wordt met pracht en praal in Berlijn gevierd dat de EU 50 jaar bestaat. Dat is wel niet zo, maar het past goed in het straatje van de EU-politici om de afgestemde EU-grondwet alsnog te realiseren.

Onderstaande beschouwing van “SoulShiner” *) willen we hier voor meer mensen beschikbaar stellen.
Is er nog een briljant “redder van de soevereiniteit”?
De massa staat er bij en kijkt er naar! Ze zien het .net niet eens
———————————————-
Wanneer worden wij wakker?
De Eurokritische Europarlementariër Jens-Peter Bonde voorspelt al maanden hoe de EU Nederland zal dwingen de grondwet te erkennen.

Op 8 maart 2007 is het internationale vrouwendag. De vrouwelijke Bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, zal de internationale vrouwendag misbruiken om de door de burgers van Frankrijk en Nederland verworpen EU-Grondwet alsnog nieuw leven in te blazen.

Als de premiers elkaar op 8 maart tijdens het informele topdiner in Brussel ontmoeten, zal Merkel een voorstel doen voor de zogenoemde Verklaring van Berlijn. Ze zal daarbij aansturen op een overeenkomst waarbij de premiers geen mogelijkheid meer hebben om hun collegas in hun regeringen en nationale parlementen nog te raadplegen.

Deze zeer ondemocratische methode zal een unanieme ondersteuning opleveren voor de plechtige Berlijnse verklaring die formeel zal worden bevestigd op 25 maart in Berlijn, tijdens de 50-jarige verjaardag van het Verdrag van Rome.

De verklaring zal zeer veel mooie woorden over de geschiedenis van Europa bevatten en haar belangrijke bijdrage aan Vrede in Europa. Er zal worden gesproken over goede waarden zoals vrijheid, solidariteit, menselijke waardigheid en tolerantie. Ze zullen ons herinneren aan onze gezamenlijke doelen van economische groei en concurrentie, sociaal welzijn en politieke solidariteit, duurzame ontwikkeling en immigratie.

En daarna, aan het einde van de verklaring zullen er een paar woorden zijn over de hergeboorte van de EU-Grondwet. Hierbij zullen twee belangrijke data centraal staan. Een datum waarop de onderhandelingen voor de gecomprimeerde Grondwet zullen zijn afgerond en een datum waarop de ratificaties zullen zijn afgerond om implementatie van de EU-Grondwet mogelijk te maken voor de eerstvolgende Europese verkiezingen in juni 2009.

De vele mooie woorden in de verklaring zullen geen juridisch effect hebben. De twee data zullen wel politiek bindend zijn en leiden tot een nieuw EU-Verdrag dat de meest belangrijke onderdelen zal bevatten van de verworpen EU-Grondwet. De nieuwe EU-grondwet zal worden gepresenteerd als een “Mini-Verdrag” en stemt voor 95% overeen met de door Frankrijk en Nederland verworpen EU-Grondwet.

Op dit moment wordt over de exacte inhoud van de nieuwe EU-Grondwet onderhandeld tussen Merkel en de premiers van de meest kritische landen. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken onderhandelt met de landen die zich weinig eurokritisch opstellen. De onderhandelingen worden ondersteund door een groep ‘sherpa’s’ waarbij de meeste landen twee ambtenaren hebben benoemd om hun premiers te vertegenwoordigen.

De definitieve inhoud zal na de Franse Presidentsverkiezingen op 6 mei worden uitonderhandeld. Met Sarkozy kan alles worden afgerond voor de Europese top op 22 juni 2007. Met Royal wordt dat mogelijk iets lastiger, omdat ze heeft opgeroepen tot een nieuw referendum waar alle landen akkoord zijn gegaan met het vermijden van een volksraadpleging, met uitzondering van Ierland waarbij het vereist is op basis van de Nationale Grondwet.

————————–
Ingezonden door SoulShiner

Naschrift Red.
En na het feest de kater. Het Berlijndocument is getekend en een enorm wapen voor het realiseren van de EU-Grondwet, dat nog vaak tegen critici gebruikt zal gaan worden

*)Oorspronkelijk verschenen als reactei op:
De EU zal NL dwingen de grondwet te accepteren
www.vrijspreker.nl/vs/index…

1 REACTIE

  1. De beschouwing is niet van mij, maar betreft de Nederlandse vertaling van een gedeelte uit een boeiend artikel van Jens-Peter Bonde in de EU-Observer. Het volledige artikel is te vinden op zijn website http://www.bonde.com (Briefing 14.02.07).

    De Grondwet is dood. Lange Leve de Grondwet! De vorm wordt anders. Wellicht een nieuw Verdrag of alleen een simpele bijlage bij het bestaande Verdrag. Prominente Nederlanders zijn achter de schermen al aan het schrijven. De inhoud van de EU-Grondwet blijft evenwel grotendeels overeind. Aan de Nederlanders wordt verteld dat er goed is geluisterd naar de kritiek. ‘Er is geen sprake meer van een nieuwe EU-Grondwet’. Aan de Europese voorstanders van de EU-Grondwet kan eenvoudig worden uitgelegd dat er in essentie niets is verloren. Gelukkig weer een heerlijke Win-Win situatie voor de politiek! En onze Sterren dansen verder op het ijs!

Comments are closed.