Steeds meer komen er berichten over de geheime kabinetsformatie, met een beetje zogenaamd “uitgelekt” nieuws, die het doen lijken alsof de vorming van een nieuw kabinet gaat slagen.

Maar wat er precies bekonkeld wordt, weten alleen de zeven ritselaars.

Waaruit blijkt dat je met een democratie heel wat speelruimte hebt om met een klein clubje de dienst uit te maken.

De berichten die uitlekken zijn voorzien van proefballonnen, die terugkoppeling voor de ritselaars moeten opleveren. Zelfs de Tweede Kamerleden weten niet wat er zich precies afspeelt. Laat staan de kiezers die op hen hebben gestemd.

Echte bekendmakingen worden zo lang mogelijk uitgesteld, zodat de Tweede Kamer (misschien na het komend weekend?) het pakket krijgt voorgelegd met “Take it or leave it”.
Het resultaat durft men dan niet meer af te keuren omdat men dan dreigt weer van voren af aan te moeten beginnen.

Dan zou er bij de Statenverkiezingen geen echte regering zijn. Of dat eigenlijk wat uitmaakt, kan ik niet overzien.

6 REACTIES

 1. Van een poëtische compactheid, zoveel waarheid in zo’n klein berichtje!

 2. Een of andere scribent van de VN (Vrij Nederland) stelde dat deze gang van zaken wel erg cru is na de Fortuijnrevolutie 5 jaar geleden. De Haagse elite heeft 5 jaar open democratietje gespeeld en geconcludeerd dat het ze niet zo bevallen is, op naar de achterkamertjes. Toch niet gek voor iemand van VN.

  En zo was er gisteren NOVA met ome Salomon die zowaar zonder Gegner de klimaatsceptische positie mocht verwoorden.

  En zo was er net nog Francisco van Joleaux die Bert Bakker een gerichte veeg uit de pan gaf.

  Soort compensatie van deze linkse media voor de gewonnen verkiezingen en veinzen ze daarom een kritische houding?

 3. Als je al hoort dat ze een boete willen instellen op mensen die met vervroegd pensioen gaan, kunnen we weer een hoop narigheid verwachten. Waag het niet om te sparen voor vervroegd pensioen, want je moet doorwerken, ook wanneer je zelf voldoende geld bijeengesprokkeld hebt om te stoppen met werken. In feite geven de politici dus toe dat ze iedereen als slaaf van het collectief beschouwen. Voor één van de weinige keren ben ik het met de vakbonden eens dat dit een onzalig plan is.

  Wat is er toch mis mee om mensen zelf te laten bepalen wanneer ze met pensioen willen? Of anders gezegd, dat mensen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun pensioen bij elkaar te investeren en sparen, of dit te laten doen door een pensioenfonds (of meerdere fondsen voor risicospreiding). Mochten ze dan toch door onvoorziene omstandigheden zonder geld komen te zitten, is dit niet de schuld van de samenleving als geheel. Als ze onvrijwillig werkeloos worden, is er altijd nog de bijstand, die qua hoogte ook weer niet zoveel verschilt van een AOW-uitkering. En zelfs de belasting voor een bijstandsuitkering ter hoogte van de AOW zal een stuk goedkoper zijn dan de torenhoge premie die we nu betalen. Nu is het zo dat zelfs mensen met een riant eigen pensioen blijkbaar "recht" hebben op een uitkering waarvoor ze bij lange na nooit voldoende premie hebben betaald, ten koste van anderen die daar nooit mee hebben ingestemd.

  Nu heb je dus een uitkering die je sowieso krijgt, ongeacht of je die werkelijk nodig hebt. Bij een stelsel waarbij je in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent, en je de uitkering op collectieve kosten alleen krijgt als het niet anders kan, houdt iedereen veel meer van zijn eigen inkomen over om zelf te sparen voor een vervroegd of verhoogd pensioen. Het slechtste scenario zou immers zijn dat alle mensen spontaan op hun 65ste werkeloos of arbeidsongeschikt zouden worden. En zelfs dan zouden de belasting voor de bijstands-AOW hoogstens even hoog zijn als de huidige AOW-premie. Aangezien dit een absurd scenario is, is het dus altijd goedkoper. En uiteraard kunnen mensen dat extra geld ook besteden zodat ze een plezieriger leven hebben in het hier en nu, en dan maar later met pensioen gaan. Duurder dan nu zal het onder zo’n stelsel nooit worden, dus wat is het bezwaar?

 4. Er is uit de besprekingen het slechtst mogelijke compromis gekomen.
  De hypotheekrenteaftrek is gehandhaafd (waardoor voor alleenstaanden en starters huizen onbetaalbaar zijn geworden) en de huurprijsbescherming is gehandhaafd. Daardoor zullen er nog minder betaalbare huurwoningen komen, immers verhuren levert met deze absurde huizenprijzen toch al geen lor op, en zeker niet bij lage huur.

  De vrije markt blijft even ernstig verstoord en de overheid en burgers onnodig op kosten gejaagd.

 5. Hier nog een allerlaatste suggestie hoe in Nederland het tij wellicht nog gekeerd zou kunnen worden en zich van de MPP kan ontdoen, en de "swingvote block" uit schakelen.

  Indachtig het gezegde dat "all politics are local", dient gememoreerd te worden dat de enige vorm van minimale democratie in Nederland welke ooit heeft bestaan, dat van de gemeente verkiezingen zijn. Met name, vooral wanneer de zogenaamde landelijke partijen geen wezenlijke rol (meer) in spelen.

  Aldus kunnen uit de gekozen (gemeenteraads)lieden door het volk ook de regionale (of districts) vertegenwoordigers ge-electeerd worden en naar het parlement afgevaardigd. En zie daar … een geheel nieuwe stelsel van landelijke volksvertegenwoordiging, van het volk, voor het volk en door het volk.

  Want, in plaats dat de politieke pachterpspartijen hun benoemen kunnen deze nieuwe soort volksvertegenwoordigers (zuiver op basis van gemeente, regionale en nationale belangen en prioriteiten, in plaats van dat van de partij) zich zodanig lieeren dat daardoor een twee-partijen systeem onstaat, waardoor wij eindelijk afkomen van de eeuwenoude coalitie-oplichterijen binnen dezelfde machtspyramide.

  Te ver gezocht? Ik dacht van niet, maar wie bindt de kat de bel aan, en wat zegt de monarchie ervan. (Want wat de politieke pachterspartijen daar van zeggen kan men gevoegelijk aan zijn laars lappen als zijnde niet in landsbelang). Is de monarchie daar vierkant tegen dan blijkt daaruit wiens belangen zij werkelijk voor ogen hebben, en dient het zonodig gelijk afgeschaft te worden …

  Pas DAARNA … kan men beslissen of Nederland zich op het laatste nippertje nog uit het alles oplossende en opvretende Brusselse zuurbad kan redden. Anders is men reeds bij voorbaat verloren.

 6. [5]
  Er zijn ook goede dingen, er mag op bepaalde tijden geen alcohol reklame gemaakt worden, maar de geest van onze bestuurders werd mij wel "helder" toen ik een karretje met 3 kratten bier de vergaderzaal binnen zag brengen.
  Merk ; denk helder was goed in beeld !!

Comments are closed.