Hoe bestaat het toch dat zovelen door zo weinigen belazerd kunnen worden?


Ik zie zelf life dat ene Pieter van Geel, en ene Jan Peter Balkenende voor de TV staan te liegen.

Het meest recent over de zekerheid dat de opwarming van de aarde voor 90 % door de mens wordt veroorzaakt.

Ze zeggen dat dat in het rapport van de VN staat, en een kind kan controleren dat dat gewoon gelogen is. Kijk zelf maar.


Het ellendige hiervan is, dat dat ons allemaal veel belastinggeld gaat kosten en dat dat geld ook niet gebruikt kan worden voor nuttige zaken.

Om deze situatie eens van een ander te horen, verwijs ik naar het magazine “SPIL”. Arjen Benedictus laat daarin zien wat er aan het gebeuren is:

————————————————-
“Het is een illusie te denken dat het in de huidige klimaatdiscussie uitsluitend zou gaan over de toekomst van onze planeet over vijftig, honderd of honderdvijftig jaar. Er is één belangrijke – cynischer – dimensie die in het debat onderbelicht blijft: de belangen die verschillende partijen hebben bij het instandhouden van de menselijke broeikashype. Op basis van een politiek-economische analyse van stakeholders, betoogt Arjen Benedictus dat zij klimaatverandering strikt opportunistisch ten eigen bate exploiteren. Hierbij vormt het voorzorgsprincipe het ‘democratisch alibi’ voor politici en andere belangengroeperingen om maatregelen te propageren, waarvoor de burgers uiteindelijk de rekening krijgen gepresenteerd.”

Het volledige artikel geeft een goed inzicht in wat er zich in de wereld van de milieubelangen afspeelt.
Het is gepubliceerd in het tweemaandelijks kritisch tijdschrift SPIL.
Een abonnement, dat zeker de moeite waard is, kost slechts 29 euro per zes nummers.”

Alle benodigde gegevens kunt u vinden op www.platteland-in-perspecti…

29 REACTIES

 1. Ik blijf die klimaathysterie toch wel erg wonderlijk vinden. Willen mensen soms horen dat ze schuldig zijn aan een ramp, of dat het "einde der tijden" nadert?

  Ik zag vandaag een deel van een discussie op Nederland 2, waarin een "gelovige" weerman en een klimaatskepticus in debat gingen. Wat me opviel was dat de weerman erkende dat CO2-uitstoot stoppen weinig zin zou hebben, omdat het klimaat toch zal veranderen, maar daarop zei hij dat we dan wel geld moesten besteden aan dijken in Bangladesh. En de klimaatskepticus leek het daar nog mee eens te zijn ook. Sterker nog, hij vond ook energiebesparing nuttig op zichzelf, omdat er slechts een beperkte voorraad fossiele brandstof is. Maar dat snap ik ook niet echt. Natuurlijk zal ik een spaarlamp kopen als deze 10 keer langer meegaat en ook 10 keer meer kost. Maar als de spaarlamp weliswaar langer meegaat, maar veel duurder is dan het kopen en gebruiken van een nieuwe gewone lamp, zie ik het nut niet zo in.

  Dat onze kleinkinderen dan geen brandstof hebben lijkt me ook een onzinargument. Wanneer de voorraad brandstof werkelijk zo beperkt is, en er geen alternatief kan worden gevonden binnen de 100 jaar (of vele eeuwen) dat we nog kolen en gas kunnen verbruiken, dan heeft het toch ook geen enkele zin om die overmijdelijke lijdensweg te gaan rekken? Dan zouden wij nu al in relatieve armoede moeten leven, en onze kleinkinderen ook. Wellicht dat we er dan nog een generatie aan vast kunnen plakken, die ook in energie-armoede moet leven, maar dan is het toch echt over voor de generatie daarna. Als we daarentegen aannemen dat er wél alternatieven kunnen worden ontwikkeld, is het dan niet veel zinniger om de fossiele voorraden nu op te maken, nu ze nog enig nut hebben? Over 100 jaar zullen dan vrijwel zeker efficiëntere energiebronnen ontwikkeld zijn, en heeft kolen en gas geen enkel prijsvoordeel meer. Dan hoeven noch wij, noch de latere generaties armoede te lijden. Nu al in lompen gaan rondlopen terwijl je prima uitziende kleren hebt, maar denkt dat je die kleding moet bewaren voor een volgende generatie die ook onvermijdelijk in lompen en tenslotte naakt zal leven, als er geen nieuwe kleding wordt gemaakt, is niet erg zinnig. Beter om dan nu maar alles op te maken en geen volgende generatie op een kennelijk onleefbare planeet te zetten. Of je moet erop vertrouwen dat die volgende generatie wel degelijk iets zal verzinnen om aan kleding te komen.

  Of je nu aanneemt dat klimaatverandering door de mens komt, of dat we (onvermijdelijk) te maken krijgen met autonome klimaatverandering, wat helpt het nu om de halve wereld in de armoede te storten met de illusie dat je daarmee het klimaat "stabiliseert" of een "goed rentmeester" van de beperkte voorraden bent? Het klimaat is nooit stabiel geweest, en zal dat ook nooit worden. Je kunt beter gewoon waakzaam blijven, en maatregelen gradueel toepassen voor zover nodig.

  Het helpt bijvoorbeeld ook niet om nu al de dijken in Nederland en Bangladesh met 10 meter te verhogen. Zelfs al schat je de kans op 90% dat de zeespiegel binnen 100 jaar zoveel hoger wordt. Het is immers idioot en zinloos om nu al 100% van het geld uit te geven dat je over 100 jaar kunt spreiden. Je koopt nu ook niet al de kleding die je denkt nodig te hebben voor de komende 80 jaar. Als je dat wel wilt, omdat je "zeker" wilt zijn, moet je dat zelf maar betalen. En erkennen dat je toch wel lichtelijk neurotisch bent. Al zou op zich het aanleggen van een flinke voorraad voedsel, brandstof en andere noodzaken heel wat meer zekerheid bieden dan het proberen te stoppen van klimaatverandering, of het nu al bouwen van huizenhoge dijken terwijl de zeespiegel nog geen 50 centimeter gestegen is.

  Is het niet even veilig om gewoon eerst te bepalen hoeveel hoger de dijken moeten zijn dan de zeespiegel, 3 meter bijvoorbeeld, en dan dijken 3,5 meter hoog te bouwen? Als de zeespiegel dan een halve meter stijgt, kun je de dijk weer met 0,5 meter verhogen, enzovoorts. Om nu alvast te gaan praten over hoe we Nederland over een eeuw droog houden is best nuttig, maar om nu al bakken met geld te gaan besteden aan iets waarvan je niet eens zeker weet of het gaat gebeuren, lijkt me een tikje voorbarig.

 2. Hoe ONZINNIG het voorzorgbeginsel IN BEGINSEL is blijkt uit de definitie ZELF volgens de verklaring van de VN-conferentie in Rio de Janeiro in 1992:
  "Dit beginsel houdt in, dat het ontbreken van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als argument mag worden gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om ernstige bedreigingen van de natuur te voorkomen.
  Op die VN-conferentie over milieu en ontwikkeling werd afgesproken dat Staten, multinationals en anderen naar vermogen op grote schaal de voorzorgbenadering zullen toepassen (Principe no. 15). (1)"

  http://www.vrijspreker.nl/v

  M.a.w. het voorzorgbeginsel VERPLICHT partijen (ondertekenende landen) om zich onder ONZEKERE omstandigheden bij voorbaat te houden aan de toepassing en uitvoering van een OPEN beginsel.

  Het woord "kosteneffectief" is misleidend, omdat het volstrekt betekenisloos is. Men kan immers nooit aantonen, hoe groot de schade zou zijn van een natuurramp die zich NIET heeft voltrokken.

 3. [2] overigens blijkt de stijging van de zeespiegel hier voor een groot deel een geologische oorzaak te hebben. Gedurende de laatste ijstijd lag er een ijsdek van 5 km over het noorden van England en Schotland en Scadinavie.
  Deze heeft de bovelaag hier zo’n 450 meter de aardschol ingedrukt terwijl het ijsvrije zuiden naar boven is getild, net een balans zeg maar. Dat ijs is vrij snel gesmolten en de boel is zich sinds die tijd aan het herstellen.

  In het noorden van Engeland, Schotland en Zweden (Stockholm) bijvoorbeeld DAALT de zeespiegel omdat de kust omhoog wordt getild terwijl de zeespiegel STIJGT in het zuiden van Engeland en bij ons waar de kust terug naar benden gaat.
  Verder klinkt de grond bij ons iets in door de eeuwenlange inpoldering en dat heeft ook wat "stijging" van de zeespiegel tot gevolg.

 4. [1] Helemaal mee eens. De mens neemt al vanaf het begin maatregelen om zich tegen de (veranderende) natuur te beschermen en er gebruik van te maken.

  Wat betreft": "Willen mensen soms horen dat ze schuldig zijn aan een ramp, of dat het "einde der tijden" nadert?

  Is het antwoord volmondig JA.
  Kijk maar naar practisch alle religies.
  Begrippen als "erfzonde" en "hel" zijn een uiting daarvan.
  En zowel Kerk als Staat weten dat ze macht kunnen uitoefenen op mensen die zich "schuldig" voelen.

 5. [3] Wladi,
  Over geologische oorzaken heb ik geen klimaatboer ooit gehoord. Het zou m.i. dan ook heel interessant zijn de tectonische bewegingen van de aardschollen op deze site meer in detail te bespreken.

 6. [4] Hub,
  Precies, het begint van kindsbeen af met de boeman en vanaf de vroegste tijden met het "bij"geloof in boze geesten en medicijnmannen.

 7. Ik las pas in BN/DeStem dat "de boodschap van Al Gore hard is aangekomen". Geïllustreerd met foto’s zien we dat in Roosendaal: 1) in januari 2003 een tuinhuisje alsof het niks was door een windhoos werd opgepakt; 2) daar in juli 2004 een enorme haast tropische plensbui was; 3)een zeer zware hagelbui (van die grote hagelstenen) in 2002 de stad teisterde.

  Ja, nu ben ik toch echt helemaal overtuigd van het feit dat ons klimaat drastisch aan het veranderen is!!
  Wat is dat toch voor hysterisch gedoe? Ik loop nu toch al aardig wat jaartjes mee op deze aarde en bij mijn weten (en herinnering) kwamen dergelijke (beetje on-nederlandse) natuurverschijnselen ook in het verleden herhaaldelijk voor. Niemand die daar wakker van lag.

  Ik wacht met smart op iemand die de film, genaamd "A Convenient Lie" gaat maken.

 8. [7] When I ran for office in 2000, I claimed that I had founded the internet.

 9. [7] ‘Wat is dat toch voor hysterisch gedoe?’ Ja, dat dacht ik ook toen ik plots op het station niet meer kon roken. Heeft er overigens al eens een wetenschapper berekend wat de gemiddelde temperatuur van de Aarde nu eigenlijk is?! Zolang we dat niet weten, weten we ook niet waarover ‘we’ het hebben, toch?

 10. [11] Vijftien graden ongeveer, dankzij de broeikasgassen.
  Zonder broeikasgassen zou het op aarde 35 graden kouder zijn. En had er nooit leven ontstaan.

  99.5% van de atmosfeer is N2, O2 en argon. De resterende 0.5% bevat de broeikassen (H2O, CO2, CH4, NO, ..) en die houden de planeet op gemiddeld 15 graden.
  Kleine getallen inderdaad, CO2 met zijn lullige 385 ppm, 0.04% afgerond, houdt wel ff 12% van de nachtelijke teruggekaatste IR tegen. Erg goed broeikasgas. Slechts waterdamp doet het, molecuul voor molecuul, beter.

  Doordat de mens de CO2 aan het opjagen is, wil de temperatuur omhoog.
  Da’s nou alles. Met alle andere factoren constant, GAAT de temperatuur dan ook omhoog. Gewone huis-tuin-en-keuken kennis.

  Niks aan het handje, Nederland heeft wel eerder onder de zeespiegel gelegen; toen woonde Homo sapiens elders. Zo gaat dat.

  Verhuizen dus of anders de atmosfeer afkoelen, da’s pas mondiale samenwerking!
  Stofdeeltjes in de atmosfeer brengen of warmtewisselaars ophangen op 10 km hoogte. Daar is het minus 60 graden, dat wil wel koelen. Tjongejonge, moet ik nou alles voorzeggen?

 11. [12] Nee, da’s helemaal duidelijk Huub. Ik heb het ook wat moeilijk geformuleerd. Ik vraag me gewoon af wat de gemiddelde temperatuur over de afgelopen 100.000 of 10 miljoen jaar nu eigenlijk is geweest? Dan pas kun je uitrekenen hoever we van de status "normaal" afwijken. (Over de laatste 100 miljoen of 100 miljard jaren wil ik nog geeneens aan denken) Tja, en als die dan gevonden (wat uiteraard niet meer terug te vinden is) temperatuur zou betekenen dat de mens niet kan overleven dan is dat vette pech voor de mens, maar wel "natuurlijk". Zo’n vaart zal het uiteraard allemaal niet lopen. Ik stoor me wel aan begrippen als "natuurlijk" en "natuurlijk evenwicht" die te pas en onpas door belanghebbenden "groenen" worden gebezigd, terwijl geen enkele van hen weet waar die het nu eigenlijk over heeft.

 12. Er zijn zo veel mooie technologie en dus ook ruimtevaart.
  als men daar nou aan beginnen zouden er geen olie en gas,astveld nodig zijn enz.maar ja Shell,Kerk,konelijkehuis,{regering niet komen en gaan} en hun aandelen,die willen natuurlijk niet kost hun geld en macht,en hebben ze geen excuusjes voor oorlogen.

  Lijkt wel dat onze regeringen juist het tegen over gestelde doen.

  kijk ik kan iemand die geen benen meer heeft pak zijn eigen DNA en hij heeft weer zijn eigen benen,waarom mag dat niet?de kerk hij mag pijn leiden en goed voor de kerk ,en slecht voor de Economie.ja stel dat je 130jaar wordt.
  werken tot je 68jaar en daarna ben je te duur men zie jou liever dood gaan voor je 70ste. kost ten minste geen geld.

  er zijn mensen die een IQ hebben die veel hoger zijn dan een gemiddelde mens.
  En toch buiten de maatschappij staan.
  zelfde soort mensen werden vroeger ook op de brand stapel gezet.
  waarom wordt er geen gebruik van gemaakt??van die mensen,

  Ik ben voor veel geld pompen in technologie en veel geld naar de ruimtevaart.
  Omdat men boven een eigen atmosfeer moet maken en het belangrijkste schoonhouden.
  Hergebruik en helemaal afhankelijk zijn van onuitputlijke bronnen en nodig zijn voor daarboven enz.
  dit moeten wij van plukken hier op aarde en het probleem is opgelost.

  Hebben we ook handel met andere werelden zoals ET.

 13. [12] "Doordat de mens de CO2 aan het opjagen is, wil de temperatuur omhoog."

  Ik neem bijna aan dat je dit niet zo bedoelt. Het is niet "doordat".
  De mens zal best "invloed" er op hebben, maar niemand weet hoeveel.
  Politieke bedriegers en manipulatoren leggen 90 % kans DAT er menselijke invloed is, uit als de mens HEEFT 90 % invloed.
  Als de zon alleen al verantwoordelijk is voor 99,8 %, dan kan de mens doen en laten wat hij wil en zal niemand het verschil merken.

 14. [3] [6] [15]

  Daar komt nog eens bij dat de wereldbol (vanwege de massa en zwaartekracht die het bijeen houdt) een vrij constante volume en gewicht moet hebben … Of niet soms? Evenals dat het begrip "waterpas" daar ook een direct relultaat van is …

  Dus hoe zou de zeespiegel in absolute termen ooit kunnen "STIJGEN" … ook als de polen helemaal zouden smelten, behalve wanneer de wereldbol effectief verschrompelt, in dichtheid stijgt en kleiner in volume wordt, maar alleen het water .. toevallig NIET.

  Volgens mij kan de mens aldus hooguit alleen plaatselijke en tijdelijke variaties veroorzaken maar nooit een algemene of algehele verandereing tot stand brengen. En bedacht moet worden dat ook de Himalayas ooit VLAK STRAND was … en is het waterspiegel me daar toch GEDAALD ….

 15. [16]
  Duidelijk heeft the rednosed reindeer nog nooit van thermale expansie gehoord. Of van het smelten van landijs. Maar denkt wel overal verstand van te hebben. Hiermee is weer eens bewezen dat de man inhoudelijk zo zwak is dat hij moet compenseren met persoonlijke aanvallen.
  To no avail, hiermee laat hij zichzelf slechts kennen als de kleinzielige narcist die hij is.

  PS: de Himalaya is de voormalige zeebodem van de Tethyszee die door de botsing tussen India en Eurazie verdween.

 16. [17] Interessant. Je hoort daar overigens erg weinig over.
  Ik dacht dat door thermale expansie stoffen, gassen, alleen maar "uitzetten" maar niet verdwijnen.
  Enig idee wat en hoeveel dat voor de aarde betekenen kan?

 17. [13] Dit soort grafiekjes laten een stijging zien. Hoe het gemiddelde ook was, je ziet duidelijk een stijging. http://en.wikipedia.org/wik

  Die stijging kan volledig verklaard worden door het gestegen CO2 (da’s een broeikasgas DUS de temperatuur wil omhoog als de CO2 stijgt. Zo vreemd is het niet om een causaal verband te veronderstellen 🙂 )
  En die CO2 komt weer van.. juist ja.

  Verder niets bijzonders; er is geen dier dat zijn biotoop niet uitwoont. Met de mens is dat natuurlijk niet anders.
  Komt goed, ik denk niet dat de mensheid uit zal sterven door natte voeten.
  We verzinnen wel weer een nieuw biotoop.

  Praatjes over natuurlijk evenwicht gaan er bij mij ook niet in.
  Ben maar blij dat we niet buigen voor de eerste de beste bacterie of smerige ziekte. Niet een der vrijsprekertjes had bestaan in een ‘natuurlijk evenwicht’ 🙂

 18. Die stijging kan volledig verklaard worden door het gestegen CO2 (da’s een broeikasgas DUS de temperatuur wil omhoog als de CO2 stijgt. Zo vreemd is het niet om een causaal verband te veronderstellen 🙂 )

  Je zegt het volgende:

  Uit grafieken valt af te lezen dat in de periode van 1900 tot 2000 het gemiddeld aantal levensjaren van de mens is verdubbeld. Die stijging kan volledig verklaard worden door de gestegen sigarettenconsumptie in deze periode. (Da’s een stress remmend medicijn) Zo vreemd is het niet om een causaal verband te veronderstellen 🙂 )

  Zo lust ik er nog wel een paar Huub. (Zonder filter graag, HA, HA, HA!!!)

 19. En Sabder heeft ook wel iets als ik het zo zie staan. Waar zijn die smilies als je ze nodig hebt?!!!

 20. [18]
  Kort samengevat dit.
  Als landijs smelt (en op Antartika en Groenland ligt rond de twee kilometer dik landijs) komt het smeltwater in zee terecht. Ergo stijging.
  Het volume van water boven de vier graden neemt toe bij toenemende temperatuur. Als water uitzet neemt het meer volume in. het kan alleen naar boven, dus stijgt de zeespiegel door dit effekt.
  Dus de zeespiegel kan wel degelijk stijgen door deze effekten.

 21. [15] Jawel, ik bedoel wel ‘doordat’.
  Een stijgend CO2 leidt wetmatig tot hogere temperatuur.
  Dat er ook nog een verhoogde zonneactiviteit is, helpt niet echt.
  (er moeten dus ook nog verkoelende factoren werkzaaam zijn: zonneactiviteit plus CO2 zou meer dan 1 graad temperatuurstijging moeten opleveren, je ziet maar ~0.8 graad)

  Het wordt warmer, Hub.
  Over de diagnose geen twijfel, over de therapie des te meer.

  Ik geef je het grootste gelijk van de wereld dat je je tegen de luchtfietserij van politici verzet. Dat circus kost een hoop geld en gaat geen zak opleveren. De mens laat zich never-ever in zijn welvaart frustreren. Dan moet je wel heel veel dwang gaan uitoefenen. En daar kan je gerust bang voor zijn.

  Inderdaad zou tevredenheid over het bereikte technologisch peil meer op zijn plaats zijn. Gigantische welvaart, dát hebben we aan aardolie te danken.
  Nou okee, dan krijgen we een paar natte voeten; meer is het niet, mens-mens wat kan die pers overdrijven.
  Doorgaan met technologie is het devies, meer en beter. Graag in vrijheid, er zijn investeerders zat.

  Moeder-aarde-mystiek, groen gebabbel of ander Amish geleuter gaat alleen maar ten koste van het welvaartspeil.
  De natuur heeft geen bedoeling met ons; wij hebben een bedoeling met haar.

 22. [7] Ik heb een eerste concept scenario geschreven voor een film "The inconvenient truth about the IPCC assessment report 4.
  Wil ik met genoegen prive toezenden.

 23. Oef, nu moet ik opletten, mijn oude hoogleraar uit Leidse dagen. Tentamen Lehninger.
  Wat was mijn punt ook alweer?
  Zwavel in plaats van zuurstof als terminale elektronen acceptor; hoe kon ik het ooit vergeten?

  Waar is mijn pseudoniem….

 24. [25] Dat was lang geleden Huub en ik kan me maar weinig van die tijd herinneren. Opletten is altijd goed.
  Je schreef: Een stijgend CO2 leidt wetmatig tot hogere temperatuur.
  In de atmosfeer is dat niet zo wetmatig. Wat daar gebeurt, wordt beschreven met de niet-lineaire differentiaal vergelijking van Schwartzild. Voor een benaderde oplossing zie R. Essenhigh, Prediction of the Standard Atmosphere Profiles of Temperature, Pressure, and Density with Height for the Lower Atmosphere by Solution of the (S-S) Integral Equations of Transfer and Evaluation
  of the Potential for Profile Perturbation by Combustion Emissions Energy & Fuels 2006, 20, 1057-1067
  Waar het om gaat is, dat dezelfde stoffen die infrarood absorberen, dit ook naar het heelal uitstralen. De conclusie van Essenhigh is dat CO2 verhoging maar weinig effect op het aardoppervlak heeft, maar dat de temperatuurgradient in de atmosfeer steiler gaat lopen. Het eindeffect van de temperatuur wordt bepaald door de langgolvige emmissiebanden van het overvloedig aanwezige broeikasgas water.Tot dusver is het effect van CO2 op het broeikaseffect nooit empirisch vastgesteld, maar er is nu een aanwijzing dat het niet groot zal zijn. Het warmste jaar in de recente klimaatgeschiedenis is 1998, dat nu 8 jaar achter ons ligt. Sinds dien lijkt de gemiddelde aardtemperatuur zich op een lager niveau te stabiliseren, terwijl de CO2 concentratie sinds 1998 behoorlijk is blijven stijgen
  Zie verder mijn stukje op deze site, getiteld: SPAM uit Parijs. Nieuws uit Londen.

 25. Het duurder maken van ons leven door belasting te heffen ten gunste van het milieu kan nooit goed zijn voor dat milieu. Immers, in het model zoals dat door economen wordt gehanteerd, staat er tegenover een (extra) geldstroom een (extra) goederen- en/of dienstenstroom en die (extra) goederen- en dienstenstroom wordt milieubelastend geproduceerd. Meer belasting levert meer milieuvervuiling op. Kan niet anders.

 26. Als de zee stijgt kunnen ze toch ergens een gat graven en gelijk wat vissen kweken, of graaf het ijsselmeer wat dieper en klaar is Kees !

 27. In België bakt men het bruin: een gigantische bewustmakingscampagne opgezet door fürher Verhofstadt wil de bevolking na tien ademhalingen steeds even de adem laten inhouden.
  Op die manier wordt minder CO2 in de atmosfeer uitgeademd.
  Minister Bert al Anchallah echter wil niet in de regering indien niet massaal bijkomende islamitische ademhalers worden geïmporteerd.
  Hierdoor komt hij frontaal in aanvaring met de anti-CO2-ecologen, die het totaal van de vervuilende ademhaling willen terugdringen.
  Missing link Lanotte, kort op de bal spelend, heeft de CO2 aanpak al in zijn verkiezingsprogramma opgenomen.
  De onvermijdelijke hitte, als gevolg van de komende verkiezingsstrijd, zal de opwarming van de aarde daarbij nog verergeren.

Comments are closed.