De tweede kamer stelt een parlementair onderzoek in naar de vernieuwingen die de afgelopen 20 jaar in het onderwijs zijn doorgevoerd, zoals de basisvorming, het studiehuis, het vmbo en het nieuwe leren.

Directe aanleiding is het studentenprotest van afgelopen vrijdag.
Tijdens het protest eisten scholieren en studenten meer les van hun docenten.
In het protest stelden scholieren en studenten dat zij te veel aan hun lot worden overgelaten. De laatste jaren zijn klassikale lessen op scholen steeds meer vervangen door het ” nieuwe leren”.
Studenten moeten daarmee zelf kennis vergaren aan de hand van problemen of opdrachten.
Volgens de scholieren en studenten krijgen ze daarbij te weinig begeleiding van docenten.

Het initiatief voor het parlementair onderzoek komt van de PvdA en kan rekenen op steun van de SP, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks en D66.
Deze fracties vragen zich af waarom onderwijsvernieuwingen als het nieuwe leren, maar ook de basisvorming, de tweede fase en het studiehuis en het vmbo tot onvrede leiden onder ouders, docenten en studenten.
Volgens de studenten en scholieren zijn de gebrekkige taal- en rekenvaardigheden onder de pabostudenten onder andere te wijten aan het nieuwe leren, ook wel competentiegericht onderwijs genoemd.

Frappant is echter dat het initiatief wordt genomen, door de PvdA, die met steun van meerdere van de bovengenoemde partijen deze onderwijshervormingen hebben ingevoerd.
Er werd toen gegarandeerd dat het een enorme verbetering zou zijn.
Na in de afgelopen 20 jaar op een andere planeet vertoefd te hebben, zijn ze door het protest van de studenten en scholieren weer terug op aarde beland.
Wilt u een beter bewijs dat de afstand tussen politici en het “gewone” volk enorm groot is.
Helaas vermoed ik dat ze zoals gewoonlijk weer aan symptoombestrijding zullen gaan doen, in plaats van de problemen bij de basis aan te pakken.
En de basis is: privatiseer het onderwijs.

De vakbond CNV onderwijs vindt een parlementair onderzoek geld- en tijdverspilling. Volgens de bond zijn de vernieuwingen meer het gebrek aan geld, tijd, goed management en voldoende personeel verantwoordelijk voor de problemen in het onderwijs.
Hoezo gebrek aan geld? De rekenkamer kwam vorige week met het bericht, dat alle niet private onderwijsinstellingen in Nederland 2.8 miljard euro aan reserves hebben.
Waarvan 300 miljoen euro op de bank.
Het is altijd weer verbazingwekkend dat de linkse hoek het immateriële (naar eigen zeggen) hoog in het vaandel heeft staan, maar als eerste altijd om het materiële vraagt; namelijk geld.
De Bond lijkt bang voor de consequenties die zo een parlementair onderzoek kan bewerkstelligen.
Tenslotte zal best een groot aantal incompetente leraren, docenten en ambtenaren op hun ledenlijst staan. En die dienen beschermd te worden.
Dat in die 20 jaar ondertussen 100 duizenden kinderen de school hebben verlaten die moeite met rekenen en taal hebben, dat interesseert ze blijkbaar niet.

21 REACTIES

 1. Prima artikel Louis.
  Ik hoorde gisteren toevallig een commentaar van de woordvoerder / voorzitter van de Algemene Onderwijbond (AOB, ook een vakbond !). Ik ben zijn naam vergeten.

  Maar die reageerde spontaan totaal anders dan het CNV.
  Die bekroop namelijk het angstige vermoeden, dat dit parlementaire "zelfonderzoek" wel zou uitdraaien op een doofpotactie i.p.v. een schoonmaakactie.

  "Welke verantwoordelijkheid heeft het parlement eigenlijk als het op uitvoering aankomt ?" vroeg hij zich af.
  Dit zijn natuurlijk zaken van de stakeholders.

  En laat het parlement zich eindelijk eens een keer met zijn eigen zaken bezighouden, zoals daadwerkelijke vermindering van wet- en regelgeving en bureaucratie.
  SpyNose.

 2. Deze week toevallig een ouderavond gehad i.v.m. de ‘nieuwe’ tweede fase. De mentor uittet ook zo zijn bedenkingen over het gokken met de toekomst van de leerlingen door het maar ‘proberen’ van nieuwe ideeën en dan pas over een aantal jaren te kunnen zien waar het uitkomt. Volgens hem was dit vooral het gevolg van een streven naar bezuinigingen, terwijl juist het omgekeerde is bereikt.

  Het geeft maar aan hoe zeer de overheid faalt in vrijwel alles wat zij onderneemt. In mijn ogen is privatisering inderdaad de enige oplossing. Ik stel me zelfs voor dat onderwijs betaalbaar zou kunnen blijven doordat de betere instituten gesponsord zouden kunnen worden door het bedrijfsleven. Tenslotte heeft dat er belang bij dat opleidingen eindelijk eens gaan aansluiten op de eisen van de markt. En middels deze marktwerking verdwijnen de slechte scholen.

  Ook het probleem van de Islamitische scholen is daarmee meteen verdwenen, omdat deze geen fondsen meer krijgen (bedrijfsleven zal geen haat-predikers zonder maatschappelijke waarde sponsoren, financiering uit zuiver privé bijdragen wordt veel te duur voor de doelgroep) en dus niet langer kunnen bestaan.

  Maar het gaat toch niet gebeuren, helaas. De geschiedenis leert dat de staat vasthoudt aan haar betrokkenheid, dat alles nog veel duurder wordt, en de kwaliteit nog minder. Zolang leerboek-auteurs zich drukker maken over hoe de linkse propaganda in hun boeken ‘verstopt’ moet worden dan over een correcte en objectieve weergave van de feiten is er weinig hoop. Met het voornemen tot ‘gratis’ schoolboeken (sigaar uit eigen doos) valt te vrezen dat dat ook alleen maar erger wordt.

 3. Prima stuk ! De overheid in haar ijver om iedereen ‘gelijke kansen’ te geven, heeft eerst het onderwijs grondig naar God geholpen en kweekt nu een tweedeling in de maatschappij.
  Een particuliere school kost je 20.000 euro per jaar naast de verplichte afdracht voor het failliete onderwijsstelsel. Oftewel zij die het kunnen betalen, sturen hun kinderen naar Belgie of naar een privéschool. Dat is kortweg de uitkomst van het socialistische proces.
  De onderzoekscommissie is een mooie gelegenheid voor Kamerleden om zich te profileren, het volk het idee te geven dat er ‘iets’ gebeurd en over een half jaar krijgen we weer een vuistdik rapport met ‘schokkende uitslagen’ waar de Kamer ‘uitermate bezorgd en verontrust over is’ waarna iedereen weer vrolijk verder gaat.

 4. Overigens is de voorzitter van de CNV-onderwijsbond het ouid-PvdA-kamerlid Barth. Dat parlementaire onderzoek vertrouw ik voor geen cent. Alsof de pyromaan het in brand gestoken huis op mag gaan bouwen.

 5. [2] Wat betreft dat verdwijnen van het Islamitisch onderwijs: reken maar dat Saoedi-Arabië en andere Golfstaten maar wat graag bereid zijn dergelijke opleidingen te financieren, net als ze momenteel al met veel moskeeën doen.

  Dat aan die subisidie wel voorwaarden verbonden zijn, spreekt voor zich: voor wat hoort wat en wie betaalt, bepaalt.

 6. Goed voorbeeld hoe ‘progressieve’ politici een zaak, tegen zeer hoge kosten, kunnen verknoeien.
  Ooit was er zeer degelijk en goed onderwijs, met een erg klein ministerie.
  En nu, na vele ‘progressieve’ ‘vernieuwingen’, staat de zaak er belabberd voor (ze geven het zelf toe), maar zitten we opgescheept met een peperduur en een gigantisch bureaucratisch ministerie.

 7. " Wat er mis is het onderwijs?" wordt er gevraagd. Welnu engelssprekenden noemen dat meteen … "begging the question", en dit geval is het volkomen apropos. Want de ware reden waarom het is hier misgaat met het onderwijs komt eenvoudig omdat het volkomen mis is gegaan en mis gaat met dit land en volk.

  Immers, onderwijs is geen op zichzelfstaand iets, maar vooral een gevolg en consquentie van het verlangen naar continuatie en vooruitgang. Edoch men is in Nederland reeds decennia bezig om auto-genocide te plegen. Want ook de monarch heeft duidelijk een doodswens. (Anders had zij al lang vrijwillig afstand van de troon gedaan).

  Hier bestaat helaas niet langer de wens om zelfstandig voort te bestaan, laat staan om te exelleren, maar om ergens in op te gaan. Zulks omdat, naar mijn bescheiden mening, de o zo gevoelige en bewogen sjosjiaal voelende nederlanders liever solidair wensen te zijn met de wereldbevolking. En dan niet met de besten onder hun, maar met de meest armoedigsten en achteraanlopenden.

  Dus wie behoeft er nog goed onderwijs. En laten de latere generaties "leer"krachten het nu ook nog juist daar mee volledig eens zijn, want ook zij gaan liever op in de aan hun toevertrouwden.

  En nu staat het te gebeuren dat binnen afzienbare tijd Nederland defacto geheel in de Europese illusie zal opgaan, en nog slechts bekend staan als de nieuw gebalkaniseerde Rijndelta regio dat door een samenraapsel van mensen uit alle windstreken wordt bevolkt. Waarom dan nu nog om "onderwijs" druk gemaakt.

  Want als men dat werkelijk zou zijn dan zal de logische oplossing voor de meesten te schokkend overkomen. Namelijk onmiddelijke en algehele fysieke verwijdering van alle "professionele" leerkrachten op alle niveaus. Een draconische maatregel dat notabene de communisten steeds dachten te moeten hanteren om een volk te "zuiveren".

 8. Het onderwijs wordt sinds de mammoetwet behandeld als een gans.

  Nu vraagt de polletiek om een polletiek onderzoek.

  Het zoveelste voorbeeld van de Nederlandse slager, die zijn eigen vlees keurt om straks ook de conclusies van het keuringsrapport door de strot van de gans te duwen.

 9. Het is te hopen, dat hierdoor de formatie van het kabinet wordt opgehouden.

  Overigens is de bewerkte lever van een volgestopte gans op een licht geroosterd plakje zoete ontbijtkoek errug lekker, maar dan wel onder de conditie dat de slager niet zelf aan de gans is gevoerd. Canadese toestanden zit ik niet op te wachten.

 10. [7] Helemaal, maar dan ook helemaal mee eens.

  Er is voor een weldenkend mens maar één oplossing: wegwezen, zo snel als het kan.

 11. In Herouxville (Quebec,Canada) begint de Verlichting:

  "Il est décidé qu’on ne lapide pas les femmes à Hérouxville. Sur ce point, sachez chers élus de Hérouxville que c’est interdit à la grandeur du Canada de lapider qui que ce soit. Atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

  Cela relève du Code Criminel et c’est passible de prison. Il s’agit donc d’une déclaration complètement inutile sur ce point. C’est de l’acquis.

  Une femme peut être soignée par un homme médecin ou l’inverse. Oui, elle peut. Par contre en situation de non urgence, si une femme préfère être soignée par une femme c’est son droit absolu. Si elle peut être accommodée, pourquoi pas ?"

  http://www.la-vie-rurale.ca

 12. [11]
  Da’s een hele leuke. Frappant ook de reakties van de stedelingen. Niet ver van New Hampshire, ook. Zou het de frisse lucht zijn ? Is dat wat er in NL aan ontbreekt ?

 13. [12] Andre,
  Ik hoorde, dat de vermelding van dit eigenaardige gewoonterecht (het niet stenigen van vrouwen, etc.) op die site grote beroering in Canadees-Islamitische kring teweeggebracht heeft, omdat hij als belediging van de Islam wordt aangemerkt.
  Persoonlijk heb ik niets tegen het vermelden van eigenaardig gewoonterecht op een site. En, naar ik aanneem, een groot deel van de mensheid evenmin.

 14. [14] Die heeeele lange tenen zijn de moslemieten door de koran "willy nilly" letterlijk aangemeten. Want uit zichzelf voelt men niks, ziet men niks, hoort men niks en zegt men niks. En als de "eer" van de familie "geschonden" wordt, dan gaat de overtreder er aan … zonder enige medelijden of pardon …

  Letterlijk alles is "insjalah", en als mensen hebben zij zichzelf al dan niet vrijwillig aldus volledig gerobotiseerd. En DAT nu is PRECIES wat de sjosjialisten hier zo mooooi vinden en ook van iedereen wensen … Hun geroep over culturele verrijking is daarom ook niet zomaar een losse kreet … maar wel doordacht. Of niet soms?

 15. [15]
  Inderdaad. En het geeft de soosjes ook nog eens een argument om vervolgens via collectivistische maatregelen cq. initiatieven de door henzelf geïntroduceerde maatschappelijke issues op te lossen. Zie ook http://www.vrijspreker.nl/v

  Het is werkelijk verbazingwekkend hoe eenvoudig initiatieven van welke kant dan ook (zij het kerk (bijv de katholieke-), zij het stroming (soosjes, new age)) te doorzien zijn als je weet waar het in essentie om draait: individuele vrijheid en samenwerking op vrijwillige basis.

 16. [4] Nadt die pyromaan eerst het onderzoek naar de oorzaak gedaan heeft natuurlijk. En dan blijkt het geen brandstichting te zijn geweest…
  [5] Had ik al bedacht op het moment dat ik op de knop drukte. Had alleen even geen tijd meer om daarop door te gaan. In ieder geval is het dan zo dat het tenminste niet meer van van ons gestolen belastinggeld gebeurt, en dus door de verketterde burger zelf betaald wordt, zoals nu.

  En dan moet de overheid haar kerntaak, bescherming, maar eens serieus gaan nemen en die types het land uit gooien.

 17. [15] ACP,
  [16] André,
  Dit zijn inderdaad uitgerekend de kwesties waar het in dit werelddeel om draait.
  Als ik nieuwe "intelligentsia" spreek krijg ik het excuus te horen, dat "we" dat [gesodemieter] "met z’n allen" kennelijk willen en nu eenmaal gewend zijn "onze" problemen op "de Overheid" af te wentelen.

  Nee, neem dan de totaal andere houding van de autochtonen en immigranten van de betreffende streek in Quebec betreffende het immigratieprobleem:

  Uit het commentaar van Mr. Ricardo Codina:
  "Des juristes ont affirmé au journal La Presse que cette «charte» n’a aucune valeur légale. Ce n’est guère étonnant. Mais cela dénote le manque de leadership en la matière par nos élites politiques québécoises. Elle dénote aussi non pas du racisme mais une peur de l’étranger, de ce qui est différent. Je ne pense pas que les gens de Hérouxville soient racistes. Ils sont seulement choqués par certains accommodements déraisonnables et se sont exprimés via leurs élus. Maladroitement peut-être, mais ce n’est pas une raison pour dénigrer la démarche.

  D’après le conseiller municipal André Drouin, l’instigateur du projet [Charter van Herouxville, SN] le site de la municipalité reçoit 300 courriels à l’heure de partout dans le monde est la plupart sont favorables. C’est normal, personne n’est contre l’inégalité des sexes et la lapidation. À moins que des Talibans ne vous écrivent, vous ne devriez pas trop en avoir. Pour Monsieur Drouin, l’explication de ces courriels d’appui est simple : «On a demandé au peuple ce qu’il pensait, c’est cela le secret. Je trouve qu’on dialogue trop. Moi les droits, j’ai de la misère avec ça. Je préfère parler de devoirs et d’obligations. Chaque fois que vous donnez des droits à quelqu’un, vous ajoutez une brique aux murs qui l’emprisonnent.» a-t-il commenté à La Presse."

  (…)

  "Si ces objectifs vous parlent, joignez-vous à nous, sinon installez-vous ailleurs. Personne n’est obligé de s’installer à Hérouxville ou au Québec. Tout peuple n’aspire-t-il pas à projet rassembleur basé sur des valeurs communes ? Bravo aux gens de Hérouxville."

  Citaten uit de reacties:
  "Charte d’Herouxville
  Roger Mougeot
  Mardi 30 Janvier 2007 @ 18:21

  il est vrai que la charte d,Heroux est un petit peu maladroite, car pas assez explicite. Le débat devrait être plus en profondeur.Je viens d’un pays Musulman le Maroc, jesuis de la 4e génération, cela ne les a pas empécher ( a l’époque ) de procéder a un néttoyage ethnique sur nos personnes et de nous voler tous nos biens au saint nom d hallah.Quand je dis nettoyage ethnique je veux parler de massacre ,femmes ,enfants veillards egorgés .Ma femme et moi avons été témoin d’un tel fait a Meknes nous avons eu la chance d’y échapper par miracle. Si je relate cet épisode c’est afin de porter votre attention sur cette dite religion qui n’en est pas une , mais plutôt une ideologie politicico religieuse subversive au même titre que létait le communisme ou le nazisme.A Hérouxville ce qu’ils ont mentionné est écrit en toute lettre dans les ecrits religieux des musulmans. Avant de condamner ou d’essayer de minimiser l’impacte de ce qui aété dis il faudrait comdamner cette ideologie nefaste qui va a l’encontre de nos valeurs.Lire“Le coran contre la République“ par Laurent Lagartempe editions de Paris
  IMMIGRATION
  R. MOUGEOT
  Mercredi 31 Janvier 2007 @ 11:06

  Merci bien pour votre article. EN EFFET, Il ne faut pas s’ACCROCHER À UN OU DEUX MOTS ..concernant les réalités de d’ autres traditions culturelles, …j’ aimerais bien que chacun lise ces 5 pages de texte rédigé par le conseil de mairie d’Hérouxville, … et puisse ainsi rencontrer le CONTENU de FOND !
  …..ET CONSTATER QUE NOUS ATTENDIONS TOUS UN TEL DOCUMENT DEPUIS FORT LONGTEMPS !
  Les villages et petites villes qui abordent ce sujet nouveau pour eux, ont à mon avis, une vision claire,
  et limpide et moins ambigue que dans les grandes villes. Afin de mieux se péparer à ce voyage important..pourquoi ce texte ne serait-il pas lu par les futurs immigrants avant même leur arrivée ici ?
  Merci M.Lamontagne"

  Ik zou willen voorstellen, de burgemeesters van agrarische gemeenten in Nederland op te wekken voor hun leefgemeenschappen ook een dergelijk charter [als van Herouxville] op te stellen.

 18. [18] In Canada en de VS worden alle burgemeesters (mayors), county en staatshoofden (resp. dat van de provinie), zowel als alle plaatselijke en regionale vertegenwoordigers … rechtstreek door het electoraat … GEKOZEN. En het zelfde geldt voor de parlementaire en senaats vertegenwoordigen op federaal niveau.

 19. [19] ACP,
  Dat klopt. Daarom is er óók werk aan de winkel voor de gemeenteraden (duaal stelsel). Kunnen die laten zien, wat ze waard zijn.

 20. [18] en [19]
  SpyNose, ACP,

  Dit is een werkelijk uitstekend voorbeeld van wat er gebeurt als "bottom up" op lokaal niveau en dus op micro-schaal een aantal gemeenschappelijke waarden worden vastgesteld en naar buiten gebracht, met dank aan het gebrek aan leiderschap (geukkig maar !) van "onze politieke elites van Quebec".

  Dit in tegenstelling tot de dwingelandij en regelzucht "top-down" van de sosjalisten-collectivististen in o.a. de grote steden die alles tot één grote, grijze pap maken waarin iedereen zich moet laten welgevallen te zijn verworden tot een koe die slechts daar is om financieël uitgemolken en gecommandeerd te worden, dit uiteraard ter meerdere eer en glorie van de belanghebbenden zoals politici-ambtenaren, raam-ambtenaren, melkert-ambtenaren en andere derivaten.

  Initiatieven als deze op lokaal niveau geven een duidelijk signaal van wat nieuwkomelingen mogen verwachten, en het signaal is overduidelijk: als je het accepteert, ben je welkom; doe je dat niet, kun je beter wegblijven.

  Inderdaad, Bravo voor de mensen van Hérouxville !

Comments are closed.