Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie wil niet alles vanuit Den Haag regelen. Onder het motto ” samen werken, samen leven” zullen de ministers de plannen uit het regeerakkoord uitwerken in overleg met maatschappelijke sectoren.

Dialoog zou een wezenlijk onderdeel vormen van de stijl van werken van het kabinet, zei ChristenUnie leider Rouvoet woensdag bij de presentatie van het akkoord. Volgens hem hebben CDA, PvdA en ChristenUnie en programma gemaakt dat niet een opeenstapeling is van compromissen, maar dat wel voor iedereen herkenbare punten bevat.

” We zijn vastberaden over wat we willen”, zei PvdA leider Bos. (Dat zal wel macht uitoefenen zijn.) Maar het kabinet zal volgens hem beter instaat zijn de plannen uit te voeren door gebruik te maken van de kennis in de samenleving. Ook voor het CDA leider Balkenende zal de nieuwe coalitie regeren in samenspel met de samenleving.

Om die wil om in samenspel met de samenleving te regeren tot uitdrukking te brengen hebben zij enkele fantastische sleutelbegrippen het leven doen zien.
Vreest u mee, sorry leest u mee.

Sleutelbegrippen.
Respect, solidariteit en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen in het nieuwe en volgens de onderhandelaars ambitieuze regeerakkoord. Dat bevat zes pijlers.
Een actieve rol van Nederland op internationaal gebied, een concurrerende, innovatieve economie, een duurzame samenleving, sociale samenhang, veiligheid en respect en een slagvaardige overheid. De nieuwe coalitie leidt volgens Balkenende tot een nieuw elan.
En laten deze sleutelbegrippen uit libertarisch oogpunt, met uitzondering misschien van veiligheid, nu net geen punten zijn waar een overheid zich mee moet bemoeien.
Ter zijde dient opgemerkt te worden dat het zoals gewoonlijk weer een holle frase is.

De nadruk wordt dus door de coalitiepartners gelegd op: regeren in samenspel met de samenleving.
Zonder overleg met wie dan ook, ik bedoel uit de samenleving die niet op de een of andere manier gelieerd zijn aan de genoemde politieke partijen, hebben zij de volgende maatregelen
aangekondigd.
Het kabinet zal diverse maatregelen nemen om de hoogste inkomens aan te pakken.
(En het zal beslist geen salarisverhoging van 30 procent zijn, zoals de ministers deze zichzelf al hebben gegeven.)
Rijkere ouderen moeten meebetalen aan een de eigen AOW.
Het inkomensafhankelijk maken van een belastingvoordeel voor werkenden.
Het invoeren van een kilometerheffing in de loop van de komende kabinetsperiode in plaats van de geplande uitvoeringsdatum van 2012.
Het aantal koopzondagen zal beperkt worden. (ChristenUnie?)
ENZ.

Het blijven bedriegers.
Al heb ik nog een kleine hoop, dat Bos meende wat hij zei toen hij het had over het gebruikmaken van kennis in de samenleving, dat hij contact met mij opneemt.

14 REACTIES

 1. Volgens een commentaar op Elsevier.nl gaan wij ook weer ouderwets immigratiebeleid krijgen. De grenzen en sociale dienst loketten gaan weer wagenwijd open voor laag opgeleiden, kanslozen en uitkerings -pardon- asielzoekers. Zeg maar het soort mensen dat goed kan bijdragen aan de kenniseconomie. Ze hebben niets geleerd van de afgelopen jaren. En als de leden van die partijen nou zelf een immigrant adopteren/sponsoren. Maar helaas, de rekening gaat naar de buurman.

 2. [3]
  Geen speld tussen te krijgen. Vertegenwoordigt een visie waarvan velen in de toekomst toe zullen geven dat die achteraf gezien waar was..

 3. Eén van de sleutelbegrippen: een "slagvaardige" overheid. "Slachtvaardig" zullen ze bedoelen, want wat wordt er geslacht? Je raadt het al: de individuele vrijheid van de burgers (voor zover ze die nog hadden)!
  Ik raak er in ieder geval wèl van slag van. 🙁

  Wat kunnen we als vrijheidslievende mensen doen? Ingezonden brieven schrijven, veel in discussie gaan, overal de Vrijspreker en andere vrijheidssites poneren, enz. enz.
  Aan de Slag! 🙂

 4. Ik mis de belangrijkste en zorgwekkendste kreet: Gedeelde normen en waarden. Lees: grootste gemene deler = collectivisme.

  Overigens gaat de coalitie er blijkens de tekst vanuit dat zij geen deeluitmaakt van de samenleving, mede gezien de pijler: overheid als bondgenoot van de samenleving. Dat is een ernstige misvatting daar de overheid zelf onderdeel is van onze samenleving, net als dat de mensen uit wie zij bestaat burgers zijn.

  We gaan een donkere tijd tegemoet met dit kabinet van collectivisme, bekrompenheid en betutteling.

 5. [7] "We gaan een donkere tijd tegemoet met dit kabinet van collectivisme, bekrompenheid en betutteling"

  Wees gerust, geen al te grote zorgen. Balkenende heeft immers welwillend gezegd dat de "overheid de mensen als bondgenoot tegemoet" wil treden.
  Zij beloven van hun hoogte af te dalen en met het gemene volk "samen te werken"

  Dat moet je toch geruststellen?

  En bovendien de ervaring uit de geschiedenis leert dat het zo goed als niets uitmaakt welk kabinet je krijgt. En met de EU, waar de politici zo geil op zijn, al helemaal niets.

 6. Juist, nu snap ik dus waarom die Pechtold laatst nog even moest verklaren dat er toch echt geen kloof was tussen burger en politiek….

 7. [10]
  Dat de invloed van de politiek op een gemeenschap beperkt is ben ik wel met je eens wat betreft het beleid als geheel, maar ook jij zult met me eens moeten zijn dat op bepaalde specifieke gebieden een grote potentiele invloed, met voor de betrokkenen verstrekkende gevolgen, niet ontkend kan worden.

  Ken je het economische concept van Cheap Talk? Onze grote voorganger wel. [Supply exceeds demand…]

  Die laatste zin is mij onduidelijk. Maakt het voor het beleid van de EU c.q. de EC niet uit welk kabinet wij hebben, of maakt het niet uit wie er in de EC zitten? Ach, de voortuitgang vanuit de EU / EG kwam historisch toch al bij het EHvJ vandaan…

  Vraag ik me af, hoe lang voordat het christen-socialisme in Belgie aan de macht komt. Daar zit nu paars, zou de geschiedenis zich daar herhalen?

 8. [11] Pechtold, was dat niet die man van de vuile en vunzige Haagsche politiek? Niemand neemt dat ‘kereltje’ nog serieus na het interview van Bert Bakker met de Volkskrant.

Comments are closed.