Volgende week zijn er verkiezingen
voor de Provinciale Staten. Maar waarom
zou je de moeite doen om daarvoor te
gaan stemmen? Hoe belangrijk zijn die
provincies eigenlijk? Volgens de provincies
zelf zijn ze van groot belang en onmisbaar.
Feit is wel dat sinds 1978 de opkomst
gestaag daalt. Wat moeten we met deze
onbekende bestuurlijke tussenlaag?

Wat doet de provincie zoal ? Nou, ze toetsen gemeentelijke bestemmingsplannen, leggen fietspaden aan, stellen een plan op voor de waterhuishouding, versterken de leefbaarheid van het platteland en ze stimuleren heel veel. Onder andere de regionale woningmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en sociaal beleid.

Bestuurskundige Klaartje Peters heeft een boek geschreven over de provincies, Het opgeblazen bestuur. In haar boek betoogt Peters dat deze bestuurslaag zijn bestaansrecht probeert te rechtvaardigen door zich belangrijk te maken. Dit door middel van zichzelf profilerende bestuurders en politici die middels onnodig en zelfs onzinnig beleid proberen de kiezers voor zich te winnen.
De desinteresse van het publiek voor de provincie moet worden opgelost met kostbare voorlichtingscampagnes. ‘Niemand lijkt zich af te vragen of burgers met hun eigen belastinggeld moeten worden overtuigd’ schrijft Peters.

Critici noemen de provincies een belangrijke veroorzaker van de bestuurlijke overbevolking. Pogingen om daar verandering in te brengen, stranden jammerlijk. Peters wijst in haar boek op de machtspositie van provinciale bestuurders en politici binnen partijen waardoor de status quo gehandhaaft blijft. Ze noemt als voorbeeld de PvdA. Een werkgroep van de PvdA stelde in 2005 voor de provincies af te schaffen. In het concept verkiezingsprogramma bleef daarvan een beperking van de taken van provincies over. Onder druk van de provinciale lobby in de PvdA werd zelfs dat op een partijcongres van tafel geveegd.

Kortom, het oude liedje van bureaucratisering, belangenverstrengeling en belangrijk-doenerij. En de gebruikelijke onmacht om de situatie te veranderen.
De provincie is inderdaad heel belangrijk. Vooral voor de direct betrokkenen die van het oppompen van hun onmisbaarheid een ware kunst hebben gemaakt.

6 REACTIES

 1. Het enige doel van de provincie is natuurlijk een rusthuis bieden aan uitgeblusde politici.

 2. "In haar boek betoogt Peters dat deze bestuurslaag zijn bestaansrecht probeert te rechtvaardigen door zich belangrijk te maken. Dit door middel van zichzelf profilerende bestuurders en politici die middels onnodig en zelfs onzinnig beleid proberen de kiezers voor zich te winnen".

  Hetzelfde kan gezegd worden van het
  "nationaal bestuursniveau"…Misschien is het beter niet de provincie maar het nationale niveau te schrappen ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. Naar het schijnt (o.m. las ik of zag een interview met Fleur Agema van de PVV) zijn provincies erg bedreven in het uitdelen van subsidies aan allerlei schimmige organisaties. Aan controleren hoe het geld besteed wordt, doet men niet of nauwelijks.

  Verder kiezen de provincie-sovjets de 1e kamer van de opperste sovjet in Den Haag. Ook zo’n belangrijk en gezaghebbend instituut. Al ben ik er niet op tegen dat er nog iets is dat de tweedekamer beslissingen kan terugdraaien, maar referendums lijken mij dan een veel beter middel. Alleen houden de regenten daar niet van, nietwaar?

 4. [2] "Misschien is het beter niet de provincie maar het nationale niveau te schrappen ?"

  Bedoel je niet: "Misschien is het beter ZOWEL de provincie ALS het nationale niveau te schrappen ?"

 5. Elders gelezen,
  Oproep:
  Helaas doet de P.V.V. van Wilders niet mee met de verkiezingen van 7 maart. Wat we wel kunnen doen is massaal stemmen op de laatste kandidaat van de V.V.D. We geven dan 2 boodschappen af:
  1. VVD, deze stem is voor de PVV
  2. Regering en 2e kamer: de 1e kamer is er ook nog en daar komen jullie niet omheen. [3]

 6. [5] Het is een leuk gebaar, maar die vvd gebruikt die stemmen gewoon om ons te naaien met hun pro-EU houding. Bij gebrek aan een andere vorm van obstructie, gaat mijn stem naar de SP. Vergeet niet dat elke verkiezingen (behalve de gemeenteraad) in de praktijk een EU-grondwet referendum is.

Comments are closed.