De politieke partij SGP krijgt ook in 2007 geen subsidie.

Het gaat om een bedrag van 800.000 euro belastinggeld. Dat is dan het eerste gespaard. Prachtig!

Maar onze blijheid wordt ruimschoots overschaduwd omdat al die andere partijen wel subsidie krijgen. En dat is bij elkaar een veelvoud van dat bedrag.

Ook de reden waarom de SGP niet in het belastingpotje mag graaien, spreekt ons niet aan. Die reden is namelijk dat in hun club vrouwen nog steeds niet dezelfde rechten hebben als mannen. Vrouwen mogen sinds juni vorig jaar wel lid worden van de partij, maar ze mogen zich echter nog steeds niet verkiesbaar stellen. Die aanpassing is volgens de rechtbank niet voldoende om nu wel subsidie toe te kennen.

Er staat iets in de Nederlandse grondwet over “vrijheid van vereniging”. Wel, als dan een stel lieden een club wil oprichten zonder vrouwen, of zonder mannen, of alleen maar kleine mensen, wat let hen dan? Zolang iedereen daar vrijwillig lid van kan worden, is er toch niets aan de hand? Niemand moet er toch lid van worden?

DIE reden is dus onzin en waarschijnlijk in strijd met de grondwet.
Sorry, dat is ook geen argument want in Nederland is er bijna alles in strijd met de grondwet.

Het zou veel beter zijn als de rechter zou uitspreken dat het wel subsidie verstrekken aan al die andere partijen en hun instellingen onrechtmatig is. Als mensen een club willen oprichten om hun eigen belangen te behartigen, moet dat mogen. Maar alleen als ze dat zelf financieren, en niet hun kosten laten betalen door anderen te dwingen om belasting te betalen aan een bende die tegen de belangen van de slachtoffers werkt.

Maar wat gebeurt er nu met die 800.000 euro?
Krijgt de belastingbetaler die terug?

7 REACTIES

 1. Mocht de Grondwet echt van waarde zijn in ons rechtssysteem dan zou dan nog geen soelaas bieden voor de SGP. Zij erkent de grondwet nl. helemaal niet. Enkel de Bijbel.

 2. De overheid subsidieert zat feministiese clubjes die stelselmatig mannen weren. Hypocriet gwezever allemaal.

 3. Arend, altijd eerst ‘googlen’ voordat je wat plaatst op het Internet (dat kon nog op zaterdag, als u begrijpt wat ik bedoel). Dat voorkomt dat je te vluchtig bent met het maken van een onjuiste opmerking of het geven van een onterecht oordeel:

  "Elke SGP-bestuurder zal bij de aanvaarding van het ambt de eed afleggen (en niet de belofte zoals in Nederland tegenwoordig ook mogelijk is; zie ook Heidelberger Catechismus Zondag 37). De eedsformule bevat de volgende bepaling: “Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als [politiek bestuurder, RB] naar eer en geweten zal vervullen” (zie voor de functies van raadslid en wethouder de art. 14 en 41.a van de Gemeentewet)."

  Maar goed, de overheid dient inderdaad nodig eens te stoppen met geldsteun aan politieke partijen en andersoortige groeperingen. Wellicht moeten we maar eens wat meer gaan werken aan de machtenscheiding in ons staatsrecht. Maar goed, wie durft daarvoor onze progressieve liberaal-democratische Leviathan te slachten? De libertariërs, snoepend uit dezelfde progressieve, pandoriaanse doos, die we ook wel de Verlichting noemen?

  Of wellicht een meer traditioneel ingestelde groep, Conservatieven genaamd, die durven te kijken naar de voorbeelden van een Thomas Jefferson en de schrijvers van de Federalist Papers? Ik ga persoonlijk voor de laatste mogelijkheid, die dichter bij de menselijke natuur ligt. De Amerikaanse Constitutie staat daarom al ruim tweehonderd jaar als een eik overeind en is de grondslag geworden van een rijke, vrije cultuur met vele verscheidene tradities. Al staan Amerikaanse progressieven, waaronder zogenaamde neocons, tegenwoordig ook flink op die eik in te hakken…

 4. [5] "Wellicht moeten we maar eens wat meer gaan werken aan de machtenscheiding in ons staatsrecht"

  -wie zijn "we" en "ons" ?

  "Maar goed etc."
  -wie bedoel je met "de libertariërs" ?
  -wat bedoel je precies met machtenscheiding in ons staatsrecht ?
  -hoezo dezelfde pandoriaanse doos ?

  Een libertariër is niet uit op het verkrijgen van macht. Anderzijds wordt geweld met geweld beantwoord, dus er zijn mogelijkheden.

  Die eik van je is al behoorlijk aan het rotten sinds de depressie begin 20e eeuw. De federale overheid trekt steeds meer bevoegdheden naar zich toe, iets waarvan Jefferson ongetwijfeld in z’n graf omdraait.
  Ik neem aan dat je met conservatieven de libertarische conservatieven bedoelt ?

 5. Mogelijk slighly off topic:
  Die 800.000 euro hadden ze in Utrecht nodig. Daar wordt dit bedrag inzet om allochtone jongeren te gaan interesseren voor vechtsporten, zoals kickboksen. Klinkt erg verstandig, om de burger te laten betalen voor de vechtopleiding van zijn toekomstige berover. Doel is namelijk om de jeugdige allochtone would-be crimineeltjes op het rechte pad te houden. Kost wat, maar dan heb je ook niks.

  Ik heb dit weekeinde maar eens een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling, met de expliciete vraag of dit geen ongelijkheid is in behandeling tussen allochtone en autochtone jongeren. De laatste groep moet hun sportieve hobbies immers zelf betalen.

  Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkel vertrouwen in de CGB, zie dit als één van die subsidiesponzen die beter vandaag dan morgen kan worden opgedoekt, maar goed, hij bestaat, dus wou ik maar eens kijken hoe zoiets werkt.

  Maar als je ziet dat je daar zelfs kunt klagen over een collega die jouw inziens onterecht meer verdient dan jijzelf gilt iets in mij: OPHEFFEN!!!

  Afijn, maar eens kijken hoe dat werkt. Afdwingen kunnen ze sowieso niks, dus als ze geld gaan vragen trek ik de zaak meteen weer in (ze krijgen al zat van me zonder dat ik daar invloed op heb). Zal wel even laten weten hoe dat verder gaat.

Comments are closed.